Стаття 266. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Редакції документа
Питання/Тема
Яким чином здійснюється визначення бази оподаткування податку з нерухомості, відмінної від земельної ділянки, для фізичних та юридичних осіб, враховуючи законодавчі пільги?
...

...

Пільги при сплаті податку на нерухомість наведено приписами п. 266.4 ст. 266 ПК України. Проаналізувавши норми даного пункту, можна відмітити дві особливості стосовно застосування пільг при сплаті податку.

Так, перше, що варто відмітити, це то, що пільги при оплаті податку у вигляді неоподатковуваної площі за пп. 266.4.1. п. 266.4 ст. 266 ПК України надаються виключно фізичним особам , при цьому указане не залежить від резидентності особи. Відповідно, на юридичних осіб указана пільга зі сплату податку не поширюється.

По-друге, така пільга поширюється саме на фонд житлової нерухомості , що дає підстави для здійснення висновку, про відсутність указаної пільги стосовно оподаткування об'єктів нежитлового фонду.

Пот-третє, відповідно до пп. 266.4.2 ПК України органи місцевого самоврядування також можуть встановлювати пільги для фізичних та юридичних осіб , при чому для об'єктів як житлової, так і нежитлової нерухомості . Проте форма реалізації вказаної пільги відповідно до ст. 30 ПК України не визначена.

Таким чином, можна констатувати, що юридична особа не є суб'єктом отримання пільг зі сплати податку на нерухомість, відмінного від земельної ділянки , у вигляді неоподатковуваної площі об'єктів оподаткування , проте може бути суб'єктом отримання пільги за пп. 266.4.2 ПК України. Обчислення юридичною особою суми податку здійснюється самостійно без врахування пільг станом на 1 січня звітного року . Податкова декларація подається до 20 лютого цього ж року за місцезнаходженням об'єкта/об'єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 ПК України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально ( пп. 266.7.5 ПК України).

З приводу ж фізичних осіб , то останні є суб'єктами отримання пільги  за п. 266.4.1 ПК України та можуть попасти під пільгове оподаткування в порядку пп. 266.4.2 ПК України.

Механізм визначення бази оподаткування податку з нерухомості, відмінної від земельної ділянки , для фізичних осіб , враховуючи законодавчі пільги, закріплений у пп. 266.7.1. п. 266.7. ст. 266 ПК України. Так, дана норма встановлює правило, відповідно до якого обчислення суми податку здійснюється виходячи з бази оподаткування , зменшеної відповідно до підпунктів ( а) або ( б) підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті, та відповідної ставки податку.

При цьому згідно з пп. 266.3.1. ПК України базою оподаткування податку на нерухомість є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості , в тому числі його часток.

Тобто обчислення суми податку для фізичної особи здійснюється контролюючим органом відповідно до положень пп. 266.7.1 ПК України, а ППР з обчисленим податковим зобов'язанням надсилається платнику до 1 липня року, що настає за базовим податковим ( звітним) періодом ( роком).  

Варто також відмітити і ту обставину, що чинний ПК України виходить з принципу консолідованого нарахування податку на нерухомість, тобто математичного додавання загальної площі квартир/будинків.

Так, відповідно до приписів п.п. 266.7.1. п. 266.7. ст. 266 ПК України:

б) за наявності у власності платника податку більше одного об'єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпунктів ( а) або ( б) підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті, та відповідної ставки податку ;

в) за наявності у власності платника податку об'єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об'єктів, зменшеної відповідно до підпункту ( в) підпункту 266.4.1 пункту 266.4 цієї статті, та відповідної ставки податку ;

Отже, за умови, що фізична особа є власником двох квартир, одна з яких площею 80 кв.м., а інша - 100 кв.м., база оподаткування становитиме 120 кв.м. ( 80 кв.м. + 100 кв.м. - 60 кв.м. - пільги, передбаченої п. 266.4 ст. 265 ПК України). У разі ж, коли фізична особа є одночасно і власником квартири площею 100 кв.м. та будинку площею 150 кв.м, то база оподаткування нерухомості становитиме 70 кв. м. = 100 кв. м. + 150 кв.м. - 180 кв.м.

close icon
Пов'язані питання/Теми
Які особливості реалізації пільги з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?Які особливості звільнення від оподаткування податком на нерухомість ринку в порядку підпункту 266.2.2 ПК України?Як обчислюється податок на нерухомість у випадку розташування об'єктів нерухомості у різних адміністративно-територіальних одиницях з відмінними ставками податку?Які дії платника у випадку порушення контролюючим органом строку надсилання (вручення) ППР??Чи застосовується пільга, передбачена підпунктом «е» підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України до тимчасових споруд?Якими документами підтверджується статус історичних пам'яток (в аспекті встановлення ставок податку Київською міською радою)?Що чинне законодавство розуміє під терміном «загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості»?Чи передбачені пільги по сплаті податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки для певних категорій громадян: інвалідів, учасників бойових дій, багатодітних сімей, тощо?Яким чином обчислюється база оподаткування для фізичних та юридичних осіб?Чи може податок бути оплачений юридичною особою, яка орендує об’єкт нерухомості у фізичної особи замість такого орендодавця?Яким чином сплачується податок, якщо об’єкт нерухомості перебуває у спільній частковій власності, і розмір кожної окремої частки не підлягає оподаткуванню за пп. 266.4.1 п. 266.4 ст.266 ПК України? Які документи необхідно подати власнику в підтвердження того, що будівля перебуває у власності кількох співвласників?Кого слід вважати власником об’єкта нерухомості, відмінного від земельної ділянки?Чи є декларація про готовність об’єкта до експлуатації (сертифікат) підставою для сплати податку?Чи сплачується податок юридичними особами за об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають на балансі сільськогосподарського підприємства, але не використовуються через аварійний стан?Що таке будівлі дитячих будинків сімейного типу?Чи необхідно юридичній особі подавати декларацію, якщо органи місцевого самоврядування не встановили податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?Яким чином застосовується пільга, запроваджена місцевою радою посеред податкового звітного року?За яким принципом здійснюється класифікація приміщень щодо застосування пільг у вигляді звільнення від сплати податку (цехи, складські приміщення, тощо): за належністю будівлі до певної категорії, чи фактичним використанням приміщення?Які документи підтверджують належність нерухомості до будівель промисловості?Які об’єкти житлової нерухомості вважаються непридатними для проживання?Якщо в будівлях промисловості також наявні побутові приміщення, чи сплачується в такому випадку податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?Що таке мала архітектурна форма?Чи сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, якщо нерухомість здається в оренду?Чи потрібно сплачувати у 2015 році податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо об’єктів нежитлової нерухомості?
Інформація про документ
Актуально з:
11.09.2015
Вид платежу:
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Зв'язки документа
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію