Податкова аналітика
Які граничні строки розрахунків встановлені за операціями з експорту та імпорту товарів?
Із введенням в дію Закону України «Про валюту і валютні операції» № 2473-VIII від 21.06.2018 (далі – Закон) Національним банком України було передбачено певні послаблення у сфері валютного регулювання, у том числі і щодо валютного нагляду за операціями з експорту та імпорту товарів. Постановою Нацбанку від 02.01.2019 № 7 затверджено Інструкцію про порядок валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів (далі – Інструкція). Незважаючи на назву, дія цього нормативно-правового акта поширюється не тільк
...
Який порядок переміщення валютних цінностей через кордон юридичними особами?
Транскордонне переміщення валютних цінностей відноситься до валютних операцій в розумінні Закону України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII (далі – Закон). При цьому поняттям « транскордонне переміщення » відповідно до пункту 12 частини першої статті 1 Закону охоплюються операції із ввезення, пересилання на митну територію України, вивезення, пересилання з митної території України або транзит через митну територію України банківських металів, готівкової валюти. Відповідно до статі 8 Закону Порядок транскордонного переміщення валютних цінностей суб’єктами валютних опера
...
Чи можливо завершення валютного нагляду за дотриманням граничних строків розрахунків у випадку взаємозарахування зустрічних вимог між контрагентами зовнішньоекономічного договору?
Порядок здійснення банком валютного нагляду за дотриманням його клієнтами-резидентами (крім банків) установлених Національним банком України граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів визначено Інструкцією, затвердженою постановою Правління НБУ від 02.01.2019 № 7. Цією Інструкцією встановлено початок відліку граничних строків за експортно-імпортними операціями, а також порядок та підстави завершення валютного нагляду за такими розрахунками у зазначених операціях. Однією з таких підстав, що передбачено підпунктом 5 пункту 10 розділу ІІІ Інструкції, є подання рез
...
Чи обов’язково продавати банку частину надходжень в іноземній валюті?
Як і раніше, вимога щодо обов’язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті Нацбанком встановлена. Це питання врегульовано Розділом ІІІ Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України 02.01.2019 № 5 (далі – Положення). Цей нормативно-правовий акт має тимчасовий характер і визначає конкретні заходи захисту, що запроваджуються Національним банком відповідно до Закону України «Про валюту і валюті операції», та які мають скасовуватися відповідно до темпів поліпшення макрофінан
...
Що таке граничні строки розрахунків?
Одним із заходів захисту, передбачених статтею 12 Закону України «Про валюту і валютні операції» № 2473-VIII від 21.06.2018 (далі – Закон), є встановлення граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів. Особливості їх встановлення визначені статтею 13 цього Закону. Правом встановлювати зазначені граничні строки розрахунків наділено Національний банк України, у тому числі із визначенням винятків або особливостей запровадження цього заходу захисту для окремих товарів чи галузей економіки за поданням Кабінету Міністрів України. Порядок обчислення строків, передбачений
...
Порядок здійснення валютних операцій фізичними особами
Право фізичних осіб придбавати валютні цінності, активи за кордоном, переміщувати через митний кордон України валютні цінності та здійснювати певні інші валютні операції встановлено Законом України «Про валюту і валютні операції». Загальний порядок здійснення операцій із купівлі, продажу, обміну, транскордонних переказів іноземної валюти, а також проведення розрахунків за валютними операціями визначено Положенням про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.01.2019 № 2 (далі – Положення № 2). Норми цього Положення пошир
...
Який порядок переміщення валютних цінностей через кордон фізичними особами?
Транскордонне переміщення валютних цінностей відноситься до валютних операцій в розумінні Закону України «Про валюту і валютні операції» від 21.06.2018 № 2473-VIII (далі – Закон). При цьому поняттям «транскордонне переміщення» відповідно до пункту 12 частини першої статті 1 Закону охоплюються операції із ввезення, пересилання на митну територію України, вивезення, пересилання з митної території України або транзит через митну територію України банківських металів, готівкової валюти. Відповідно до статі 8 Закону транскордонне переміщення фізичними особами валютних
...
Що належить до податкової звітності з ПДВ та у якому порядку вона подається?
Відповідно до пункту 201.15 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) зведені результати обліку відображаються в податкових деклараціях, форма яких встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу. На виконання вищезазначеного положення наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21 затверджені форми та Порядок заповнення і подання податкової звітності з ПДВ (далі – Порядок 21). Пунктом 6 розділу І Порядку 21 встановлено, що до податкової звітності з ПДВ належать: 1) податкова декларація з ПДВ (далі – податкова дек
...
Чи можна заяву про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України, подати як самостійний документ, а не у складі податкової звітності?
Пунктом 45 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлюється, що платникам ПДВ до 01.01.2022 надається податкова пільга у вигляді звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД. Водночас абзацом третім пункту 45 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України передбачається можливість для платників ПДВ відмовитися від застосування вищезазначеного пільгового режиму оподаткування ПДВ шляхом подання відповідної заяви до контрол
...
Доброго дня, наше підприємство (покупець/отримувач послуг - платник ПДВ) придбаває у нерезидента послуги, місце постачання яких розташоване на митній території України, а саме телекомунікаційні послуги. Податкова накладна складається отримувачем послуг від нерезидента відповідно до п. 208.2 статті 208 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) і підлягає обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Доброго дня, наше підприємство (покупець/ отримувач послуг - платник ПДВ) придбаває у нерезидента послуги, місце постачання яких розташоване на митній території України, а саме телекомунікаційні послуги. Податкова накладна складається отримувачем послуг від нерезидента відповідно до п. 208.2 статті 208 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) і підлягає обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. Для покупця зазначена податкова накладна одночасно і фіксує податкові зобов’язання і є підставою для податкового кредиту. Відповідно до п. 201.4 статті 201 ПКУ пл
...
Добрый день! Какие обязательства у предприятия появились с 01 января 2019 г. согласно Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»? Есть ли обязательство у предприятия повысить оклады всем сотрудникам с 01 января 2019 г. согласно переходным положениям пункта 5 абзаца второго этого закона? Если да, то как должна налогооблагатся сумма повышения?
Доброго дня! Дякуємо за Ваше запитання! Накопичувальна система пенсійного страхування повинна була почати свою дію з 01 січня 2019 року. Однак станом на сьогодні Верховною Радою України було прийнято рішення про перенесення старту накопичувальної системи пенсійного страхування на 01 січня 2020 року. Дійсно, пунктом 9 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено, що перерахування страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування запроваджується з 1 січня 2019 року. Пунктом 5 Прикінцевих та перехідни
...
Доброго дня! Прошу надати консультацію щодо умов трудового договору. Ситуація: працівник буде працювати в компанії на таких умовах - два тижні вдома, два тижні в офісі. Порушення дисципліни виключаємо, оскільки працівник постійно перебуватиме на зв’язку, з ноутбуком і т. д. Питання: як правильно оформити трудовий договір (або додаткову угоду до нього), прописавши ці умови та не порушуючи чинного трудового законодавства? Дякую.
Доброго дня!  Дякуємо за питання, нижче наводимо на нього відповідь. Основні (загальні) положення щодо порядку укладення трудових договорів та визначення їх умов встановлені статтями 21, ст. 24 - ст. 29 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України або Кодекс). Так, відповідно до частини другої статті 21 КЗпП України працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене зако
...
Кому і в які строки платник податку - юридична особа, що контролює інші підприємства, зобов’язаний подавати консолідовану фінансову звітність за 2018 рік? Дякуємо за відповідь!
Доброго дня, дякуємо за Ваше запитання, у відповідь зазначаємо таке. З Вашого запитання не зрозуміло, про платника якого податку йдеться, тому відповідаємо виходячи із суті запитання, а саме: кому і в які строки юридична особа, що контролює інші підприємства, зобов’язана подавати консолідовану фінансову звітність за 2018 рік? Як було згадано у відповіді на попереднє питання, за статтею 1 Закону про бухоблік консолідована фінансова звітність – це фінансова звітність підприємства, яке здійснює контроль, та підприємств, які ним контролюються, як єдиної економічної одиниці. Тому виходячи з розу
...
Яка відповідальність (у т. ч. штрафні санкції) встановлена згідно з чинним законодавством для платника податку - юридичної особи, що контролює інші підприємства, а також для посадових осіб такого підприємства, у випадку, якщо таке підприємство своєчасно не оприлюднило свою консолідовану фінансову звітність за 2018 рік? Дякуємо за відповідь!
Доброго дня, дякуємо за Ваше запитання, у відповідь зазначаємо таке. 1. Відповідно до статті 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996 – XIV (далі – Закон про бухоблік) консолідована фінансова звітність – фінансова звітність підприємства, яке здійснює контроль, та підприємств, які ним контролюються, як єдиної економічної одиниці. Згідно з частиною третьою статті 14 Закону про бухоблік  оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі
...
Офшорні зони
Офшорні зони – це держави або їх окремі території зі спеціальним податковим режимом, що дозволяє частково або повністю звільнити від оподаткування доходи компаній, які були отримані поза межами кордонів країни реєстрації. Термін «офшор», який з'явився наприкінці 1950-х рр., походить від англійського виразу off-shore, що в буквальному перекладі означає «поза берегом», а в переносному сенсі його можна трактувати як «ізольований». Якщо на початку останнього етапу розвитку оподаткування держави не помічали існування офшорних юрисдикцій, іно
...
Як виправити помилкову дату в податковій накладній?
Пунктом 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлено, що на дату виникнення податкових зобов’язань з ПДВ платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін. Водночас відповідно до абзацу 6 пункту 192.1 статті 192 ПК України у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у т
...
Платник ПДВ складає податкову накладну на дату оформлення електронної митної декларації, а повідомлення про перетин кордону отримує на наступний день. Чи правильно визначена дата складання податкової накладної?
Пунктом 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) від платника податку на додану вартість вимагається на дату виникнення податкових зобов’язань складати податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПК України термін. Правила визначення дати виникнення податкового зобов’язання з податку на додану вартість регламентовані статтею 187 ПК України. Підпунктом б) пунк
...
Таблиця ІПН у податковій накладній за типами причин ненадання отримувачу (покупцю)
(згідно з Порядком заповнення податкової накладної, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. № 1307 (далі – Порядок № 1307)) Тип причини Назва операції Дані продавця Дані покупця ІПН покупця Підстава 01 Збільшення суми компенсації вартості поставлених товарів/послуг, коли на дату збільшення покупець став неплатником ПДВ Власні дані продавця Вказується «Неплатник» 100000000000 абз. 2 п. 8, п. 13 Порядку № 1307 
...
Випадки складання зведеної податкової накладної
Випадки складання зведеної податкової накладної передбачені відповідними статтями ПК України (далі – ПК України), а форма податкової накладної та Порядок заповнення податкової накладної затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307 (далі – Порядок 1307). Випадки складання зведених податкових накладних Підстава Особливості складання зведених податкових накладних 1. Зведена податкова накладна складається за товарами/послугами, необоротними активами (для тов
...
Випадки складання двох податкових накладних
Випадки складання двох податкових накладних Особливості складання Підстава Примітки 1. У разі якщо база оподаткування визначається виходячи із ціни придбання товарів/послуг і перевищує суму постачання таких товарів/послуг, визначену виходячи з їх договірної вартості, тобто ціна придбання перевищує фактичну ціну (договірну вартість) постачання Постачальник (продавець) складає: одну податкову накладну – на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання; іншу – на суму, розраховану виходячи з перевищен
...
Які недоліки податкової накладної не позбавляють платника податків права на формування податкового кредиту?
До таких помилок, які не позбавляють платника податків права на формування податкового кредиту слід віднести: 1) помилку в розмірі літери повної або скороченої назви продавця/покупця. Державна фіскальна служба України на своїй веб-сторінці зазначила: якщо обов’язкові реквізити податкової накладної, які стосуються повної або скороченої назви продавця та покупця, відповідають назві, зазначеній в статутних документах таких осіб, але розмір літер такої назви не співпадає, така податкова накладна визнається дійсною, а тому після її реєстрації, покупцем може бути сформований податковий кредит; 2)
...
Які недоліки податкової накладної не дають право на формування податкового кредиту?
Платник податків не має права на формування податкового кредиту, якщо: не заповнені всі обов’язкові реквізити податкової накладної; є помилка в номері податкової накладної або даті її складання; податкова накладна підписана особою, яка не мала на це повноважень*; податкова накладна підписана не тією особою, яка була зазначена в цій накладній*. * Платник податків втрачає право на формування податкового кредиту, якщо податкова накладна підписана неуповноваженою/невстановленою особою лише в тому випадку, якщо операція реально не була здійснена.
...
У яких випадках податкова накладна підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних?
Складена платником податку на додану вартість податкова накладна реєструється в Єдиному реєстрі податкових накладних в кожному випадку. Це пояснюється тим, що: по-перше, Податковий кодекс України в абзаці першому пункту 201.10 статті 201 чітко зазначає, що при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку – продавець товарів/послуг зобов’язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою;
...
Які наслідки складання податкової накладної невстановленою/ неуповноваженою особою?
Як стверджує Вищий адміністративний суд України в своєму рішенні від 10.07.2013 р. у справі № 2а-3662/10/2370, платник не має можливості встановлювати автентичність та приналежність підписів на кожному документі, представленому контрагентом, а також проводити почеркознавчу експертизу під час здійснення підприємницької діяльності, на нього не може бути покладено надмірний тягар доказування своєї добросовісності. У своєму рішенні Вищий адміністративний суд України підтримав позицію Верховного суду України, який у постанові від 21.01.2011р. у справі № 21-37а10 зазначив: неналежним чином оформлен
...
Хто може складати податкову накладну?
Відповідно до пункту 201.8 статті 201 ПК України, право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники ПДВ у встановленому законом порядку. Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. № 1307 дещо деталізує положення ПК України і вказує, що  податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку у контролюючому органі та якій присвоєно індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість.
...
Що таке податкова накладна?
Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1246 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 341), визначає податкову накладну як електронний документ, який складається платником податку на додану вартість відповідно до вимог Податкового кодексу України (далі – ПК України) в електронній формі у затвердженому в установленому порядку форматі (стандарті) та надсилається для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. Згідно з пунктом 201.1 статті 201 ПК України передбачено обов’язок платник
...
На яку дату складається розрахунок коригування?
Відповідно до абзацу першого пункту 192.1 статті 192 Податкового кодексу України (далі – ПК України), якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, вс
...
Який умовний ІПН вказувати у розрахунку коригування, якщо він змінився після того, як податкова накладна була складена та зареєстрована в ЄРПН?
Відповідно до підпункту й) пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) індивідуальний податковий номер (далі – ІПН) є обов’язковим реквізитом податкової накладної. Правила, за якими будь-яка податкова накладна повинна бути складена, встановлені «Порядком заповнення податкової накладної», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307 (далі – Порядок 1307). Так, вищезазначеним Порядком 1307 встановлюються окремі випадки, коли платнику ПДВ у податковій накладній необхідно вказувати умовний ІПН, наприклад,
...
Звільнення від ПДВ постачання вугілля та продуктів його збагачення
Відповідно до пункту 45 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України тимчасово, до 01 січня 2022 року, звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення таких товарних позицій за УКТ ЗЕД: 2701 – вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам'яного вугілля; 2702 – лігніт, буре вугілля, агломеровані або неагломеровані, крім гагату; 2704 00 – кокс і напівкокс із кам'яного вугілля, лігніту, бурого вугілля або торфу, агломерованi або неаг
...
Як правильно заповнити розрахунок коригування до податкової накладної у випадку зміни кількості товару/послуги без зміни ціни?
Відповідно до пункту 192.1 статті 192 Податкового кодексу України (далі – ПК України), якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеного в порядку, встановленому для
...
Чи можна в одному розрахунку коригування зазначати різні причини коригування?
Порядком заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307 (далі – Порядок 1307), встановлені положення щодо процедури заповнення розрахунку коригування. Подальший аналіз положень вищезазначеного Порядку 1307 дозволяє дійти висновку, що у податковому законодавстві відсутні будь-які обмеження щодо кількості причин коригування, які можуть бути вказані в одному розрахунку коригування.
...
Як скласти розрахунок коригування до податкової накладної, що була виписана на дату отримання авансу, у разі подальшої зміни номенклатури товарів/послуг?
Абзацом шостим пункту 192.1 статті 192 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлюється, що розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг. Будь-яких обмежень або офіційних роз’яснень стосовно того, що вважати помилкою, допущеною при складанні податкової накладної, податкове законодавство не містить. Водночас у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР» (категорія 101.16) ДФС України розмістил
...
Як виправити помилку у зведеній податковій накладній, яка полягає у відсутності позначки, що така податкова накладна є зведеною?
Відповідно до  абзацу шостого   пункту 192.1  статті 192 Податкового кодексу України (далі – ПК України) у разі допущення помилок при складанні податкової накладної, у тому числі не пов'язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів / послуг, для її виправлення платником ПДВ складається розрахунок коригування. Порядок складання податкових накладних, у тому числі зведених, а також розрахунків коригування до них, затверджений наказом Міністерства фінансів України 31.12.2015 № 1307 (далі – Порядок 1307). Водночас до 01.12.2018 у податковому законодавстві взагалі були відсутні положення, які
...
Як коригувати податкові зобов’язання з ПДВ у зв’язку з поверненням покупцю, платнику ПДВ коштів за непоставлені товари або повернення покупцем, платником ПДВ товарів, якщо постачання такого товару має безперервний або ритмічний характер?
Аналіз податкового законодавства дозволяє зробити висновок, що порядок коригування податкових зобов’язань з ПДВ за операціями, які мають безперервний або ритмічний характер постачання, залежить від того, у якому періоді було повернено покупцю кошти за непоставлений товар або повернення покупцем товарів: 1) у тому місяці, у якому складається зведена податкова накладна; 2) у будь-якому наступному місяці ніж місяць, у якому була складена зведена податкова накладна. Якщо повернення товару/передоплати здійснюється у тому ж місяці, у якому була складена зведена податкова накладна Порядок складан
...
Чи може постачальник скласти розрахунок коригування до податкових накладних, складених до 01.02.2015, про зменшення суми податкових зобов’язань, якщо реєстрація платником ПДВ покупця була анульована?
1. Відповідно до абзацу першого пункту 192.1 статті 192 розділу  V ПК України, якщо після постачання товарів / послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів / послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів / послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових
...
Як складається розрахунок коригування до податкової накладної і як він відображається у податковій декларації з ПДВ?
Розрахунок коригування, відповідно до статті 192 ПК України, складається у таких випадках: 1) зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунку у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або у поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг; 2) допущення постачальником товарів/послуг помилок у податковій накладній, які не пов’язані зі зміною суми компенсації вартості товарів (крім помилок у даті або порядковому номері податкової накладної, оскільки розрахунок коригування у такому випад
...
Чи потрібно платнику податків здійснити коригування суми ПДВ у випадку зміни курсу НБУ щодо іноземної валюти у зовнішньоекономічних контрактах або, якщо іноземна валюта є грошовим еквівалентом вартості договору у гривнях (запитання від користувача Anna_N)?
Відповідно до пункту 35.1 статті 35 Податкового кодексу України (далі – ПК України), сплата податків та зборів здійснюється у грошовій формі у національній валюті України, крім випадків, передбачених цим Кодексом або законами з питань митної справи. Курс іноземної валюти може впливати на суму податку у випадку: 1. укладення зовнішньоекономічного договору, якщо розрахунки проводяться в іноземній валюті; 2. якщо сторони здійснюють розрахунки у гривні, але у визначеному договором грошовому еквіваленті суми іноземної валюти (так звані договори з прив’язкою до іноземної валюти). Кожний із цих в
...
Чи зобов’язаний платник ПДВ коригувати податкові зобов’язання за простроченою дебіторською заборгованістю?
Дебіторська заборгованість за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 237 від 08.10.1999 року, – це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Дебіторами є юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів. Визначення, що таке прострочена дебіторська заборгованість у податковому законодавстів не надано, проте такою вважають – безнадійну заборгованість, визначення якої надано у пп. 14.1.11 п.14.1 ст.14 ПКУ.
...
Яким чином має бути відкорегована сума податкових зобов’язань при постачанні товарів неплатникам ПДВ у випадку їхньої відмови прийняти товар, що не був ними оплачений?
Відповідно до абзацу 2 п. 192.2 ст. 192 ПКУ зменшення суми податкових зобов'язань платника податку - постачальника в разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, наданих особам, що не були платниками цього податку на дату такого постачання, дозволяється лише при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості, у тому числі при перегляді цін, пов'язаних з гарантійною заміною товарів або низькоякісних товарів відповідно до закону або договору.
...
Чи зобов\'язаний покупець відкоригувати податковий кредит на підставі розрахунку коригування, якщо кредит при придбанні таких товарів/послуг був сформований на підставі заяви зі скаргою на постачальника у разі його відмови надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації?
Нагадуємо, що Законом України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" (далі - Закон) внесено зміни до ст. 201 ПКУ, зокрема виключено норму, яка надавала право платникам податку у разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) сформувати податковий кредит звітного періоду на підставі заяви зі скаргою на такого постачальника. На думку ДФС України
...
Хто з контрагентів (постачальник чи покупець) має зареєструвати в ЄРПН розрахунок коригування до податкової накладної, якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації вартості товарів/послуг (податкова накладна складена з порушенням порядку її заповнення, змінено номенклатуру товарів/послуг тощо)?
Відповідно до пункту 201.10 статті 201 ПК України, при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку – продавець товарів/послуг зобов’язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою. Тобто, податкову накладну складає і реєструє в ЄДПН саме продавець товарів та послуг. Крім того, відповідно до цього пункту ПК України підтвердженням продавцю про прийняття його податкової накладної та/або розрахунку коригування до Єдиного реєстру податкових накладних є квитанція в електронному вигл
...
Протягом якого терміну платник ПДВ має можливість на проведення коригування податкових зобов\'язань та податкового кредиту?
Протягом тривалого часу у контролюючих органів склалася позиція, згідно з якою платник не може здійснити коригування податкових зобов’язань з ПДВ та податкового кредиту після спливу 1095 днів за дати їх виникнення. До такого висновку контролюючі органи дійшли на підставі положення пункту 102.5 статті 102 Податкового кодексу України (далі – ПК України). Водночас пунктом 102.5 статті 102 ПК України встановлюється, що заяви про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань або про їх відшкодування у випадках, передбачених цим Кодексом, можуть бути подані не пізніше 1095 дня, що настає за дне
...
Чи необхідно платнику ПДВ виписувати розрахунок коригування до податкової накладної, виписаної на суму попередньої оплати за операцією з постачання товарів, які будуть ввезені на митну територію України, якщо до моменту митного оформлення таких товарів їх коди згідно з УКТ ЗЕД змінено?
На дане питання було надано роз’яснення контролючим органом в інформаційному ресурсі «База податкових знань». Контролюючий орган виходив з того, що відповідно до пункту 201.4 статті 201 ПК України податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов'язань продавця. За пунктом 187.1 статті 187 ПК України, датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рах
...
Чи потрібно нараховувати і сплачувати ЄСВ із заробітної плати сумісника, який звільнився з основного місця роботи і не повідомив про це?
Частиною другою статті 21 Кодексу законів про працю України закріплено право осіб на укладення трудового договору на одному або одночасно декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін. При цьому у разі нарахування заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску, визначена Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від
...
Особливості визначення кола працівників, які мають переважне право на залишення на роботі у разі скорочення їхніх посад
Відповідно до пункту 1 частини першої  статті 40 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках: змін в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників. Згідно зі статтею 49-2 КЗпП України про наступне вивільнення працівників персональ
...
Виконання припису унеможливлює застосування штрафу за порушення законодавства про працю
Відповідно до пункту 19 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (далі – Порядок контролю), затвердженого постановою КМУ від 26.04.2017 № 295, за результатами інспекційного відвідування або невиїзного інспектування складається акт і у разі виявлення порушення законодавства про працю – припис про їх усунення. Припис є обов’язковою для виконання у визначені строки письмовою вимогою інспектора праці про усунення об’єктом відвідування (суб’єктом господарювання) порушень законодавства про працю, виявлених під час інспекційного відвідування або невиїзного інспек
...
Особливості виконання обов’язків тимчасового відсутнього працівника?
Згідно з чинним законодавством України виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника може бути як без звільнення працівника від своїх основних обов’язків, так і зі звільненням працівника від своїх основних обов’язків. Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення працівника від своїх основних обов’язків – це заміна працівника, відсутнього у зв’язку з хворобою, відпусткою (без звільнення від основних трудових обов’язків), коли працівник разом зі своєю основною роботою виконує обов’язки тимчасово відсутнього працівника. Відповідно до положень статті 105 Кодексу з
...
Щодо строку застосування відповідальності за порушення законодавства про працю
З унесенням змін до статті 265 Кодексу законів про працю України, що набрали чинності 01.01.2015, які стосуються посилення контролю у сфері дотримання трудового законодавства та притягнення роботодавців у разі порушення до фінансової відповідальності у вигляді штрафів у значних розмірах, постає питання: чи є строк давності за порушення трудового законодавства? Так, відповідно до статті 265 Кодексу законів про  працю України у випадку порушення роботодавцями норм чинного законодавства про працю на них покладається відповідальність. Тобто юридичні особи (включаючи їхні структурні та відокремлен
...
В якому порядку та розмірі утримують аліменти на дітей?
Аліменти можуть утримуватися за бажанням працівника або примусово. Підстави для стягнення аліментів За домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій та(або) натуральній формі (стаття 181 Сімейного кодексу України (далі — СКУ)). У такому випадку утримання проводять за бажанням працівника. Тому платник аліментів для утримання з його доходу аліментів на дитину подає за місцем роботи (місцем виплати пенсії, стипендії) заяву про відрахування з його зарплати  аліментів у вказаному розмірі та протягом визначеного
...
Перенесення робочих днів у 2018 році
Роботодавець має право перенести робочі дні на підприємстві, скориставшись рекомендаціями Кабінету Міністрів України або за своїм власним рішенням. Але при цьому слід додержуватися встановлених правил. З метою створення сприятливих умов для використання святкових і неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу уряд вправі не пізніше ніж за три місяці до таких днів рекомендувати керівникам підприємств перенести вихідні та робочі дні в порядку й на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями. Роб
...
◄◄ 1 2... 4 5 6 7 8... 96 97 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію