Стаття 134. Об’єкт оподаткування
Питання/Тема
Поворотна фінансова допомога від товариства з обмеженою відповідальністю, отримана та повернена після 01.01.2015 р.: який порядок бухобліку за П(С)БО та оподаткування податком на прибуток у позичальника?
...

...

С юридической точки зрения возвратная финансовая помощь является займом. Согласно части первой статьи 1046 Гражданского кодекса Украины от 16.01.2003 г. № 435 - IV (далее – ГК Украины) по договору займа одна сторона (заимодатель) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую ​​же сумму денег (сумму займа) или такое же количество вещей того же рода и качества.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей, определенных родовыми признаками.

Поскольку в данном случае заем предоставляется одним юридическим лицом другому юрлицу, то договор между ними должен быть заключен в письменной форме ( часть первая статьи 1047 ГК Украины).

В подтверждение заключения договора займа и его условий может быть представлена ​​расписка заемщика или другой документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы ( часть вторая статьи 1047 ГК Украины). Таким документом может быть выписка банка, по которой зачислены на текущий счет средства от заимодателя, или приходный кассовый ордер.

Читати детальніше
close icon
Пов'язані питання/Теми
Чи зобов’язане підприємство, яке протягом звітного року перейшло зі спрощеної системи оподаткування на загальну, коригувати бухгалтерський фінансовий результат при розрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток? Очікуваний річний дохід не перевищить 20 мільйонів гривень.Чи може платник податку на прибуток коригувати бухгалтерський фінансовий результат на суми доходів від надання послуг, сформованих у поточному періоді у зв’язку з переходом на МСФЗ 15, які були оподатковані у попередніх звітних (податкових) роках (базуючись на правилах МСБО 18)?Чи може підприємство – дарувальник включити до витрат суму грошової безповоротної фінансової допомоги, наданої іншій юридичній особі?Чи може фінансовий результат до оподаткування (рядок 02 декларації з податку на прибуток) суб’єкта малого або мікропідприємництва, який не застосовує податкові різниці, відрізнятися від значення рядка 2290 у фінансовій звітності на суму штрафу?Чи можна при розрахунку податку на прибуток за новими правилами, відпускні за 2014 рік враховувати у витратах 2015 року при їх виплаті, якщо резерв для них не нараховували? Підприємство працює на загальній системі оподаткування.
Інформація про документ
Актуально з:
01.01.2017
Елемент податку:
 • Об'єкт оподаткування
 • Вид платежу:
  Податок на прибуток підприємств
  Зв'язки документа
  ?Поставте своє запитання
  Популярні податкові теми
  Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
  Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
  Відправити
  Замовити персональну презентацію