Строк та порядок сплати
Редакції документа
Питання/Тема
Що становить собою сплата податку, коли обов’язок зі сплати вважається виконаним?
...

...

Сплата податку є одним з елементів податкового обов'язку. Податковий кодекс України не дає визначення поняття сплати, проте визначає, що сплата податків та зборів здійснюється безпосередньо платником податків у грошовій формі, у національній валюті України, крім випадків, передбачених ПК України або законами з питань митної справи. Сплачувати податки та збори можна як у готівковій, так і у безготівковій формі.

М. П. Кучерявенко деталізовано досліджував сутність сплати податків і зборів на теоретичному рівні. Під сплатою податків і зборів він пропонує розуміти сукупність дій платника податків щодо фактичного внесення сум податку, які підлягають сплаті, до відповідного бюджету або цільового фонду (Кучерявенко М. П. Податкове право: підручник / М. П. Кучерявенко. – Х.: Право, 2013. – С. 230.)

Сплата податку здійснюється у строки, визначені статтею 57 ПК України. Обов'язок зі сплати податкових зобов'язань вважається виконаним тоді, коли кошти зараховані до відповідного бюджету. У зв'язку з цим на строк сплати податкових зобов'язань впливають також строки операційного дня та операційного часу банку.

Читати детальніше
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію