Податкова аналітика
Чи є правові підстави для звільнення Держпраці в областях від сплати судового збору?
 В системі адміністративного судочинства склалась парадоксальна ситуація, за якою одні судді чітко виконують норми Кодексу адміністративного судочинства України та залишають без руху заяви, скарги суб’єкта владних повноважень – територіальних органів Держпраці в областях з підстав, що останнім до заяви, скарги не додано документа про сплату судового збору, а інші судді окремої думки, які всупереч вимогам чинного законодавства наділяють територіальні органи Держпраці пільгою щодо сплати судового збору під час подання до суду заяв, скарг та створюють протилежну судову практику, чим порушується п
...
Працівника звільнено, а трудову книжку не видали і розрахунок не здійснили – які наслідки для роботодавця?
Деталізує цю статтю КЗпП Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58 (далі – Інструкція). Так, згідно з пунктом 4.1 Інструкції власник або уповноважений ним орган  зобов'язаний  видати працівнику його трудову книжку в день звільнення з внесеним до неї записом про звільнення. При затримці видачі  трудової  книжки  з  вини  власника  або уповноваженого ним   органу   працівникові   сплачується  середній заробіток за весь ч
...
Форс-мажор, відсутність фінансово-господарської діяльності або коштів у роботодавця – що є підставою для звільнення від відповідальності, передбаченої статтею 117 КЗпП?
Досить часто роботодавці виправдовують затримку розрахунку при звільненні відсутністю коштів на рахунках, відсутністю фінансово-господарської діяльності чи форс-мажорними обставинами. Проте чи є це достатньою підставою для звільнення від відповідальності, передбаченої статтею 117 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (далі – КЗпП)? Розглянемо ситуацію детальніше. Згідно з частиною першою статті 116 КЗпП України при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Відповід
...
Чи можна отримати грошову компенсацію за соціальну відпустку при звільненні?
Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодекс
...
Правові колізії законодавства про перевірки
З початку 2017 року трудове законодавство зазнало значних змін, які стосуються в першу чергу повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування та порядку проведення перевірок. Серед них особливої уваги заслуговує постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 26 квітня 2017 року № 295 (далі – Постанова № 295), якою затверджено Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (далі – Порядок) та Порядок здійснення державно
...
Чи виплачується компенсація за невикористану відпустку в разі звільнення за прогул?
Відповідно до частини першої статті 24 Закону України «Про відпустки» та частини 1 статті 83 Кодексу законів про працю України у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - інваліда з дитинства підгрупи А I групи. Отже, з процитованої норми законодавства вбачається, що вона поширюється на всі випадки та підстави звільнення, в тому числі за прогул. При цьому компенсація за невикористану відпустку розраховується відповідно до Поряд
...
Який строк давності для застосування штрафів Держпраці?
Наразі трудовим законодавством не передбачено, за який період Державна служба з питань праці України (далі – Держпраці України) може перевіряти дотриманням роботодавцем вимог законодавства про працю. Не встановлені строки давності і Порядком здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017  № 295 (далі – Порядок). Проте Держпраці при проведенні інспекційного відвідування чи невиїзного інспектування відповідно до пункту 6 Порядку може одержати інформацію та/або документи, що стосуються предмета інспекційног
...
Не повідомлено ДФС України про прийняття працівника на роботу: чи буде штраф за статтею 265 КЗпП?
Статтею  24  Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) передбачається, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Виходячи із вищезазначеного формулюв
...
Які найпоширеніші помилки роботодавців?
За підсумками 2016 року Держпраці провела 21 244 перевірки у сфері дотримання законодавства про працю. За результатами таких перевірок було виявлено 45 433 порушення, найбільша кількість з яких у сфері оплати праці (25 818 порушень). Найпоширенішими помилками в сфері оплати праці є: 1) виплата заробітної плати один раз на місяць або з іншим порушенням строків; 2) невиплата працівникам при звільненні всіх належних коштів у день звільнення; 3) порушення строку виплати заробітної плати за час щорічної відпустки;   4) ненарахування індексації заробітної плати та компенсації втрати частини зар
...
Що робити, якщо класифікатором професій не передбачена назва посади?
Трудові відносини між працівником та роботодавцем виникають здебільшого з моменту їх  оформлення – укладення трудового договору, угоди та видання наказу про прийняття на роботу. Згідно зі статтею 21 Кодексу законів про працю від 10.12.1971 № 322-VIII (далі – КЗпП) у трудовому договорі зазначається, яку саме роботу має виконувати працівник. Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу (частина третя статті 24 КЗпП). Крім того, стаття 48 Кодексу законів про працю від 10.12.1971 № 322-VIII
...
Який саме день вважається днем звільнення працівника?
  Доволі часто, кадровики, роботодавці або працівники стикаються з досить, на перший погляд, елементарним питанням з приводу того який саме день потрібно вважати днем звільнення. Незважаючи на те, що це питання видається простим, воно може стати причиною виникнення спорів. Варто лише привести приклад, коли центр зайнятості відмовився ставити на облік працівника, якого було звільнено з формулюванням дати звільнення «звільнити з 30 квітня». Центр зайнятості вказав, що таке формулювання означає, що останнім робочим днем працівника було 29 квітня, отже, заробітна плата за 30 квітня нарахована йому
...
Щодо повідомлення працівника про дату відпустки до встановленого графіком терміну
У відповідності до частини 5 статті 79 Кодексу законів про працю України та частини 11 статті 10 Закону України «Про відпустки» передбачено, що конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну. Як вбачається з вищевказаних положень, роботодавець зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше як за два тиж
...
Держпраці не дотримано порядок накладення штрафів- звертаємось до суду
Механізм накладення на суб'єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення законодавства про працю передбачених статтею 265 Кодексу законів про працю визначено Порядком накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 509. Відповідно до пункту 2 вказаного Порядку штрафи можуть бути накладені на підставі: - акта про виявлення під час перевірки суб'єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення, складеного посадовою особо
...
Виконання роботи за цивільно-правовою угодою не тягне за собою відповідальності, передбаченої КЗпП України
Інколи характер і порядок виконання певних робіт (зокрема, щодо надання послуг) нагадують функціональні обов’язки працівника за трудовим договором, що на практиці ускладнює розмежування відносин, які виникають за договорами цивільно-правового характеру і трудовими договорами, та часто породжують у зв’язку з цим спори між сторонами та непорозуміння з контролюючими органами під час проведення контрольних заходів. Так, органи Держпраці, які згідно з вимогами статті 259 Кодексу законів про працю України здійснюють державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особа
...
Порядок проведення медичних оглядів певних категорій працівників
Слід врахувати, що згідно з положеннями трудового законодавства, проведення медичних оглядів є обов’язковим для таких працівників: • зайняті на важких роботах; • працюють на роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці; • працюють на роботах, в яких є потреба у професійному доборі; •  віком до 21 року. Варто зазначити, що проходження медичного огляду є також обов’язком відповідного працівника. До такого висновку можна прийти, виходячи зі змісту статті 17 Закону України «Про охорону праці», згідно з якою роботодавець має право притягн
...
Чи встановлюється випробувальний термін тимчасовому працівнику?
Стаття 26 Кодексу законів про працю України передбачає можливість встановлення випробувального терміну для працівника при укладенні трудового договору. Відповідно до положень Кодексу законів про працю України випробувальний термін можна визначити як період часу, протягом якого роботодавець перевіряє працівника на придатність до виконання певної роботи. Умова про випробування працівника під час прийняття на роботу відноситься до додаткових умов трудового договору. Таку умову сторони можуть ввести незалежно від кваліфікації та досвіду особи, яка приймається на роботу. Проте при встановленні вип
...
Чи зобов’язане підприємство вести військовий облік?
Перш ніж висвітлити питання ведення військового обліку на підприємстві визначимо, які законодавчі підстави регламентують ведення такого обліку. Зокрема, ведення військового обліку на підприємстві регламентують положення статті 16 Закону України  «Про оборону»; стаття 21 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Закон України «Про військовий обов’язок та військову службу» глава VI  «Військовий облік громадян України». Так, військовому обліку відповідно до статті 33 Закону України «Про військовий облік
...
Як правильно скласти заяву на отримання від підприємства матеріальної допомоги?
Українське законодавство не надає конкретного визначення поняття «матеріальна допомога працівнику». Дане питання ускладнюється також і відсутністю у нормативних документах чіткого переліку видів такої допомоги працівникам. Матеріальну допомогу слід розглядати як одну з форм матеріального забезпечення працівників у разі настання подій, наслідком яких є підвищені витрати. Зазвичай її надають працівникам відповідно до колективного договору, трудового договору, положень про оплату праці, а також просто за рішенням керівництва підприємства. Слід вказати, що основні питання надання працівникам мат
...
Підстави та правові наслідки введення на підприємстві зміни істотних умов праці
Стаття 32 Кодексу законів про працю України передбачає для роботодавців можливість введення зміни істотних умов праці у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці з дотриманням певних вимог. Перш за все, законодавець звертає увагу на те, що при зміні істотних умов праці робітник повинен продовжити роботу за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. При цьому не слід забувати, що робітник повинен бути повідомленим про відповідні обставини не пізніше ніж за два місяці. Окремо варто розглянути питання щодо того, що саме слід розуміти під істотними умовами праці. Відповідно до по
...
Чи можна прийняти працівника на роботу у вихідний день? З якого дня розпочинаються у такому разі трудові відносини?
Статтею 21 Кодексу законів про працю України (далі – Кодекс) визначено, що трудовий договір – це угода між працівником i власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату i забезпечувати умови праці, потрібні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним до
...
Особливості відсторонення працівника від роботи
  Відсторонення від роботи – це тимчасове усунення працівника від виконання ним своїх функціональних обов’язків у передбачених законодавством виключних випадках, зазвичай без виплати заробітної плати за цей час, але зі збереженням робочого місця. Управління Держпраці в Хмельницькій області у своєму роз’ясненні рекомендувало вважати відстороненням працівника від роботи призупинення трудових правовідносин, що полягає у тимчасовому увільненні працівника від обов’язку виконувати роботу за укладеним трудовим договором і тимчасове увільнення роботодавця від обов’язку забезпечувати працівника роботою
...
Підстави утримання (відрахування) роботодавцем коштів із заробітної плати
Відповідно до статті 127 Кодексу законів про працю України та статті 26 Закону України «Про оплату праці» відрахування із заробітної плати можуть провадитись тільки у випадках, передбачених законодавством України. Так, законодавець передбачив, що із заробітної плати провадяться такі відрахування як ті, що здійснюються для держави (ПДФО, збір на обов’язкове державне соціальне страхування, військовий збір), а також такі відрахування (утримання), що проводяться з метою забезпечення виконання зобов’язань перед третіми особами (наприклад, аліменти та інші виплати за виконавчими документами) та від
...
Особливості працевлаштування осіб з інвалідністю
Відповідно до статті  2  Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» особою з інвалідністю є особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист. Дискримінація за ознакою інвалідності забороняється. У вищезгаданому законі вказується також на те, що особи з інвалідністю  в  Україні&nb
...
Як ознайомити працівника, який перебуває на лікарняному, з наказом про оголошення догани?
Дисциплінарна відповідальність є одним із видів юридичної відповідальності, яка застосовується до працівників, що неналежно виконують свої обов’язки. Відповідно до статті 147 Кодексу законів про працю України до працівника може бути застосовано один із видів дисциплінарних стягнень: догана; звільнення. Зазначений перелік дисциплінарних стягнень не є вичерпним, проте саме вони, як правило, застосовуються найчастіше. Догану вважають дисциплінарним заходом особистого немайнового характеру. Даний вид стягнення полягає у негативній оцінці конкретних дій працівника, що переважно має морально-
...
Підстави та розмір виплати вихідної допомоги при звільненні
Загальновідомим є факт, що в разі звільнення працівника йому обов’язково виплачується заробітна плата за весь відпрацьований ним період. Окрім цього, чинне трудове законодавство передбачає обов’язок роботодавця здійснити виплату вихідної допомоги працівнику, який звільняється. Вихідну допомогу слід розглядати як грошову компенсацію, основним завданням якої є матеріальне забезпечення звільненого працівника на період пошуку ним нової роботи. Загалом, вихідна допомога виплачується звільненому робітникові у двох випадках: коли це чітко визначено чинним законодавством; якщо це наперед визначе
...
Як поновити працівника, якщо посада виведена зі штатного розпису?
Одна з найпоширеніших підстав звільнення працівника за ініціативою власника визначена у пункті 1 частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю України, яка передбачає можливість звільнення у разі скорочення чисельності або штату працівників (див. аналітику – Підстави звільнення працівника при скороченні чисельності або штату працівника). Чинне трудове законодавство передбачає можливість поновлення працівника на роботі у разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу. Таке поновлення на попередній роботі здійснюється органом, який розглядає трудовий спір (стат
...
Підстави звільнення працівника при скороченні чисельності або штату працівників
Пункт 1 частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю України передбачає можливість розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадку змін в організації виробництва і праці, в тому числі скорочення чисельності або штату працівників (див. аналітику – «Які особливості розроблення та затвердження штатного розпису на підприємстві?»). На даному етапі зазначене положення є однією з найбільш часто використовуваних причин для звільнення працівника. Міністерство соціальної політики у листі від 07.04.2011 р. № 114/06/187-11 зазначило про те, що розірвання трудов
...
Чи може роботодавець в односторонньому порядку зменшити розмір оплати праці?
Хоча варто зазначити, що встановлення прямої законодавчої заборони в односторонньому порядку зменшувати розмір оплати праці не свідчить про те, що працедавець узагалі позбавлений права зменшити своїм працівникам заробітну плату. Відповідно до статті 32 Кодексу законів про працю у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. При цьому зазначена норма до однієї з істотних умов праці відносить систему та розмір оплати праці. Таким чином, можна прийти до висновку, що вищез
...
Як проводиться поновлення працівника на роботі?
Стаття  235 Кодексу законів про працю передбачає наступні підстави для поновлення працівника на попередній роботі: звільнення робітника без законної підстави; незаконне переведення на іншу роботу. Спори про поновлення працівника на роботі розглядаються безпосередньо в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах відповідно до вимог статті 232 Кодексу законів про працю. Отже, рішення про поновлення працівника на роботі приймається виключно судом. Особливістю таких судових рішень є те, що вони відповідно до частини 7 статті 235 Кодексу законів про працю підлягають негайному в
...
Переведення на іншу роботу як зміна умов трудового договору
    Кожен працівник реалізує своє право на працю шляхом укладення трудового договору з працедавцем. Одним із способів забезпечення права громадян на вільний вибір діяльності, що унеможливлює примусову працю відповідно до статті 43 Конституції України є заборона роботодавцеві в односторонньому порядку змінювати укладений із працівником договір. З метою гарантування трудових прав працівників стаття 31 Кодексу законів про працю встановлює, що власник або уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання роботи, необумовленої трудовим договором.  Відповідно до положень статті
...
Які особливості трудових відносин із тимчасовим працівником?
Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП України) не регулює трудові відносини з тимчасовими працівниками. Але це питання регулюється Указом Президії Верховної Ради CPCP «Про умови праці тимчасових робітників і службовців» від 24.09.1974 р. № 311-IX (Указ № 311 ). Важливо зазначити, що цей документ є чинним у частині, що не суперечить Конституції та законам України (постанова Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12.09.1991 № 1545-XII. Згідно з пунктом 1 цього Указу тимчасо
...
Щодо звільнення за ініціативою самого працівника у період тимчасової непрацездатності
Статтею 40 Кодексу законів про працю України (надалі – КЗпП) встановлено заборону звільнення працівника у період його тимчасової непрацездатності та відпустки. Проте таке обмеження стосується тільки звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Статтею 38 КЗпП регламентовано порядок звільнення з ініціативи працівника, яка не містить обмеження щодо звільнення працівника у період його перебування на лікарняному, як зазначено в частині 3 статті 40 КЗпП України. Слід наголосити на тому, що це питання розглядалось Міністерством соціальної політики України у листі від 27.04.
...
Як оформити продовження строку відрядження?
Згідно із Наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. № 59 «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон» (далі – Інструкція) службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника органу державної влади, підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримується (фінансується) за рахунок бюджетних коштів на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи. Зазначена Інструкція є обов’язковою для органів державної влади, підприємств, установ і
...
Чи дозволяється переведення працівника на іншу роботу без його згоди?
Стаття 43 Конституції України та Конвенція МОП про примусову чи обов’язкову працю № 29 встановлюють заборону використання примусової праці. З огляду на вищезгадані нормативно-правові акти, стаття 32 Кодексу законів про працю України визначає, що переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість  допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених у статті 33 цього Кодексу та в інших випадках, передбачених законодавством.
...
Особливості трудових відносин з ФОПом
Відповідно до законодавства України фізичні особи ‒ підприємці (далі – ФОП) у своїй підприємницькій діяльності можуть використовувати працю найманих осіб. Для ФОП на загальній системі оподаткування та платників єдиного податку третьої групи кількість найманих працівників є необмеженою. Для платників єдиного податку першої групи найманих працівників взагалі не повинно бути, а для платників другої групи – не більше 10 найманих працівників (до числа цих працівників не входять ті, які перебувають у відпустці у зв’язку за вагітністю та пологами та відпустці для догляду за дитиною).
...
За яких умов трудовий договір визнається недійсним?
Стаття 21 Кодексу законів про працю України передбачає можливість укладення між працівником та власником підприємства, установи організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою трудового договору або контракту як особливої форми трудового договору (детальніше – в аналітиці «Що таке контракт як вид трудового договору»). Відповідно до трудового договору працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену таким договором, а працедавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати необхідні для виконання роботи умови праці.
...
Чи дозволяється відкликати заяву про звільнення за власним бажанням?
Трудове законодавство України передбачає можливість розірвати трудовий договір (як строковий, так і укладений на невизначений час – стаття 38 - 39 Кодексу законів про працю України) з ініціативи працівника. Проте слід зауважити, що частина 2 статті 38 Кодексу законів про працю України вказує на те, що власник або уповноважений ним орган (тобто працедавець) не має права звільнити працівника за поданою ним раніше заявою, якщо такий працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботу і не вимагає розірвання трудового договору. Так, вищевказані положення дають змогу кон
...
Роз’ясніть, будь ласка, як буде виплачуватись зарплата з 01.01.2017 р., якщо оклад буде на рівні прожиткового мінімуму?
Відповідно до рішення ВРУ від 6 грудня 2016 року про прийняття в цілому як закону законопроекту № 5130 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів» (передано на підпис Президенту) вносяться зміни до положень Кодексу законів про працю України та Закону України «Про оплату праці», а саме до положень статей, якими визначається поняття «мінімальна заробітна плата» та «система оплати праці».
...
Як правильно оформити припинення трудових відносин у разі смерті працівника?
Кодекс законів про працю України не містить такої підстави звільнення як смерть працівника, а також в статті 36 Кодексу законів про працю відсутня така підстава припинення трудового договору як смерть працівника. Проте трудові відносини у разі смерті працівника все ж таки припиняються, припинення дії трудового договору відбувається в силу події – смерті працівника. Підставою для видання наказу про припинення трудового договору є свідоцтво про смерть, видане державним органом реєстрації актів цивільного стану відповідно до Закону України «Про  державну  реєстрацію  актів  цивільного стану», що
...
Який спір визнається трудовим? Особливості трудових спорів
Перш за все, варто звернутись до визначення поняття «трудовий спір» на теоретичному рівні. При цьому слід відзначити відсутність суттєвих розбіжностей щодо визначення даного поняття. Наприклад, український вчений В. В. Лазор зазначає, що трудовими спорами слід визнавати такі розбіжності, які виникають між працівником (працівниками) і роботодавцем, внаслідок порушення або невиконання норми чинного трудового законодавства, колективних договорів, угод, і при цьому передані на розгляд відповідного юрисдикційного органу [1]. Юридична енциклопедія, у свою чергу, визначає трудові спори як неврегульов
...
Стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу
Стаття 235 Кодексу законів про працю України передбачає можливість органу, який розглядає трудовий спір, прийняти рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу за період, що дорівнює не більше одного року. Під вимушеним прогулом необхідно розуміти час, протягом якого працівник з вини роботодавця не мав змоги виконувати трудові функції, обумовлені трудовим договором.   Виходячи з положень статті 235 Кодексу законів про працю України, вимушений прогул матиме місце: •  у разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу; • у разі
...
Що таке колективна матеріальна відповідальність?
Відповідно до статті 130 Кодексу законів про працю України працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов’язків. Основною умовою настання відповідальності є заподіяння винними протиправними діями (бездіяльністю) працівника прямої дійсної шкоди підприємству, установі, організації. Одним із різновидів матеріальної відповідальності є колективна матеріальна відповідальність, передбачена статтею 135 (2) Кодексу законів про працю України. Верховний Суд України звертає увагу на те, що роз
...
Що таке контракт як вид трудового договору?
Частиною 3 статті 21 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) визначається, що контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Перевагою контракту є те, що він дає змогу максимально індивідуалізувати кожну конкретну угоду про працю, детально визначати права та обов’язки сторін, режим праці й відпочинку, соціа
...
Чи дозволяється роботодавцю застосовувати системи штрафування по відношенню до найманих працівників?
Відповідно до чинних вимог трудового законодавства не передбачено норм, які регламентують та дозволяють роботодавцю впроваджувати системи штрафів до найманих працівників за їхні дії, які можуть бути розцінені як проступки. Наразі чинними вимогами трудового законодавства, зокрема статтею 139 Кодексу законів про працю України (далі – Кодекс), передбачено, що працівники зобов'язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження роботодавця, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з я
...
Які особливості внесення змін до кадрової документації працівника?
Вступ до шлюбу, розлучення та інші обставини, після яких працівник змінює прізвище, ім’я, по батькові викликає необхідність внесення змін до кадрової та іншої офіційної документації підприємства. Роз’яснимо чинні вимоги законодавства на прикладі, коли працівник змінив прізвище після реєстрації шлюбу.  Відповідно до Правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 р. № 52/5 (далі – Правила) передбачено, що в паспорті громадянина України, що зареєстрував шлюб, робиться відмітка про державну
...
Що таке «ненормований робочий час»?
Поняття «ненормований робочий час» на сьогодні не закріплено у положеннях Кодексу законів про працю України, проте на практиці застосування ненормованого робочого часу є непоодиноким випадком, що найчастіше підлягає застосуванню у приватних компаніях. Отже, проаналізуємо інші нормативно-правові акти, щоб визначити правомірність  застосування ненормованого робочого часу. Так, чинними вимогами трудового законодавства визначені положення, якими врегульоване питання щодо норми тривалості робочого часу. Зокрема, у статті 50 Кодексу законів про працю України (надалі – Кодекс) передбачено, що нормал
...
Чи потрібно повідомляти податкову про прийняття працівника на роботу, якщо штатний працівник був оформлений на внутрішнє суміщення посад? Що робити, якщо підприємство таке повідомлення не подало?
Відповідно до частини першої статті 105 Кодексу законів про працю регламентовано суміщення професій (посад), тобто можливість виконання працівником на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) або обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основної роботи. Слід зазначити, що на сьогодні чинне законодавство України не повною мірою регулює питання роботи за суміщенням професій (посад). У зв'язку з цим щодо питань суміщення, крім законодавства України, сл
...
Як оформити надурочні роботи на підприємстві?
Відповідно до статті 62 Кодексу законів про працю України (далі – Кодекс) надурочні роботи, як правило, не допускаються. Надурочними вважаються роботи понад встановлену тривалість робочого дня, що передбачена у статтях 52, 61 Кодексу. Зокрема, за вимогами вищевказаних статей Кодексу, для працівників зазвичай встановлюється п'ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями. На тих підприємствах, в установах, організаціях, де за характером виробництва та умовами роботи запровадження п'ятиденного робочого тижня є недоцільним, встановлюється шестиденний робочий тиждень з одним вих
...
Як діяти роботодавцю, якщо працівник тривалий час без поважних причин не з’являється на роботі?
Якщо працівник тривалий час не з’являється без поважних причин на роботі та не дає про себе знати, на перший погляд нібито дуже просто – видали наказ по підприємству про звільнення працівника за прогул на підставі пункту 4 статті 40 Кодексу про працю України та розірвали з ним трудові відносини. Але перш ніж видати наказ по підприємству про звільнення працівника за прогул без поважних причин, необхідно дотриматись усіх передбачених законодавством процедур, оскільки, як правило, суди при розгляді справ про поновлення на роботі стають на сторону працівника. Отже, щоб не вплутатись у судову тяга
...
Як визначити дату звільнення працівника за прогул?
Пунктом 4 статті 40 Кодексу законів про працю України (далі – Кодекс) передбачено, що трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані за ініціативою роботодавця у випадку прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин. Так, щоб роботодавець при виданні наказу про звільнення працівника за прогул правильно визначив дату звільнення працівника, розглянемо можливі варіанти. Якщо працівник вчинив прогул, а після прогулу знову приступив до роботи,
...
◄◄ 1 2... 6 7 8 9 10... 96 97 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію