Правоохоронні органи
Питання/Тема
Які органи є правоохоронними?
...

...

Законодавством України не встановлено чіткого та вичерпного переліку органів, які відносяться до правоохоронних. Так, згідно з положеннями статті 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» правоохоронні органи – органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції. 
Відповідно до положень статті 1 Закону України «Про основи національної безпеки України» правоохоронні органи – органи державної влади, на які Конституцією і законами України покладено здійснення правоохоронних функцій. Поняття правоохоронних органів також вживається у Законі України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави», у статті 1 якого зазначено, що правоохоронні органи  –  державні  органи,  які відповідно до законодавства   здійснюють   правозастосовні   або   правоохоронні функції. Варто зазначити, що поняття правозастосовної та правоохоронної функції на законодавчому рівні не закріплено та не розкрито і є теоретичним. 
Вважаємо, що з огляду на зазначене до правоохоронних органів за тих чи інших обставин можна віднести будь-який орган, який буде наділений повноваженнями, що можуть тлумачитись як здійснення правозастосовної та правоохоронної функції. У зв'язку з відсутністю визначення поняття правоохоронних органів у ПК України та чіткого визначення значення цього поняття в інших нормативно-правових актах України, вважаємо, що критерієм віднесення органу до правоохоронного, у розумінні ПК України, є перевірка його чітко визначених повноважень та співставлення їх із поняттями правозастосовної та правозахисної діяльності. Важливо, щоб орган в принципі діяв у межах своїх повноважень – не загальних, а нормативно-правовим актом, яким визначено статус конкретного органу та або процесуальними нормативно-правовими актами, якими визначено порядок проведення певних дій, повинно бути конкретно зазначено право на здійснення дії та порядок його реалізації. Одночасно, вважаємо, що зі змісту пункту 94.7. статті 94 ПК України слідує, що цим кодексом до правоохоронних органів віднесено контролюючі органи у розумінні статті 41 ПК України.

close icon
Пов'язані питання/Теми
Інформація про документ
Актуально з:
21.07.2015
Зв'язки документа
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію