Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Вхід
|
Реєстрація

Ru

En

Ua

Податкова аналітика
Чи змінюється сума реєстраційного ліміту в СЕА при зупиненні реєстрації в ЄРПН податкової накладної/розрахунку коригування?
Реєстраційний ліміт в системі електронного адміністрування ПДВ (далі – СЕА) обчислюється за формулою, встановленою пунктом 200-1.3 статті 200-1 Податкового кодексу України (далі – ПК України), а саме: ΣНакл = ∑НаклОтр + ∑Митн + ∑ПопРах + ∑Овердрафт - ∑НаклВид - ∑Відшкод - ∑Перевищ. Водночас показник ΣПеревищ, який є частиною вищезазначеної формули, обчислюється як загальна сума перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрах
...
Чи ефективно прописувати у договорі суму штрафу, яку контрагент-постачальник зобов’язаний буде сплатити у разі відсутності реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у зв'язку з їх блокуванням за пунктом 201.16 статті 201 ПК України?
Запровадження системи зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) змушує платників ПДВ шукати додаткові механізми захисту своїх майнових інтересів щодо формування податкового кредиту, у тому числі шляхом внесення відповідних умов до договорів з контрагентами. Так, однією з найбільш поширеніших тенденцій для вирішення вищезазначеної проблеми є закріплення в договорах штрафів, які контрагент-постачальник зобов’язаний сплатити замовнику товарів/послуг у випадку відсутності реєстрації п
...
Як платнику ПДВ складати податкові накладні, коли він отримує аванс за весь обсяг послуг, при цьому надає такі послуги поетапно?
У випадку, коли отримувач послуг здійснює передоплату за весь передбачений договором перелік послуг у розмірі 40 %, а платник податку здійснює надання таких послуг поетапно, то такий платник складає податкову накладну на суму відповідної передоплати із зазначенням у графі 6 «Кількість (об’єм, обсяг)» розділу Б податкової накладної кількості послуг відповідно до розміру передоплати – у цьому випадку «0,4». Важливо те, що при подальшому постачанні послуг за цим договором податкова накладна складається на підставі акта наданих послуг і у графі 6 податкової нак
...
У якому періоді платник ПДВ має право на формування податкового кредиту за податковою накладною, реєстрація якої була відновлена?
Відповідно до аналізу пункту 198.6 статті 198 Податкового кодексу України (далі – ПК України) податковий кредит формується: за своєчасно зареєстрованою податковою накладною – у тому звітному періоді, коли така податкова накладна була складена, або протягом 1095 днів з дати її складання; за несвоєчасно зареєстрованою податковою накладною – у тому звітному періоді, у якому її було зареєстровано, але не пізніше ніж через 1095 календарних днів з дати її складення. Водночас пунктом 201.10 статті 201 ПК України встановлюється, що реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування д
...
Як реєструватимуться заблоковані податкові накладні/розрахунки коригування після 01.01.2018?
Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» (далі – Закон) пункт 201.16 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) був викладений у новій редакції, відповідно до якої реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України. Таким чином, реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування не буде зупинятися до того часу, поки Кабінет Міністрів України не затверд
...
Що робити, якщо була зупинена реєстрація помилково виписаної податкової накладної?
За усними роз’ясненнями фіскальних органів у випадку зупинення реєстрації податкової накладної (далі – ПН), яка була виписана платником помилково, реєстрацію такої ПН потрібно відновити у порядку, передбаченому пунктом 201.16 статті 201 Податкового кодексу  України (далі – ПК України), після чого необхідно скласти та зареєструвати в ЄПРН розрахунок коригування до такої ПН. Водночас, на нашу думку, платник ПДВ може не відновлювати реєстрації помилково складеної ПН, оскільки за загальним правилом відсутність реєстрації помилкової ПН не впливає на податкові зобов’язання з ПДВ постачальника товарі
...
Яким чином можна відновити реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких була зупинена в ЄРПН за пунктом 201.16 статті 201 Податкового кодексу України?
Відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) реєстрація податкової накладної (далі – ПН) /розрахунку коригування (далі – РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України. Зі свого боку порядок відновлення реєстрації заблокованих ПН/РК затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 № 117 (далі – Постанова 117). Відповідно до зазначеного вище нормативно-правового акта у випадку зупинення реєстрації ПН/РК постачальник отримує відповідну квитанцію з пові
...
Які є механізми захисту у платника ПДВ, якщо комісія ДФС не приймає вчасно рішення щодо реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування?
Порядок, в якому здійснюється розблокування податкових накладних та розрахунків коригування, реєстрація яких була зупинена відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 117. Згідно з положеннями вищезазначеного нормативно-правового акта для відновлення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування платники протягом 365 днів, що настають за датою виникнення зазначених у них податкових зобов’язань з ПДВ, подають до відповідної комісії головних управлінь ДФС та Офісу великих пл
...
Які наслідки тягне за собою зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН?
Зупинення реєстрації у ЄРПН податкової накладної (далі – ПН) або розрахунку коригування (далі – РК) тягне за собою такі наслідки: 1) податкові зобов’язання. Платник ПДВ повинен своєчасно нарахувати та сплатити податкові зобов’язання з ПДВ, які виникли у нього відповідно до положень Податкового кодексу України (далі –  ПК України), у тому числі, якщо реєстрація ПН/РК була зупинена, позаяк податкове законодавство не звільняє платника від обов’язку сплатити ПДВ через відсутність своєчасно зареєстрованої ПН/РК; 2) податковий кредит покупця: 2.1 покупец
...
У яких випадках реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування може бути зупинена за пунктом 201.16 статті 201 ПК України?
Графічно процедуру зупинення реєстрації податкових накладних (далі – ПН) та розрахунків коригування (далі – РК) можна зобразити так: Відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України), в редакції від 01.01.2018, реєстрація в ЄРПН  податкових накладних (далі – ПН) та розрахунків коригування (далі – РК)  може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.
...
Який код УКТ ЗЕД зазначається в податковій накладній при постачанні теплової енергії?
У пункті 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) міститься вимога щодо обов’язку платника податку на додану вартість на дату виникнення податкових зобов’язань складати податкову накладну та реєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПК України термін, а також визначено перелік обов’язкових реквізитів податкової накладної, серед яких, зокрема, підпунктом «і» такого пункту міститься: код товару згідно з УКТ ЗЕД; для послуг – код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі –
...
Які наслідки для платника матиме допущення помилки у коді товару/послуги у податковій накладній?
За аналізом ПК України помилка у кодах товарів та послуг у податковій накладній може мати такі наслідки: - застосування штрафних санкцій за пунктом 120-1.3 статті 120-1 ПК України; - неможливість формування податкового кредиту. Щодо сплати штрафу Відповідно до пункту 35-1 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України до 31 грудня 2017 року не застосовуються штрафні санкції, передбачені пунктом 120-1.3 статті 120-1 ПК України, за помилки, допущені в податковій накладній під час зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та/або коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг. Тобто до
...
У яких податкових накладних/розрахунках коригування коди товарів та послуг не вказуються?
Відповідно до пункту 16 Порядку заповнення ПН, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015  № 1307, передбачається, що коди товарів/послуг не зазначаються у податкових накладних/розрахунках коригування, які складені: - відповідно до положень пункту 198.5 статті 198 та статті 199 ПК України; - на суму перевищення бази оподаткування над фактичною ціною; - в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції оператором інвестору відповідно до підпункту а) пункту 337.4 статті 337 ПК України.
...
Чи потрібно вказувати коди товарів/послуг у податкових накладних (ПН) або розрахунках коригування (РК), складених до 01.01.2017 , але зареєстрованих у 2017 році?
У податкових накладних/розрахунках коригування, що реєструвалися в 2017 році, але були складені до 01 січня 2017 року, коди послуг та товарів (крім підакцизних товарів та товарів, ввезених в Україну) не зазначаються, оскільки на дату складання таких документів діяла попередня редакція статті 201 ПК України, відповідно до якої у ПН/РК зазначалися лише коди підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України.
...
Який код товару вказуватиметься в податковій накладній при поставці товарів у наборі?
Відповідно до абзацу другого пункту 201.7 статті 201 ПК України у разі, якщо частка товарів/послуг, послуг не містить відокремленої вартості, перелік (номенклатура) частково поставлених товарів/послуг зазначається в додатку до податкової накладної у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та враховується при визначенні загальних податкових зобов'язань.
...
Як заповнювати платнику ПДВ податкову накладку/розрахунок коригування, якщо відповідний код товару в УКТ ЗЕД відсутній?
За підпунктом і) пункту 201.1 статті ПК України коди товарів за УКТ ЗЕД в обов’язковому порядку вказуються у податковій накладній (далі – ПН) та розрахунку коригування (далі – РК). Коди УКТ ЗЕД відповідно до частини першої статті 67 Митного кодексу України затверджуються законом про митний тариф, тобто основною їх метою є закріплення митних ставок для товарів, які ввозяться на територію України. Таким чином, певні види товарів, які фізично не можуть переміщатися через кордон, в УКТ ЗЕД просто відсутні. Це, наприклад, об’єкти нерухомого майна та нематеріальні активи тощо
...
Які коди товарів та послуг вказуються у податкових накладних та розрахунках коригування з 2017 року?
За змінами до підпункту і) пункту 201.1 статті ПК України, які набрали чинності 01 січня 2017 року, у податковій накладній (далі – ПН) та розрахунку коригування (далі – РК) в обов’язковому порядку вказуються коди товарів за УКТ ЗЕД та послуг за Державним класифікатором продукції та послуг.  01 березня 2017 року набрав чинності наказ Мінфіну від 23.02.2017 № 276, яким було затверджен нову форму податкової накладної та зміни до порядку її заповнення, що приводить вищезазначені документи до відповідності з вимогами змін у ПК України, які набрали чинності  01.
...
Чи притягатиметься платник ПДВ до відповідальності за відсутність коду послуги у податковій накладній?
Відповідно до підпункту і) пункту 201.1 статті 201 ПК України у податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов'язкові реквізити: код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг – код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг; платники податків, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг неповністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду. Отже, платнику ПДВ у податковій накла
...
Чи може платник ПДВ, який невчасно зареєстрував податкову накладну/розрахунок коригування, не чекаючи на отримання податкового повідомлення-рішення самостійно начислити та сплатити суму штрафу?
При наданні відповіді на поставлене запитання необхідно враховувати положення податкового законодавства, яким регламентовано порядок функціонування системи адміністративного оподаткування податку на додану вартість (далі – СЕА ПДВ). Так, у разі порушення встановлених абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим пункту 201.10 статті 201 ПК України строків для реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до платника ПДВ застосовуються штрафні санкції за статтею 120-1 ПК України. Проте пунктом 25 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінет
...
Які наслідки для покупця у разі, якщо продавець у податковій накладній допустив помилку і не бажає її виправляти?
Відповідь на це питання залежить від того, яку саме помилку було допущено продавцем. Так, відповідно до положення пункту 201.10 статті 201 ПК України не може бути причиною скасування податкового кредиту, сформованого по податкових деклараціях/розрахунку коригування, у яких наявні помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 статті 201 ПК України (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають: - ідентифікувати здійснену операцію; - її зміст (товар/послугу, що постачаються); - період; - сторони; - та суму податкових зобов'язань з ПДВ.
...
Який порядок реєстрації податкової накладної в ЄРПН у разі її складання філією, якій делеговано таке право?
Відповідно до Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, якщо не зареєстровані платниками податку на додану вартість філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно здійснюють постачання товарів/послуг та проводять розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до складу якого входять такі структурні підрозділи, може делегувати філії або структурному підрозділу право складання податкових накладних. Для цього платник податку повинен кожній філії та кожному структурному підрозді
...
Скільки податкових накладних необхідно виписати, якщо покупець одного і того ж дня оплачує товар кількома авансовими платежами?
Відповідно до пункту 201.7 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) податкова накладна виписується на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).
У такому випадку за правилом «першої події» (пункт 187.1 статті 187 ПК України) дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг є датою виникнення податкового зобов’язання з ПДВ, на яку платнику і необхідно скласти податкову накладну. Державна податкова служба України в узагальню
...
Як визначити місце надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном?
Відповідно до підпункту б) пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (далі – ПК України) операції з постачання на митній території послуг є об’єктом оподаткування ПДВ. Водночас за загальним правилом місце постачання послуг визначається за пунктом 186.4 статті 186 ПК України, тобто за місцем реєстрації постачальника, крім операцій, зазначених у пунктах 186.2 та 186.3 статті 186 ПК України. Саме за вищезазначеним правилом, передбаченим пунктом 186.4 статті 186 ПК України, контролюючі органи вважають й необхідно визначати місце постачання послуг з посередництва у працевлаш
...
Яким чином формується податковий кредит у туристичного оператора?
Порядок оподаткування ПДВ туроператорської діяльності регулюється статтею 207 Податкового кодексу України (далі – ПК України). Водночас положення вищезазначеної статті встановлюють два окремих правила щодо формування туроператором податкового кредиту при придбанні: а) товарів/послуг, які не включаються у вартість туристичного продукту (наприклад, рекламні послуги, оренда, комунальні послуги тощо); б) товарів/послуг, які включаються у вартість туристичного продукту (наприклад, послуги перевезення, проживання у готелі тощо). Нижче розглянемо кожне з цих правил окремо.
...
Як нараховуються податкові зобов’язання з ПДВ у туроператора?
Статтею 207 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлюється особливий порядок нарахування податкових зобов’язань з ПДВ за операціями туроператора: а) з постачання туристичного продукту[1] (туристичної послуги); б) посередницької діяльності з укладання договорів на туристичне обслуговування з іноземними суб’єктами туристичної діяльності. Тобто ПК України встановлюються спеціальні правила оподаткування ПДВ операцій з постачання туроператором власного туристичного продукту (туристичних послуг), та посередницьких послуг щодо реалізації туристичного продукту (тур
...
Яким чином кошти, перераховані з електронного рахунку до бюджету внаслідок анулювання реєстрації платника ПДВ, можуть бути поверненні платнику, якщо рішення про анулювання його реєстрації скасовано?
Відповідно до пункту 200-1.8 статті 200-1 Податкового кодексу України (далі – ПК України) після анулювання реєстрації платника податку залишок коштів на його рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість перераховується до бюджету, а такий рахунок закривається. Такі кошти можуть бути повернуті платнику ПДВ в порядку, передбаченому статтею 43 ПК України. При чому, згідно з роз’ясненням ДФС України, наданому в індивідуальній податковій консультації від 21.12.2017 № 3087/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, повернення таких коштів відбувається в порядку, передбаченому
...
Хто такий туристичний оператор?
Туристичними операторами (далі – туроператори) згідно зі статтею 5 Закону України «Про туризм» є юридичні особи, створені згідно із законодавством України, для яких виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність. Отже туроператором може бути виключно юридична особа, яка отримала ліцензію на здійснення туроператорської діяльності. Ліцензійні умови
...
Чи оподатковується постачання програмної продукції «податком на репатріацію»?
Порядок нарахування та сплати так званого «податку на репатріацію», що являє собою оподаткування доходів нерезидента із джерелом їх походження з України, регулюється пунктом 141.4 статті 141 Податкового кодексу України (далі – ПК України). Так, згідно з підпунктами в) та й) підпункту 141.4.1 пункту 141.4 статті 141 ПК України до доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, які оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цим пунктом, зокрема, належать: - роялті; - інші доходи від провадження нерезидентом (постійним представництвом цього або іншого нерезидента
...
Що таке послуги з демонстрування, розповсюдження та публічного сповіщення фільмів?
Пунктом 13-1 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України передбачено, що тимчасово, до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання послуг з демонстрування, розповсюдження та/або публічного сповіщення національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України, демонстраторами, розповсюджувачами та/або організаціями мовлення (публічними сповіщувачами). Водночас згідно зі статтею 3 Закону України «Про кінематографію» (далі – Закон) демонстрування та публічне сповіщення фі
...
Що таке національна кінематографічна спадщина в цілях оподаткування ПДВ?
Відповідно до пункту 12 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПК України) тимчасово, до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання робіт та послуг із збереження, відновлення та реставрації національної кінематографічної спадщини. Водночас згідно зі статтею 3 Закону України «Про кінематографію» (далі – Закон) відновлення, реставрування і збереження товарів національної та світової кінематографічної спадщини здійснюється державним фондом фільмів. Причому за частиною третьою статті 17 Закону усі фільми та фільмові ма
...
Як сплачується розстрочена/відстрочена сума грошових зобов’язань (податкового боргу) з ПДВ та нарахованих на них процентів?
Згідно з роз’ясненням контролюючого органу, розміщеним у Базі податкових знань (категорія 101.06), сплата розстрочених (відстрочених) сум грошових зобов’язань (податкового боргу) з ПДВ здійснюється шляхом перерахування Державною казначейською службою коштів з електронного рахунку платника податків до бюджету. Поповнення електронного рахунку на суму сплати розстрочення (відстрочення) здійснюється платником податку з його поточного рахунка. Сплата нарахованих процентів здійснюється з поточного рахунку платника безпосередньо до бюджету. Водночас вищезазначене роз’яснення, на на
...
Чи може обнулення показників податкової звітності з ПДВ за рішенням контролюючих органів бути підставою для анулювання реєстрації платника ПДВ за підпунктом «г» пункту 184.1 статті 184 ПК України?
Відповідно до підпункту г) пункту 184.1 статті 184 Податкового кодексу України (далі – ПК України) анулювання реєстрації платника ПДВ відбувається у разі, якщо особа, зареєстрована як платник податку, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає контролюючому органу декларації з податку на додану вартість та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів/послуг, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту. Отже, реєстрація особи платником ПДВ може бути анульована згідно з пі
...
Що таке архівний комплект вихідних матеріалів фільмів?
Відповідно до пункту 12 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України до 01.01.2023 звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання робіт та послуг з виготовлення архівного комплекту вихідних матеріалів національних фільмів та фільмів, створених на території України. Під архівним комплектом вихідних матеріалів фільмів згідно зі статтею 3 Закону України «Про кінематографію» (далі – Закон) розуміється сукупність плівкових носіїв оригіналу фільму, що складається з негатива (дубль-негатива), еталонного та прокатного позитива зображення, оптичної фонограми, анотаці
...
Доходи та виплати, що не підлягають індексації
Відповідно до статті 2 Закону України «Про індексацію грошових коштів населення» від 03.07.1991 р. № 1282-XII (далі – Закон №1282-XII) не підлягають індексації соціальні виплати, що мають цільовий і разовий характер. В пункті 3 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (далі – Порядок № 1078) конкретизовано перелік доходів та виплат, що не підлягають індексації.
...
Доходи та виплати, що підлягають індексації
Відповідно до статті 1 Закону України «Про індексацію грошових коштів населення» від 03.07.1991 р. № 1282-XII (далі – Закон №1282-XII) метою проведення індексації грошових доходів населення є підвищення доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг. Статтею 2 Закону № 1282-XII та пунктом 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.07. 2003 р. № 1078 (далі – Порядок № 1078)  визначено, що індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані ними в гр
...
Яка відповідальність за ненарахування та невиплату індексації?
Перш ніж розкрити суть відповідальності за порушення трудового законодавств, а саме за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (державних гарантій щодо підвищення грошових доходів населення у зв'язку із зростанням цін), порушення встановлених законом виплат, необхідно визначити, що таке індексація грошових доходів населення та коли вона проводиться. Отже, індексація грошових доходів населення згідно із Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 № 1282-XII є механізмом підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повні
...
Доброго дня, ми сплатили однією сумою послуги нашому постачальнику, але він зареєстрував податкову накладну не на повну отриману суму, а розбив її на частини і зареєстрував декілька податкових накладних. Згідно з консультаціями ЗІРу ми не можемо сформувати податковий кредит з цієї операції. Як ми можемо вийти з цієї ситуації? Є сенс отримати ІПК або переробити договір на різні періоди отримання послуг?
Добрий день! Дякуємо Вам за поставлене запитання, з якого надаємо таку відповідь. За загальним правилом, передбаченим пунктом 187.1 статті 187 Податкового кодексу України (далі – ПК України), датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку – дата оприбуткув
...
Доброго дня! Питання: підприємство - юридична особа на загальній системі оподаткування уклало договір про надання послуг з ФОП на єдиному податку 3 група без ПДВ, який зареєстрований в зоні АТО (згідно з паспортом) та немає довідки переселенця (відмова від видачі довідки). Які податкові наслідки для підприємства та ФОП при проведенні господарської операції? Чи виступає підприємство податковим агентом при перерахуванні коштів і чи має сплачуватись НДФЛ і ВЗ?
Доброго дня! Нижче наводимо відповідь на поставлене Вами питання. З поставленого Вами питання та наданих до нього уточнень вбачається, що господарські правовідносини виникли між юридичною особою та фізичною особою – підприємцем, яка була зареєстрована як суб’єкт господарювання у 2015-му році у м. Києві. При цьому місце проживання такого підприємця зареєстровано на території проведення АТО. Відповідно до частини першої ст. 5 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV (далі – Закон № 755) (у редакції, щ
...
Доброго дня, шановні колеги. Просимо у межах нашого ліміту надати консультацію у формі відповіді на таке запитання. Приватне акціонерне товариство (місцезнаходження головного офісу – м. Київ) має керівний орган – наглядову раду, одним із членів якої є фізична особа – іноземець (громадянин країни - члена ЄС), яка не проживає в Україні і приїжджає в Україну за запрошенням виключно для участі у засіданнях наглядової ради.
Доброго дня, шановні колеги. Просимо у межах нашого ліміту надати консультацію у формі відповіді на таке запитання. Приватне акціонерне товариство (місцезнаходження головного офісу – м. Київ) має керівний орган – наглядову раду, одним із членів якої є фізична особа – іноземець (громадянин країни - члена ЄС), яка не проживає в Україні і приїжджає в Україну за запрошенням виключно для участі у засіданнях наглядової ради. За роботу у наглядовій раді він отримує винагороду за цивільно-правовим договором. Право на забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страх
...
Добрый день! Прошу дать консультацию, резидент какой стране ЕС платит наименьшие налоги со своих доходов, укажите вид дохода и ставку налога, если гражданин Украины становится налоговым резидентом другой страны, где он уплачивает налоги.
Доброго дня! Дякуємо Вам за Ваше запитання! Щодо питання про податкове навантаження Досить низьким порівняно з іншими країнами є податковий тягар, що покладається на доходи фізичних осіб (резидентів) у таких країнах ЄС: Болгарія Базовою для доходів фізичних осіб є єдина (фіксована) ставка у 10 %. Для доходів фізичних осіб – підприємців застосовується ставка у 15 %. Для процентів за банківськими рахунками застосовується ставка 8 %. Приріст капіталу (дохід від продажу цінних паперів, майна) підлягає оподаткуванню. Дохід від продажу акцій, облігацій звільняється від оподаткування, якщо
...
Доброго дня, прошу надати роз’яснення щодо періоду відображення розрахунку коригування на зменшення податкових зобов’язань, якщо такий РК складено до податкової накладної на неплатника податку на додану вартість, тобто РК в ЄРПН реєструємо ми та при умові, що такий РК зареєстровано не своєчасно. В якому періоді відображати вищезазначене РК в декларації з податку на додану вартість: в періоді складання або в періоді несвоєчасної реєстрації.
Доброго дня, дякуємо за Ваше запитання, у відповідь зазначаємо таке. Порядок коригування податкових зобов'язань та податкового кредиту визначено ст. 192 Податкового кодексу України (далі – ПК України) Відповідно до п. 192.1 ст. 192 ПК України, якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника
...
Добрий день! Підприємство має прострочену кредиторську заборгованість за авансами, отриманими від покупця у розмірі 600 тис. грн, та дебіторську заборгованість за перерахованими авансами постачальнику на 300 тис. грн. Маємо списати за рішенням інвентаризаційної комісії на дату балансу. Зв'язку з контрагентами немає, тому отримати РК до ПН немає ніякої можливості.
Добрий день! Підприємство має прострочену кредиторську заборгованість за авансами, отриманими від покупця у розмірі 600 тис. грн, та дебіторську заборгованість за перерахованими авансами постачальнику на 300 тис. грн. Маємо списати за рішенням інвентаризаційної комісії на дату балансу. Зв'язку з контрагентами немає, тому отримати РК до ПН немає ніякої можливості. Яким чином провести у бухобліку такі операції? Якщо списання кредиторки за отриманими авансами проходить за Дт 361 Кт 717 на суму 600 тис, ПДВ має бути дт 944 кт 6431 на суму 100 грн? А коригування кредиту з ПДВ за перерахованим а
...
Чи виникає у платника ПДВ податковий кредит у випадку отримання основних засобів у якості внеску до статутного фонду статутного капіталу від засновника?
Відповідно до підпункту 14.1.181 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі – ПК України) податковий кредит – це сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V цього Кодексу. Водночас згідно з пунктом 198.3 статті 198 ПК України податковий кредит звітного періоду визначається, виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, прот
...
Чи коригують фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток на суму відшкодування нерезиденту упущеної вигоди?
Як правило, умови зовнішньоекономічних договорів (далі — ЗЕД) передбачають виплату його сторонам упущеної вигоди за певних обставин. За своїм змістом така компенсація нагадує штрафну санкцію. Тому перед резидентом-платником податку на прибуток, який виплачує таку компенсацію, постає питання її впливу на об’єкт оподаткування податком на прибуток. За загальним правилом, розраховуючи останній, підприємства мають збільшити бухфінрезультат до оподаткування цим податком на суму визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових до
...
Порядок розкриття банками контролюючим органам інформації, що належить до банківської таємниці
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»  від 07.12.2000 № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів
...
Що таке тиражування фільмів?
Відповідно до пункту  12 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПК України) операції з постачання послуг з тиражування національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України звільняються від оподаткування ПДВ до 1 січня 2023 року.
...
Що таке операції з постачання фільмів?
Пунктом 12 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлено, що тимчасово, до 1 січня 2023 року, звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання національних фільмів, визначених Законом України «Про кінематографію», виробниками, демонстраторами та розповсюджувачами національних фільмів. Зі свого боку аудіовізуальні твори за статтею 433 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) є об’єктами авторського права та суміжних прав. Згідно зі статтею 1 Закону України «Про авторське право та суміжні права» (
...
Чи потрібно нараховувати податкові зобов'язання з ПДВ за пунктом 198.5 статті 198 ПК України у разі втрати зерна внаслідок його доробки?
Відповідно до статті 21 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні» якість зерна та продуктів його переробки, що виробляються в Україні або ввозяться на митну територію України, має відповідати державним стандартам та іншим нормативним документам. Якість експортного зерна та продуктів його переробки може відповідати вимогам, що зафіксовані сторонами в експортному контракті. Таким чином, вирощене сільськогосподарським підприємством зерно для реалізації його надалі повинно відповідати певним вимогам якості, встановленим державними стандартами або погодженим сторонами у догов
...
Як платнику податку на прибуток у Звіті про суми податкових пільг відобразити від’ємне значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років?
Зауважимо, що питання необхідності звітувати про суми від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток минулих податкових (звітних) років у Звіті про суми податкових пільг[1] (далі – Звіт) є дискусійним[2] і кожен платник має право прийняти оптимальне для себе рішення. Ті, хто вирішили не сперечатися із контролерами та звітувати про збиткове коригування об’єкта оподаткування податку на прибуток мають враховувати наступне. Податківці розробили довідник пільг, який вони періодично оновлюють. В останніх вони зібрали всі податкові пільги, передбачені чинним законодавством (принаймн
...
Чи може правонаступник зменшити бухгалтерський фінрезультат до оподаткування на податкові збитки, накопичені приєднаним підприємством?
Відомо, що відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 та підпункту 140.4.2 пункту 140.4 статті 140 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі — ПК України) всі без виключення підприємства - платники податку на прибуток при обчисленні об’єкта оподаткування цим податком зобов’язані коригувати фінансовий результат до оподаткування, визначений за правилами бухобліку, на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років (з урахуванням пункту 3 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» П
...
◄◄ 1 2... 5 6 7 8 9... 94 95 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити