Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Розширений пошук
Тарифна політика
Вхід|Реєстрація

Ru

En

Ua

Податкова накладна
Редакції документа
Пошук у тексті
Знайти
Вверх из Вниз
Питання/Тема
Випадки складання зведеної податкової накладної
...

...

Форма податкової накладної та Порядок заповнення податкової накладної затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. № 1307.

Випадки складання зведених податкових накладних

Підстава

Особливості складання зведених податкових накладних

1. Зведена податкова накладна складається за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, – у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися:

1) в операціях, що не є об'єктом оподаткування;

2) в операціях, звільнених від оподаткування;

3) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;

4) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Пункт 198.5 статті 198 Податкового кодексу України (далі – ПК України)

1) Такі зведені податкові накладні складаються не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду.

2) У графі «Зведена податкова накладна» податкової накладної робиться помітка «X».

3) У графі «Отримувач (покупець)» платник зазначає власне найменування (П.І.Б.), у рядку « Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «600000000000», а у верхній лівій частині зазначається відповідний тип причини:

04Складена на постачання у межах балансу для невиробничого використання;

08Складена на постачання для операцій, які не є об'єктом оподаткування ПДВ;

09Складена на постачання для операцій, які звільнені від оподаткування ПДВ;

13Складена у зв'язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності.

4) У графі 2 розділу Б такої зведеної податкової накладної зазначаються дати складання та порядкові номери податкових накладних, складених на такого платника податку при постачанні йому товарів/послуг, необоротних активів, за якими він визначає податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 ПК України.

5) У графі 4 розділу Б зведених податкових накладних вказується «грн».

6) У графі 10 розділу Б зведених податкових накладних вказується вартість (частина вартості) товару/послуги, необоротного активу, на яку нараховується податок відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 ПК України, згідно зі ставкою податку 20 та 7 відсотків, які застосовуються при нарахуванні податкових зобов'язань.

2. Зведена податкова накладна складається на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податку під час придбання або виготовлення товарів/послуг, необоротних активів, яка відповідає частці їх використання в неоподатковуваних операціях, у разі якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні

Пункт 199.1 статті 199 ПК України

3. Зведена податкова накладна[1] може бути складена у разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний[2] характер

Пункт 201.4 статті 201 ПК України

(також пункт 44 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України)

1) У графі «Зведена податкова накладна» податкової накладної робиться помітка «Х».

2) У графі 2 розділу Б зазначається вся номенклатура поставлених протягом місяця товарів/послуг.

При цьому відсутність факту оплати поставлених товарів/послуг не звільняє постачальника (продавця) від складання зведеної податкової накладної.

3) Постачальником (продавцем) зведена податкова накладна складається:

  • покупцям – платникам податку – не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом такого місяця;
  • покупцям – особам, не зареєстрованим платниками податку, – не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер, протягом такого місяця.
 

[1] Зведені податкові накладні не складаються на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). У разі якщо станом на дату складення зазначених податкових накладних сума коштів, що надійшла на поточний рахунок продавця як оплата (передоплата) за товари/послуги, перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої складається податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця.

[2] Ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцю два та більше разів на місяць.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Вхід/Реєстрація
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити