Податкова аналітика
Чи застосовуватиметься стаття 120-1 ПК України, якщо платником ПДВ було поповнено електронний рахунок в СЕА шляхом відправлення платіжного доручення банку, але реєстраційний ліміт не збільшувався протягом певного часу?
Відповідно до пункту 201.10 статті 201 ПК України реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) має бути здійснена: - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені – для податкових накладних/розрахунків коригування, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця; - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені – для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по
...
Чи передбачена Податковим кодексом України відповідальність за допущення помилок при оформленні податкових накладних?
З 01.01.2017 року пункт 120-1.3 статті 120-1 ПК України було викладено у новій редакції, відповідно до якої допущення продавцем товарів/послуг помилок під час зазначення обов'язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 ПК України, виявлених контролюючим органом за результатами перевірки, проведеної за заявою покупця, – тягне за собою накладення на платника податку – продавця штрафу у розмірі 170 гривень та зобов'язання виправити такі помилки. Розглядуваний склад правопорушення, виходячи з тексту ПК України, містить наступні обов'язков
...
Таблиця до статті 120-1 ПК України
Пункт 120-1.1 статті 1201 ПК України Правопорушення Порушення термінів реєстрації у ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою). Спосіб вчинення бездіяльність у формі недотримання строків реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН Суб’єкт платник ПДВ
...
Коли обов’язок реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН вважається виконаним?
Обов’язок з реєстрації податкової накладної та розрахунку коригування в ЄРПН вважається виконаним з моменту отримання квитанції про їх прийняття. Квитанція надсилається в електронному вигляді у текстовому форматі протягом операційного дня. У зв'язку з цим датою та часом надання податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронному вигляді до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, є дата та час, зафіксовані у квитанції. Причому у разі неприйняття зазначених документів про це також надсилається відпо
...
Хто нестиме відповідальність за статтею 120-1 ПК України у разі порушення обов’язку щодо реєстрації розрахунків коригування до податкових накладних?
Порядок реєстрації розрахунків коригування в ЄРПН аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних, крім випадків, передбачених Наказом Мінфіну від 31 грудня 2015 року № 1307 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної». Так, розрахунки коригування підлягають реєстрації в ЄРПН: постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо: - передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника (продавця) або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму ком
...
Щодо яких податкових накладних невиконання обов’язку з реєстрації в ЄРПН може тягнути відповідальність за статтею 120-1 ПК України? Чи за всі незареєстровані накладні настає відповідальність за даною статтею?
Правовий статус такого документа як податкова накладна окреслюється у статті 201 ПК України. Пункт 201.1 вказує, що на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений цим ПК України термін.
...
Чи можна притягнути до відповідальності за статтею 120-1 ПК України суб’єкта правовідносин, який зобов’язаний зареєструватись платником податку на додану вартість, проте не зробив цього?
Стаття 1201 ПК України передбачає, що суб’єктами відповідальності за порушення термінів реєстрації податкових накладних, що підлягають наданню покупцям – платникам податку на додану вартість, та розрахунків коригування до таких податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних є платники ПДВ. Платниками ПДВ відповідно до статті 180 ПК України визнаються не лише зареєстровані платники податку, але й ті, які підлягають такій реєстрації (зокрема, якщо вони досягли необхідного обсягу оподатковуваних операцій). Проте право на виписку податкових накладних виникає у платника податку лише у
...
Як заповнити заяву про реєстрацію платником акцизного податку / акцизного складу?
Заява про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального  та спирту етилового та/або акцизних складів (форма N 1-АКПС) (далі — Заява) наведена в проекті наказу Мінфіну від 19.04.2019. Порядок заповнення та подання визначений Постановою КМУ від 24.04.2019 № 408. Заяву подають особи, які зобов'язані зареєструватись платниками акцизного податку з реалізації пального або платниками акцизного податку з реалізації спирту етилового.
...
Хто, коли і як повинен одержати ліцензію на операції з пальним?
Новації, які зобов’язують учасників ринку пального придбати ліцензії для операцій з цим високоліквідним товаром, передбачені Законом України від 23.11.2018р.№ 2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» (далі — Закон №2628) яким, зокрема, внесені зміни до Закону України від 19.12.95 р.№ 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів[1]» (далі — Закон №481). З 1 липн
...
Хто і як реєструватиме акцизні склади з 1 липня 2019 року?
Із 1 липня 2019 р. набирають чинності змін[1], внесені до ПК України,  Закону № 481 та деяких інших нормативних актів Законом № 2628 в частині адміністрування акцизного податку для окремих категорій платників. Нововведення стосуються  виробників спирту етилового та виробників (імпортерів) та торговців пальним. Новації, зокрема, вимагають від дійсних платників акцизного податку зареєструвати  акцизні склади, розпорядниками яких вони будуть з 1 липня 2019 року, за новою процедурою. Однак передбачений для цього період (з 1 травня до 1 червня 2019 року) минув. Аналогічна вимога передбачена і для
...
Допомога по народженню дитини.
Хто має право на допомогу по народженню дитини? Право на отримання грошової допомоги мають всі батьки та опікуни новонародженої дитини, незалежно від громадянства, за умови постійного проживання на території України. Коли і куди звертатись за грошовою виплатою? Перш за все необхідно зазначити, що виплата допомоги при народженні дитини здійснюється органом соціального захисту населення за адресою реєстрації (прописки) батьків або за місцем фактичного проживання одного з батьків. Право на звернення за такою виплатою зберігається за батьками протягом 12 місяців з дня народження дитини. Пропус
...
Пенсії за вислугою років, до і після рішення КСУ
24 грудня 2015 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 24.12.2015 № 911-VІІІ. Змінами, внесеними в Закон України «Про пенсійне забезпечення», було визначено пенсійний вік педагогам, медикам, працівникам соціального забезпечення, працівникам льотного і льотно - випробного складу та артистам, тобто тим працівникам, яким пенсію за вислугу років призначали незалежно від віку, лише за умови наявності належної кількості спеціально стажу. Якщо раніше їм було достатньо, наприклад, відпрацювати 25 років для того, щоб вийти на пенсію, т
...
Пам’ятка зі складання цивільно-правових договорів
Цивільно-правові відносини & трудові відносини – питання, яке набуло особливої актуальності в останні роки, а поступове підвищення мінімальної заробітної плати і відповідно штрафів за недотримання норм трудового законодавства тільки підтримують інтерес. Тому, складаючи цивільно-правовий договір, потрібно бути надзвичайно уважним, щоб уникнути можливості перекваліфікації таких договорів у трудові. Тому з турботою про Вас, шановні клієнти, при складенні цивільно-правових договорів рекомендуємо звернути увагу на такі пункти договору та пропозиції щодо коректного їх формулювання. Чітко формулю
...
Як подається податкова звітність з ПДВ компанією з управління активами, якщо вона здійснює управління декількома пайовими інвестиційними фондами?
Порядок діяльності компаній з управління активами та пайових інвестиційних фондів регламентується Законом України «Про інститути спільного інвестування» (далі – Закон). Так, відповідно до частини першої статті 41 Закону пайовий фонд – це сукупність активів, що належать учасникам такого фонду на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються нею окремо від результатів її господарської діяльності. Тобто пайовий фонд не є юридичною особою, водночас відповідно до частини першої статті 42 Закону він створюється
...
Порядок скорочення штату працівників
Скорочення чисельності або штату працівників - одна з підстав для розірвання трудового договору, передбачена пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України). Розірвання трудового договору за зазначеною підставою відбувається в разі реорганізації підприємства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення), зміни його власника, прийняття власником або уповноваженим ним органом рішення про скорочення чисельності або штату у зв’язку з перепрофілюванням, а також з інших причин, які супроводжуються змінами у складі працівників за посадами, спеціальніс
...
Який порядок розрахунку амортизації основних засобів у податковому обліку?
Розрахунок податкової амортизації у першу чергу актуальний для платників податку на прибуток, які для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток зобов’язані коригувати бухгалтерський фінансовий результат на різниці, передбачені Податковим кодексом України від 02.12.2010 р. № 2755–VI (далі – ПК України). А це: підприємства з бухгалтерським доходом за останній рік від усіх видів діяльності понад 20 млн грн; підприємства, бухгалтерський дохід від усіх видів діяльності яких за останній рік не перевищив 20 млн грн, але вони не відмовилися від застосування різниць ( підпункт 134
...
Які наслідки має формування податкового кредиту у неправильному періоді та виправлення помилки шляхом подання уточнюючих розрахунків?
Правила формування податкового кредиту встановлені пунктом 198.6 статті 198 Податкового кодексу України (далі – ПК України), який залежить від своєчасності реєстрації податковою накладної/розрахунку коригування, а саме: - якщо податкову накладну/розрахунок коригування вчасно зареєстровано в ЄРПН, то податковий кредит за ними визнають у періоді їх складання (таке право зберігається за платником протягом 1095 календарних днів з дати складення податкової накладної/ розрахунку коригування); - якщо податкову накладну/розрахунок коригування своєчасно не зареєстровано в ЄРПН, то податковий кредит з
...
Хто є патронатним вихователем у розумінні Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування?
Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон про ЄСВ) не містить власного визначення поняття «патронатний вихователь». При цьому, частиною 1 статті 4 Закону про ЄСВ визначено, що платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення, допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, допомогу, надбавку або компен
...
Правило 365 днів для прибутку від відчуження акцій/корпоративних прав
Що собою являє правило 365 днів у розрізі українських угод про уникнення подвійного оподаткування? Стаття 9 MLI визначає особливості, що стосуються  доходів від відчуження акцій або частки участі особи, вартість яких одержується здебільшого з нерухомого майна. Більшість Угод про уникнення подвійного оподаткування, які підписала Україна, містять положення, які передбачають, що прибуток нерезидента від відчуження акцій/корпоративних прав української компанії оподатковується у країні нерезидента, за винятком випадків, коли більша частина вартості української компанії – нерухоме майно
...
Чи оподатковується ПДВ відшкодування упущеної вигоди?
ДФС України в індивідуальній податковій консультації від 12.03.2019 № 1018/6/99-99-15-02-02-15/ІПК надала роз’яснення щодо оподаткування ПДВ операцій з виплати платником ПДВ у зв’язку з достроковим розірвання договору з розробки програмного продукту упущеної вигоди на користь нерезидента, постачальника цього продукту. Згідно з цим роз’ясненням контролюючий орган рекомендує платнику оцінювати сплачену суму упущеної вигоди як частину договірної вартості операції за статтею 188 Податкового кодексу України (далі – ПК України), та відповідно нараховувати на цю суму податкові
...
Як обчислюється загальний обсяг операцій туроператора для обов’язкової реєстрації платником ПДВ?
Пунктом 181.1 статті 181 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлено, що у разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, п
...
Чи може неприбуткова організація, платник ПДВ формувати податковий кредит?
Неприбуткова організація за загальним правилом, передбаченим статтями 181 та 182 Податкового кодексу України (далі – ПК України), може реєструватися платником ПДВ в обов’язковому або добровільному порядку (детальніше читайте в аналітиці «Чи може неприбуткова організація підлягати обов’язковій реєстрації платником ПДВ?»). Водночас згідно з пунктом 198.3 статті 198 ПК України податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 с
...
Хто є відповідачем у спорах щодо стягнення узгодженої суми бюджетного відшкодування?
Законом України № 1797-VIII від 21.12.2016 було внесені зміни, зокрема до порядку отримання платниками ПДВ бюджетного відшкодування, які набрали чинності 01.01.2017. Згідно з прийнятими змінами повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюється в хронологічному порядку відповідно до черговості внесення до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (далі – Реєстр). Так, за абзацом 9 пункту 200.12 статті 200 Податкового кодексу України (далі – ПК України) узгоджена сума бюджетного відшкодування стає доступною органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних
...
До якого контролюючого органу подається платником ПДВ заява з позначкою «Перереєстрація» та податкова звітність у випадку зміни його місцезнаходження (місця проживання), пов’язаного зі зміною адміністративного району?
Згідно з пунктом 4.1 Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130 (далі – Положення 1130), у випадку зміни місцезнаходження (місця проживання) платника ПДВ проводиться його перереєстрація. Так, така перереєстрація відповідно до пункту 4.2 Положення 1130 здійснюється шляхом подання до контролюючого органу, в якому такий платник перебуває на обліку, додаткової реєстраційної заяви з позначкою «Перереєстрація». Отже, реєстраційна заява про перереєстрацію платника ПДВ подається до ко
...
Який порядок оподаткування податком на прибуток операцій з продажу об’єктів невиробничих основних засобів?
Невиробничі основні засоби – це основні засоби «не призначені для використання в господарській діяльності платника податку» ( підпункт 138.3.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755–VI, далі – ПК України). Детально про те, які об’єкти можуть належати до них, розглянуто у матеріалі «Що таке невиробничі основні засоби та невиробничі нематеріальні активи?». Операція з продажу невиробничих основних засобів по різному вплине на базу оподаткування податком на прибуток у платника, який використовує різниці з розділу ІІІ ПК України, і який
...
Чи включаються до складу доходу платника ПДФО повернення авансу за виконавче провадження?
Згідно із частиною 1 статті 42 Закону України «Про виконавче провадження» від 02 червня 2016 року № 1404-VIII (далі – Закон України «Про виконавче провадження») кошти виконавчого провадження складаються з: 1) виконавчого збору, стягнутого з боржника в порядку, встановленому статтею 27 цього Закону, або основної винагороди приватного виконавця; 2) авансового внеску стягувача; 3) стягнутих з боржника коштів на витрати виконавчого провадження. Відповідно до частини 3 статті 43 Закону України «Про виконавче провадження» після закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого докуме
...
Чи включаються до складу доходу платника на доходи фізичних осіб компенсація судових витрат та судового збору?
Державна фіскальна служба України у своїх листах від 31.01.18 № 362/К/99-99-13-02-03-14/ІПК та від 14.09.2018 № 4031/6/99-99-13-02-03-15/ІПК доходить висновку, що сума судового збору, яка за рішенням суду відшкодовується фізичній особі: • включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника (одержувача) як додаткове благо; • обкладається податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах.
...
Чи включаються до складу доходу платника податків повернення авансу за виконавче провадження?
Згідно із частиною 1 статті 42 Закону України «Про виконавче провадження» від 02 червня 2016 року № 1404-VIII (далі – Закон України «Про виконавче провадження») кошти виконавчого провадження складаються з: 1) виконавчого збору, стягнутого з боржника в порядку, встановленому статтею 27 цього Закону, або основної винагороди приватного виконавця; 2) авансового внеску стягувача; 3) стягнутих з боржника коштів на витрати виконавчого провадження.
...
Чи є юридичні нюанси, якщо судові витрати повертаються за КАС України чи за ГПК України?
Згідно із пунктом 292.15 статті 292 ПК України при визначенні обсягу доходу, що дає право суб'єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди. Розглянемо питання впливу повернення судових витрат на доходи, які повертаються відповідно до норм КАС України та ГПК України. Відповідно до частини 1 статті 143 КАС України суд вирішує питання щодо судових витрат у рішенні,
...
Чи включаються до складу доходу платника єдиного податку компенсація судових витрат та судового збору?
Відповідно до пункту 292.1 статті 292 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (надалі – ПК України) доходом платника єдиного податку є: 1) для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухом
...
Які наслідки складення ППР?
Термін сплати Пунктом 57.3 статті 57 розділу II ПК України визначено, що у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 – 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.
...
У якій формі може бути надіслано (вручено) платнику податків ППР?
Відповідно до пункту 2 розділу ІІ Наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2015 № 1204 «Про затвердження Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків» передбачаються наступні форми податкових повідомлень-рішень (далі – ППР), а саме: - для платників податків – фізичних осіб (форма «Ф»), якщо відповідно до законодавства контролюючий орган самостійно визначає податкове зобов’язання платника податків з причин, не пов’язаних із порушенням податкового або іншого законодавства; - у разі виявлення за
...
Які строки встановлюються для прийняття ППР?
Податковим законодавством встановлюються різні строки для прийняття контролюючими органами податкових повідомлень-рішень (далі – ППР) залежно від того, чи підставою для їх складання є: 1) виявлення контролюючим органом порушень за результатами проведення податкової перевірки; 2) обов’язок контролюючого органу нарахувати податкові зобов’язання (штрафні санкції та пеню) замість платника податку; 3) часткове скасування попереднього ППР в адміністративному/судовому порядку. Нижче розглянемо строки складання таких категорій ППР.
...
Які підстави передбачаються для складання ППР?
1. За пунктом 58.1. статті 58 ПК України, контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення (далі – ППР), якщо сума грошового зобов’язання платника податків, передбаченого податковим або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, розраховується контролюючим органом відповідно до статті 54 ПК України (крім декларування товарів, передбаченого для громадян) або якщо за результатами перевірки контролюючим органом встановлено факт: - невідповідності суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації;
...
Що таке податкове повідомлення-рішення (ППР)?
Відповідно до підпункту 14.1.157 пункту 14.1. статті ПК України, податкове повідомлення-рішення – письмове повідомлення контролюючого органу (рішення) про обов'язок платника податків сплатити суму грошового зобов'язання, визначену контролюючим органом у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами, контроль за виконанням яких покладено на контролюючі органи, або внести відповідні зміни до податкової звітності. Податкове повідомлення-рішення надсилається (вручається) за кожним окремим податком, збором та/або разом із штрафними санкціями, передбаченими ц
...
Чи складається розрахунок коригування при поверненні покупцем неякісного товару?
Згідно з підпунктом 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі – ПК України) та підпунктом а) пункту 185.1 статті 185 ПК України у разі передачі права власності на товар (передачі права розпоряджатися товаром як власник) у його постачальника, платника ПДВ, виникає об’єкт оподаткування ПДВ, оскільки така операція кваліфікується як постачання товару. Водночас, якщо ж товар був переданий продавцем товар неналежної якості, то за статтею 678 ЦК України покупець має право за своїм вибором вимагати: 1) пропорційного зменшення ціни; 2) безоплатного усунення недоліків товару в
...
За якими реквізитами платникам єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування необхідно сплачувати ЄСВ?
 Місто Київ  реквізити для міста Київ  Вінницька область  реквізити для Вінницької області  Волинська область  реквізити для Волинської області  Дніпропетровська область  реквізити для Дніпропетровської області  Донецька область  реквізити для Донецької області  Житомирська область  реквізити для Житомирської області  Закарпатська&n
...
Чи застосовується до платника відповідальність, якщо ПДВ не було своєчасно сплачено до бюджету у зв’язку з тим, що банк не перерахував кошти на електронний рахунок?
Пунктом 126.1 статті 126 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлено, що у разі, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання (крім випадків, передбачених пунктом 126.2 цієї статті) протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах: при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу; при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім дне
...
Який порядок оподаткування податком на прибуток операцій з продажу виробничих об’єктів основних засобів?
Наслідки з податку на прибуток при продажу основних засобів у платника, який використовує різниці з розділу ІІІ Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755–VI (далі – ПК України), і який від них відмовився, будуть різними. Адже об’єкт оподаткування податком на прибуток визначають шляхом коригування бухгалтерського фінансового результату на різниці, передбачені ПК України ( підпункт 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 ПК України). Зокрема, різниці для результатів операцій з продажу основних засобів встановлені пунктами 138.1 та 138.2 статті 138 ПК України. Від різниць із розділу ІІІ ПК У
...
Чи оподатковуються ПДВ операції з постачання товарів/послуг, поставлені виконавцю проекту міжнародної технічної допомоги?
Пунктом 197.11 статті 197 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлюється, що від оподаткування ПДВ, зокрема, звільняються операції з постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів, що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана у встановленому законодавством порядку. Отже, звільняються від ПДВ операції з постачання товарів або послуг, які надаються в межах контрактів, фінансованих за міжнародними договорами з метою
...
Чи включається до бази оподаткування ПДВ операцій з постачання товарів/послуг гарантійний платіж за попереднім договором?
Відповідно до підпунктів а) та б) пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (далі – ПК України) об’єктом оподаткування ПДВ є операції з постачання на митній території України товарів або послуг, які здійснюються платником цього податку. За пунктом 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПК України під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.
...
ПСБО. Чи є квитанція до прибуткового касового ордера, розрахункова квитанція, виписана вручну, де є назва СПД, ід. код, місце складання, кому виписана, за проживання в готелі, печатка і сума, підставою для відшкодування витрат на проживання відрядженого працівника? Також зустрічається квитанція терміналу про оплату послуг у відрядженнях. Чи відповідають ці документи вимогам 170.9.1?
ПСБО. Чи є квитанція до прибуткового касового ордера, розрахункова квитанція, виписана вручну, де є назва СПД, ід. код, місце складання, кому виписана, за проживання в готелі, печатка і сума, підставою для відшкодування витрат на проживання відрядженого працівника? Також зустрічається квитанція терміналу про оплату послуг у відрядженнях. Чи відповідають ці документи вимогам 170.9.1? Доброго дня! Дякуємо за питання, нижче наводимо відповідь на нього. Одразу вважаємо за потрібне звернути увагу на те, що відповідь надається з тієї  позиції, що під «СПД» (як це зазначено у Вашому питанні) розум
...
Чи може сканкопія вважатися первинним документом, згідно з яким формуються бухгалтерські проводки? Маються на увазі сканкопії від постачальників мобільного звʼязку, інтернет-послуг тощо.
Чи може сканкопія вважатися первинним документом, згідно з яким формуються бухгалтерські проводки? Маються на увазі сканкопії від постачальників мобільного звʼязку, інтернет-послуг тощо. Добрий день! Дякуємо за поставлене запитання, з якого надсилаємо таку відповідь. Ні, електронна копія оригіналу паперового документа (фотокопія, скан-копія) не має юридичної сили, а тому формування бухгалтерського запису на її підставі є неправомірним.  Для цілей бухгалтерського обліку необхідно отримати оригінали документів або ж електронну копію, засвідчену електронним цифровим підписом або печаткою.
...
Наше підприємство (загальна система оподаткування, ПСБО) розглядає варіант можливості відшкодування працівникам, які приймаються на роботу, вартості первинного медичного огляду. Однак у зв’язку з тим, що фізичні особи (майбутні працівники підприємства) проходять первинний медичний огляд до фактичного прийняття на роботу, то відповідно дата чека (квитанції) про оплату послуг медичного закладу буде ранішою ніж дата їх прийому на роботу.
Наше підприємство (загальна система оподаткування, ПСБО) розглядає варіант можливості відшкодування працівникам, які приймаються на роботу, вартості первинного медичного огляду. Однак у зв’язку з тим, що фізичні особи (майбутні працівники підприємства) проходять первинний медичний огляд до фактичного прийняття на роботу, то відповідно дата чека (квитанції) про оплату послуг медичного закладу буде ранішою ніж дата їх прийому на роботу. А тому просимо надати роз’яснення, чи має право підприємство приймати від таких осіб документи, що підтверджують оплату послуг медичного закладу, та відшкодовува
...
Доброго дня. Прошу допомогти у вирішенні такого питання. Наше підприємство у 2019 р. виплачує дивіденди нерезиденту. У рішенні про виплату дивідендів указана сума в гривнях. Виплата дивідендів відбувається у євро. Для виплати дивідендів було придбано валюту на міжбанку по курсу, вищому, аніж офіційний курс НБУ. Питання у нас таке. По якому курсу необхідно списати наше зобов'язання по дивідендам перед акціонером-нерезидентом?
Доброго дня. Прошу допомогти у вирішенні такого питання. Наше підприємство у 2019 р. виплачує дивіденди нерезиденту. У рішенні про виплату дивідендів указана сума в гривнях. Виплата дивідендів відбувається у євро. Для виплати дивідендів було придбано валюту на міжбанку по курсу, вищому, аніж офіційний курс НБУ. Питання у нас таке. По якому курсу необхідно списати наше зобов'язання по дивідендам перед акціонером-нерезидентом? По курсу НБУ на дату виплати, чи по курсу міжбанку на дату покупки валюти? Хотілося б отримати також приклад бухгалтерського обліку таких операцій по МСФО. Заздалегідь дяк
...
Добрый день! Прошу предоставить консультацию об отражении расходов на командировку при следующих условиях: сотрудник направляется в загранкомандировку с 27.04.2019 по 05.05.2019. Сотрудник получил разрешение руководителя остаться зарубежом с 06 мая до 10 мая 2019 за свой счет. 1. Каким образом необходимо оформить документы для данных обстоятельств? 2. Имеется ли возможность возместить стоимость обратного авиабилета на 10 мая без удержания налогов (НДФЛ, ВЗ)?
Добрый день! Прошу предоставить консультацию об отражении расходов на командировку при следующих условиях: сотрудник направляется в загранкомандировку с 27.04.2019 по 05.05.2019. Сотрудник получил разрешение руководителя остаться зарубежом с 06 мая до 10 мая 2019 за свой счет. 1. Каким образом необходимо оформить документы для данных обстоятельств? 2. Имеется ли возможность возместить стоимость обратного авиабилета на 10 мая без удержания налогов (НДФЛ, ВЗ)? Доброго дня! Дякуємо за питання та нижче наводимо відповідь на них. Єдиним нормативно-правовим актом, яким врегульовано питання направ
...
Шановні колеги, просимо Вас надати, в межах нашого ліміту, консультацію з такого питання. Чи можна не оподатковувати ПДФО та військових збором на підставі абз.1 та 2 п.б ст.170.9.1 суми представницьких витрат, які були понесені підзвітною особою, якщо відповідно до стандартів бухгалтерського обліку такі представницькі витрати повинні визнаватися не у складі витрат на рекламу, а у складі адміністративних витрат платника податку? Дякуємо за відповідь!
Шановні колеги, просимо Вас надати, в межах нашого ліміту, консультацію з такого питання. Чи можна не оподатковувати ПДФО та військових збором на підставі абз.1 та 2 п.б ст.170.9.1 суми представницьких витрат, які були понесені підзвітною особою, якщо відповідно до стандартів бухгалтерського обліку такі представницькі витрати повинні визнаватися не у складі витрат на рекламу, а у складі адміністративних витрат платника податку? Дякуємо за відповідь! Доброго дня! Нижче наводимо відповідь на Ваше запитання. Поставлене Вами питання стосується оподаткування сум, що були отримані фізичною особою
...
Добрый день! Наше предприятие, плательщик налога на прибыль на общих основаниях и плательщик НДС, покупает услуги у нерезидентов – телекоммуникационные услуги. Услуги нерезидентом предоставляются ежемесячно (на условиях постоплаты). Предприятие отражает расходы и соответственно начисляет НДС обязательства согласно п. 180.2 ст. 180 НКУ на основании внутреннего первичного документа бух. справки.
Добрый день! Наше предприятие, плательщик налога на прибыль на общих основаниях и плательщик НДС, покупает услуги у нерезидентов – телекоммуникационные услуги. Услуги нерезидентом предоставляются ежемесячно (на условиях постоплаты). Предприятие отражает расходы и соответственно начисляет НДС обязательства согласно п. 180.2 ст. 180 НКУ на основании внутреннего первичного документа бух. справки. Сам инвойс от нерезидента приходит с опозданием на несколько месяцев, но датирован фактической датой предоставления услуг. Очень часто после получения инвойса сумма услуг отличается от суммы, отраженной
...
ПДВ: за січень підприємство подало звітну декларацію з ПДВ без Додатка Д7, що не вплинуло на податкові зобов'язання, хоча мало б подавати, тому що маємо вже багато років одночасно оподатковані та звільнені тимчасово від оподаткування операції. Яким чином виправити таку помилку: Подати уточнений звіт з Додатком Д7 з позначкою "уточнений"? Та що ми уточнюємо, якщо його не було взагалі. Квитанції отримані про прийняття такого звіту.
ПДВ: за січень підприємство подало звітну декларацію з ПДВ без Додатка Д7, що не вплинуло на податкові зобов'язання, хоча мало б подавати, тому що маємо вже багато років одночасно оподатковані та звільнені тимчасово від оподаткування операції. Яким чином виправити таку помилку: Подати уточнений звіт з Додатком Д7 з позначкою "уточнений"? Та що ми уточнюємо, якщо його не було взагалі. Квитанції отримані про прийняття такого звіту. За грудень 2018 такий додаток був поданий з показниками коефіцієнта оподаткованих/неоподаткованих операцій. Добрий день! Дякуємо за Ваше запитання, з якого надс
...
Що таке невиробничі основні засоби та невиробничі нематеріальні активи?
Іноді до основних засобів та нематеріальних активів додають прикметник «невиробничі» і в комплексі до цих понять використовують синоніми «об’єкти соціально-культурного призначення», «об’єкти негосподарської діяльності», «негосподарські об’єкти» і т. п. Причому таке застосування не завжди є доречним. Адже податкове і бухгалтерське наповнення цього поняття різні за суттю. У бухгалтерському обліку немає будь-якої класифікації  визначення невиробничих основних засобів та невиробничих нематеріальних активів. У визначенні «основних засобів» пункту 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «
...
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію