Стаття 209. Спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства
Редакції документа
Питання/Тема
Чи є ПДВ, сплачений на спеціальний рахунок сільськогосподарського підприємства, який застосовує спеціальний режим оподаткування, податковим зобов’язанням?
...

...
Відповідно до пункту 209.2 статті 209 ПК України, згідно зі спеціальним режимом оподаткування сума податку на додану вартість, нарахована сільськогосподарським підприємством на вартість поставлених ним сільськогосподарських товарів/ послуг, не підлягає сплаті до бюджету та повністю залишається у розпорядженні такого сільськогосподарського підприємства для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку – для інших виробничих цілей. Зазначені суми податку на додану вартість акумулюються сільськогосподарськими підприємствами на спеціальних рахунках, відкритих в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Стосовно застосування вищезазначеної норми пункту 209.2 статті 209 ПК України склалася неоднакова судова практика, оскільки така сума податку перераховуються не до бюджету, а на спеціальний рахунок платника.

Для тлумачення цього питання необхідно визначити, що таке спеціальний режим оподаткування.

Відповідно до пункту 11.2 статті 11 ПК України, спеціальний режим оподаткування – це система заходів, що визначає особливий порядок оподаткування окремих категорій господарюючих суб'єктів. За пунктом 11.3 цієї статті спеціальний податковий режим може передбачати особливий порядок визначення елементів податку та збору, звільнення від сплати окремих податків та зборів.

Тобто, спеціальний режим оподаткування сільськогосподарських підприємств вважається податковою пільгою (за пунктом 30.1 статті 30 ПК України податкова пільга визначається як передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених пунктом 30.2 цієї статті. Відповідно до пункту 30.2 статті 30 ПК України, підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат).

Спеціальному режиму оподаткування сільськогосподарських підприємств, зокрема, характерні наступні особливості:

- кошти, які сплачуються платником податків, акумулюються на його спеціальному рахунку, відкритому в установах банків та/або в органах Державного казначейства України у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України (абзац 2 пункту 209.2 статті 209 ПК України).

- ці кошти платник податків має використовувати лише у конкретно встановлених законодавством цілях – для відшкодування суми податку, сплаченої (нарахованої) постачальнику на вартість виробничих факторів, за рахунок яких сформовано податковий кредит, а за наявності залишку такої суми податку – для інших виробничих цілей (абзац 1 пункту 209.2 статті 209 ПК України).

- за нецільове використання таких коштів, платник податків притягується до відповідальності (пункт 123.2 статті 123 ПК України).

Відповідно до частини 1 статті 317 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV, власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном. Правомочність володіння розуміють як передбачену законом (тобто, юридично забезпечену) можливість мати (утримувати) в себе певне майно. Правомочність користування означає передбачену законом можливість використовувати, експлуатувати майно, отримувати від нього корисні властивості, його споживання. Правомочність розпорядження означає юридично забезпечену можливість визначення і вирішення юридичної долі майна шляхом зміни його належності, стану або призначення.

Отже, кошти на спеціальному рахунку, на нашу думку, не можна вважати власністю сільськогосподарського підприємства у звичайному розумінні права власності за ЦК України, оскільки право користування і розпорядження такими коштами є обмеженим державою відповідно до пункту 209.2 статті 209 ПК України.

Відповідно до пункту 6.1 статті 6 ПК України податком є обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до цього Кодексу.

Якщо ж робити висновок, що сума ПДВ суб'єктів спеціального режиму оподаткування за статтею 209 ПК України не є податковим зобов'язанням, оскільки вона не перераховується до бюджету, то необхідно було б зробити і аналогічний висновок, що сума такого ПДВ не є податком взагалі, оскільки податком може бути лише платіж до відповідного бюджету. Проте, норма статті 209 ПК України, визначає таку суму ПДВ, яка перераховується на спеціальний рахунок платників, саме як податок, а не будь-який інший обов'язковий платіж. До такого ж висновку можна прийти при аналізі статті 11 ПК України, відповідно до якої спеціальний податковий режим стосується особливостей справляння саме податку або збору.

Отже, норма пункту 6.1 статі 6 ПК України є загальною, оскільки зазначає загальні ознаки податку. Стаття 209 ПК України регулює особливості оподаткування одного з видів податку – ПДВ, у випадку застосування спеціального режиму оподаткування. Відповідно до цього режиму, держава надає право спеціальному суб'єкту (сільськогосподарському підприємству) перераховувати суму податку не до бюджету, а на його спеціальний рахунок, встановлюючи при цьому вимоги до використання таких коштів і відповідальність за порушення таких вимог. Таким чином, сума ПДВ, яка сплачується при застосуванні спеціального режиму оподаткування за статтею 209 ПК України, вважається податком, незалежно від факту його сплати на спеціальний рахунок, а не до бюджету, як це встановлено у статті 6 ПК України.

Податкове зобов'язання є суб'єктивним вираженням поняття податку, оскільки воно визначається як сума коштів, яка сплачується відповідною особою як податок (або збір). Тобто податок (і, відповідно, обов'язок по його сплаті) є категорією об'єктивного права, а податкове зобов'язання (обов'язок по його сплаті) є його суб'єктивним вираженням – конкретний платник зобов'язаний сплатити конкретну суму податкового зобов'язання за цим податком.

Якщо ж статтею 209 ПК України встановлюється спеціальний режим щодо справляння податку, який не сплачується до бюджету, то очевидно, що ця норма є спеціальною щодо визначення суми податкового зобов'язання за цим податком відносно загальної норми підпункту 14.1.156 пункту 14.1 статті 14 ПК України.

Отже, сума по ПДВ, яка сплачується на спеціальний рахунок за статтею 209 ПК України, є податковим зобов'язанням платника податку.

close icon
Пов'язані питання/Теми
Чи потрібно суб’єкту спеціального режиму оподаткування перераховувати до бюджету донараховані контролюючим органом грошові зобов'язання?Чи є підстави для застосування до суб'єкта спеціального режиму оподаткування санкції, передбаченої пунктом 123.2 статті 123 ПК України, у разі своєчасного зарахування коштів на електронний рахунок, але неперерахування їх на спеціальний рахунок?Які особливості оподаткування згідно пункту 209.18 статті 209 ПК України?Яким критеріям має відповідати сільськогосподарське підприємство аби мати змогу застосовувати спеціальний режим оподаткування?Які особливості застосування спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства?Які критерії передбачені ПК України для позбавлення платника податків права на застосування спеціального режиму оподаткування, передбаченого ст. 209 ПК України?Які рахунки мають платники податків, які застосовують спеціальний режим оподаткування?Чи встановлені ПК України винятки, які стосуються розміру питомої ваги сільськогосподарських товарів/послуг?Як сплачується ПДВ за пунктом 209.18 статті 209 ПК України сільськогосподарськими підприємствами, які не застосовують спеціальний режим оподаткування?
Інформація про документ
Актуально з:
11.09.2015
Вид платежу:
Податок на додану вартість
Зв'язки документа
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію