Податкові перевірки (таблиця)
Питання/Тема
Підстави для проведення фактичних перевірок
...

...

Підстава

Коментарі

80.2.1. у разі коли за результатами перевірок інших платників податків виявлено факти, які свідчать про можливі порушення платником податків законодавства щодо виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснення платником податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на контролюючі органи, та виникає необхідність перевірки таких фактів;

Аналогічна підстава передбачена для проведення фактичних перевірок п.78.1.1 ст.78 ПК. Таким чином, має місце ситуація, за якої на одній і тій самій підставі може бути проведена як позапланова документальна так і фактична перевірка.

80.2.2. у разі наявності та/або отримання в установленому законодавством порядку інформації від державних органів або органів місцевого самоврядування, яка свідчить про можливі порушення платником податків законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи, зокрема, щодо здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій, та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на контролюючі органи, виробництва та обігу підакцизних товарів;

Інформація, про яку йдеться в зазначеному пункті може бути отримана як в порядку, передбаченому ст. 72 ПК України, так і поза зазначеним порядком, коли інформація надається органом державної влади та місцевого самоврядування за їх власною ініціативою.

80.2.3. письмового звернення покупця (споживача), оформленого відповідно до закону, про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій, касових операцій, патентування або ліцензування;

Порядок подання відповідних звернень Податковим кодексом не регулюється. Тому слід керуватися Законом «Про звернення громадян». Звертаємо увагу, що звернення та перевірка не може стосуватися безпосередньо порушень, що допускає споживач при здійсненні ліцензованої діяльності, оскільки в пункті мова йде про порушення платником установленого порядку «ліцензування». Відповідно до Закону «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензування - засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, спрямований на забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері ліцензування, захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів. Тобто діяльність, яка в принципі не може здійснюватись платниками податків.

80.2.4. неподання суб'єктом господарювання в установлений законом строк обов'язкової звітності про використання реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, подання їх із нульовими показниками;

Згідно п.7 ст.3 Закону «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» звіти подаються до органів ДФС щомісяця не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.

80.2.5. у разі наявності та/або отримання в установленому законодавством порядку інформації про порушення вимог законодавства в частині виробництва, обліку, зберігання та транспортування спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та цільового використання спирту платниками податків, а також здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального;

Порядок виробництва, обліку, зберігання та транспортування спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів регулюється Законом «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

80.2.6. у разі виявлення за результатами попередньої перевірки порушення законодавства з питань, визначених у пункті 75.1.3;

Фактична перевірка, що здійснюється за наявності обставини, визначеної у пункті 80.2.6, може бути проведена для контролю щодо припинення порушення законодавства з питань, визначених у пункті 75.1.3, одноразово протягом 12 місяців з дати складання акта за результатами попередньої перевірки.

80.2.7. у разі наявності та/або отримання в установленому законодавством порядку інформації про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету, а також здійснення фізичною особою підприємницької діяльності без державної реєстрації.

Аналогічна підстава передбачена як підстава для документальної позапланової перевірки платника відповідно до п.78.1.13 ПК. Таким чином, зазначені обставини (тобто інформація з невизначеним статусом) є одночасно підставою як для позапланової документальної перевірки платника так і для фактичної перевірки. Невизначений статус «отриманої інформації», порядок її фіксації наділяє зазначене положення ст.80 дещо репресивним характером по відношенню до платника.

Фактична перевірка проводиться двома і більше посадовими особами контролюючого органу у присутності посадових осіб суб'єкта господарювання або його представника та/або особи, що фактично здійснює розрахункові операції. (п.80.7).

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію