Податкова аналітика
Щодо оплати надурочної роботи
Відповідно до трудового законодавства робота у надурочний час за погодинною системою оплати праці оплачується в подвійному розмірі годинної ставки, за відрядною системою оплати праці за роботу в надурочний час виплачується доплата у розмірі 100 відсотків тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого здійснюється за погодинною системою, – за всі відпрацьовані надурочні години. При цьому, на безперервно діючих підприємствах, установах, організаціях, а також на окремих виробництвах, цехах, де за умовами виробництва не може бути додержана щоденна або щотижнева тривалість
...
Щодо зарахування до страхового стажу періоду на сезонних роботах
Питання роботи сезонних працівників, як правило, порушується в літній період, оскільки в цю пору найбільш актуальними є трудові відносини між сезонними працівниками та роботодавцем, але чи буде зарахований до страхового стажу період на сезонних роботах розглянемо нижче. Статтею 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» надається визначення терміну «страховий стаж» – це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внес
...
Скільки коштує роботодавцю порушення законодавства про працю?
Віднедавна в трудовому законодавстві з'явилась норма, яка передбачає застосування до юридичних осіб та фізичних – осіб підприємців фінансових санкцій за порушення законодавства про працю. Штрафи за порушення роботодавцем законодавства про працю запроваджені з 01 січня 2015 року з набранням чинності змін до статті 265 Кодексу законів про працю України. Порядок накладення штрафів визначений постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 р. № 55 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 р. № 509 «Про затвердження Порядку накладення
...
Які особливості розроблення та затвердження штатного розпису на підприємстві?
Пунктом 3 статті 64 Господарського кодексу України визначено, що підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис. Штатний розпис необхідний у роботі з персоналом, оскільки фіксує розподіл праці між працівниками; затверджує структуру та чисельність працівників на підприємстві; конкретизує перелік посад і професій; встановлює розмір основної заробітної плати щодо конкретної посади, професії; передбачає надбавки та доплати, якщо такі передбачені  положенням про оплату праці та визначає місячний фонд оплати праці.
...
Розірвання трудових відносин за ініціативою працівника
Чинним законодавством передбачені особливості розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк з ініціативи працівника, що визначені статтею 38 Кодексу законів про працю України (далі – Кодекс) та особливості  розірвання строкового трудового договору за ініціативою працівника, що визначені у статті 39 Кодексу. Так, відповідно до статті 38 Кодексу працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши роботодавця письмово за два тижні. У заяві працівника, якою попереджається роботодавець про майбутнє звільнення не обов’язков
...
Додаткова відпустка за роботу за комп’ютером
Майже кожен офісний працівник більшість робочого часу проводить за комп’ютерним монітором. Проте чи дає цей факт право на додаткову щорічну відпустку, розглянемо далі. Відповідно до п. 2 статті 8 Закону України «Про відпустки» щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням або виконується в особливих природних географічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і п
...
Особливості роботи за сумісництвом
Кодексом законів про працю регламентовано, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної та творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін. Тобто трудовим законодавством передбачена можливість працювати на декількох підприємствах шляхом укладання трудового договору про роботу за сумісництвом, іншими словами особа може працювати як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.
...
Особливості роботи з цивільно-правовим договором
Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 208 ЦК України правочини (договори) між фізичною та юридичною особою мають укладатись у письмовій формі. Відносини, що виникають з укладання таких договорів, є цивільно-правовими і регулюються нормами цивільного права. Загальний зміст будь-якого цивільно-правового договору полягає в тому, що одна зі сторін зобов’язується виконати певний обсяг робіт (виконавець), а інша (замовник) прийняти її і оплатити на умовах цього договору. При цьому договори цивільно-правового характеру, що укладаються між замовником (юридичною або фізичною) особою і виконавцем – ф
...
Особливості проведення розрахунку та видачі трудової книжки із звільненим працівником
Трудовим законодавством прямо покладено обов’язок на роботодавця щодо проведення з працівником, який звільняється, розрахунку по заробітній платі та видачі йому трудової книжки, зокрема відповідно до статті 47 Кодексу законів про працю України передбачено, що власник або уповноважений ним орган, зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу. У разі звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, він зобов'язаний також у день звільнення видати йому копію на
...
Особливості звільнення працівника у зв’язку із переведенням
Відповідно до положень Кодексу законів про працю України (надалі – Кодекс) однією із підстав припинення трудового договору є переведення працівника за його згодою на інше підприємство, установу, організацію. Інакше кажучи, таке переведення на практиці класифікується як звільнення працівника в зв’язку з переведенням на підставі пункту 5 статті 36 Кодексу. Отже, обов’язковою умовою звільнення працівника на підставі пункту 5 статті 36 Кодексу є його згода щодо переведення на інше підприємство, яка оформляється заявою працівника про звільнення такого змісту «Прошу звільнити мене _________в порядк
...
Чи є встановлення інвалідності або вихід на пенсію підставою для звільнення?
Кожен громадянин відповідно до положень Конституції має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. При цьому згідно з вимогами КЗпП України працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на не визначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. При цьому, якщо працівник причину звільнення обумовлює виходом на пенсію, роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.
...
Чи може керівник громадської організації зі статусом юридичної особи працювати з умовами оплати праці «на громадських засадах»?
Відповідно до частини 5 статті 1 Закону України «Про громадські об'єднання» від 22.03.2012 р. № 4572-VI громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Згідно зі статтею 92 Цивільного кодексу України юридична особа набуває цивільних прав та обов’язків та здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Отже, громадська організація, що створена
...
Чи правомірно відшкодовувати громадською організацією добові, вартість квитків, проживання у готелі, пов\'язані з відрядженням, виконавчому директору, що працює «на громадських засадах»?
Таким чином, відшкодовувати добові, вартість квитків, проживання, пов’язані з відрядженням, можуть тільки громадські організації, створені як юридичні особи. Відповідно до статті 121 Кодексу законів про працю України працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв'язку з службовими відрядженнями. Працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються: добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення  в  порядку і розмірах, встановлених законодавством. Тобто виплата  добових за ч
...
Чи можна вважати роботу «на громадських засадах» трудовими відносинами?
Відповідно до статті 2 Кодексу законів про працю України працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою. Згідно зі статтею 3 Кодексу законів про працю України законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами. Таким чином, трудовими відносинами є відносини працівників з роботодавцями, оформлені трудовим дог
...
ЄСВ з разової допомоги на оздоровлення дитини: бути чи не бути?
Досить часто серед роботодавців виникають питання щодо віднесення того чи іншого виду виплат до бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Такі питання стосуються і сум разової матеріальної допомоги на оздоровлення дітей. Перш за все для надання повної відповіді на вищезазначене питання необхідно визначитись, що є базою нарахування єдиного соціального внеску для роботодавців. Так, пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI (далі –
...
Чи є підстави для ненарахування та невиплати зарплати директору новоствореного підприємства?
Як правило, відповідно до установчих документів у товариств з обмеженою відповідальністю виконавчий орган може бути колегіальним (дирекція) і одноосібним (директор). Дирекцію очолює генеральний директор. Членами виконавчого органу можуть бути також особи, які не є учасниками товариства. У такому випадку з ними укладається трудовий договір. Генеральний директор (директор) вирішує всі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до компетенції виключно зборів учасників товариства. Таким чином, директор товариства вступає у свої повноваження з дня укладання з ним трудового договор
...
Як проводити доплату при підсумованому обліку робочого часу?
У випадку застосування підсумованого обліку робочого часу розпорядок робочого дня і графіки змінності мають бути побудовані так, щоб робочий час, який зобов'язані відпрацювати працівники за обліковий період, встановлений в колективному договорі, відповідав установленій законодавством нормі робочих годин, що припадає на цей період (квартал, півріччя, рік). У кінці кожного місяця працівникам, які працюють з підсумованим обліком робочого часу, провадиться нарахування належної їм заробітної плати згідно з чинними умовами оплати праці: нарахування окладу, доплат і надбавок, у тому числі за роб
...
Як оплачувати роботу при підсумованому обліку робочого часу?
У кінці кожного місяця провадиться нарахування працівникам належної їм заробітної плати згідно з чинними умовами оплати праці: нарахування окладів, доплат і надбавок, у т. ч. за роботу у нічний час, роботу у святкові та неробочі дні тощо, а після закінчення облікового періоду у випадку наявності надурочних годин провадиться оплата надурочної роботи. У випадку, коли працівник протягом місяця перебував у відпустці без збереження заробітної плати, щорічній відпустці, на лікарняному, не з'явився на роботі з нез'ясованих причин тощо, то заробітна плата йому нараховується пропорційно до відпрацьова
...
Як оплачується робота в святкові (неробочі) та вихідні дні?
Робота у святкові (неробочі) та вихідні дні передбачає підвищену оплату та має свої особливості. Але в роботодавця є не тільки обов`язок оплатити таку роботу, а й можливість компенсувати її працівнику іншим днем відпочинку. Компенсація за роботу у святковий  (неробочий) день Робота у святковий (неробочий) день оплачується в подвійному розмірі відповідно до статті 107  Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП).
...
Як оподатковується та відображається у формі № 1 ДФ і Звіті по ЄСВ доплата до мінзарплати?
Відповідно до підпункту 2.2.1 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 № 5, доплата до мінзарплати включається до складу додаткової зарплати фонду оплати праці. Тому у складі зарплати з такої доплати в утримується ПДФО за ставкою 18 % та ВЗ за ставкою 1,5 % та нараховується ЄСВ у розмірі 22 % в загальному порядку.
...
Що таке неповний робочий час?
Відповідно до частини першої статті 56 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) за угодою між працівником і власником (уповноваженим ним органом) може встановлюватися як при прийомі на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Неповний робочий час також може встановлюватися за ініціативою роботодавця згідно з частиною третьою статті 32 КЗпП. Роботодавець зобов’язаний встановити неповний робочий день або неповний робочий тиждень на прохання: вагітної жінки ( частина перша статті 56 КЗпП); жінки, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитини-ін
...
Оплата праці неповнолітніх осіб
Згідно з частиною першою статті 32 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV неповнолітньою є особа у віці від 14 до 18 років. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (далі – КЗпП) у трудових правовідносинах прирівнює неповнолітніх у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці надає їм певні пільги. Ці пільги стосуються й оплати праці. У статті 194 КЗпП передбачено три варіанти оплати праці неповнолітнім, які ми пропонуємо розглянути детальніше. Згідно з частиною першою статті 194 КЗпП заробітна плата праці
...
Як нараховується середня заробітна плата за період мобілізації працівника?
Відповідно до положень частини 3 статті 119 Кодексу законів про працю України за мобілізованими працівниками зберігаються місце роботи, посада й середній заробіток. Вищезазначені гарантії передбачені також і в частині 2 статті 39 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу». Для визначення розміру середньої заробітної плати, яка зберігається за мобілізованим працівником, необхідно застосовувати положення норм Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100 (далі – Порядок). За з
...
Як нарахувати єдиний соціальний внесок, якщо зарплата менша мінімальної?
За пунктом 1 частини 1 статті 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464–VI (далі – Закон про ЄСВ) базою  нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ), зокрема,  є сума нарахованої заробітної плати (доходу) за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про о
...
Який порядок нарахування, оподаткування та обліку доплати за роботу у вечірній та нічний час?
У вітчизняному законодавстві такий вид виплат, як доплата за роботу у вечірній час, не передбачений. Не визначено і час, який слід вважати вечірнім. На підприємствах, які знаходяться у сфері дії генеральної, відповідної галузевої (регіональної) угоди час та доплата встановлюється саме такими угодами. Так, наприклад, за Генеральною угодою про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні від 23.08.2016 р. (далі – Генеральна угода) роботою у вечірній час вважається робота з 18 до 22 години при багатозмінному режимі. Багатозмінний
...
Який порядок розрахунку, оподаткування та обліку оплати за роботу в позаурочний час?
Відповідно до статті 62 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 р. (далі – КЗпП) надурочна робота – робота, виконана понад встановлену тривалість робочого дня. За загальним правилом статті 50 КЗпП нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Разом з тим, при укладенні колективного договору підприємства можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу.
...
Який порядок нарахування, оподаткування та обліку премій?
Чинне законодавство України не містить визначення поняття «премія», хоча воно згадується серед додаткової зарплати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат у структурі заробітної плати, визначеної статтею 2 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95 – ВР (далі – Закон про оплату праці). Проте його знаходимо у Методичних рекомендаціях щодо організації матеріального стимулювання праці працівників підприємств і організацій, рекомендованих наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.2003 р. № 23 (далі – Методрекомендації № 23) та Методичних рекомен
...
Який порядок оподаткування та обліку зарплати студенту-практиканту підприємства?
Відповідно до статті 50 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556 – VII (далі – Закон про вищу освіту) однією із форм  освітнього процесу у вищих навчальних закладах є практична підготовка. Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними вищими навчальними закладами договорами або у його структурних підрозділах, що забезпечують таку підготовку ( частина 1 статті 51 Закону про вищу освіту). За визначенням Положення про проведення
...
Який порядок нарахування, оподаткування та обліку 13-ї заробітної плати?
Тринадцятою заробітною платою прийнято називати премію, яку за певних умов виплачують працівникам підприємства або разом із заробітною платою наприкінці кожного року (у грудні), або на початку нового року (у січні). Фактично це премія за результатами роботи за рік.
...
Який порядок оподаткування та обліку грошової матеріальної допомоги працівникам?
Матеріальна допомога працівникам не є обов'язковою виплатою. Зазвичай її надають працівникам відповідно до колективного договору, трудового договору, положень про оплату праці, положень про надання матеріальної допомоги, а також просто за рішенням керівництва підприємства. Хоча така виплата працівникам підприємства є досить популярною, безпосередньо визначення «матеріальна допомога» відсутнє у чинному законодавстві. Разом з тим, не дивлячись на те, що матеріальна допомога має єдине джерело виплати у Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Мінстату України від 13.01.200
...
Як оподатковується заробітна плата, нарахована у натуральній формі?
Можливі форми оплати праці визначено  статтею 23  Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95 – ВР (далі – Закон про оплату праці). Зокрема, названою нормою встановлено, що «колективним договором, як виняток, може бути передбачено часткову виплату заробітної плати натурою (за цінами не вище собівартості) у розмірі, що не перевищує 30 % нарахованої за місяць, у тих галузях або за тими професіями, де така виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є звичайною або бажаною для працівників, крім товарів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів Україн
...
Який порядок нарахування, обліку та оподаткування заробітної плати сезонним працівникам?
У законодавстві поняття «сезонний працівник» зустрічається лише у статті 7 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 р. (далі – КЗпП): «Особливості регулювання праці осіб, які працюють у районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я, тимчасових і сезонних працівників, а також працівників, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, додаткові (крім передбачених у статтях 37 і 41 цього Кодексу) підстави для припинення трудового договору деяких категорій працівників за певних умов (поруш
...
Який порядок нарахування та обліку заробітної плати за час службового відрядження?
Відповідно до пункту 1 розділу І Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. № 59, службовим відрядженням вважають поїздку працівника за розпорядженням керівника підприємства на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи (за наявності документів, що підтверджують зв'язок службового відрядження з основною діяльністю підприємства). Статтею 121 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 р. встановлено гарантії і компенсації при службо
...
Який порядок розрахунку, оподаткування та обліку заробітної плати за час вимушеного прогулу?
На підставі статті 233 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 р. (далі – КЗпП) у справах про звільнення працівник може звернутись із заявою про вирішення трудового спору до суду в місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки. Відповідно до статті 235 КЗпП у разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір. Одночасно з рішенням про поновлення працівника суд приймає рішення про виплату йому середнього заробітку за ча
...
Який порядок нарахування, оподаткування та обліку заробітної плати зовнішньому суміснику?
Відповідно до статті 102-1 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 р. (далі – КЗпП) та статті 19 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95–ВР (далі – Закон про оплату праці) та пункту 5 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженого спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України від 28.06.1993 р. № 43 працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконан
...
Як документально оформити нарахування та виплату заробітної плати працівнику?
Для правильного документального оформлення нарахування та виплати заробітної плати слід орієнтуватися на типові форми відповідних первинних документів, а також дотримуватися вимог Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року № 88 (далі – Положення № 88). Одним з первинних документів, що застосовується для цілей нарахування заробітної плати працівникам, є табель обліку використання робочого часу, типова форма (П-5) якого затверджена наказом Державного комітету статистики України «Пр
...
Яка відповідальність за несвоєчасну сплату податків, нарахованих на зарплату та утриманих з неї?
Обов’язок обчислення, утримання та перерахунку сум податків, нарахованих на заробітну плату, відповідно до статті 168 Податкового кодексу України (далі – ПК України), покладається на податкового агента. Отже, саме податковий агент є суб’єктом фінансової відповідальності за несвоєчасну сплату податків, нарахованих на заробітну плату. Також відповідальність нестимуть і посадові особи податкового агента, що допустили вчинення правопорушення, проте така відповідальність є адміністративною. Власне платник податків, у випадку неутримання з його заробітної плати належних сум податку, не буде нести ві
...
Який порядок нарахування та оподаткування лікарняних внутрішньому суміснику?
Детальніше поняття  «сумісництво» та «внутрішнє сумісництво»  було  розглянуто у аналітичному матеріалі «Що таке сумісництво та суміщення? У чому різниця?» Згідно зі статтею 18 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV (далі – Закон України «Про  загальнообов'язкове  державне соціальне страхування») страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на п
...
Коли застосовується податкова соціальна пільга та як визначається розмір податкової соціальної пільги?
Відповідно до підпункту  169.1. Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПК України) платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги. Детальніше про оформлення податкової соціальної пільги див. аналітичний матеріал «Як платнику податків скористатися податковою пільгою?», «Яких вимог повинен дотримуватися платник податків при використанні податкових пільг?», «Який порядок одержання под
...
Порядок розрахунку, обліку та оподаткування допомоги по вагітності та пологах (декретних)?
Умови надання та період, за який проводяться розрахунок і виплати допомоги по вагітності та пологах (декретних) встановлено Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» № 1105-XIV від 23.09.1999 р. (далі – Законом України  «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування»). Цим законом допомогу по вагітності та пологам (декретні) віднесено до одного з видів матеріального забезпечення та соціальних послуг за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Виплата допомоги по вагітності та пологах проводиться за основним місцем роботи та за сумісн
...
Який порядок сплати податків при виплаті зарплатного авансу?
Відповідно до статті 24 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року працівникові має виплачуватись заробітна плата не рідше двох разів на місяць, при чому через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Саме за першу половину місяця особі нараховується аванс. По-перше, при виплаті авансу необхідно сплачувати ПДФО у розрахунку за першу половину місяця, адже згідно зі підпунктом 168.1.2 Податкового кодексу України (далі – ПК України) податок на доходи фізичних осіб
...
Коли сплачують до бюджету суми податків, утриманих та нарахованих на зарплату за поточний період?
Відповідно до положень статті 168 Податкового кодексу України (далі – ПК України), на податкового агента покладається обов’язок щодо утримання податку із сум доходу, що нараховується (виплачується, надається) ним платникові. Зазвичай виплата заробітної плати здійснюється на платіжні картки працівників або ж через касу підприємства. При цьому необхідно враховувати встановлені законодавством строки та періодичність виплати заробітної плати. Так, згідно зі статтею 24 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР та статтею 115 Кодексу законів про працю України, заробітна плата пов
...
Довідник ознак доходів для заповнення ф. № 1ДФ
Довідник ознак доходів для заповнення ф. № 1ДФ (далі – Довідник) є додатком до Наказу Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. № 4 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» Він необхідний для заповнення податкового розрахунку № 1- ДФ, який подають податкові агенти до контролюючих органі
...
Як оподатковується заробітна плата?
Згідно з пунктом 163.1 статті 163 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р.  № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПК України) об'єктом оподаткування податком з доходів фізичних осіб (далі – ПДФО) є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, доходи, отримані з джерела їх походження в Україні, що остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання), іноземні доходи. Відповідно до підпункту 164.2.1 статті 164 ПК України доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту), включаються до за
...
Чи можна при безперервному або ритмічному постачанні нерезидентом на митній території України послуг складати зведені податкові накладні відповідно до пункту 201.4 статті 201 ПК України?
Відповідно до пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін. Отже, за загальним правилом податкова накладна складається постачальником товарів/послуг на дату виникнення у нього податкових зобов’язань з ПДВ. Водн
...
Як відновити реєстраційний ліміт, що був зменшений на показник ΣПеревищ, який виник у зв’язку з включенням розрахунків коригування до податкової декларації за неправильний період?
ΣПеревищ є показником, який відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 Податкового кодексу України (далі – ПК України) зменшує значення реєстраційного ліміту, та який виникає, якщо загальна сума перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою ПДВ, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН. Водночас відповідно до пункту 9 Порядку електронного адміністрування ПД
...
Як відновити значення реєстраційної суми, протиправно зменшеної на показник «override»: аналіз судової практики 2018 року
У вересні 2017 року для багатьох платників ПДВ стало несподіванкою зменшення їхнього реєстраційного ліміту на показник «override», який, як ми писали у попередній аналітиці, фактично є показником ΣПеревищ, що виник внаслідок спроби контролюючих органів технічно реалізувати в системі електронного адміністрування ПДВ вимогу пункту 200-1.9 статті 200-1 Податкового кодексу України (далі – ПК України). Детальніше про це читайте в матеріалі «Що таке показник «override» в СЕА і як він може впливати на значення реєстраційного ліміту?» Незважаючи на протиправний характер вищезазначених дій, на що, як
...
Як розрахувати суму процентної різниці, яка зменшує бухгалтерський фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток?
За правилами статті 140 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПК України) платники податку на прибуток, які зобов’язані коригувати бухфінрезультат до оподаткування, повинні: збільшити його на суму перевищення нарахованих у бухобліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями, що виникли за операціями з пов’язаними особами – нерезидентами, над 50 % суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в яком
...
Який порядок розрахунку, обліку та оподаткування сум, нарахованих за час затримки розрахунку при звільненні?
Статтею  116  Кодексу законів про працю від 10.12.1971 р. (далі – КЗпП) передбачено граничні терміни розрахунку з працівником за належними йому сумами при звільненні. Відповідні кошти виплачують у день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то відповідні суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення ним вимоги про розрахунок. За наявності спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган у будь-якому випадку повинен у зазначений вище строк виплатити неоспорювану ним суму. Якщо ж належні працівникові нео
...
Який порядок обліку та оподаткування орендної плати за користування приміщенням, нарахованої працівнику, який не є приватним підприємцем?
Оскільки йдеться про доходи фізичної особи, питання оподаткування знаходиться у площині єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) та військового збору. Договір оренди — це цивільно-правовий договір, який регулюється главами 58 та 59 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435 – IV (далі – ЦК України). Згідно зі статтею 759 ЦК України, за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.  Тобто, будучи за своєю суттю цивіль
...
◄◄ 1 2... 7 8 9 10 11... 96 97 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію