Стаття 177. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування
Питання/Тема
Як визначити приховане працевлаштування? (концепція прихованого працевлаштування (deemed employment))
...

...

Проблема прихованого працевлаштування не є новою як для України, так і для інших країн світу. Незважаючи на зростання правового забезпечення найманого працівника протягом останніх десятиліть, чіткої системи кваліфікації трудових правовідносин наразі не вироблено. Крім того, підходи щодо визначення прихованих трудових відносин у кожній країні різняться. Деякі країни встановлюють кваліфікаційні ознаки на законодавчому рівні, інші провадять встановлення трудових правовідносин на основі методології, визнаної у судовій практиці. У переважній більшості приховування трудових правовідносин відбувається за допомогою цивільних договорів.

Дана проблематика не залишилася поза увагою Міжнародної організації праці (далі – МОП), яка у Рекомендаціях про трудове правовідношення № 198 (далі – Рекомендації) зазначає, що держави-члени МОП (серед яких є й Україна з 12.05.1954 року) повинні передбачити можливість визначення у своїх законодавчих та нормативно-правових актах або інших засобів конкретних ознак визначення трудових правовідносин. Серед таких ознак у Рекомендаціях зазначаються «підпорядкованість» та «залежність». У пункті 13 Рекомендацій «підпорядкованість» проявляється, якщо робота:

 1. виконується відповідно до вказівок та під контролем іншої сторони;
 2. передбачає інтеграцію працівника в організаційну структуру підприємства;
 3. виконується виключно або переважним чином в інтересах іншої особи;
 4. виконується працівником особисто;
 5. виконується відповідно до графіка або на робочому місці, яке вказується або погоджується стороною, яка її замовила;
 6. має характерну тривалість/продовжуваність;
 7. вимагає особисту присутність працівника;
 8. передбачає надання інструментів, матеріалів та механізмів стороною, яка є замовником.

При встановленні трудових відносин за допомогою критерія «залежності» беруться до уваги наступні елементи:

 1. періодичність виплати винагороди працівнику;
 2. той факт, що така винагорода являється єдиним або основним джерелом доходів працівника;
 3. виплата винагороди працівнику в натуральному вигляді шляхом надання працівнику, наприклад, продуктів харчування, житла, транспортних засобів;
 4. реалізація таких прав як право на вихідні та відпустку;
 5. оплата стороною, яка замовила роботу, поїздок працівника з метою виконання роботи;
 6. відсутність фінансового ризику у працівника.

Визначені МОП критерії класифікації правовідносин зустрічаються у внутрішньому законодавстві багатьох країн. Проте кожна країна визначає власний перелік ідентифікуючих критеріїв з одночасним встановленням їх пріоритетності.

Методологія встановлення прихованого працевлаштування найбільш розвинута у країнах англо-американської правової системи, оскільки у відповідних країнах можна використовувати більш гнучку доктрину звичаєвого права (common law). Ще однією особливістю встановлення прихованого працевлаштування є те, що до даного процесу залучаються не тільки спеціалізовані органи з питань праці, а й податкові органи, оскільки справляння прибуткового податку (income tax) з найманих працівників та соціальних виплат у переважній більшості країн покладається на роботодавців. Так, відповідно до правил Внутрішньої податкової служби США (Internal revenue service) та доктрини звичаєвого права виконавець за цивільно-правовим договором сам визначає порядок та спосіб виконання робіт, надання послуг чи виробництво товарів. Чим більше контролю суб'єкт господарювання визначає щодо того, як, коли, де та ким здійснюється робота, тим більше ймовірності, що виконавець є найманим працівником.

Читати детальніше
close icon
Пов'язані питання/Теми
Який порядок обрання загальної системи оподаткування для фізичної особи-підприємця?Чи зобов’язана фізична особа-підприємець, яка зареєстрована протягом року або перейшла із спрощеної системи оподаткування на загальну подавати декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочато таку діяльність?Що зазначається в податковій декларації за звітній квартал, яку зобов’язані подати новостворені фізичні особи-підприємці?Який порядок переходу на загальну систему оподаткування для фізичної особи-підприємця?Які переваги та недоліки загальної системи оподаткування порівняно із спрощеною?Чи потрібно фізичній особі-підприємцю реєструвати в контролюючому органі книгу обліку доходів та витрат?Чи передбачена відповідальність за втрату книги обліку доходів і витрат?Що належить до витрат фізичної особи-підприємця на загальній системі оподаткування?Чи включаються відсотки за користування кредитом до витрат фізичної особи-підприємця, яка перебуває на загальній системі оподаткування?Чи включаються до складу витрат фізичної особи-підприємця витрати на страхування, які пов’язані з його господарською діяльністю?Чи має право фізична особа-підприємець віднести до витрат витрати на комунальні послуги за орендоване приміщення?Чи включаються до складу витрат фізичної особи-підприємця, яка обрала загальну систему обліку та звітності, витрати на придбання рухомого та/або нерухомого майна, з метою використання його в господарській діяльності? Чи має право фізична особа-підприємець включити до складу витрат вартість придбаних товарів (послуг, робіт) та інших матеріальних та нематеріальних активів у фізичної особи-підприємця у платника єдиного податку?Чи має право фізична особа-підприємець на загальній системі оподаткування враховувати документально підтверджені витрати, які були фактично понесені під час здійснення діяльності на спрощеній системі оподаткування?Яка передбачена ставка податку для фізичних осіб-підприємців та порядок їх сплати?Який порядок обліку та звітності для фізичних осіб-підприємців, які обрали загальну систему оподаткування?Які особливості проведення податкових перевірок передбачені для фізичних осіб-підприємців?Чи сплачують фізичні особи-підприємці військовий збір з власних доходів?Чи сплачують фізичні особи-підприємці єдиний соціальний внесок?Я проживаю на території Одеської області та маю у власності 2,5 га винограду. З вирощеного винограду я із своєю сім’єю виробляю вино, яке реалізую на базарі, а також ми виробляємо мед, тримаємо декілька корів, а отже, маємо молоко. Які податки я повинен сплачувати та як правильно організувати свою діяльність, щоб не нести відповідальність? (Запитання від користувача Plyesh)Яким чином визначаються витрати ФОП, пов’язані з одержанням доходів? Як відмежувати їх від інших витрат підприємця (автомобіль, приміщення тощо)? (Запитання від користувача Ivanov)
Інформація про документ
Актуально з:
23.09.2015
Елемент податку:
 • Платник податку
 • Об'єкт оподаткування
 • Порядок обчислення податку
 • Строк та порядок сплати податку
 • Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку
 • Вид платежу:
  Податок на доходи фізичних осіб
  Зв'язки документа
  ?Поставте своє запитання
  Популярні податкові теми
  Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
  Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
  Відправити
  Замовити персональну презентацію