Законодавство, контроль за яким покладено на контролюючі органи
Питання/Тема
Визначення поняття «законодавство»
...

...

На даний час, на нормативному рівні не закріплено визначення «законодавства», саме тому великого значення набувають напрацювання науковців в цьому аспекті.

Так, науковці вкладають в зміст поняття «законодавство» такі значення: 1. сукупність нормативно-правових актів, які регулюють відповідне коло суспільних відносин; 2. здійснення державою своїх функцій, шляхом видання законів; 3. вертикальна структура побудови нормативно-правових актів.

В теорії права існує два підходи до визначення меж поняття «законодавство». Так, на думку О.Ф. Скакун законодавство в широкому розумінні включає в себе акти законодавчих органів і підзаконні акти (акти органів управління та ін.), вузьке — акти законодавчих органів: закони і постанови парламенту про введення цих законів у дію.

Крім того, в науковій літературі також виділяють традиційний та поміркований (універсальний) підходи. Відповідно до традиційного підходу до меж поняття законодавство відносяться закони та нормативно-правові акти, видані вищими органами державної влади. І нарешті, компромісний, на думку науковців, варіант – поміркований (універсальний) підхід до визначення меж поняття законодавство. В контексті цього підходу до законодавства відносять: закони та засновані на них нормативно-правові акти.

В свою чергу, дещо було прояснено що ж все-таки вкладати в поняття «законодавство» Конституційним судом України (далі – КСУ). У своєму Рішенні у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміну законодавство) від 9 липня 1998 року №12-рп/98 (далі – Рішення) КСУ зазначив, що термін «законодавство», що вживається у частині третій статті 21 Кодексу законів про працю України треба розуміти так, що ним охоплюються закони України, чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також постанови Верховної Ради України, укази Президента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів України, прийняті в межах їх повноважень та відповідно до Конституції України і законів України.

Підводячи підсумки, слід зазначити, що більшість науковців є прихильниками вузького підходу до розуміння меж поняття законодавство, оскільки, на їх думку саме у вузькому розумінні відкривається вся сутність цього поняття, яка дає змогу підкреслити найвищу юридичну силу Конституції України, забезпечити вищу юридичну силу законів порівняно із іншими нормативно-правовими актами, а також усунути колізійність регулювання.

В свою чергу, відповідно до ст. 3 ПК України податкове законодавство України складається з Конституції України; цього Кодексу (прим. – ПК України); Митного кодексу України та інших законів з питань митної справи у частині регулювання правовідносин, що виникають у зв'язку з оподаткуванням митом операцій з переміщення товарів через митний кордон України; чинних міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування; нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та на виконання цього Кодексу та законів з питань митної справи; рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборів, прийнятих за правилами, встановленими цим Кодексом.

Проаналізувавши визначення податкового законодавства, передбаченого ПК України, можна дійти висновку, що законодавець виходить із широкого підходу до тлумачення поняття законодавство для цілей ПК України.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію