Стаття 209. Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства
Редакції документа
Питання/Тема
Яким критеріям має відповідати сільськогосподарське підприємство аби мати змогу застосовувати спеціальний режим оподаткування?
...

...

ПК України встановлює наступні вимоги до сільськогосподарських підприємств, які хочуть застосовувати спеціальний режим оподаткування:

1) основною діяльністю такого підприємства має бути постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг).

Згідно з пунктом 209.7 статті 209 ПК України, сільськогосподарськими вважають товари, зазначені у товарних групах 1 - 24, товарних позиціях 4101, 4102, 4103, 4301 згідно з УКТ ЗЕД, та послуги, які отримані в результаті здійснення діяльності, на яку відповідно до пункту 209.17 цієї статті поширюється дія спеціального режиму оподаткування у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються), а послуги надаються, безпосередньо платником податку - суб'єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів/ послуг у інших осіб), які поставляються зазначеним платником податку - їх виробником.

Як зазначено в інформаційному листі Вищого адміністративного суду України від 28.12.2012 № 2614/12/13-12 (далі – Лист), якщо товари відповідають визначеним товарним групам та отримані в результаті здійснення діяльності, що відповідає визначеним видам, вони є сільськогосподарськими і повинні враховуватися при визначенні питомої ваги сільськогосподарських товарів для цілей застосування спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість;

2) сільськогосподарські товари мають вироблятися на власних або орендованих основних фондах, а також на давальницьких умовах.

В даному контексті слід зазначити, що до внесення змін до ПК України від 28.12.2014 р., не було встановлено вимоги щодо обов'язкового оформлення права власності/ користування земельною ділянкою. Про це також зазначив Вищий адміністративний суд України у своєму листі від 28.12.2012 № 2614/12/13-12.

Однак, на сьогодні, враховуючи положення підпункту 14.1.235 пункту 14.1 статті 14 ПК України, права на земельну ділянку повинні бути оформлені та зареєстровані відповідно до законодавства.

Щодо виробництва товарів на давальницьких умовах, то відповідно до підпункту 209.15.5 пункту 209.15 статті 209 ПК України, то це така операція з постачання сільськогосподарської сировини замовником (власником) - суб'єктом спецрежиму виробникові (переробникові) та прийняття останнім для переробки (обробки, збагачення чи використання) на готову продукцію на виробничих потужностях такого виробника (переробника) за відповідну плату без отримання права власності на таку продукцію.

3) питома вага вартості сільськогосподарських товарів/ послуг має становити становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/ послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Як зазначив Вищий адміністративний суд України в Листі з цього приводу, така вимога є визначальною для встановлення права особи застосовувати спеціальний режим оподаткування.

При цьому, єдиною підставою для застосування до сільськогосподарського підпримства правил загального режиму оподаткування податком на додану вартість є саме недотримання питомої ваги щодо реалізації сільськогосподарських товарів.

В інших випадках, зокрема, в разі недотримання вимог щодо оформлення земельних ділянок, які використовуються при виробництві сільськогосподарських товарів, відсутні підстави для застосування до особи загальних правил оподаткування податком на додану вартість.

Водночас, суб'єкт спеціального режиму оподаткування може поставляти протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно несільськогосподарські товари/ послуги, однак їх питома вага не може перевищувати 25% вартості всіх поставлених товарів/ послуг (пункт 209.11 статті 209 ПК України).

Таким чином, для застосування спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість, сільськогосподарське підприємство має відповідати вищезазначеним критеріям. Хоча слід звернути увагу на той факт, що ПК України як підставу для неможливості застосування спеціального режиму оподаткування називає лише постачання сільськогосподарським товаровиробником протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно несільськогосподарські товари/ послуги, питома вага яких перевищує 25% вартості всіх всіх поставлених товарів (тобто, саме останню вказану вимогу).

Все ж, ми не можемо стверджувати, що недотримання сільськогосподарським підприємством перших двох вимог не є підставою для застосування до нього загальних правил оподаткування ПДВ, адже ПК України в пункті 209.6 статті 209 встановлює чіткі вимоги до таких суб'єктів.

close icon
Пов'язані питання/Теми
Чи потрібно суб’єкту спеціального режиму оподаткування перераховувати до бюджету донараховані контролюючим органом грошові зобов'язання?Чи є підстави для застосування до суб'єкта спеціального режиму оподаткування санкції, передбаченої пунктом 123.2 статті 123 ПК України, у разі своєчасного зарахування коштів на електронний рахунок, але неперерахування їх на спеціальний рахунок?Які особливості оподаткування згідно пункту 209.18 статті 209 ПК України?Чи є ПДВ, сплачений на спеціальний рахунок сільськогосподарського підприємства, який застосовує спеціальний режим оподаткування, податковим зобов’язанням? Які особливості застосування спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства?Які критерії передбачені ПК України для позбавлення платника податків права на застосування спеціального режиму оподаткування, передбаченого ст. 209 ПК України?Які рахунки мають платники податків, які застосовують спеціальний режим оподаткування?Чи встановлені ПК України винятки, які стосуються розміру питомої ваги сільськогосподарських товарів/послуг?Як сплачується ПДВ за пунктом 209.18 статті 209 ПК України сільськогосподарськими підприємствами, які не застосовують спеціальний режим оподаткування?
Інформація про документ
Актуально з:
11.09.2015
Вид платежу:
Податок на додану вартість
Зв'язки документа
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію