Стаття 138. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів
Редакції документа
Питання/Тема
Що таке зменшення та відновлення корисності?
...

...

Втрати від зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів та доходи від її відновлення є поняттям бухгалтерського обліку. Кожне з них є результатом бухгалтерської оцінки корисності використання основних засобів та нематеріальних активів.

Згідно з пунктом 3 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73, активи (у т. ч. основні засоби та нематеріальні активи) – це ресурси, використання яких приносить підприємству економічні вигоди. Економічні вигоди– це потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів (стаття 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV). Під впливом певних обставин (подій) активи можуть втрачати та відновлювати свою корисність, тобто здатність генерувати первісно визначені вигоди від їх використання. Одним із сучасних прикладів таких обставин є неможливість або обмежена можливість використовувати основні засоби, розташовані у зоні проведення АТО. Відповідні зміни підлягають вартісній оцінці.

Питання зменшення та відновлення корисності основних засобів та нематеріальних активів регулюється положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 28 « Зменшення корисності активів», затвердженого наказом Мінфіну України від 24.12.2004 р. № 817 (далі – П(С)БО 28).

Читати детальніше
close icon
Пов'язані питання/Теми
Чи потрібно при розрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток коригувати фінансовий результат на різниці у частині амортизації основних засобів, якщо термін їх корисного використання у бухобліку більше ніж у податковому?Що таке невиробничі основні засоби та невиробничі нематеріальні активи?Який порядок оподаткування податком на прибуток операцій з продажу виробничих об’єктів основних засобів?Який порядок оподаткування податком на прибуток операцій з продажу об’єктів невиробничих основних засобів?Який порядок розрахунку амортизації основних засобів у податковому обліку?Який порядок податкового обліку ремонтів, модернізацій невиробничих основних засобів?Який порядок оподаткування податком на прибуток операцій з продажу виробничих об’єктів нематеріальних активів?Як втрати та вигоди від відновлення корисності основних засобів та нематеріальних активів відображають у бухгалтерському обліку?Як втрати від зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів і вигоди від її відновлення, нараховані у бухгалтерському обліку, впливають на суму податку на прибуток?
Інформація про документ
Актуально з:
23.05.2020
Елемент податку:
 • Об'єкт оподаткування
 • База оподаткування
 • Вид платежу:
  Податок на прибуток підприємств
  Зв'язки документа
  ?Поставте своє запитання
  Популярні податкові теми
  Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
  Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
  Відправити
  Замовити персональну презентацію