Законодавство, контроль за яким покладено на контролюючі органи
Питання/Тема
До питання визначення податкового законодавства
...

...

Відповідно до ст. 3 ПК України податкове законодавство України складається з Конституції України; цього Кодексу (прим. – ПК України); Митного кодексу України та інших законів з питань митної справи у частині регулювання правовідносин, що виникають у зв'язку з оподаткуванням митом операцій з переміщення товарів через митний кордон України; чинних міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування; нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та на виконання цього Кодексу та законів з питань митної справи; рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборів, прийнятих за правилами, встановленими цим Кодексом.

Виходячи із переліку, передбаченого ст. 3 ПК України відкритим залишається питання щодо належності листів та роз'яснень Державної фіскальної служби України (далі – ДФС) до податкового законодавства. Очевидно, що листи та роз'яснення ДФС за своєю правовою природою не є нормативно-правовими актами, що тягне наслідком їх рекомендаційний характер. Таким чином, листи та роз'яснення ДФС носять інформаційний характер та слугують задля роз'яснення існуючих положень, а тому не можуть встановлювати нові норми права.

Таким чином, у випадку, коли роз'яснення ДФС встановлюватимуть нові правові норми, чим створюватимуть правові колізії, такі роз'яснення є не чинними та не підлягають виконанню платниками податків, вони повинні бути скасованими.

Вважаємо за необхідне в контексті даної аналітики приділити увагу узагальнюючим податковим консультаціям. Відповідно до п. 52.6. ст. 52 ПК України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, проводить періодичне узагальнення податкових консультацій, які стосуються значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов'язань, та затверджує наказом узагальнюючі податкові консультації, які підлягають оприлюдненню, у тому числі за допомогою Інтернет-ресурсів.

На нашу думку, узагальнюючі податкові консультації – нормативний акт, який має рекомендаційний характер, а тому не можна стверджувати, що вони належать до податкового законодавства.

Отже, законодавцем в ст. 3 ПК України наведено вичерпний перелік нормативно-правових актів, які входять до системи податкового законодавства. Як наслідок, листи та роз'яснення ДФС та узагальнюючі податкові консультації мають рекомендаційний характер та не входять до системи податкового законодавства.

Місце наказів Міністерства фінансів України в системі податкового законодавства

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року №375 (далі – Положення) Мінфін є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, державну політику у сфері організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності, державну політику у сфері державного пробірного контролю, бухгалтерського обліку, випуску і проведення лотерей, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та забезпечує формування єдиної державної податкової, митної політики, державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку.

Згідно із п. 4 Положення Мінфін відповідно до покладених на нього завдань здійснює нормативно-правове регулювання у фінансовій, бюджетній, податковій, митній сферах, у сфері адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску; у сфері державного фінансового контролю, казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку, випуску і проведення лотерей, організації та контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності, видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, їх обігу та обліку, у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Таким чином, Мінфін наділений повноваженнями на прийняття нормативно-правових актів у податковій сфері.

Оскільки, ст. 3 ПК України до податкового законодавства відносить, зокрема, нормативно-правові акти, прийняті на підставі та на виконання ПК України, тому накази Мінфіну – податкове законодавство.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію