Податкова аналітика
Як платнику податку на прибуток з річним доходом менше 20 млн грн скористатись правом на відмову від податкових різниць?
Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755–VI (далі – ПК України) об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПК України. За ці
...
Що таке податкові різниці?
На сьогодні єдиного тлумачення поняттю «податкові різниці» чинне законодавство не дає. Але його досить активно вживають як словосполучення зрозуміле всім професіоналам у сфері бухгалтерського та податкового обліку. То що ж воно означає? У податковому обліку це поняття є актуальним тільки для платників податку на прибуток. Адже відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755–VI (далі – ПК України) об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, розрахований шляхом коригування (
...
Який порядок бухгалтерського обліку витрат замовника на аутсорсинг та аутстаффінг, отриманих від резидента?
Юридичні конструкції, за якими замовник отримує послуги аутсорсингу та аутстаффінгу, описані в аналітичних матеріалах «Що таке аутсорсинг?» та «Що таке аутстаффінг?». За схемою кожного з варіантів виконання роботи, яка могла бути покладена на штатних працівників (за їх наявності), замовник аутсорсингу та аутстаффінгу фактично користується результатами праці штатних працівників іншого підприємства (виконавця) через надання ним тих чи інших послуг та надання послуг персоналу відповідно. Іншими словами, в обох випадках замовник отримує послуги іншої компанії (або приватн
...
Що таке аутстаффінг?
У перекладі з англійської мови аутстаффінг  означає використання позаштатного персоналу (out – поза, за межами; та staff – персонал) для виконання функцій у тих чи інших бізнес-процесах підприємства. Ще його називають кадровим аутсорсингом та описують як нетипові форми зайнятості: технологію використання позикової праці, розщеплені  трудові відносини тощо. Аутстаффінг функціонує за такою схемою: кадрове агентство (провайдер) та фізособа укладають між собою трудовий договір; провайдер та підприємство-замовник укладають між собою договір на надання послуг з використання праці персоналу аге
...
Яка відповідальність встановлена для посадових осіб контролюючих органів чинним законодавством?
Для посадових осіб контролюючих органів встановлені наступні види відповідальності: цивільна (відповідальність у порядку регресу в розмірі виплаченого з відповідного бюджету відшкодування у зв’язку з незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю такої посадової або службової особи); адміністративна (порушення термінів перевірки; проведення планової перевірки без своєчасного письмового повідомлення платника податків або з порушенням строків повідомлення; проведення позапланових перевірок без узгодження відповідного центрального органу виконавчої влади, якщо отримання такого погодження є обо
...
Які повноваження мають посадові особи контролюючих органів?
ПК України встановлений ряд повноважень для посадових осіб контролюючих органів, які забезпечують виконання їх функцій та завдань. Досить широке коло повноважень встановлене для посадових осіб контролюючих органів під час проведення перевірок платників податків, до яких, зокрема, належать: доступ до територій та приміщень; перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку; проведення контрольних розрахункових операцій; контроль за додержанням законодавства з питань регулювання обігу готівки; складання протоколів про адміністративні правопорушення, вимога усунення виявлених порушень тощо.
...
Службова (посадова) особа контролюючого органу
1. Поняття «службова (посадова) особа контролюючого органу Податковий кодекс України поняття посадова (службова) особа вживає у декількох випадках: службові (посадові) особи контролюючих органів;  посадові особи  платника податків (детальніше див. аналітику до цього терміна). Для розкриття суті поняття «службова (посадова) особа контролюючого органу», в першу чергу, окреслимо загальні риси законодавчого закріплення статусу посадової (службової) особи. Так,  службовими особами  контролюючих органів є особи, які здійснюють професійну д
...
Доброго дня! Нашою компанією було поставлено обладнання дипломатичному представництву іноземної держави в Україні.
Доброго дня! Нашою компанією було поставлено обладнання дипломатичному представництву іноземної держави в Україні. ПН накладна була виписана і зареєстрована вчасно , але зроблена помилка в умовному ІПН, а саме замість ІПН - 200000000000, був вказаний ІПН 100000000000. Нещодавно ми отримали лист від ДПС з проханням надати документи по цій поставці з причини необхідності відшкодування сплаченого ПДВ дипломатичним представництвом ( лист додаю). Чи необхідно робити РК до виписаної та зареєстрованої ПН та виписувати і реєструвати нову ПН для виправлення помилки в такому випадку? І як це зробити пра
...
Наше підприємство- платник ПДВ має виконати постачання обладнання та надати послуги резиденту, платнику ПДВ за умовами Договору.
Наше підприємство- платник ПДВ має виконати постачання обладнання та надати послуги резиденту, платнику ПДВ за умовами Договору. У тендерній пропозиції Таблиця цін надавалася у без ПДВ в зв’язку з тим, що за таким Договором розрахунки мають відбуватися частково у сумі без ПДВ за рахунок кредитних коштів та з р/рах МБРР і частково в сумі ПДВ за рахунок та з р/рах Покупця . За умовами договору та тендерної документації Покупець сплачує Ціну Договору Постачальнику у спосіб, визначений нижче: Попередня Оплата: двадцять відсотків 20% від загальної Ціни Договору сплачується Постачальнику відпо
...
Добрий день. Просимо надати консультацію з приводу декларування орендної плати за земельні ділянки державної власності за 2018 рік. Підприємством за результатами земельних торгів було укладено Договір оренди земельної ділянки с/г призначення з ГУ Держгеокадастру (договір від 08.05.2018 р., зареєстрований в Держреєстрі речових прав 15.05.2018 р.).
Добрий день. Просимо надати консультацію з приводу декларування орендної плати за земельні ділянки державної власності за 2018 рік. Підприємством за результатами земельних торгів було укладено Договір оренди земельної ділянки с/г призначення з ГУ Держгеокадастру (договір від 08.05.2018 р., зареєстрований в Держреєстрі речових прав 15.05.2018 р.). За умовами договору: 9. плата за перший повний календарний рік (12 місяців) користування земельною ділянкою, право оренди якої набуто на земельних торгах, згідно з протоколом земельних торгів від 08.05.2018 р. № 3 у розмірі річної орендної плати, що с
...
Ст 189.10 НКУ. Можно ли считать "такой операцией, что не облагается налоговыми обязательствами" саму операцию по ликвидации ОС. Иначе: при ликвидации ОС, оприходованы материалы и комплектующие. Обязано ли предприятие начислить НДС на балансовую стоимость ОС?
Ст 189.10 НКУ. Можно ли считать "такой операцией, что не облагается налоговыми обязательствами"; саму операцию по ликвидации ОС. Иначе: при ликвидации ОС, оприходованы материалы и комплектующие. Обязано ли предприятие начислить НДС на балансовую стоимость ОС?
...
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, як правильно відобразити в бухгалтерському обліку придбане у нерезидента обладнання макулатурний прес б/у, що портебує дообладнання та ремонт перед його монтажом та пуском в експлуатацію?
Доброго дня, дякуємо за Ваше запитання, у відповідь зазначаємо наступне. Придбане обладнання з метою бухгалтерського обліку кваліфікують як капітальні інвестиції, яким за пунктом 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (далі – П(С)БО 7), визнають «витрати на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об'єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі необоротних матеріальни
...
Доброго дня, прошу надати роз‘яснення з наступного питання: Товариство з обмеженною відповідальністю яке не здійснює діяльність та не має працівників. Фінансову та податкову звітність подає один з засновників. Дії по відновленню або ліквідації товариства не здійснюються та не плануються.
Доброго дня, прошу надати роз‘яснення з наступного питання: Товариство з обмеженною відповідальністю яке не здійснює діяльність та не має працівників. Фінансову та податкову звітність подає один з засновників. Дії по відновленню або ліквідації товариства не здійснюються та не плануються. Товариство є власником земельної ділянки та нерухомості, засновник здійснює нарахування та сплату податку на нерухоме майно, плати за землю та відображення витрат в фінансовій звітності товариства збиток. На даний час виникла ситуація, коли нерозподілений збиток стр. 1420 балансу перевищує стр.1400 зареє
...
Добрий день. Запитання щодо чинності електронного апостилю інших країн на території України. Підприємство-замовник уклало ЗЕД-контракти на отримання послуг з виконавцями- юридичними особами з Бельгії та Латвії. З метою застосування міжнародних долговорів про уникнення подвійного оподаткування та керуючись ст.103 ПКУ товариство просить виконавців надати оригінальні довідки з легалізацією про їх податковий статус.
Добрий день. Запитання щодо чинності електронного апостилю інших країн на території України. Підприємство-замовник уклало ЗЕД-контракти на отримання послуг з виконавцями- юридичними особами з Бельгії та Латвії. З метою застосування міжнародних долговорів про уникнення подвійного оподаткування та керуючись ст.103 ПКУ товариство просить виконавців надати оригінальні довідки з легалізацією про їх податковий статус. Обидва виконавці заявили, що їх країни використовують лише електронний апостиль і надають посилання на сайт своїх органів, де цей апостиль можна знайти. Крім того, один з них (Бельгія)
...
Як і коли застосовуються штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію акцизних накладних/розрахунків коригування у ЄРАН?
Пунктами 120-2.1 - 120-2.2 статті 120-2 ПК України передбачені  штрафні санкції за порушення термінів та порядку реєстрації акцизних накладних (розрахунків коригування) в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі — ЄРАН). Штрафні санкції встановлені як для платників акцизного податку, які склали акцизну накладну/розрахунок коригування, так і для суб’єктів господарювання, які одержали пальне або спирт етиловий та зобов’язані зареєструвати другий примірник акцизної накладної/розрахунку коригування Для платників акцизного податку, які склали акцизну накладну, розмір штрафних санкцій залежить від
...
Імпорт пального
Розгляньмо, як функціонує система електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (далі — СЕА РП та СЕ) для імпортерів пального. Нагадаємо, модифікована СЕА РП, учасниками якої вимушено стали суб’єкти господарювання – імпортери пального ще навесні 2016 року, — не єдиний елемент контролю за обігом пального. У липні 2019 року запроваджено додатковий — ліцензування операцій з обігу пального. Отож, з 1 липня 2019 року імпорт пального також підлягає своєрідному «непрямому» ліцензуванню. Безпосередньо операції з ввезення пального на митну територію України (далі — МТУ) ліцензув
...
Що таке аутсорсинг?
Про аутсорсинг, напевне, чув кожен, багато хто стикався у господарській діяльності підприємства у тій чи іншій формі. Але разом з тим поняття «аутсорсинг» у вітчизняному законодавстві немає. Воно походить від англомовного «outsourcing», що означає зовнішнє джерело, зовнішній ресурс будь-чого (out – поза, за межами; та  source – джерело, ресурс, походження). За однією з версій аутсорсинг виник в результаті протистояння двох видатних менеджерів – Генрі Форда та Альфреда Слоуна. Тоді ідея аутсорсингу полягала у залученні ресурсів спеціалізованої компанії для вирішення певних питань того чи іншо
...
Як оподатковуються ПДВ операції, пов’язані з обігом аграрних розписок?
Згідно зі статтею 11 Закону України «Про аграрні розписки» передання прав кредитора за аграрною розпискою здійснюється шляхом здійснення на ній або на її невід’ємному додатку передавального напису «Відступлено» із зазначенням нового кредитора за аграрною розпискою. Такий напис скріплюється підписом попереднього кредитора за аграрною розпискою. Передання прав за аграрною розпискою підлягає нотаріальному посвідченню. Водночас до 07.02.2019 аграрні розписки, будучи за своєю суттю борговою розпискою, відповідно до декрету КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» вважалися валю
...
Як оподатковуються ПДВ операції із задоволення вимог кредитора за аграрною розпискою за рахунок заставленого майбутнього врожаю?
Згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про аграрні розписки» (далі – Закон) аграрна розписка встановлює забезпечення виконання зобов’язань боржника за аграрною розпискою заставою його майбутнього врожаю. Предметом такої застави може бути виключно майбутній врожай сільськогосподарської продукції. Частиною четвертою статті 7 Закону встановлено, що застава майбутнього врожаю сільськогосподарської продукції за аграрною розпискою наділяє кредитора правом у разі невиконання боржником зобов’язання за аграрною розпискою у порядку примусового виконання зобов&rs
...
Як оподатковуються ПДВ постачання сільськогосподарської продукції у разі складання аграрних розписок?
Згідно з підпунктом а) пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (далі – ПК України) об’єктом оподаткування ПДВ є операції з постачання товарів на митній території України. Таким чином, постачання сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню ПДВ в загальному порядку. База оподаткування операції з постачання сільськогосподарської продукції за товарними аграрними розписками визначається за пунктом 188.1 статті 188 ПК України. У випадку постачання товару за фінансовою аграрною розпискою для визначення бази оподаткування застосовується пункт 189.7 статті 189
...
Як оподатковуються ПДВ операції зі стягнення предмета іпотеки шляхом набуття іпотекодержателем права власності на нього?
Іпотека, згідно зі статтею 575 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), є різновидом застави. Відповідно до статті 1 Закону України «Про іпотеку» (далі – Закон) іпотека – це вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом. Стягнення предмета іпотеки може бути здійснено ш
...
Чи має право на податковий кредит іпотекодержатель, який внаслідок погашення грошового боргу набув у власність предмет іпотеки?
Згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про іпотеку» (далі – Закон) іпотека – це вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом. За частиною першої статті 37 Закону іпотекодержатель може задовольнити забезпечену іпотекою вимогу шлях
...
Чи оподатковується ПДВ відшкодування перевізником втраченого товару?
Відповідно до підпункту а) пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (далі – ПК України) операції з постачання товару на митній території України є об’єктом оподаткування ПДВ. Визначення поняття « постачання товару » в цілях оподаткування ПДВ надається підпунктом 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПК України, згідно з яким під такою операцією розуміють будь-яку передачу права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. Отже, об’єкт оподаткування з ПДВ виникає у то
...
Чи нараховуються податкові зобов’язання з ПДВ за постачання брухту, отриманого в процесі виробництва товару?
Згідно з підпунктом а) пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (далі – ПК України) постачання товару на митній території України є об’єктом оподаткування ПДВ. Водночас згідно з пунктом 23 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України тимчасово до 1 січня 2022 року від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання, у тому числі операції з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД. Переліки таких відходів та брухту чорних і кольорових металів затве
...
Чи потрібно складати розрахунок коригування при відступленні права вимоги?
Згідно з пунктом 1 частини першої статті 512 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). Отже, відступлення права вимоги – це передача кредитором своїх прав за цивільно-правовим зобов’язанням третій особі (новому кредитору). Зі свого боку податкова накладна відповідно до пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) складається на дату виникнення податкових зобов’язань з ПДВ. За загальним правилом, передбаченим пункто
...
Чи може іпотекодержатель формувати податковий кредит у разі стягнення предмета іпотеки шляхом набуття права власності на нього в рахунок погашення боргу?
Згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про іпотеку» (далі – Закон) іпотека – це вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом. За частиною першої статті 37 Закону іпотекодержатель може задовольнити забезпечену іпотекою вимогу шляхом
...
Як оподатковуються ПДВ операції зі стягнення предмета іпотеки шляхом продажу іпотекодержателем предмета іпотеки від свого імені?
Іпотека згідно зі статтею 575 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) є різновидом застави. Відповідно до статті 1 Закону України «Про іпотеку» (далі – Закон) іпотека – це вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом. Аналіз положень Закону надалі дозволяє дійти висно
...
Яким чином платник ПДВ нараховує податкові зобов’язання з ПДВ за пунктом 199.1 статті 199 ПК України?
Пунктом 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (далі – ПК України) передбачено, що у разі, якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні, платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податк
...
Як перерахувати ПДВ згідно зы статтею 199 ПК України за необоротними активами, придбаними до 1 липня 2015 року?
Згідно з пунктом 42 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПК України) у разі, якщо придбані та/або виготовлені до 1 липня 2015 року необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні, платник податку здійснює перерахунок частки використання таких необоротних активів в оподатковуваних операціях, розрахованої відповідно до пунктів 199.2 та 199.3 статті 199 цього Кодексу (виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій) за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають з
...
Чи може платник формувати податковий кредит, якщо вартість товару/послуги була оплачена одним платежем, а постачальник склав дві чи більше податкові накладні?
Відповідно до підпункту «а» пункту 198.1 статті 198 Податкового кодексу України (далі – ПК України) до податкового кредиту належать суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів та послуг. Водночас згідно з пунктом 198.6 статті 198 ПК України не належать до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними/розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями,
...
Роздрібна торгівля виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння.
Фізична особа-підприємець є платником єдиного податку третьої групи, яка здійснює роздрібну торгівлю товарами з дорогоцінних металів/дорогоцінного та напівдорогоційнного каміння, маючи оформлені на себе прямі договори оренди з орендодавцями та найнятих співробітників. Через свої магазини, вона реалізує товар згідно договору комісії, який належить іншому суб’єкту господарювання – Комітенту (чи то ФО-П 3 групи, чи то ООО на загальній системі оподаткування, не платник ПДВ). Після реалізації товару, кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок Комісіонера повертаються Комітенту, за вирахуванням ко
...
Компанія за факторинговим договором придбала з дисконтом забезпечене іпотекою право вимоги на повернення кредиту/процентів. Чи вважатиметься, що частина майна, вартість якого перевищує суму коштів, за яку було придбано право вимоги, отримана безоплатно, і чи матиме іпотекодержатель право на податковий кредит на цю частину?
Згідно з частиною першою статті 575 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) іпотека є різновидом застави нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи. Відповідно до статті 1 Закону України «Про іпотеку» (далі – Закон) іпотека – це вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переваж
...
Можливість здійснення попередньої оплати за рахунок бюджетних коштів
Авансові платежі (передоплата, попередньої оплати, виплати завдатку) або поетапної оплати зареєстрованих бюджетних фінансових зобов’язань Загальним принципом здійснення платежів за рахунок бюджетних коштів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань є те, що йому передує отримання товарів, робіт і послуг як окрема четверта стадія виконання бюджету за видатками та кредитуванням, що випливає з  ч. 1 ст. 46 БК України, та ч. 1 ст. 49 БК України. Це загальне правило закріплене  зокрема і в ч. 1 ст. 692 ЦК України, де передбачено, що “Покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або пр
...
Форма розрахунків за рахунок бюджетних коштів. Чи можуть вони здійснюватися в готівковій формі?
Відповідно до ст.1087 ЦК України розрахунки між юридичними особами, а також розрахунки за участю фізичних осіб, пов'язані із здійсненням ними підприємницької діяльності, провадяться в безготівковій формі. Розрахунки між цими особами можуть провадитися також готівкою, якщо інше не встановлено законом. В свою чергу відповідно до ст. 198 ГК України платежі за грошовими зобов'язаннями, що виникають у господарських відносинах, здійснюються у безготівковій формі або готівкою через установи банків, якщо інше не встановлено законом. Граничні суми розрахунків готівкою для фізичних та юридичних осіб, а
...
Валюта здійснення платежів за рахунок бюджетних коштів
Бюджетне законодавство допускає здійснення платежів розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за рахунок коштів бюджетів в іноземній валюті в чітко окреслених випадках. 1. Таке право мають, зокрема, закордонні дипломатичні установи України, які розміщують бюджетні кошти на поточних рахунках іноземних банків ( п. 20 ч. 2 ст. 29, ч. 9 ст. 13 БК України); (детальніше див. аналітику “ Закордонні дипломатичні установи України ”). Особливостям здійснення окремих видатків розпорядниками бюджетних коштів, у підпорядкуванні яких є бюджетні установи, що розташовані за межами України, визначені
...
Процедура здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань
Подані розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів платіжні доручення перевіряються органами Казначейства щодо наявності всіх необхідних реквізитів, відповідності підписів відповідальних посадових осіб і відбитка печатки установи зразкам. За правильність оформлення та достовірність інформації, наведеної у платіжному дорученні, відповідає розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів). В п. 11.6 Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами передбачено, що Платіжні доручення ( додаток 35 до цього Порядку) подаються до органів Казначейства
...
Контоль за здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетих зобов’язань
Саме Казначейство України, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 43 БК України, а також п. 5 ч. 1 ст. 112 БК України наділене повноваженнями здійснювати контроль за відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та відповідним бюджетним асигнуванням. Так, в п. 11.1 Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, зотвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 р. № 1407, з метою забезпечення контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів органи Казначейства в частині виконання державного бюджету за видатками здійснюють: попередній контроль - на ета
...
Здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань як стадія виконання бюджету за видатками та кредитуванням
П’ятою стадією виконання бюджету за видатками та кредитуванням як складової бюджетного процесу є здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань , що закріплено в п. 5 ч. 1 ст. 46 БК України. В п. 41 ч. 1 ст. 2 БК України термін “платіж” визначено як “виконання бюджетних, боргових, гарантійних чи податкових зобов'язань, що виникли в поточному або попередніх бюджетних періодах”. Відповідно платежі, що здійснюються на виконання взятих бюджетних зобов’язань є лише одним з видів платежів, здійснення яких є предметом бюджетно-правового ре
...
Чому паливний бак транспортного засобу не є акцизним складом?
Щоб дати відповідь на це запитання, звернемось до першоджерела — ПК України. Так, відповідно до абзацу б) п.п. 14.1.6 п. 14.1 ст. 14 ПК України акцизний склад (для пального) — це приміщення або територія на митній території України, де розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізації пального. Згідно з п п. 14.1.6-1 п. 14.1 ст. 14 ПК України акцизний склад пересувний — це транспортний засіб (автомобільний, залізничний, морський, річковий, по
...
Що таке аграрні розписки?
Аграрна розписка згідно зі статтею 1 Закону України «Про аграрні розписки» (далі – Закон) є товаророзпорядчим документом, що фіксує безумовне зобов’язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених у ньому умовах. Аграрні розписки бувають двох видів: 1) товарні аграрні розписки, які встановлює безумовне зобов’язання боржника за аграрною розпискою здійснити поставку узгодженої сільськогосподарської продукції, якість, кількість, місце та строк поставки якої визначені аграрною р
...
Рахунки, які відкриваються в органах Казначейства України. Правові засади їх відкриття та закриття
В БК України закріплено засади відкриття Казначейством України різних видів рахунків, зокрема і рахунків його “клієнтів”. Так, в ч. 5 ст. 56 БК України закріплено, що “Усі надходження бюджету та витрати бюджету мають відображатися на рахунках у хронологічному порядку відповідно до встановленої законодавством процедури”; в абз 7 ч. 1 ст. 43 БК України закріплено, що “в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (далі - органи Казначейства України), бюджетним установам відкриваються рахунки у встановленому законодавством порядку”; в ч. 7 ст. 43 БК України передбачено, що
...
Внутрішня структура єдиного казначейського рахунку відповідно до Плану рахунків по виконанню державного та місцевого бюджетів
Так, відповідно до п. 4 Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. № 215, Казначейство забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунка, відкритого у Національному банку, зокрема здійснює відкриття і закриття рахунків в національній валюті, проводить операції на рахунках, формує та видає виписки з рахунків, здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та інше, а також здійснює відкриття, закриття та обслуговування ра
...
Казначейське обслуговування бюджетних коштів
1. Становлення казначейського обслуговування бюджетних коштів в Україні Бюджетна система України та бюджетний процес пройшли декілька  хвиль процесу реформування, центральним етапом якого було запровадження казначейського обслуговування бюджетних коштів, яку передувала банківська система виконання бюдежтів. Згідно з Указом Президента України від 27 квітня 1995 року № 335/95, при Міністерстві фінансів України було створене Державне казначейство України, метою функціонування якого стало забезпечення ефективного управління коштами Державного бюджету України, підвишення оперативноості в фінансув
...
Єдиний казначейський рахунок
Система казначейського обслуговування бюджетних коштів та її правове підгрунття, базується на правовому положенні, закріпленому в ст. 43 БК України, де передбачено: “Казначейство України забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунку, відкритого у Національному банку України”. Поняття “Єдиний казначейський рахунок” закріплене п. 23-1 ч. 1 ст. 2 БК України, це закріплено, що це “рахунок, відкритий центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів (далі - Казначейст
...
Чому паливний бак транспортного засобу не є місцем зберігання пального?
Новації Закону України від 19.12.95 №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (далі — Закон №481), які набули чинності 1 липня 2019 року передбачають ліцензування операцій з пальним. Зокрема, передбачено отримання ліцензії на право зберігання пального ( частина 1 статті 15 Закону №481 ). Суб’єкти господарювання отримують ліцензії на право зберігання пального на кожне місце зберігання пального ( частина 8 статті 15 Закону №481 ). Відповідно до частини 52 статті 1 Закону №481 місце зберіга
...
Особливості сплати ЄСВ представниками адвокатського корпусу України
Питання сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ або єдиний соціальний внесок) особливо гостро постало серед осіб, які здійснюють адвокатську діяльність. Перш за все такий ажіотаж пов’язаний зі змінами до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», які набрали чинності 01 січня 2017 року і передбачають обов’язковість сплати ЄСВ всіма самозайнятими особами незалежно від факту отримання протягом звітного року (або окремого місяця звітного року) чистого доходу. Отже, далі розгл
...
Бюджетне зобов’язання за державними деривативами
Окремим видом бюджетних зобов’язань є бюджетне зобов’язання за державними деривативами , поняття якого визначене в п. 7-1 ч. 1 ст. 2 БК України:  “ бюджетне зобов’язання, згідно з яким необхідно здійснити видатки на виплати за державними деривативами відповідно до умов їх розміщення протягом поточного бюджетного періоду та/або в майбутніх ”. Державні деривативи є різновидом цінних паперів поняття яких визначене в ст. 15-1 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”: “Державний дериватив - цінний папір, що розміщується державою на м
...
Бюджетне фінансове зобов’язання
Четвертою стадією виконання бюджету за видатками та кредитуванням відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 46 БК України є етап, що має назву “отримання товарів, робіт і послуг”. Насправді отримання товарів, робіт і послуг є юридичним фактом, що фіксується розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів у відповідних підтвердних документах (актах виконаних робіт, акт приймання виконаних будівельних робіт, акт приймання-передачі наданих послуг, акти приймання-прередавання товарної продукції  тощо), примірний перелік яких наведено в Методичних рекомендаціях щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бю
...
Який порядок податкового обліку ремонтів, модернізацій невиробничих основних засобів?
Невиробничі основні засоби – це основні засоби «не призначені для використання в господарській діяльності платника податку» (підпункт 138.3.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755–VI, далі – ПК України). Про те, які об’єкти можуть належати до невиробничих, а іншими словами «негоспдіяльних» основних засобів, ішлося в матеріалі «Що таке невиробничі основні засоби та невиробничі нематеріальні активи?». Вплив на базу оподаткування податком на прибуток конкретної господарської операції залежить від того: як вона позначилася на бухгалтерському фінансовому результаті. Бо визначаюч
...
Поняття “бюджетне зобов’язання” та види зобов’язань, на підставі яких воно виникає
Бюджетне зобов’язання є центральним елементом суспільних відносин, що виникають в сфері виконання бюд­жету за видатками та кредитуванням, як окремої стадії бюджетного процесу. Так, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 46 БК України взяття бюджетних зобов`язань є третьою стадією виконання бюджету за видатками та кредитуванням, що слідує після “затвердження кошторисів, паспортів бюджетних програм, а також порядків використання бюджетних коштів”. Первинним бюджетним повноваженням, на підставі якого можуть виникати бюджетні зобов’язання, є бюджетне призначення,  яке надається головному розпоряднику бюджет
...
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію