Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Вхід
|
Реєстрація

Ru

En

Ua

Податкова аналітика
Коли застосовується податкова соціальна пільга та як визначається розмір податкової соціальної пільги?
Відповідно до підпункту  169.1. Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПК України) платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги. Детальніше про оформлення податкової соціальної пільги див. аналітичний матеріал «Як платнику податків скористатися податковою пільгою?», «Яких вимог повинен дотримуватися платник податків при використанні податкових пільг?», «Який порядок одержання под
...
Порядок розрахунку, обліку та оподаткування допомоги по вагітності та пологах (декретних)?
Умови надання та період, за який проводяться розрахунок і виплати допомоги по вагітності та пологах (декретних) встановлено Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» № 1105-XIV від 23.09.1999 р. (далі – Законом України  «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування»). Цим законом допомогу по вагітності та пологам (декретні) віднесено до одного з видів матеріального забезпечення та соціальних послуг за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Виплата допомоги по вагітності та пологах проводиться за основним місцем роботи та за сумісн
...
Який порядок сплати податків при виплаті зарплатного авансу?
Відповідно до статті 24 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року працівникові має виплачуватись заробітна плата не рідше двох разів на місяць, при чому через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Саме за першу половину місяця особі нараховується аванс. По-перше, при виплаті авансу необхідно сплачувати ПДФО у розрахунку за першу половину місяця, адже згідно зі підпунктом 168.1.2 Податкового кодексу України (далі – ПК України) податок на доходи фізичних осіб
...
Коли сплачують до бюджету суми податків, утриманих та нарахованих на зарплату за поточний період?
Відповідно до положень статті 168 Податкового кодексу України (далі – ПК України), на податкового агента покладається обов’язок щодо утримання податку із сум доходу, що нараховується (виплачується, надається) ним платникові. Зазвичай виплата заробітної плати здійснюється на платіжні картки працівників або ж через касу підприємства. При цьому необхідно враховувати встановлені законодавством строки та періодичність виплати заробітної плати. Так, згідно зі статтею 24 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР та статтею 115 Кодексу законів про працю України, заробітна плата пов
...
Довідник ознак доходів для заповнення ф. № 1ДФ
Довідник ознак доходів для заповнення ф. № 1ДФ (далі – Довідник) є додатком до Наказу Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. № 4 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» Він необхідний для заповнення податкового розрахунку № 1- ДФ, який подають податкові агенти до контролюючих органі
...
Як оподатковується заробітна плата?
Згідно з пунктом 163.1 статті 163 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р.  № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПК України) об'єктом оподаткування податком з доходів фізичних осіб (далі – ПДФО) є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, доходи, отримані з джерела їх походження в Україні, що остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання), іноземні доходи. Відповідно до підпункту 164.2.1 статті 164 ПК України доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту), включаються до за
...
Чи можна при безперервному або ритмічному постачанні нерезидентом на митній території України послуг складати зведені податкові накладні відповідно до пункту 201.4 статті 201 ПК України?
Відповідно до пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін. Отже, за загальним правилом податкова накладна складається постачальником товарів/послуг на дату виникнення у нього податкових зобов’язань з ПДВ. Водн
...
Як відновити реєстраційний ліміт, що був зменшений на показник ΣПеревищ, який виник у зв’язку з включенням розрахунків коригування до податкової декларації за неправильний період?
ΣПеревищ є показником, який відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 Податкового кодексу України (далі – ПК України) зменшує значення реєстраційного ліміту, та який виникає, якщо загальна сума перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою ПДВ, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН. Водночас відповідно до пункту 9 Порядку електронного адміністрування ПД
...
Як відновити значення реєстраційної суми, протиправно зменшеної на показник «override»: аналіз судової практики 2018 року
У вересні 2017 року для багатьох платників ПДВ стало несподіванкою зменшення їхнього реєстраційного ліміту на показник «override», який, як ми писали у попередній аналітиці, фактично є показником ΣПеревищ, що виник внаслідок спроби контролюючих органів технічно реалізувати в системі електронного адміністрування ПДВ вимогу пункту 200-1.9 статті 200-1 Податкового кодексу України (далі – ПК України). Детальніше про це читайте в матеріалі «Що таке показник «override» в СЕА і як він може впливати на значення реєстраційного ліміту?» Незважаючи на протиправний характер вищезазначених дій, на що, як
...
Як розрахувати суму процентної різниці, яка зменшує бухгалтерський фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток?
За правилами статті 140 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПК України) платники податку на прибуток, які зобов’язані коригувати бухфінрезультат до оподаткування, повинні: збільшити його на суму перевищення нарахованих у бухобліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями, що виникли за операціями з пов’язаними особами – нерезидентами, над 50 % суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в яком
...
Який порядок розрахунку, обліку та оподаткування сум, нарахованих за час затримки розрахунку при звільненні?
Статтею  116  Кодексу законів про працю від 10.12.1971 р. (далі – КЗпП) передбачено граничні терміни розрахунку з працівником за належними йому сумами при звільненні. Відповідні кошти виплачують у день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то відповідні суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення ним вимоги про розрахунок. За наявності спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган у будь-якому випадку повинен у зазначений вище строк виплатити неоспорювану ним суму. Якщо ж належні працівникові нео
...
Який порядок обліку та оподаткування орендної плати за користування приміщенням, нарахованої працівнику, який не є приватним підприємцем?
Оскільки йдеться про доходи фізичної особи, питання оподаткування знаходиться у площині єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) та військового збору. Договір оренди — це цивільно-правовий договір, який регулюється главами 58 та 59 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435 – IV (далі – ЦК України). Згідно зі статтею 759 ЦК України, за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.  Тобто, будучи за своєю суттю цивіль
...
Коли операції з надання доступу до сайту звільняються від оподаткування ПДВ?
Згідно з пунктом 26-1 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПК України) до 1 січня 2023 року звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання програмної продукції, до якої, зокрема, належить результат комп’ютерного програмування у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн сервісів та доступу до них. Водночас ні нормами ПК України, ні положеннями спеціального законодавства, яке регулює відносини у сфері майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності, не надається визначення поняття «доступ до інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів».
...
Чи відображаються в податковій декларації з ПДВ поставлені нерезидентом на митній території України послуги, що не підлягають оподаткуванню ПДВ?
Відповідно до підпункту б) пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (далі – ПК України) операції з постачання послуг на митній території України є об’єктом оподаткування ПДВ. Тобто податкове зобов’язання з ПДВ за операціями з постачання послуг виникає саме у їх постачальника, на якого за загальним правилом і покладається обов’язок щодо нарахування та сплати цього податку до бюджету. Виняток із цього правила становить пункт 180.2 статті 180 ПК України, яким передбачається, що особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання
...
Як розрахувати суму процентної різниці, яка збільшує бухгалтерський фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток?
За нормами статті 140 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПК України) платники податку на прибуток, які зобов’язані коригувати бухфінрезультат до оподаткування, повинні: збільшити його на суму перевищення нарахованих у бухобліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями, що виникли за операціями з пов’язаними особами – нерезидентами, над 50 % суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат та суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому
...
Чи потрібно платнику податку на прибуток коригувати фінансовий результат до оподаткування на суму штрафу, сплаченого нерезиденту за зовнішньо-економічним контрактом?
Платники податку на прибуток за підпунктом 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) за наявності витрат на сплату штрафу на користь нерезидента за зовнішньо-економічним контрактом мають звернути увагу на різницю, передбачену підпунктом 140.5.11 пункту 140.5 статті 140 ПК України. За цією нормою платник податку на прибуток повинен збільшити бухгалтерський фінансовий результат до оподаткування на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахова­них відповідно до цивільного законодавства та цивільно-п
...
Чи показувати у Звіті про пільги звільнення від податку на репатріацію із роялті, сплаченого на користь резидента Великобританії?
Виплачені роялті нерезиденту є нічим іншим, як доходом нерезидента з джерела його походження з території України відповідно до підпункту в) підпункту 141.4.1 пункту 141.4 статті 141 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 255 – VI (далі – ПК України). Це означає, що вони підлягають оподаткуванню податком на доходи нерезидента (так званим податком на репатріацію) за ставкою 15 % їх суми та за їх рахунок ( підпункт 141.4.2 пункту 141.4 статті 141 ПК України). Цей податок сплачують до бюджету під час такої виплати доходу нерезиденту[1]. Однак нормами статті 103 ПК України рез
...
Чи потрібно платити податок на репатріацію з доходу нерезидента від розміщення реклами на іноземному сайті?
Ситуація: українська компанія оплачує резиденту Німеччини винагороду за розміщення самостійно розробленого рекламного банера на інтернет-сайті німецького інформаційного агентства. Чи потрібно у такому разі сплачувати податок на репатріацію із суми доходу нерезидента? За загальним правилом доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковують у порядку, визначеному нормами пункту 141.4 статті 141 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі — ПК України). До таких доходів належать, зокрема, інші доходи від провадження нерезидентом (постійним предс
...
Коли платник податку на прибуток застосовує процентну різницю за борговими зобов’язаннями перед нерезидентами?
Це питання актуальне для платників податку на прибуток, які: мають дохід за останній рік понад 20 млн грн; мають дохід не більше 20 млн грн, але не відмовилися від різниць[1]. Адже за підпунктом 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, (далі — ПК України) вони визначають об’єкт оподаткування податком на прибуток коригуванням бухгалтерського фінансового результату до оподаткування на різниці, передбачені ПК України. Одним із коригувань є так звана процентна різниця, визначена пунктом 140.2 статті 140 ПК України, яку застосовують платники по
...
Доброго дня. Товариство за одним із показників видобуває воду з підземних джерел, підпало під обов՚язок складання звітності за міжнародними стандартами, від чого не в захваті. У якомусь аналітичному виданні читала, що відповідальність за неперехід передбачена тільки адміністративна. Може, краще штраф заплатити? Дякую.
Доброго дня! Дякуємо Вам за Ваше запитання! Перелік підприємств, які повинні використовувати міжнародні стандарти для складення фінансової звітності, наведено у статті 12-1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (далі – Закон № 996-XIV). При цьому цей перелік зазнав змін з початку 2018 року. Так, з 2018 року відповідно до частини другої статті 12-1 Закону № 996-XIV до таких підприємств віднесено і підприємства, які займаються видобутком корисних копалин загальнодержавного значення. Води з підземних джерел (підземн
...
Підкажіть, будь ласка, у листопаді 2018 р. отримали акт виконаних робіт від постачальника за 23.02.2017. Як правильно провести цей акт в бухгалтерському обліку – за 2017р рік чи проводити в 2018 р.?
Доброго дня Відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996 – XIV (далі – Закон про бухоблік) первинні документи є підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Разом з тим одним із принципів бухгалтерського обліку є принцип нарахування, за яким доходи і витрати відображають у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момен
...
Здравствуйте! У меня 2 вопроса: 1) предприятие в 2017 году было плательщиком налога на прибыль на общих основаниях. В октябре 2017 года получает возвратную финансовую помощь сроком до 31.12.2018 от плетельщика единого налога. Но с 01.01.2018 предприятие(получатель) становится плательщиком единого налога. Фин. помощь возвращена в декабре 2018 года. Должно ли предприятие показывать доход в октябре для начисления единого налога?
Здравствуйте! У меня 2 вопроса: 1) предприятие в 2017 году было плательщиком налога на прибыль на общих основаниях. В октябре 2017 года получает возвратную финансовую помощь сроком до 31.12.2018 от плетельщика единого налога. Но с 01.01.2018 предприятие(получатель) становится плательщиком единого налога. Фин. помощь возвращена в декабре 2018 года. Должно ли предприятие показывать доход в октябре для начисления единого налога? 2) Предприятие на общей системе налогообложения покупает программное обеспечение без НДС и продает его дальше. Задействован при покупке-продаже один человек, получено ПО
...
Підприємство 1 (нерезидент-Польща) перерахувало передоплату Підприємству 2 (резидент-Україна). Підприємство 2 (резидент-Україна; загальна система оподаткування; платник ПДВ) експортувало продукцію Підприємству 3 (нерезидент-Польща). За цією операцією розрахунки не пройшли. Свої зобов’язання Підприємство 1 (нерезидент-Польща) передає Підприємству 3 (нерезидент-Польща) на умовах підписання договору уступки права вимоги перед Підприємством 2 (резидент-Україна).
Підприємство 1 (нерезидент-Польща) перерахувало передоплату Підприємству 2 (резидент-Україна). Підприємство 2 (резидент-Україна; загальна система оподаткування; платник ПДВ) експортувало продукцію Підприємству 3 (нерезидент-Польща). За цією операцією розрахунки не пройшли. Свої зобов’язання Підприємство 1 (нерезидент-Польща) передає Підприємству 3 (нерезидент-Польща) на умовах підписання договору уступки права вимоги перед Підприємством 2 (резидент-Україна). Чи можливе зарахування зустрічних вимог між Підприємством 3 (нерезидент-Польща) та Підприємством 2 (резидент-Україна) у цій ситуації? Чи
...
Добрый день! Подскажите пожалуйста, удержаний с сотрудника НДФЛ куда перечислять? На счета бюджета по месту работы сотрудника или по месту регистрации налогового агента? И с каким кодом дохода нужно будет отразить это удержание и перечисление в 1ДФ. Спасибо
Доброго дня! Нижче наводимо відповідь на поставлені Вами питання Зі змісту Вашого уточнення вбачається, що особа є працівником структурного підрозділу, який знаходиться на території іншої громади, ніж територія, за якою зареєстровано місцезнаходження підприємства. При цьому, як зазначено в уточненні, сплата ПДФО з доходів у вигляді заробітної плати працівника здійснюється до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого підрозділу, з чого ми доходимо висновку, що ідеться про відокремлений підрозділ підприємства (враховуючи норми підп. 168.4.2 . та 168.4.3 . п. 168.4 ст. 168 Податкового коде
...
Наше підприємство орендувало легковий автомобіль у фізичної особи. Орендодавець помер, чи вважати договір автоматично припиненим? Чи можна надалі користуватись цим транспортним засобом, а оплату за оренду авто виплатити спадкоємцям через півроку? Як правильно відобразити у бухобліку цю операцію? Бухоблік у нас ведеться за системою ПСБО.
Доброго дня! Дякуємо Вам за питання. З цього приводу ми зазначаємо таке. Щодо припинення договору Питання спадкування врегульовуються книгою шостою Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV (далі – ЦК України). Частиною першою статті 1216 ЦК України спадкування визначається як перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців), а в частині першій статті 1218 ЦК України уточнюється, що до складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його
...
Власники продали юридичну особу (ТОВ) іншому власнику у 3 кварталі поточного року. За перше півріччя було належним чином подано усю податкову та фінансову звітність. Новий власник у третьому кварталі не звітувався. Отримано запит від ДФС стосовно неподання звітності на попереднього головного бухгалтера й попередню юридичну адресу. Чи є податкові ризики для попередніх власників, зважаючи, що уся податкова та фінансова звітність подавалась належним чином?
Власники продали юридичну особу (ТОВ) іншому власнику у 3 кварталі поточного року. За перше півріччя було належним чином подано усю податкову та фінансову звітність. Новий власник у третьому кварталі не звітувався. Отримано запит від ДФС стосовно неподання звітності на попереднього головного бухгалтера й попередню юридичну адресу. Чи є податкові ризики для попередніх власників, зважаючи, що уся податкова та фінансова звітність подавалась належним чином? Якщо не подано декларацію з податку на прибуток за 9 місяців року, чи повинні попередні власники надавати інформацію ДФС? Доброго дня! Дякуєм
...
Чи застосовується стаття 199 ПК України до товарів/послуг, які були придбані без ПДВ, але використовуються в частково в оподатковуваних ПДВ операціях, а частково ні?
Підставою для нарахування та сплати того чи іншого податку або збору є виникнення у платника відповідного об’єкта оподаткування. Зі свого боку пунктом 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлено, що об’єктом оподаткування ПДВ є здійснення платником цього податку таких операцій, як: постачання товарів та постачання послуг на митній території України, ввезення товарів на митну територію України, вивезення товарів за межі митної території України, постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільни
...
Чи може контролюючий орган погасити податковий борг з ПДВ за рахунок коштів, перерахованих на електронний рахунок в СЕА, без наявності судового рішення?
Відповідно до абзацу другого пункту 87.1 статті 87 Податкового кодексу України (далі – ПК України) кошти, які обліковуються в системі електронного адміністрування ПДВ, є джерелом самостійної сплати грошових зобов'язань з ПДВ, які виникли з 1 липня 2015 року.  Водночас пунктом 95.3 статті 95 ПК України встановлено, що стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сф
...
Чи виникають податкові зобов’язання з ПДВ на дату списання дебіторської заборгованості платником, який застосовує касовий метод обліку?
Відповідно до підпункту 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі – ПК України) касовий метод для цілей оподаткування ПДВ – це метод податкового обліку, за яким дата виникнення податкових зобов'язань визначається як дата зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок (у касу) платника податку або дата отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів (послуг), а дата виникнення права на податковий кредит визначається як дата списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси)
...
Чи потрібно орендареві, який у 2018 році достроково почав застосовувати МСФЗ 16 «Оренда», коригувати фінрезультат на суму амортизації активу у формі права користування за договором операційної оренди?
Із 01.01.2019 р.  компанії, які складають фінансову звітність за МСФЗ, повинні відображати орендні відносини за правилами Міжнародного стандарту фінансової звітності 16 «Оренда» (далі – МСФЗ 16), який заміняє чинний Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 17 «Оренда» (далі – МСБО 17). При цьому параграфом В1 додатка В до МСФЗ 16 дозволено його дострокове застосування тим підприємствам, які на час такого застосування використовують МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами»[1] (далі – МСФЗ 15). Нормами останнього підприємства–МСФЗшники[2] зобов’язані керуватись із 01.01.2018 р., але могли
...
Чи звільняється від оподаткування ПДВ операція з передачі коду до активації комп’ютерної програми?
Відповідно до пункту 26-1 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПК України) операції з постачання програмної продукції звільняються від оподаткування ПДВ до 01 січня 2023 року.Причому до програмної продукції за пунктом 26-1 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України в редакції від 01.01.2018 належать: - результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програми (їхніх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн сервісів та доступу до них; - примірники (копії
...
Як відображаються в податковій декларації операції з імпорту обладнання, якщо сплата ПДВ при їх ввезенні на митну територію України була розстрочена за пунктом 65 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України?
До 1 січня 2020 року контролюючий орган за заявою платника податку надає розстрочення (рівними частинами) сплати ПДВ на термін, зазначений у заяві платника податку, але не більше 24 календарних місяців, без нарахування процентів, пені та штрафів, при ввезенні на митну територію України з поміщенням у митний режим імпорту обладнання, що передбачене пунктом 65 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПК України). Окрім як нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ за операціями з ввезення товарів на митну територію України, імпортер таких товарів згідно з пунктом 198
...
Хто такий туристичний агент?
Відповідно до положення статті 5 Закону України «Про туризм» туристичними агентами (далі – турагенти) є юридичні особи, створені згідно із законодавством України, а також фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та супутніх туристичних послуг. Отже, турагент – це фактично особа, яка надає туроператору посередницькі послуги з реалізації
...
Чи потрібно сплачувати податок на репатріацію, якщо проценти за позикою від нерезидента нараховані, але не виплачені?
За загальним правилом доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковують податком на дохід (прибуток) нерезидента (його ще називають податком на репатріацію) у порядку, визначеному пунктом 141.4 статті 141 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України). До таких доходів, зокрема, належать проценти за позиками ( підпункт а) підпункту 141.4.1 пункту 141.4 статті 141 ПК України). Якщо українська компанія виплачує дохід у вигляді процентів нерезиденту, то вона зобов’язана утримати податок із такого доходу за ставкою 15
...
Індекс споживчих цін 2015 – 2018 роки
2015 рік Січень 103,1 Лютий 105,3 Березень 110,8 Квітень 114,0 Травень 102,2 Червень 100,4 Липень 99,0 Серпень 99,2 Вересень 102,3 Жовтень 98,7 Листопад 102,0 Грудень 100,7 2016 рік Січень 100,9
...
Чи переноситься крайній термін реєстрації податкових накладних на наступний робочий день, якщо 15 число або останній день місяця припадають на вихідний, святковий або неробочий день?
Відповідно до пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) реєстрація податкових накладних у ЄРПН повинна здійснюватися: - для податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, – до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені; - для податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, – до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені. Будь-якого правила для перенесення вищезазначених
...
Чи можна копії документів, які подаються для відновлення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, подати окремо від письмових пояснень?
Відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України)  реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України. Зі свого боку згідно з положенням підпункту 4 пункту 13 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 117 (далі – Порядок 117), у квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунк
...
На яку дату складаються податкова накладна?
Відповідно до підпункту б) пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) одним з обов’язкових реквізитів податкової накладної є дата її складання. Водночас згідно з пунктом 201.1 статті 201 ПК України на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних 
...
Чи можна оскаржити рішення комісії про включення платника до переліку ризикових суб’єктів господарювання на підставі наявності податкової інформації про існування ознак здійснення ризикових операцій?
Відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 117 (далі – Порядок 117), у разі коли за результатами моніторингу платник податку, яким складено податкову накладну/розрахунок коригування, відповідає критеріям ризиковості платника податку, реєстрація таких податкової накладної/розрахунку коригування зупиняється. Водночас згідно з пунктом 10 Порядку 117 критерії ризиковості платника податку визначає ДФС України та надсилає на погодження Мін
...
Складання податкових накладних при частковій оплаті та частковому постачанні товару
Відповідно до пункту 201.7 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) та пункту 18 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). Таким чином, на дату отримання передоплати вартості товарів/послуг або відвантаження товарів (надання послуг) (залежно від події, що станеться раніше), платник ПДВ (постачальник) складає податкову накладну з ураху
...
Чи впливають на СЕА ПДВ документи, що заміняють податкові накладні відповідно до пункту 201.11 статті 201 ПК України?
Отримані платником ПДВ (покупцем) документи, які є підставою нарахування податкового кредиту без отримання податкової накладної (далі – документи), передбачені в підпунктах а) - в) пункту 201.11 статті 201 Податкового кодексу України (далі – пункт 201.11 ПК України), з одного боку, дозволяють йому включити зазначену в них суму ПДВ до складу податкового кредиту, але з іншого – не збільшують суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (∑Накл). До таких документів належать: а)
...
Ведення реєстру документів, що заміняють податкові накладні відповідно до пункту 201.11 статті 201 ПК України
Згідно з пунктом 201.11-1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) платники ПДВ повинні вести Реєстр документів, зазначених у підпунктах а) - в) пункту 201.11 ПК України. Тобто це реєстр документів, які є підставою для нарахування сум податку, що належать до податкового кредиту без отримання податкової накладної (далі – Реєстр документів). До таких документів належать: а) транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який виставляється платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що міс
...
Чи правомірним є штраф за розбіжність даних декларації ПДВ та даних ЄРПН, нарахований за результатами камеральної перевірки?
Відповідно до абзацу двадцять третього пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) виявлення розбіжностей даних податкової декларації з ПДВ та даних Єдиного реєстру податкових накладних (далі – ЄРПН) є підставою для проведення контролюючими органами документальної позапланової виїзної перевірки продавця та у відповідних випадках покупця товарів/послуг. Виявлення відповідних розбіжностей можливе під час здійснення камеральної перевірки платника податку, що видно з її предмета, визначеного в підпункті 75.1.1 пункту 75.1 статті 75 ПК України. Результати
...
Як оподатковується ПДВ та складається податкова накладна при постачанні подарункових сертифікатів?
Відповідно до статті 177 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) об'єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага. Зі свого боку подарунковий сертифікат сам собою не є річчю матеріального світу, що має споживчу цінність для покупця, окрім того, що він посвідчує право вимоги особи, яка його пред’являє, на отримання товару/послуги на вказану у ньому суму. Тобто на перший погляд у нього присутні деякі ознаки ці
...
Скільки податкових накладних складається за щоденним підсумком по кількох розрахунково-касових апаратах?
Відповідно до пункту 201.4 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) податкова накладна може бути складена за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у разі: - здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за які проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника); - виписки транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються плат
...
Як зазначати коди товарів та послуг у Таблиці даних платника податків?
Відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України. Порядок подання Таблиці даних платника податків при зупиненні реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування встановлюється пунктами 29 - 40 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 117 (
...
Які документи потрібно подати для відновлення реєстрації податкової накладної /розрахунку коригування?
Порядок розблокування податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких була зупинена відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України), регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 117 (далі – постанова № 117). Відповідно до пункту 14 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Порядок), затвердженого постановою № 117, перелік документів, необхідних для прийняття рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку
...
Податкова накладна, зареєстрована в ЄРПН після 01.07.2017, як достатня підстава нарахування податкового кредиту
З 01 липня 2017 року в повноцінний режим роботи було введено систему автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), визначену пунктом 201.16 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України). Цей механізм спрямований на виявлення та зупинення реєстрації «ризикових» податкових накладних та розрахунків коригування саме на етапі подання їх платником податку на реєстрацію до Є
...
Яку кількість знаків після коми необхідно вказувати у графах 6 та 7 податкової накладної?
Відповідно до пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) на дату виникнення податкових зобов’язань з ПДВ платник складає податкову накладну. Причому за підпунктами е), є) та з) пункту 201.1 статті 201 ПК України обов’язковими реквізитами податкової накладної є кількість та вартість поставлених товарів/послуг. Водночас Порядок заповнення податкових накладних затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307 (далі – Порядок 1307). У графі 6 табличної частини податкової накладної згідно з підпунктом 4 пункту 16 Порядку 1307 зазначається кількі
...
Які податкові накладні/розрахунки коригування не підлягають моніторингу?
Пунктом 201.16 статті 201 Податкового кодексу України передбачено, що реєстрація податкової накладної (далі – ПН) або розрахунку коригування (далі – РК) в ЄРПН може бути зупинена у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Зі свого боку Порядок зупинення реєстрації ПН/РК затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 117 (далі – Постанова 117), відповідно до якого щодо поданих на реєстрацію ПН/РК може здійснюватися у два етапи: перший етап – перевірка на наявність ознак, які є п
...
◄◄ 1 2... 4 5 6 7 8... 94 95 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити