пункт 6
Питання/Тема
Що таке міжнародна організація?
...

...

Законодавством України не надається чіткого визначення поняття «міжнародна організація», саме тому для характеристики цього поняття слід застосовувати наукові підходи до його визначення.

Так, за загальним правилом, під поняттям міжнародної організації розуміють постійно діюче об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, створене на основі норм міжнародного права та на підставі міжнародного договору, що спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів у різноманітних сферах та наділене рядом прав та обов'язків.

Посилаючись на наведене визначення, можна виокремити найбільш суттєві особливості міжнародних організацій:

  1. До складу організації має входити не менше трьох незалежних держав для надання такій організації статусу міжнародної;
  2. Створюються та функціонують відповідно до норм міжнародного права. Так як до складу міжнародної організації повинно входити не менше ніж три окремих держави, діяльність такої організації не може регулюватися нормами національного законодавства однієї або декількох з цих країн, адже законодавство кожної країни унікальне та нерідко норми законів різних держав можуть суперечити одна одній.
  3. Основою для заснування будь-якої міжнародної організації повинен слугувати міжнародний договір, що укладається між державами-засновниками такої організації та має визнаватися державами-членами, що приєднаються до організації у майбутньому. Крім того, саме у міжнародному договорі вказуються найбільш важливі положення, що стосуються створення та функціонування міжнародної організації такі як, наприклад, цілі для яких вона створена та способи їх досягнення, органи, що будуть здійснювати управління організацією та порядок їх формування.
  4. Міжнародні організації наділені міжнародною правосуб'єктністю, тобто можуть бути учасниками міжнародних правовідносин, тобто мати зносини з іншими міжнародними організаціями та державами, а також вони наділені рядом прав та обов'язків для здійснення своїх повноважень на міжнародній арені.
  5.   Міжнародна організація, зазвичай, створюється для досягнення певних цілей, наприклад, забезпечення миру чи збереження культурних та історичних цінностей. Цілі ці можуть бути політичні, соціальні, економічні, культурні тощо.
  6. Міжнародна організація здійснює свої повноваження через спеціально створені представницькі органи, для яких можливий різноманітний порядок формування, але найчастіше до таких органів мають входити представники всіх країн-членів організації.
  7. Міжнародна організація має чітке місце знаходження, найчастіше на території однієї з держав-членів, але при цьому міжнародна організація може мати представництва на території інших держав, тобто певні виконавчі органи, які здійснюють свою діяльність на території цієї держави та взаємодіють з її державними органами.
Читати детальніше
close icon
Пов'язані питання/Теми
Інформація про документ
Зв'язки документа
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію