Строк давності
Питання/Тема
Що таке строк давності?
...

...

Строки давності є інститутом спільним для держав учасниць Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Європейський суд з прав людини (відповідно до Рішення у справі Comme and others vs Belgium (ECHR 2000-VII) від 22.06.2000 р., п. 146), розглядає давність, як право, надане законом особі, що скоїла правопорушення більше не бути переслідуваним державою та притягнутим до відповідальності з перебігом визначеного терміну з моменту вчинення правопорушення.

Довгі терміни ведуть до втрати доказів та викривленню змісту покарання. До того ж погроза покарання не може занадто довго висіти над суб'єктом, інакше воно, покарання, перетворюється у невиправдану помсту[1].

Стаття 102 ПК України не містить визначення строку давності як такого, встановлюючи лише строк 1095 днів відносно до повноваження контролюючого органу щодо визначення суми податкового зобов'язання у випадках визначених Кодексом, стягнення податкового боргу, а також строк для реалізації платником свого права на повернення переплачених платником сум податків.

Так, зокрема, згідно з пунктом 1 статті 102 ПК України контролюючий орган, має право самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податків у випадках, визначених ПК України, не пізніше закінчення 1095 дня (2555 дня у разі проведення перевірки контрольованої операції відповідно до статті 39 ПК України), що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов'язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов'язання, а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.

Також варто зазначити, що ПК України у пункті 102.4. статті 102 ПК України встановлює, що у разі якщо грошове зобов'язання нараховане контролюючим органом до закінчення строку давності, визначеного у пункті 102.1 статті 102 ПК України, податковий борг, що виник у зв'язку з відмовою у самостійному погашенні такого грошового зобов'язання, може бути стягнутий протягом наступних 1095 календарних днів з дня виникнення податкового боргу. Якщо платіж стягується за рішенням суду, строки стягнення встановлюються до повного погашення такого платежу або визначення боргу безнадійним.

Так, зокрема Ухвалою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 02 червня 2015 року у справі № 824/5/15-а зазначено наступне:

«Судом апеляційної інстанції встановлено, що заборгованість по ОСОБІ_2 нарахована згідно з податковими повідомленнями-рішеннями № 0009641720/08 від 19.07.2011 року на суму 505,90 грн. із терміном сплати 19.09.2011 року; № 0009641720/09 від 19.07.2011 року на суму 4599,59 грн. із терміном сплати 19.09.2011 року; № 00096420/10 від 19.07.2011 року на суму 15681,14 грн. із терміном сплати 19.09.2011 року; № 0002011720 від 22.05.2011 року на суму 16322, 14 грн. із терміном сплати 29.08.2011 року. Заборгованість всього на суму 38210,12 грн. утворена поза межами строку давності стягнення податкового боргу, визначеного із врахуванням граничного строку сплати грошових зобов'язань, нарахованого контролюючим органом.

У зв'язку із цим, податковий орган втратив своє право на примусове стягнення податкового боргу в судовому порядку в межах адміністративного судочинства».[2]

Також необхідно звернути увагу, що згідно з пунктом 107.1. статті 107 ПК України контролюючий орган самостійно перераховує у гривні суму податкового боргу в міжнародних правовідносинах та здійснює заходи щодо стягнення суми податкового боргу платника податку не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати податку і збору в іноземній державі, зазначеного у документі компетентного органу іноземної держави, за яким здійснюється стягнення суми податкового боргу в міжнародних правовідносинах. Граничний строк стягнення податкового боргу в міжнародних правовідносинах визначається відповідно до пункту 102.4 статті 102 ПК України, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.

Слід зазначити, що відповідно до пункту 102.5 статті 102 ПК України заяви про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань або про їх відшкодування у випадках, передбачених цим Кодексом, можуть бути подані не пізніше 1095 дня, що настає за днем здійснення такої переплати або отримання права на таке відшкодування.

При цьому звертаємо увагу не те, що зазначений строкстрок давності (1095 днів) застосовується не тільки у випадках встановлених статтею 102 ПК України.

Виходячи з цього, вважаємо за необхідне зазначити, що під строком давності, на нашу думку, слід розуміти строк, у межах якого контролюючий орган має право реалізувати свої повноваження у випадках, визначених ПК України, а платник податку має право реалізувати, визначені ПК України свої права або зобов'язаний виконати обов'язки визначені ПК України.


[1] Архипов А. А.Сроки в налоговом праве: Монография. – М.: Статут, 2011. – С. 114.

[2] http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44640330

close icon
Пов'язані питання/Теми
Протягом яких строків платник може повернути надмірно сплачені грошові зобов’язання з бюджету?У яких випадках строк давності не застосовується?З якого дня починає рахуватися строк давності відносно реалізації контролюючими органами повноваження щодо визначення грошового зобов’язання платника податку?Яким чином визначається початок перебігу строку давності, який починається з останнього дня граничного строку подання податкової декларації з відповідного податку?Яким чином визначається початок перебігу строку давності, який починається за днем фактичного подання податкової декларації?Яким чином визначається початок перебігу строку давності, який починається за фактичним днем подання уточнюючого розрахунку (у разі його подання)?Яким чином визначається початок перебігу строку давності, який починається за останнім днем граничного строку сплати грошових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом?Коли закінчується відлік строку давності та які правові наслідки його закінчення?Чи можливе зупинення перебігу строку давності?Чи можливе продовження або переривання строків давності в податкових правовідносинах?Яким чином впливають строки давності на повноваження контролюючого органу щодо визначення суми грошового зобов’язання?Яким чином застосовуються строки давності при стягненні податкового боргу?Чи впливають строки давності на подання уточнюючого розрахунку?Чи впливають строки давності на можливість проведення контролюючими органами перевірок?Яким чином враховуються строки давності при оскарженні в суді податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу?Яким чином обраховується строк давності при визнанні податкового боргу безнадійним?Яким чином враховуються строки давності при застосуванні та стягненні штрафних (фінансових) санкцій (штрафів)?Чи застосовується строк давності при стягненні пені?
Інформація про документ
Актуально з:
28.07.2015
Зв'язки документа
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію