Законодавство, контроль за яким покладено на контролюючі органи
Питання/Тема
Питання щодо внесення змін до положень ПК України
...

...

Ст. 2 ПК України встановлює загальні вимоги до порядку внесення змін до положень ПК України. Встановлюючи таку норму, законодавець, фактично, обмежив можливість корегування положень ПК України, бюджетним законодавством, в першу чергу це стосується закону про державний бюджет України на відповідний рік.

Очевидно, якщо така уявна ситуація (щодо корегування положень ПК України бюджетним законодавством) матиме місце на практиці, то такі норми будуть необов'язковими до виконання, оскільки, прийняті з порушенням норм чинного законодавства.

Таким чином, виключно шляхом внесення змін до ПК України можуть вноситися зміни щодо:

  • встановлення переліку загальнодержавних та місцевих податків та зборів;
  • порядку адміністрування податків та зборів;
  • платників податків та зборів, а також їх прав та обов'язків;
  • компетенції контролюючих органів;
  • відповідальності за порушення податкового законодавства.

Також важливим питанням поряд із положенням ст. 2 ПК України є строки, передбачені для внесення змін до ПК України.

Так, відповідно до п. 4.1.9. ст. 4 ПК України зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року (Докладніше див. коментар до п. 4.1.9. ст. 4 ПК України).

На практиці трапляється так, що закон про внесення змін до положень ПК України приймається з порушенням строку, передбаченого п. 4.1.9. ст. 4 ПК України. Так, наприклад, було з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням» від 28.12.2014 року, який відповідно до Прикінцевих положень набирає чинності 1 січня 2015 року. Як бачимо, вказаний Закон було прийнято з очевидними порушеннями принципу стабільності, передбаченого п. 4.1.9. ст. 4 ПК України, однак, так як вказаний Закон було прийнято і він став частиною ПК України, а тому положення, які було змінено, підлягають обов'язковому виконанню, як такі, що передбачені ПК України.

В такому випадку, нова матеріальна норма не суперечить положенням ПК України, однак вона вважається такою, що прийнята з порушенням процедури. З цього приводу цікавою є позиція Суду Європейського Союзу у справі «Yvonne van Duyn v. Home Office» (Case 41/74 van Duyn v. Home Office) щодо принципу юридичної визначеності, який означає, що зацікавлені особи повинні мати змогу покладатися на зобов'язання, взяті державою, навіть якщо такі зобов'язання містяться у законодавчому акті, який загалом не має автоматичної прямої дії (що стосується ПК України – він має автоматичну пряму дію). Якщо держава чи орган публічної влади схвалили певну концепцію, в даному випадку це стабільність податкового законодавства, така держава чи орган вважатимуться такими, що діють протиправно, якщо вони відступлять від такої політики чи поведінки, зокрема, щодо юридичних осіб без завчасного повідомлення про зміни в такій політиці чи поведінці, оскільки схвалення такої політики чи поведінки дало підстави для виникнення обґрунтованих сподівань у юридичних осіб стосовно додержання державою чи органом публічної влади такої політики чи поведінки.

Таким чином, юридична особа має право на відшкодування шкоди, завданої відступленням від принципу стабільності законодавцем при внесенні змін до положень ПК України. Однак матеріальна норма, прийнята з порушенням процедури, ставши частиною ПК України є обов'язковою для виконання всіма суб'єктами, на яких поширюється дія ПК України.

Підсумовуючи вищевикладене слід зазначити, що законодавець, враховуючи специфіку податкових правовідносин, свідомо встановлює такого роду обмеження щодо внесення змін до положень ПК України задля забезпечення реалізації повною мірою усіх принципів податкового права, а також гарантування прав, в першу чергу, платників податків.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію