Усунення/уникнення подвійного оподаткування
Питання/Тема
Які існують способи усунення подвійного оподаткування?
...

...

О. М. Козирін зазначає, що до шляхів усунення подвійного оподаткування перш за все слід відносити реформування податкового законодавства (щодо внутрішнього подвійного оподаткування) та узгодження волі декількох держав (щодо зовнішнього), які спрямовані на ліквідацію тих норм, які породжують подвійне оподаткування. (Козырин А. Н. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики. Манускрипт, - М., 1993. Режим доступу: http://www.kozyrin.ru/userfiles/documents/frag10.pdf)

Врегулювати проблему міжнародного подвійного оподаткування можна у три способи:

  • Усі країни приймають один принцип оподаткування – резидентства або територіальності. На практиці цього досягти важко, бо кожна країна, користуючись своїм податковим суверенітетом, намагається отримати додаткові податкові надходження до свого бюджету за рахунок усіх можливих джерел доходів, тому принципи резидентства та територіальності застосовуються в комбінації.
  • Держава приймає законодавчі норми щодо врегулювання подвійного оподаткування в односторонньому порядку (незалежно від наявності угоди про усунення подвійного оподаткування з державою резидентства особи або джерела доходу) .
  • Держави врегульовують проблему подвійного оподаткування шляхом укладення міжнародних податкових угод. (Юхименко П. І., Федосов В. М., Лазебник Л. Л. Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. — К.: ЦУЛ, 2010. — 576 с.)
Читати детальніше
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію