Податкова аналітика
Житло громадян
Яка нерухомість відноситься до житла ? Відповідно до частини 1 статті 379 Цивільного кодексу України ( далі – ЦК України) житлом фізичної особи є житловий будинок , квартира, інше жиле приміщення , призначені для постійного або тимчасового проживання в них. Житловим будинком є будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами , і призначена для постійного в ній проживання ( частина 1 статті 380 ЦК України). ЦК України також окремо виділяє поняття садиби, під якою згідно з частиною 1 статті 381 розуміється земельна ділянка раз
...
Господарське товариство
Поняття господарського товариства та його правове регулювання Відповідно до частини 1 статті 79 Господарського кодексу України господарськими товариствами визнаються підприємства або інші суб'єкти господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом об'єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку.
...
Господарська діяльність
Поняття господарської діяльності Відповідно до частини 1 статті 3 Господарського кодексу України, господарська діяльність – це діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.
...
Іноземна компанія
Поняттям «іноземна компанія» оперує ПК України у підпункті 14.1.122. пункту 14.1.122 статті 14, де зазначається, що до нерезидентів відносяться в тому числі іноземні компанії, утворені відповідно до законодавства інших держав.
...
Платоспроможність/Процедури відновлення платоспроможності
1. Нормативно-правове регулювання Основним нормативно-правовим актом, який регулює процедури відновлення платоспроможності є Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі – Закон № 2343-XII). Окремі аспекти врегульовані Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України та Господарським процесуальним кодексом України (в частині визначення підвідомчості та підсудності справ про банкрутство господарським судам).
...
Банкрутство
1. Нормативно-правове регулювання Основним нормативно-правовим актом, який регулює порядок провадження у справах про банкрутство є Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі – Закон № 2343-XII). Окремі аспекти врегульовані Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України та Господарським процесуальним кодексом України (в частині визначення підвідомчості та підсудності справ про банкрутство господарським судам).
...
Банкрут
1. Нормативно-правове регулювання Основним нормативно-правовим актом, який регулює порядок провадження у справах про банкрутство є Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Окремі аспекти врегульовані Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України та Господарським процесуальним кодексом України (в частині визначення підвідомчості та підсудності справ про банкрутство господарським судам).
...
Коефіцієнт коригування
Визначення коригуючого коефіцієнту у Податковому кодексі України (далі – ПК України) не встановлюється. Проте, якщо проаналізувати норми ПК України, то можна прийти до висновку, що коригуючі коефіцієнти являють собою певні числові значення, які встановлюються ПК для обчислення суми певного податку або збору. 
...
Зміна строку сплати податку та збору
Під зміною строку сплати податку і збору розуміють перенесення встановленого податковим законодавством строку сплати податку та збору або його частини на більш пізній строк, яке не скасовує діючого і не створює нового податкового обов’язку. За загальним правилом змінити строк сплати податку та збору можна шляхом відстрочки або розстрочки податкового зобов’язання/податкового боргу. Відповідно до визначеного підпункту 17.1.5 статті 17 Податкового кодексу України (далі – ПК України) отримання відстрочення (розстрочення) грошових зобов’язань або податкового боргу є правом
...
Фінансова відповідальність. Поняття. Сутність. Ознаки
1. Загальні підходи до розуміння інституту фінансової відповідальності Безперечно, будь-яка фінансово-правова норма втратить ознаки загальнообов’язковості, якщо її виконання не буде забезпечене державним примусом. Відомо, що одним із основних механізмів державного примусу є заходи юридичної відповідальності, які мають застосовуватись до правопорушника. На нашу думку, з метою визначення кола правових норм, які регламентують відповідальність за порушення у сфері фінансів, в першу чергу необхідно визначитись з загальнотеоретичним поняттям юридичної відповідальності, аналіз якого наведений
...
Податкова міліція
1. Повноваження податкової міліції Слід зауважити, що перелік повноважень податкової міліції не визначений в межах одного правового акту, а розподілений в межах Податкового кодексу України (далі – ПК України), Законів України «Про міліцію» (далі – Закон № 565-12) та «Про оперативно-розшукову діяльність» (далі – Закон № 2246-III). Так, статті 350 та 351 ПК України, окреслюючи права податкової міліції, здійснюють посилання на статтю 20 Кодексу, в якій передбачені права контролюючих органів, визначаючи, які з них характерні для податкової міліції. Ці пр
...
Букмекерська діяльність
Визначення поняття «букмекерська діяльність» на сьогодні не розкривається в діючих нормативно-правових актах України. При цьому, під букмекерською діяльністю до 27 листопада 2009 року, тобто до дати набрання чинності спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства фінансів України від 7 жовтня 2009 року № 171/1176, в силу якого втратили чинність Ліцензійні умови провадження організації діяльності з проведення азартних ігор, розумілась діяльність з проведення парі та ігор в тоталізатор, у тому числі із застосуванням засобів телекомуні
...
Казино
Сьогодні в законодавстві відсутнє легальне визначення казино. Діяльність, пов'язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп'ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера (гральний бізнес) заборонена відповідно до Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 р. № 1334-VI (далі – Закон № 1334-VI). Також відповідно до статті 3 Закону № 1334-VI зайняття гральним бізнесом тягне за собою відпові
...
База оподаткування
База оподаткування – це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов'язання, відповідно до пункту 23.1. статті 23 ПК України. Необхідність виокремлення бази оподаткування обумовлюється тим, що об’єкт оподаткування за своєю правовою природою – це юридичний факт, з наявністю якого норми податкового законодавства пов’язують виникнення правовідносин щодо сплати податку відповідними платниками. Проте одного об'єкта оподаткування недостатньо для визначення суми податку,
...
Чи є додатковим благом сума знижки при продажу авто за умови наявності наказу про зниження ціни? (Питання від користувача Марина)
Ситуація Маю у суді спір з податковою щодо винесеного ППР щодо заниження податку на доходи фізичних осіб.  Якщо коротко, то ситуація наступна. Автосалон продає авто нижче собівартості клієнту. Перед продажем є наказ по підприємству про зниження ціни, оскільки авто втрачає свою купівельну вартість та стоїть вже 2 роки. На підставі наказу ціна знижується і підписується договір купівлі – продажу із клієнтом. Але, податкова після проведеної перевірки, складає Акт в якому фіксує, що клієнт отримав доход як додаткове благо трактує зниження як індивідуальну знижу, на підставі чого винос
...
Як правильно примінити коефіцієнт при розрахунку аренди за земельну ділянку у 2016 році? (Питання від користувача Наталия)
Відповідно до приписів Податкового кодексу України базою оподаткування платою за землю, в тому числі і орендної плати за землі державної та комунальної власності, є нормативна грошова оцінка земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації. Коефіцієнт індексації розраховується щороку Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру за індексом споживчих цін за попередній рік за станом на 1 січня поточного року. Формула розрахунку такого коефіцієнта наведена у ст. 289 Податкового кодексу України. Відомості про коефіцієнт оприлюднюються на офіційному веб-порталі Держге
...
Яка ставка і як вирахувати акциз з роздрібної торгівлі уайт-спірита на прикладі в чеку в 2016 році, об`єм 0,75 л? (Питання від користувача Людмила)
За пп. 213.1.9 Податкового кодексу України (далі – ПК України), об’єктом оподаткування акцизним податком є операції з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Відповідно до пп. 215.3.10 ПК України, для товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 цього Кодексу, ставка податку становить 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару. Курс, за яким обраховується податкове зобов’язання з акцизного податку з роздрібних продажів пального, визнач
...
Чи можете щось порадити? ФОП на єдиному податку 3 групи хоче надавати послугу - пошук клієнтів та/або виконавців серед юр. та фіз. осіб для Замовника юр. та фіз. особи за комісійну винагороду. Послуга включає тільки пошук клієнта/виконавця. Чи можете порадити КВЕДи для цієї діяльності, щоб залишатися на 3 групі ЄП? (Питання від користувача Юрій)
Згідно з підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (надалі – ПК України) третя група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень. Для платників 1-3 групи єдиного податку встановлені наступні обмеження, які не можуть бути платниками даного податку
...
На физическое лицо оформлено нежилое помещение, физическое лицо является частным предпринимателем, плательщиком единого налога. Вопрос: должен ли он платить земельный налог? Предприятие на общей системе налогообложения, планирует продажу помещения, физ.лицу. Вопрос: возможна продажа по балансовой стоимости? Оплата частями? Облагается такая операция НДС? (Питання від користувача Инна)
На фізичну особу оформлено нежитлове приміщення. Фізична особа є приватним підприємцем, платником єдиного податку. Запитання: чи повинна ця особа сплачувати земельний податок? Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПК України) в статті 269 визначає, що платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), а також землекористувачі. В статті 14 ПК України вказується, що власниками земельних ділянок визнаються юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), які відповідно до закону набули права власності на землю в Україні, а
...
Я отримував дохід як приватний підприємець на єдиному податку 3-ї групи. У 2015 році я отримав доход в першому кварталі, сплатив відповідні податки. Далі я перестав отримувати дохід, про що подав до податкової відповідну заяву, у мене забрали свідоцтво платника єдиного податку і податківець повідомив мені, що я тепер звітую як фізична особа на загальній системі оподаткування. В які строки і які саме податкові звіти (форми звітів) я повинен подати за 2015 рік? (Питання від користувача Євген)
Маємо повідомити Вам, що за підсумками 2015 року, як фізична особа-підприємець, яка перебуває на загальній системі оподаткування, Ви мали подати декларацію про майновий стан і доходи до 9 лютого 2016 року. Згідно пункту 3.2 Постанови ПФ від 08.10.2010 №22-2 ФОП фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування "самі за себе" подають звіт з ЄСВ раз на рік до 1 квітня року, наступного за звітним. Форма звіту затверджена Постановою №22-2. У разі використання РРО, слід щомісяця не пізніше 15 числа наступного за звітним місяцем подавати звіт про застосування РРО та РК (пункт 7 статті 3 За
...
15 грудня 2014 року я подавала уточнюючий розрахунок з податку на додану вартість. В даному розрахунку було допущено помилки. 14 січня 2015 року Податкова інспекція пише акт камеральної перевірки і нараховує штрафні санкції. Рішення від 2 лютого 2015 року. Чи правомірні дії податкової? (Питання від користувача Мария)
Згідно з підпунктом 75.1.1 пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (надалі – ПК України) камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні контролюючого органу виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків, та даних системи електронного адміністрування податку на додану вартість (даних органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, даних Єдиного реєстру подат
...
Чим відрізняється сума нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів від суми розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів (в податку на прибуток, ч.1 ст.138.1, і ч.1. ст.138.2)? (Питання від користувача Коля)
Оскільки питання містить посилання на норми Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) і, одночасно, пов’язане з бухгалтерським обліком, розглянемо відповідь на нього з точки зору обох видів обліку. Бухгалтерський облік.  Відповідно до пункту 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (далі – П(С)БО 7), амортизація – це систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації). Щоб зробити
...
Якщо трейдер отримає з нафтопереробного заводу дизельне пальне 70.00 т по ціні 11000 грн/т, скільки він повинен сплатити акцизу при продажі по 11500 грн/т? (Питання від користувача Станіслав)
Суб’єкт, який реалізує пальне, (крім виробників та імпортерів) є платником акцизного податку в таких випадках: якщо здійснює фізичний відпуск пального з автозаправної станції та/або автомобільної газозаправної станції – за ставкою 0,042 євро за 1 літр (до 1 січня 2016 року діяла ставка 5% від загальної вартості проданого у роздріб пального, у тому числі не лише через АЗС). з 1 березня 2016 року – якщо обсяг реалізованого пального перевищує обсяг отриманого пального згідно з акцизними накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних, – за ставками, пе
...
Будь ласка, дайте відповідь на запитання: розмір заробітної плати у працівника 344.50 грн. Чи відраховувати із заробітної плати податок з доходів фізичних осіб у розмірі 18 %? (Питання від користувача Наталія)
Відповідно до ст. 163 Податкового кодексу України (далі - ПК України), одним із видів об’єктів оподаткування податком на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО) є загальний місячний оподатковуваний дохід, до якого, зокрема, включаються доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту). Перелік доходів, які не включаються до загального місячного оподатковуваного доходу, а, отже, і не оподатковуються,  наведено  в ст. 165 ПК України. Вказаний перелік є виключним і не передбачає можливості звільнення від оподаткування ПДФО дох
...
Підкажіть, будь ласка, які штрафи за несвоєчасне перерахування ПДВ на електронні рахунки по с/г декларації за січень 2016 року? (Питання від користувача Людмила)
З 1 лютого 2015 року було запроваджено електронну систему оподаткування ПДВ (далі – СЕА), порядок застосування якої регулюється статтями 200-1, 209 та підрозділом 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПК України). Відповідно до вищезазначених норм, порядок адміністрування ПДВ наступний. 1. У разі виникнення будь-якого податкового зобов’язання по ПДВ, платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну (розрахунок коригування) та зареєструвати її протягом 15 календарних днів, наступних за датою виникнення податкових зобов’язань, у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄР
...
Ми закуповуємо зерно на території України і експортуємо його. Чи є якісь обмеження для нас у застосуванні ставки по ПДВ з 1 січня 2016 року? Наприклад, с/г виробник зерна має пільгу з ПДВ або ми перекуповуємо зерно у чергового посередника. (Питання від користувача Ирина)
Так, дійсно пунктом 15-2 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлювалося, що до 31 грудня 2017 року включно від оподаткування податком на додану вартість звільнялися операції з постачання на митній території України зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 00 згідно з УКТ ЗЕД, крім першого постачання таких зернових та технічних культур сільськогосподарськими підприємствами - виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у сільського
...
Підприємство, платнник податку на прибуток на загальних підставах, у 2015 році отримало дохід 5800000,00 грн, який задекларувало у податковій декларації з податку на прибуток. У 2016 році з 2-го кварталу планує перейти на спрощену систему оподаткування, тобто єдиний податок 3-тя група для юридичних осіб з ПДВ. у зв`язку з тим , що господарська діяльність практично не ведеться і доходу практично не буде, приблизно 1000000 грн в рік, за рахунок сезонної роботи цегельного заводу та реалізації ц
Відповідно до  статті 298 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПК України), перехід на спрощену систему оподаткування суб'єкта господарювання може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб'єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу.
...
Мы продавцы топлива оптом. Получили, добавили свою наценку и продали оптом, без приема на склад к себе, получение и отгрузка в один день. Плательщики акцизного налога - реализация топлива в розницу. Теперь, получается, и оптовикам нужно регистрироваться? Ничего не понятно, все в панике, в регистрации пишут все, что только вздумается, лишь бы прошла регистрация. Объясните, пожалуйста, оптовому продавцу топлива нужно регистрироваться и заполнять акцизную накладную при поставке товара?
Усі суб’єкти, які реалізують пальне, є платниками акцизного податку (пп. 212.1.15 ПК України). У той же час об’єктом оподаткування, згідно з пп. 213.1.12 ПК України, операції з реалізації будь-яких обсягів пального понад обсяги, що: отримані від інших платників акцизного податку, що підтверджені зареєстрованими акцизними накладними в Єдиному реєстрі акцизних накладних; ввезені (імпортовані) на митну територію України, що засвідчені належно оформленою митною декларацією; вироблені в Україні, реалізація яких є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 213.1.1 цього п
...
Какая ставка подоходного налога с зарплаты за декабрь 2015 года, начисленной в ведомости за январь 2016 года? (Питання від користувача Кузьминова Оксана Александровна)
Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету регулюється нормами ст. 168 Податкового кодексу України (далі  -  ПК України).  Так, підп. 168.1.1 п.168.1 ст. 168 ПК України передбачено, що податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід, зобов'язаний утримувати податок із суми такого доходу використовуючи ставку податку, визначену в статті 167 цього Кодексу. З 01.01.2016р . розмір ставки, визначений п. 167.1 ст. 167 ПК України становить 18%.
...
Чи нараховується ПДВ при реорганізації підприємства? (Питання від користувача Йосип)
Згідно цивільного законодавства, реорганізація являє собою спосіб припинення юридичної особи, що має наслідком передання всього майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам (іншій юридичній особі – правонаступнику). Реорганізація здійснюється в одній із форм, якими, згідно із частиною 1 статті 104 Цивільного кодексу України, є злиття, приєднання, поділ, перетворення. В свою чергу, відповідно до пункту 98.1 статті 98 Податкового кодексу України, під реорганізацією платника податків у цій же статті розуміється зміна його правового статусу, яка передбачає будь-яку з таких
...
У березні 2015 року я отримала від батьків у подарунок гараж. З 01.01.2015 по 23.03.2015 р. працювала на підприємстві та отримувала зарплату. Чи треба мені подавати Декларацію? Якщо так, то як відобразити рядок 10.5? (Питання від користувача Олена)
Порядок оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав регулюється статтею 174 Податкового кодексу України (далі – ПК України), відповідно до пункту 174.6 якої, майно, подароване платнику податку, оподатковується за правилами, встановленими ПК України для оподаткування спадщини. В свою чергу, згідно з підпунктом а) пункту 174.2.1  статті 174 ПК України вартість власності, що успадковується членами сім'ї спадкодавця першого ступеня споріднення, оподатковується за нульовою ставкою.
...
Підприємство виготовляє автобуси із шасі замовника або ввозить шасі самостійно на митну територію. Чи потрібно сплачувати акцизний податок з суми реалізації такого автобуса? Довідка: 19 пасажирських місць+1 місце водія, об`єм двигуна 1968 куб.см, повна маса 5 тон (Питання від користувача Олена)
Згідно з пп. 215.3.5 ПК України, незалежно від типу двигуна, ставки для нових моторних транспортних засобів для перевезення 10 і більше осіб, включаючи водія, з вказаним об’ємом двигуна становить 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна: Код товару (продукції) згідно зУКТ ЗЕД Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД Ставка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні) 8702 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб i більше, включаючи водія:  
...
Наше підприємство займається реалізацією природного газу метан для заправки авто, тобто маємо власну автозаправку роздрібного продажу через колонку. Залишків палива не маємо. Облік природного газу ведеться в метрах кубічних, коду УКТЗЕД товар не має. ПИТАННЯ: Чи є природний газ підакцизним товаром? Чи маємо ми виписувати і реєструвати акцизні накладні на цей товар? Чи маємо сплачувати акцизний податок на цей товар? Якщо так, то як правильно заповнити акцизну накладну? Обов'язковим реквізитом яко
Код УКТ ЗЕД: Якщо газ не є зрідженим (скрапленим), то він підпадає під товарну позицію 2711 21 00 00 УКТ ЗЕД, а отже, не є підакцизним товаром, оскільки в пп. 215.3 Податкового кодексу України (далі – ПК України) не передбачені ставки акцизного податку. Водночас, в пп. 215.3.4 ПК України передбачено ставки акцизного податку для товарних позицій 2711 19 00 00 «Скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) та інші гази» та 2711 11 00 00 «Скраплений газ природний», тобто товари, які належать до таких товарних підкатегорій, є підакцизними.
...
П’ятий етап. З 60-х років ХХ століття.
Загальна характеристика Питання про виділення в історії розвитку оподаткування п’ятого етапу є доволі спірним. Однак, на нашу думку, винайдення та розробка у 1954 році та введення у шістдесятих роках ХХ століття у більшості країн Європи податку на додану вартість змінило податковий світ, що існував до того часу. Цей універсальний акциз не тільки ефективно запобіг кризі перевиробництва та став одним із найбільш прибуткових для державних бюджетів податком, замінивши собою попередні менш ефективні податки, але й наклав свій відбиток на все суспільно-економічне життя, розділивши тільки із н
...
Четвертий етап. З початку ХХ століття до шістдесятих років ХХ століття.
Податки завжди були прямим відображенням політичного та економічного буття суспільства найпершими відчуваючи на собі будь-які більш-менш істотні їх зміни, будучи відображенням своєї історичної епохи у всіх її злетах та падіннях, досягненнях та втратах. Не виключенням стало і найбільш криваве та повне історично значимих подій ХХ століття. Століття, що двічі переділяло географічну мапу світу, століття, що принесло людству страхіття концентраційних таборів та ГУЛАГу, диво квантової теорії, теорії відносності, винайдення пеніциліну, транзистора, Інтернета та енергії атому. Останній, на відміну від
...
Третій етап. З кінця XVIIІ століття до початку ХХ століття.
Загальна характеристика періоду Наступає епоха освіченого абсолютизму. Державна влада зміцнюється та структуризується. Держава міцно і незворотно опановує суспільство, стаючи єдиним можливим інструментом організації розвинутих народів. Значно вдосконалюється адміністрування податку, держави практично повністю відмовляються від шкідливої для казни та обтяжливої для платників відкупної системи справляння податків, спочатку передаючи повноваження із збору податків в руки поліції та місцевих органів влади, а згодом створюючи власні спеціальні органи, відповідальні за справляння податків. Саме в
...
Другий етап. Кінець XVI століття до XVIII століття.
Другий етап розвитку оподаткування ознаменувався приходом до влади у різних країнах видатних правителів, що власною волею, харизмою та талантом надали потужного поштовху розвитку власних країн. У Франції – це Карл VII, у Німеччині Фрідріх Барбароса та в Росії Петро Великий. Потужний поштовх для розвитку системи оподаткування був наданий корінними змінами в соціально-економічному житті Європи внаслідок відкриття Америки та винайдення пороху. Відкриття Америки та Ост-Індії зумовило приток до країн Європи великої кількості дешевого золота, а отже і вільного капіталу, що став набагато більш
...
Перший етап: від початку людства до середніх століть (ХV - XVI століття н.е.)
Коли саме зародилися податки достеменно невідомо. Адже, археологічні дослідження, на жаль, не дають змогу скласти враження про ті складові людської життєдіяльності, які не залишають по собі матеріальних слідів, що зберігаються у часі. Тим складніше створити враження про норми, якими керувалися у своєму житті люди у неписьменний період. Водночас, ті результати досліджень помешкань наших давній пращурів непрямо свідчать про існування перерозподільчих відносин вже у епоху кам’яного віку. Такі відносини були широко представлені в культурі кроманьйонців. Про це свідчать знахідки вчених у міс
...
Функції податків
Внутрішній зміст податків розкривається через ряд функцій, які вони виконують. Функції податків є визначальними при формуванні податкової системи країни. В теорії оподаткування не існує єдиного переліку функцій податків. Як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі вчені виділяють досить велику кількість функцій, тому дане питання є одним з найбільш дискусійних в податковій теорії. Під поняттям «функція податку», І.І. Кучеров розуміє роль, яку податок виконує в рамках тої чи іншої системи, частиною якою являється.[1] Виходячи з того, що функції податків, що визначають їхню су
...
Види податків
Види податків.   Класифікація податків на прямі та непрямі.  Визначаючись із класифікацією податків, зазначимо, що тут мова йде про спосіб визначення податкового обов’язку, визначення кола тих правовідносин, що скаладаються в процесі оподаткування. «Первый вопрос, являющийся при этом заключается в определении объекта обложения, т.е. того, с чем должен соразмеряться налог; объектом обложения может быть самая личность граждан, их имущество, их общий доход или специальные виды его и, наконец, предметы потребления. Вторая часть этой операции состоит в определении отношени
...
Ознаки податку
Податок зовні виражається через сукупність властивих йому ознак. І.В. Горський вважає, що чітке і повне формулювання поняття «податок» надати наскільки важко, наскільки і недоцільно. Саме тому податкове законодавство ряду країн не намагається формалізувати дану складну категорію, обмежуючись достатньо узагальненим підходом.[1] Так, і в українському законодавстві виділено лише три ознаки: безумовність, обов’язковість та наявність спеціального порядку справляння. Проте, для характеристики такого багатогранного поняття, як податок, цих трьох ознак недостатньо. М.П. Кучеря
...
Поняття податку
Сучасна форма податків є відносно новою, хоча основні елементи механізму оподаткування зародилися ще в давнину. Значний вклад в розвиток розуміння податків зробили економічні теорії, що почали свій розвиток в 16 столітті. До цього часу податки не відігравали настільки значну роль в формуванні бюджету. Зокрема, відомий французький державний діяч Жан Боден, при формуванні світської концепції суверенітету, як незалежної і абсолютної влади щодо створення і втілення в життя основних законів, життєво необхідних для нормального функціонування держави[1], приділив увагу і доходам, за рахунок яких дер
...
Види обов’язкових платежів
Виділяючи доходи бюджету, слід звернути увагу на доходи, які отримує держава, використовуючи своє особливе становище у суспільних відносинах, як носія влади та державного примусу, тобто обов’язкові платежі. Обов’язкові платежі включають: податки; збори (в тому числі мита і плати); неподаткові платежі або квазіподатки (адміністративні збори та парафіскалітети); штрафи, пені, санкції. Перш ніж проводити розмежування між формами обов’язкових платежів зауважимо, що вони в деяких випадках є доволі умовними. Можемо констатувати відсутність достатнього та необхідного перелік
...
Місце податків в системі публічних доходів
Реалізація державою своїх функцій потребує значних коштів. Потреба у коштах задовольняється через систему публічних доходів, під якими В.К. Шкарупа розуміє врегульовані нормами фінансового права доходи до грошових фондів суб'єктів публічного права, що спрямовуються останніми на реалізацію завдань і функцій держави, органів місцевого самоврядування та на задоволення публічного інтересу. Це частина національного доходу країни, що при його розподілі й перерозподілі надходить у розпорядження держави, органів місцевого самоврядування та державних цільових фондів коштів.[1] Публічні доходи можу
...
Переваги та недоліки ПДВ
Безперечно, ПДВ має всі переваги та недоліки непрямих податків, як таких, що були викладені у відповідному розділі цього дослідження. Водночас, дослідники виділяють певні особливості і щодо податку на додану вартість, як окремого платежу. Кудряшова К.В. виділяє наступні причини появи ПДВ та його популярності як непрямого податку: 1) розширення податкової бази, шляхом включення до складу оподаткування послуг, 2) усунення «каскадного» ефекту, 3) нейтральність ПДВ по відношенню до організації виробництва та конкурентного середовища, 4) вбудований механізм уникнення подвійного опод
...
ПДВ та альтернативні податки
Звітність ПДВ онлайн може бути подана контролюючим органам за допомогою різноманітних програм. Складання звітності підтримується також і нашою платформою та з часом поповнюватиметься новими формами і бланками. Податок на додану вартість в 2016 році відображається у податковій декларації за новою формою, затвердженою Наказом Міністерства фінансів України 28.01.2016  № 21. (прив’язати дкумент нової декларації). Все про ПДВ 2016 можна дізнатися на нашому сайті за посиланнями - http://taxlink.ua/ua/news/pdv-u-novomu-2016-roc.htm, http://taxlink.ua/ua/news/agrar-pdv-u-2016-roc.htm, http://taxlink
...
Податок на додану вартість та фінансово-правове зобов’язання
У відносинах із справляння ПДВ проявляються всі аспекти правової категорії не визнаної до цього часу на рівні доктрини фінансового права – категорії фінансово-правового зобов’язання. Саме через призму зазначеної категорії досить легко зрозуміти та усвідомити економіко-правовий зв'язок, що виникає між державою та платником податку в процесі справляння ПДВ.   Відносини, змістом яких з боку платника ПДВ виступає обов’язок із обчислення (обліку), нарахування та сплати податку, а збоку держави, зокрема, обов’язок з відшкодування переплаченого ПДВ, деякі процесуальні обов’язки є нероздільними, вони
...
Непрямі податки, встановлені законодавством України
При аналізі непрямих податків, встановлених в України, виникають деякі проблеми із визначенням вичерпного переліку таких платежів. Так, не викликає сумнівів, що до таких платежів відносяться податок на додану вартість та акцизний податок. Водночас, чинним законодавством передбачаються і інші платежі, що за своєю правовою природою можуть класифікуватися як непрямі податки, однак свідомо відносяться законодавцем до інших платежів. До таких передусім належать деякі різновиди збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, об’єктом оподаткування яким є вартість реалізованих ювелірн
...
Ознаки непрямих податків
Безперечно, непрямі податки мають всі загальновідомі ознаки податків, та відповідають визначенню, що міститься у статті 6 Податкового кодексу України, відповідно до якого податком є обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до цього Кодексу. Класифікація податків на прямі та непрямі не міститься в Податковому кодексі.
...
Генеза класифікації податків на прямі та непрямі
Вперше розподіл податків на непрямі та прямі ще у сімнадцятому столітті був запропонований Д.Локком. В основу поділу Д.Локк поклав критерій перекладення податку. Філософ вважав, що торгівці та посередники перекладають податки на споживачів-робітників, включаючи всіх їх до ціни товару, робітник в свою чергу перекладає їх на орендаря землі, останній на власника землі, зменшуючи орендну плату. Якщо робітник не в змозі прогодувати себе, утримувати його змушений приход (церква), а остання одержує свої доходи від обкладення земель. Таким чином, тягар оподаткування перекладеться на власника землі або
...
◄◄ 1 2... 89 90 91 92 93 94 95 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити