Податкова аналітика
Офшорні зони
Офшорні зони – це держави або їх окремі території зі спеціальним податковим режимом, що дозволяє частково або повністю звільнити від оподаткування доходи компаній, які були отримані поза межами кордонів країни реєстрації. Термін «офшор», який з'явився наприкінці 1950-х рр., походить від англійського виразу off-shore, що в буквальному перекладі означає «поза берегом», а в переносному сенсі його можна трактувати як «ізольований». Якщо на початку останнього етапу розвитку оподаткування держави не помічали існування офшорних юрисдикцій, іно
...
Як виправити помилкову дату в податковій накладній?
Пунктом 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлено, що на дату виникнення податкових зобов’язань з ПДВ платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін. Водночас відповідно до абзацу 6 пункту 192.1 статті 192 ПК України у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у т
...
Платник ПДВ складає податкову накладну на дату оформлення електронної митної декларації, а повідомлення про перетин кордону отримує на наступний день. Чи правильно визначена дата складання податкової накладної?
Пунктом 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) від платника податку на додану вартість вимагається на дату виникнення податкових зобов’язань складати податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПК України термін. Правила визначення дати виникнення податкового зобов’язання з податку на додану вартість регламентовані статтею 187 ПК України. Підпунктом б) пунк
...
Таблиця ІПН у податковій накладній за типами причин ненадання отримувачу (покупцю)
(згідно з Порядком заповнення податкової накладної, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. № 1307 (далі – Порядок № 1307)) Тип причини Назва операції Дані продавця Дані покупця ІПН покупця Підстава 01 Збільшення суми компенсації вартості поставлених товарів/послуг, коли на дату збільшення покупець став неплатником ПДВ Власні дані продавця Вказується «Неплатник» 100000000000 абз. 2 п. 8, п. 13 Порядку № 1307 
...
Випадки складання зведеної податкової накладної
Випадки складання зведеної податкової накладної передбачені відповідними статтями ПК України (далі – ПК України), а форма податкової накладної та Порядок заповнення податкової накладної затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307 (далі – Порядок 1307). Випадки складання зведених податкових накладних Підстава Особливості складання зведених податкових накладних 1. Зведена податкова накладна складається за товарами/послугами, необоротними активами (для тов
...
Випадки складання двох податкових накладних
Випадки складання двох податкових накладних Особливості складання Підстава Примітки 1. У разі якщо база оподаткування визначається виходячи із ціни придбання товарів/послуг і перевищує суму постачання таких товарів/послуг, визначену виходячи з їх договірної вартості, тобто ціна придбання перевищує фактичну ціну (договірну вартість) постачання Постачальник (продавець) складає: одну податкову накладну – на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання; іншу – на суму, розраховану виходячи з перевищен
...
Які недоліки податкової накладної не позбавляють платника податків права на формування податкового кредиту?
До таких помилок, які не позбавляють платника податків права на формування податкового кредиту слід віднести: 1) помилку в розмірі літери повної або скороченої назви продавця/покупця. Державна фіскальна служба України на своїй веб-сторінці зазначила: якщо обов’язкові реквізити податкової накладної, які стосуються повної або скороченої назви продавця та покупця, відповідають назві, зазначеній в статутних документах таких осіб, але розмір літер такої назви не співпадає, така податкова накладна визнається дійсною, а тому після її реєстрації, покупцем може бути сформований податковий кредит; 2)
...
Які недоліки податкової накладної не дають право на формування податкового кредиту?
Платник податків не має права на формування податкового кредиту, якщо: не заповнені всі обов’язкові реквізити податкової накладної; є помилка в номері податкової накладної або даті її складання; податкова накладна підписана особою, яка не мала на це повноважень*; податкова накладна підписана не тією особою, яка була зазначена в цій накладній*. * Платник податків втрачає право на формування податкового кредиту, якщо податкова накладна підписана неуповноваженою/невстановленою особою лише в тому випадку, якщо операція реально не була здійснена.
...
У яких випадках податкова накладна підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних?
Складена платником податку на додану вартість податкова накладна реєструється в Єдиному реєстрі податкових накладних в кожному випадку. Це пояснюється тим, що: по-перше, Податковий кодекс України в абзаці першому пункту 201.10 статті 201 чітко зазначає, що при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку – продавець товарів/послуг зобов’язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою;
...
Які наслідки складання податкової накладної невстановленою/ неуповноваженою особою?
Як стверджує Вищий адміністративний суд України в своєму рішенні від 10.07.2013 р. у справі № 2а-3662/10/2370, платник не має можливості встановлювати автентичність та приналежність підписів на кожному документі, представленому контрагентом, а також проводити почеркознавчу експертизу під час здійснення підприємницької діяльності, на нього не може бути покладено надмірний тягар доказування своєї добросовісності. У своєму рішенні Вищий адміністративний суд України підтримав позицію Верховного суду України, який у постанові від 21.01.2011р. у справі № 21-37а10 зазначив: неналежним чином оформлен
...
Хто може складати податкову накладну?
Відповідно до пункту 201.8 статті 201 ПК України, право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники ПДВ у встановленому законом порядку. Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 р. № 1307 дещо деталізує положення ПК України і вказує, що  податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку у контролюючому органі та якій присвоєно індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість.
...
Що таке податкова накладна?
Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1246 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 341), визначає податкову накладну як електронний документ, який складається платником податку на додану вартість відповідно до вимог Податкового кодексу України (далі – ПК України) в електронній формі у затвердженому в установленому порядку форматі (стандарті) та надсилається для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. Згідно з пунктом 201.1 статті 201 ПК України передбачено обов’язок платник
...
На яку дату складається розрахунок коригування?
Відповідно до абзацу першого пункту 192.1 статті 192 Податкового кодексу України (далі – ПК України), якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, вс
...
Який умовний ІПН вказувати у розрахунку коригування, якщо він змінився після того, як податкова накладна була складена та зареєстрована в ЄРПН?
Відповідно до підпункту й) пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) індивідуальний податковий номер (далі – ІПН) є обов’язковим реквізитом податкової накладної. Правила, за якими будь-яка податкова накладна повинна бути складена, встановлені «Порядком заповнення податкової накладної», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307 (далі – Порядок 1307). Так, вищезазначеним Порядком 1307 встановлюються окремі випадки, коли платнику ПДВ у податковій накладній необхідно вказувати умовний ІПН, наприклад,
...
Звільнення від ПДВ постачання вугілля та продуктів його збагачення
Відповідно до пункту 45 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України тимчасово, до 01 січня 2022 року, звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення таких товарних позицій за УКТ ЗЕД: 2701 – вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам'яного вугілля; 2702 – лігніт, буре вугілля, агломеровані або неагломеровані, крім гагату; 2704 00 – кокс і напівкокс із кам'яного вугілля, лігніту, бурого вугілля або торфу, агломерованi або неаг
...
Як правильно заповнити розрахунок коригування до податкової накладної у випадку зміни кількості товару/послуги без зміни ціни?
Відповідно до пункту 192.1 статті 192 Податкового кодексу України (далі – ПК України), якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеного в порядку, встановленому для
...
Чи можна в одному розрахунку коригування зазначати різні причини коригування?
Порядком заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307 (далі – Порядок 1307), встановлені положення щодо процедури заповнення розрахунку коригування. Подальший аналіз положень вищезазначеного Порядку 1307 дозволяє дійти висновку, що у податковому законодавстві відсутні будь-які обмеження щодо кількості причин коригування, які можуть бути вказані в одному розрахунку коригування.
...
Як скласти розрахунок коригування до податкової накладної, що була виписана на дату отримання авансу, у разі подальшої зміни номенклатури товарів/послуг?
Абзацом шостим пункту 192.1 статті 192 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлюється, що розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг. Будь-яких обмежень або офіційних роз’яснень стосовно того, що вважати помилкою, допущеною при складанні податкової накладної, податкове законодавство не містить. Водночас у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР» (категорія 101.16) ДФС України розмістил
...
Як виправити помилку у зведеній податковій накладній, яка полягає у відсутності позначки, що така податкова накладна є зведеною?
Відповідно до  абзацу шостого   пункту 192.1  статті 192 Податкового кодексу України (далі – ПК України) у разі допущення помилок при складанні податкової накладної, у тому числі не пов'язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів / послуг, для її виправлення платником ПДВ складається розрахунок коригування. Порядок складання податкових накладних, у тому числі зведених, а також розрахунків коригування до них, затверджений наказом Міністерства фінансів України 31.12.2015 № 1307 (далі – Порядок 1307). Водночас до 01.12.2018 у податковому законодавстві взагалі були відсутні положення, які
...
Як коригувати податкові зобов’язання з ПДВ у зв’язку з поверненням покупцю, платнику ПДВ коштів за непоставлені товари або повернення покупцем, платником ПДВ товарів, якщо постачання такого товару має безперервний або ритмічний характер?
Аналіз податкового законодавства дозволяє зробити висновок, що порядок коригування податкових зобов’язань з ПДВ за операціями, які мають безперервний або ритмічний характер постачання, залежить від того, у якому періоді було повернено покупцю кошти за непоставлений товар або повернення покупцем товарів: 1) у тому місяці, у якому складається зведена податкова накладна; 2) у будь-якому наступному місяці ніж місяць, у якому була складена зведена податкова накладна. Якщо повернення товару/передоплати здійснюється у тому ж місяці, у якому була складена зведена податкова накладна Порядок складан
...
Чи може постачальник скласти розрахунок коригування до податкових накладних, складених до 01.02.2015, про зменшення суми податкових зобов’язань, якщо реєстрація платником ПДВ покупця була анульована?
1. Відповідно до абзацу першого пункту 192.1 статті 192 розділу  V ПК України, якщо після постачання товарів / послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів / послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів / послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових
...
Як складається розрахунок коригування до податкової накладної і як він відображається у податковій декларації з ПДВ?
Розрахунок коригування, відповідно до статті 192 ПК України, складається у таких випадках: 1) зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунку у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або у поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг; 2) допущення постачальником товарів/послуг помилок у податковій накладній, які не пов’язані зі зміною суми компенсації вартості товарів (крім помилок у даті або порядковому номері податкової накладної, оскільки розрахунок коригування у такому випад
...
Чи потрібно платнику податків здійснити коригування суми ПДВ у випадку зміни курсу НБУ щодо іноземної валюти у зовнішньоекономічних контрактах або, якщо іноземна валюта є грошовим еквівалентом вартості договору у гривнях (запитання від користувача Anna_N)?
Відповідно до пункту 35.1 статті 35 Податкового кодексу України (далі – ПК України), сплата податків та зборів здійснюється у грошовій формі у національній валюті України, крім випадків, передбачених цим Кодексом або законами з питань митної справи. Курс іноземної валюти може впливати на суму податку у випадку: 1. укладення зовнішньоекономічного договору, якщо розрахунки проводяться в іноземній валюті; 2. якщо сторони здійснюють розрахунки у гривні, але у визначеному договором грошовому еквіваленті суми іноземної валюти (так звані договори з прив’язкою до іноземної валюти). Кожний із цих в
...
Чи зобов’язаний платник ПДВ коригувати податкові зобов’язання за простроченою дебіторською заборгованістю?
Дебіторська заборгованість за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 237 від 08.10.1999 року, – це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Дебіторами є юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів. Визначення, що таке прострочена дебіторська заборгованість у податковому законодавстів не надано, проте такою вважають – безнадійну заборгованість, визначення якої надано у пп. 14.1.11 п.14.1 ст.14 ПКУ.
...
Яким чином має бути відкорегована сума податкових зобов’язань при постачанні товарів неплатникам ПДВ у випадку їхньої відмови прийняти товар, що не був ними оплачений?
Відповідно до абзацу 2 п. 192.2 ст. 192 ПКУ зменшення суми податкових зобов'язань платника податку - постачальника в разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, наданих особам, що не були платниками цього податку на дату такого постачання, дозволяється лише при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості, у тому числі при перегляді цін, пов'язаних з гарантійною заміною товарів або низькоякісних товарів відповідно до закону або договору.
...
Чи зобов\'язаний покупець відкоригувати податковий кредит на підставі розрахунку коригування, якщо кредит при придбанні таких товарів/послуг був сформований на підставі заяви зі скаргою на постачальника у разі його відмови надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації?
Нагадуємо, що Законом України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" (далі - Закон) внесено зміни до ст. 201 ПКУ, зокрема виключено норму, яка надавала право платникам податку у разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) сформувати податковий кредит звітного періоду на підставі заяви зі скаргою на такого постачальника. На думку ДФС України
...
Хто з контрагентів (постачальник чи покупець) має зареєструвати в ЄРПН розрахунок коригування до податкової накладної, якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації вартості товарів/послуг (податкова накладна складена з порушенням порядку її заповнення, змінено номенклатуру товарів/послуг тощо)?
Відповідно до пункту 201.10 статті 201 ПК України, при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку – продавець товарів/послуг зобов’язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою. Тобто, податкову накладну складає і реєструє в ЄДПН саме продавець товарів та послуг. Крім того, відповідно до цього пункту ПК України підтвердженням продавцю про прийняття його податкової накладної та/або розрахунку коригування до Єдиного реєстру податкових накладних є квитанція в електронному вигл
...
Протягом якого терміну платник ПДВ має можливість на проведення коригування податкових зобов\'язань та податкового кредиту?
Протягом тривалого часу у контролюючих органів склалася позиція, згідно з якою платник не може здійснити коригування податкових зобов’язань з ПДВ та податкового кредиту після спливу 1095 днів за дати їх виникнення. До такого висновку контролюючі органи дійшли на підставі положення пункту 102.5 статті 102 Податкового кодексу України (далі – ПК України). Водночас пунктом 102.5 статті 102 ПК України встановлюється, що заяви про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань або про їх відшкодування у випадках, передбачених цим Кодексом, можуть бути подані не пізніше 1095 дня, що настає за дне
...
Чи необхідно платнику ПДВ виписувати розрахунок коригування до податкової накладної, виписаної на суму попередньої оплати за операцією з постачання товарів, які будуть ввезені на митну територію України, якщо до моменту митного оформлення таких товарів їх коди згідно з УКТ ЗЕД змінено?
На дане питання було надано роз’яснення контролючим органом в інформаційному ресурсі «База податкових знань». Контролюючий орган виходив з того, що відповідно до пункту 201.4 статті 201 ПК України податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов'язань продавця. За пунктом 187.1 статті 187 ПК України, датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рах
...
Чи потрібно нараховувати і сплачувати ЄСВ із заробітної плати сумісника, який звільнився з основного місця роботи і не повідомив про це?
Частиною другою статті 21 Кодексу законів про працю України закріплено право осіб на укладення трудового договору на одному або одночасно декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін. При цьому у разі нарахування заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску, визначена Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від
...
Особливості визначення кола працівників, які мають переважне право на залишення на роботі у разі скорочення їхніх посад
Відповідно до пункту 1 частини першої  статті 40 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках: змін в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників. Згідно зі статтею 49-2 КЗпП України про наступне вивільнення працівників персональ
...
Виконання припису унеможливлює застосування штрафу за порушення законодавства про працю
Відповідно до пункту 19 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (далі – Порядок контролю), затвердженого постановою КМУ від 26.04.2017 № 295, за результатами інспекційного відвідування або невиїзного інспектування складається акт і у разі виявлення порушення законодавства про працю – припис про їх усунення. Припис є обов’язковою для виконання у визначені строки письмовою вимогою інспектора праці про усунення об’єктом відвідування (суб’єктом господарювання) порушень законодавства про працю, виявлених під час інспекційного відвідування або невиїзного інспек
...
Особливості виконання обов’язків тимчасового відсутнього працівника?
Згідно з чинним законодавством України виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника може бути як без звільнення працівника від своїх основних обов’язків, так і зі звільненням працівника від своїх основних обов’язків. Виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення працівника від своїх основних обов’язків – це заміна працівника, відсутнього у зв’язку з хворобою, відпусткою (без звільнення від основних трудових обов’язків), коли працівник разом зі своєю основною роботою виконує обов’язки тимчасово відсутнього працівника. Відповідно до положень статті 105 Кодексу з
...
Щодо строку застосування відповідальності за порушення законодавства про працю
З унесенням змін до статті 265 Кодексу законів про працю України, що набрали чинності 01.01.2015, які стосуються посилення контролю у сфері дотримання трудового законодавства та притягнення роботодавців у разі порушення до фінансової відповідальності у вигляді штрафів у значних розмірах, постає питання: чи є строк давності за порушення трудового законодавства? Так, відповідно до статті 265 Кодексу законів про  працю України у випадку порушення роботодавцями норм чинного законодавства про працю на них покладається відповідальність. Тобто юридичні особи (включаючи їхні структурні та відокремлен
...
В якому порядку та розмірі утримують аліменти на дітей?
Аліменти можуть утримуватися за бажанням працівника або примусово. Підстави для стягнення аліментів За домовленістю між батьками дитини той із них, хто проживає окремо від дитини, може брати участь у її утриманні в грошовій та(або) натуральній формі (стаття 181 Сімейного кодексу України (далі — СКУ)). У такому випадку утримання проводять за бажанням працівника. Тому платник аліментів для утримання з його доходу аліментів на дитину подає за місцем роботи (місцем виплати пенсії, стипендії) заяву про відрахування з його зарплати  аліментів у вказаному розмірі та протягом визначеного
...
Перенесення робочих днів у 2018 році
Роботодавець має право перенести робочі дні на підприємстві, скориставшись рекомендаціями Кабінету Міністрів України або за своїм власним рішенням. Але при цьому слід додержуватися встановлених правил. З метою створення сприятливих умов для використання святкових і неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу уряд вправі не пізніше ніж за три місяці до таких днів рекомендувати керівникам підприємств перенести вихідні та робочі дні в порядку й на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями. Роб
...
Як обліковують та оподатковують аліменти?
Сума аліментів розраховується роботодавцем щомісячно. Розмір відрахувань із зарплати та інших доходів боржника вираховується із суми, що залишається після утримання податків, зборів та ЄСВ ( п. 13 Переліку видів доходів, які враховуються для визначення розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затвердженого постановою КМУ від 26.02.93 р. № 146, далі — Порядок № 146). Приклад 1 В березні 2018 року за основним місцем роботи працівнику нараховано зарплату у розмірі 5000 грн, премію 800 грн та відпускні 2000 грн. Згідно із рішенням суду на підставі виконавчого лис
...
Як оподатковується надбавка за роз’їзний характер роботи?
Відповідно до частини другої статті 13 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 (далі – КЗпП України) нормування і оплата праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.), а також режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку встановлюються у колективному договорі. Статтею 15 Закону України «Про оплату праці» вiд 24 березня 1995 року № 108/95-ВР також передбачено, що форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, у
...
Як оформити роз'їзний характер робіт на підприємстві та встановлення надбавок за такий режим роботи?
Відповідно до частини другої статті 13 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 (далі – КЗпП України) нормування і оплата праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.), а також режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку встановлюються у колективному договорі. Статтею 15 Закону України «Про оплату праці» вiд 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР (далі – Закон № 108) форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат,
...
Що таке роз’їзний характер робіт? Чи тотожне це поняття терміну «пересувний характер робіт»?
Доволі часто у суб'єктів господарювання, зокрема тих, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, виробництва, є певна категорія працівників, робота яких пов’язана з постійними поїздками в іншу місцевість (наприклад, водії, експедитори, менеджери зі збуту, представники будівельних професій тощо). Існує декілька варіантів оформлення подібного режиму роботи. У цій аналітиці пропонуємо розібратися з поняттям такого виду оформлення трудових правовідносин, як роз’їзний характер робіт. Слід зазначити, що таке поняття, як "роз’їзний характер робіт", законодавчо не визначене.&
...
Коли можна залучити працівника до роботи у вихідні та святкові (неробочі) дні?
Відповідно до ст. 67 - 69, 73 КЗпП: святкові (неробочі) дні встановлюються виключно законодавством, зокрема ст. 73 КЗпП; вихідні дні підприємство встановлює самостійно залежно від графіка роботи. Відповідно до ст. 73  КЗпП встановлені такі святкові дні: 1 січня - Новий рік 7 січня і 25 грудня - Різдво Христове 8 березня - Міжнародний жіночий день 1 травня - День праці 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги) 28 червня - День Конституції України 24 серпня - День незалежності України 14 жовтня - День захисника України. Неробочими є  дні релігій
...
Як правильно звільнити працівника у зв\'язку з втратою довіри?
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу може бути розірваний у разі винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу.  Верховний Суд України у постанові від 20.04.2016 у справі № 6-100цс16  зазначив, що розірвання трудового договору за підстав втрати довір’я можливе за таких у
...
Переведення і переміщення – у чому різниця?
Питання розмежування «переведення» та «переміщення» має величезне практичне значення, адже у разі недотримання вимог трудового законодавства це буде дорого коштувати роботодавцеві у разі виникнення трудового спору. Відповідно до статті 32 Кодексу законів про працю (далі – КЗпП) переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадк
...
Яка передбачена відповідальність за невиконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю?
Відповідно до частини третьої статті 18 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в України» (далі – Закон) регламентовано що підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, зобов'язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю, у тому числі спеціальні робочі місця, створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені законодавством, надавати державній службі зайнятості інформацію, необхідну
...
Чи поширюється мораторій в 2018 році на перевірки всіма контролюючими органами?
Законом України «Про державний бюджет України на 2018 рік» законодавці ухвалили пролонгацію на 2018 рік обмеження заходів держнагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, зокрема продовжили до 31 грудня 2018 року мораторій на здійснення планових заходів контролюючими органами згідно із Законом України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Втім слід вказати, що мораторій не поширюється на здійснення позапланових заходів державного нагляду, що здійснюються: 1) за погодженням Державної регуляторної служби; 2) за п
...
Роботодавець вимагає відомості про реєстрацію місця проживання - чи законно це?
Відповідно до частини другої статті 24 Кодексу законів про працю України регламентовано, що при укладенні трудового договору громадянин (майбутній працівник) зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, – також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи. Отже, як випливає із зазначеної правової норми, для працевлаштування на роботу майбутній працівник подає документ, що засвідчує його особу.
...
Щодо норми робочого часу на 2018 рік
До 2018 року Мінсоцполітики щороку надавало рекомендації з розрахунком норм тривалості робочого часу на наступний рік. Проте, за повідомленням Мінсоцполітики, на 2018 рік офіційного листа із зазначеними рекомендаціями не буде. Разом з тим деякі роз’яснення стосовно розрахунку норми тривалості робочого часу Мінсоцполітики наводить у листі від 19.10.2017 № 224/0/103-17/214. Зокрема, повідомляється, що законодавством не передбачено єдиної норми тривалості робочого часу. Норма робочого часу працівників може бути різною залежно від багатьох чинників: тривалості робочого тижня, тривалості робочог
...
Чи правомірний штраф у розмірі 30 мінімальних зарплат за неподання повідомлення про прийняття працівника на роботу?
Органи Держпраці при проведенні контролю за дотриманням суб’єктами господарювання   законодавства про працю доходять висновку прозастосування фінансової відповідальності у розмірі 30 мінімальних заробітних плат у разі, якщо роботодавцем не повідомлено органи Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу. Проте, чи відповідає такий висновок та позиція органів Дерпраці вимогам чинного законодавства, з’ясуємо в цьому аналітичному матеріалі. Так, відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) передбачено, що трудовий договір є угодою між працівни
...
Штраф за недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці
Основні соціальні показники та мінімальні розміри заробітної плати встановлюються у законах України на відповідний рік (Закон України «Про Державний бюджет на 2018 рік», Закон України «Про Державний бюджет на 2019 рік»). Крім того, мінімальні розміри заробітної плати можуть зростати протягом року, що також передбачається у Законі «Про Державний бюджет» на поточний рік. Вказане законодавче підвищення мінімальної заробітної плати зобов'язує роботодавців щомісяця нараховувати найманому працівнику за повний відпрацьований місяць заробітну плату не менше вста
...
Щодо наявності ознак трудового договору при виконанні роботи прибиральниці за цивільно-правовим договором
Органи Держпраці при здійсненні контролю за додержанням суб’єктами господарювання законодавства про працю, що здійснюється у формі інспекційного відвідування або невиїзного інспектування, при виявленні укладених суб’єктом господарювання цивільно-правових договорів вбачають у них ознаки трудового договору та накладають штраф за порушення вимог законодавства про працю, зокрема за фактичний допуск працівника до роботи без укладання трудового договору. Отже, підпадатиме укладений цивільно-правовий договір на виконання роботи прибиральниці під ознаки трудового договору та чи стане підставою для за
...
◄◄ 1 2... 4 5 6 7 8... 96 97 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити