Стаття 270. Об'єкти оподаткування земельним податком
Редакції документа
Питання/Тема
Що таке земельна частка (пай) як об’єкт оподаткування платою за землю?
...

...

Земельна частка ( пай) як об'єкт оподаткування земельним податком – це лише право її власника вимагати надання йому у власність земельну ділянку із земель, що підлягали паюванню в процесі реформування аграрного сектору економіки. Тобто власність на земельну частку ( пай) означає належність не земельної ділянки , а лише права вимоги надати власнику таку ділянку. Правовий механізм виділення земельної ділянки власнику земельної частки ( паю) встановлено Законом України «Про порядок виділення в натурі ( на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток ( паїв)». Земельну частку ( пай) можна визначити як неповноцінний об'єкт цивільних прав в силу його тимчасового характеру та обмеженості його власника у користуванні та розпорядженні даним об'єктом.
Так, відповідно до чинного ЗК України земельні частки ( паї) не можуть відчужуватися, окрім спадкування, однак можуть передаватися в оренду . Виходячи з такої правової природи, земельна частка ( пай) не є нерухомим майном , а відтак відомості про даний об'єкт, у тому числі про право власності та право оренди не відображаються в Державному земельному кадастрі та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно . Саме тому адміністрування земельного податку на земельні частки ( паї) є істотно ускладненим.
Адже податкові органи не мають актуальної інформації про перелік власників паїв та зміни у їх складі. У процесі розпаювання земель сертифікати на право на земельну частку ( пай) видавалися районними державними адміністраціями та реєструвалися ними ж.
На сьогодні порядок отримання податковими органами відомостей про власників земельних часток ( паїв) нормативно не врегульований. На практиці в межах заходів, спрямованих на наповнення бюджетів, органи місцевого самоврядування за дорученням податкових органів надають останнім переліки власників земельних часток ( паїв) на територіях відповідних громад, які і використовуються для нарахування податку.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію