Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
Питання/Тема
Що зазначається у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців?
...

...

У формі виписки зазначаються:

1) Найменування юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи-підприємця.

2) Ідентифікаційний код юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи чи реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

3) Місцезнаходження юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця.

...

Читати детальніше
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію