Ремонт, поліпшення, модернізація
Питання/Тема
Як у бухгалтерському обліку відобразити витрати на ремонт, модернізацію та інші поліпшення власних основних засобів підприємства відповідно до вимог П(С)БО?
...

...

Для коректних записів у бухгалтерському обліку інформації про ремонт власних основних засобів потрібно розуміти:

  • чи збільшують витрати на ремонт основного засобу майбутні економічні вигоди від його використання; та
  • яким способом проведений ремонт – підрядним чи власними силами підприємства.

Якщо внаслідок ремонтних робіт економічні вигоди від використання об'єкта основних засобів збільшуються, то витрати на ремонт підлягають капіталізації, у протилежному випадку – збільшують витрати періоду (не капіталізуються). Питання відмінності між видами ремонтів розглянуто в аналітичному  матеріалі «У чому різниця між поліпшенням та ремонтом основних засобів?».

Витрати, що збільшують економічні вигоди. Відповідно до пункту 14 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (далі – П(С)БО 7), на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта основних засобів, що призводять до збільшення майбутніх економічних вигід від його використання, збільшують первісну вартість об'єкта.

Читати детальніше
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію