Рекламні послуги
Питання/Тема
Що таке рекламні послуги?
...

...

Чинне законодавство не містить конкретного визначення цього поняття. З метою визначення змісту рекламних послуг доречно звернутися до Закону України «Про рекламу», який під самою рекламою розуміє інформацію про особу чи товар, розповсюджену в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначену сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару (стаття 1 Закону); Угоди про співробітництво держав – учасниць СНД у сфері регулювання рекламної діяльності, реклама – розповсюджувана в будь-якій формі, за допомогою будь-яких засобів інформація про фізичну або юридичну особу, товари, ідеї чи починання, що призначена для невизначеного кола споживачів і покликана формувати або підтримувати інтерес до фізичної або юридичної особи, товарів, ідей чи починань і сприяти реалізації товарів, ідей та починань; рекламна діяльність – відносини з виробництва, розміщення та розповсюдження реклами (стаття 1 Угоди).

Розглянувши зазначені терміни, можемо вивести наступне визначення рекламних послуг – здійснення виробництва, розміщення та розповсюдження в будь-якій формі та в будь-який спосіб інформації про особу чи товар, що призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію