Співставні операції / Порівнювані операції /Зіставні операції
Редакції документа
Питання/Тема
Які показники операцій передбачені для порівняння контрольованої та співставних неконтрольованих операцій?
...

...

Елементи операції (показники), які аналізуються для порівняння контрольованих та неконтрольованих операцій визначені у підпункті 39.2.2.2 ПК України і не відрізняються суттєво від факторів, про які йдеться у пункті 1.36 Настанов ОЕСР.

І. Характеристика товарів (робіт, послуг), які є предметом операції

II. Функціональний аналіз (функції, які виконуються сторонами операції, активи, що ними використовуються, умови розподілу між сторонами операції ризиків та вигод, розподіл відповідальності між сторонами операції та інші умови операції)

Функції:

 • дизайн і технологічне розроблення товарів;
 • виробництво товарів;
 • складення товарів чи їх компонентів;
 • монтаж та/або установлення обладнання;
 • проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
 • придбання товарно-матеріальних цінностей;
 • здійснення оптового чи роздрібного продажу;
 • надання послуг з ремонту, гарантійного обслуговування;
 • маркетинг, реклама товарів (робіт, послуг);
 • зберігання товарів;
 • транспортування товарів;
 • страхування;
 • надання консультацій, інформаційне обслуговування;
 • ведення бухгалтерського обліку;
 • юридичне обслуговування;
 • надання персоналу;
 • надання агентських, довірчих, комісійних та інших подібних посередницьких послуг з продажу товарів (робіт, послуг);
 • здійснення контролю якості;
 • навчання та/або професійна підготовка, перепідготовка або підвищення кваліфікації персоналу;
 • організація збуту товарів (робіт, послуг) із залученням третіх осіб, які мають досвід відповідної роботи;
 • здійснення стратегічного управління, у тому числі визначення цінової політики, стратегії виробництва та реалізації товарів (робіт, послуг), обсягів продажу та асортименту товарів (робіт, послуг), їх споживчих якостей, а також здійснення оперативного управління.

Активи:

 • матеріальні та нематеріальні активи, що перебувають у розпорядженні сторін операції та використовуються в цілях отримання доходу.

Ризики:

 • виробничі ризики, включаючи ризик неповного завантаження виробничих потужностей;
 • ризик зміни ринкових цін на придбані матеріали та вироблену продукцію внаслідок зміни економічної кон'юнктури, інших ринкових умов;
 • ризик знецінення виробничих запасів, втрати товарами споживчих якостей;
 • ризики, пов'язані із втратою майна чи майнових прав;
 • ризики, пов'язані із зміною офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України, процентних ставок, кредитні ризики;
 • ризик, пов'язаний з відсутністю результатів проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
 • інвестиційні ризики, пов'язані з можливими фінансовими втратами внаслідок помилок, допущених під час здійснення інвестицій, включаючи вибір об'єкта інвестування;
 • ризик заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу;
 • підприємницькі (комерційні) ризики, пов'язані із здійсненням стратегічного управління, включаючи цінову політику та стратегію виробництва і реалізації товарів (робіт, послуг);
 • ризик зниження рівня споживчого попиту на товари (роботи, послуги).

III. Стала практика відносин та умови договорів, укладених між сторонами операції, які істотно впливають на ціни товарів (робіт, послуг)

 • кількість товарів, обсяг виконаних робіт (наданих послуг);
 • строки виконання господарських зобов'язань;
 • умови проведення платежів під час здійснення операції;
 • офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком України, у разі використання такої валюти у розрахунках під час здійснення операції, зміна такого курсу;
 • розмір звичайних надбавок чи знижок до ціни товарів (робіт, послуг), зокрема знижок, зумовлених сезонними та іншими коливаннями споживчого попиту на товари (роботи, послуги), втратою товарами споживчих якостей, закінченням (наближенням дати закінчення) строку зберігання (придатності, реалізації), збутом неліквідних або низьколіквідних товарів;
 • розподіл прав та обов'язків між сторонами операції, визначених за результатами функціонального аналізу.

IV. Економічні умови діяльності сторін операції, включаючи аналіз відповідних ринків товарів (робіт, послуг), які істотно впливають на ціни товарів (робіт, послуг)

 • географічне місцезнаходження ринків та їх обсяги;
 • наявність конкуренції на ринках, відносна конкурентоспроможність продавців та покупців на ринку;
 • наявність на ринку однорідних (подібних) товарів (робіт, послуг);
 • попит та пропозиція на ринку, а також купівельна спроможність споживачів;
 • рівень державного регулювання ринкових процесів;
 • рівень розвитку виробничої і транспортної інфраструктури;
 • інші характеристики ринку, що впливають на ціни товарів (робіт, послуг).

V. Бізнес-стратегії сторін операції (за наявності), які істотно впливають на ціни товарів (робіт, послуг)

 • стратегії, спрямовані на оновлення та удосконалення власної продукції, вихід на нові ринки збуту товарів (робіт, послуг).
Читати детальніше
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію