Податкова аналітика
Що дає право платнику податків на формування податкового кредиту?
Право на формування податкового кредиту дають: 1) реально здійснені операції з товаром (послугами); 2) документи, які підтверджують реальність здійснених операцій.
...
Як визначається податковий кредит при імпорті товару?
В пункті 190.1 статті 190 ПК України зазначено, що базою оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України, є договірна (контрактна) вартість, але не нижче митної вартості цих товарів, визначеної відповідно до розділу ІІІ Митного кодексу України, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті і включаються до ціни товарів. Тобто при визначенні бази оподаткування при імпорті товарів враховується договірна або митна вартість (залежно від того, яка є більшою).
...
Що робити в тому випадку, якщо платник податків включив до податкового кредиту (наприклад, за березень) суму ПДВ, яка містилась в податковій накладній, яку постачальник зареєстрував із запізненням (наприклад, у квітні)?
Даючи відповідь на дане питання, слід врахувати деякі аспекти. 1. Якщо платник податків включив до податкового кредиту суму ПДВ, зазначену в податковій накладній, скажімо, за 30 березня, а постачальник зареєстрував її 10 квітня, то в такому випадку дії платника податків з включення суми ПДВ до податкового кредиту є правомірними (див. абзаци 14, 16 пункту 201.10 статті 201 ПК України); 2. Якщо платник податків включив до податкового кредиту суму ПДВ, зазначену в податковій накладній від 30 березня, а постачальник зареєстрував її 17 квітня, то дії платника з включення суми ПДВ до податкового к
...
Чи виникає у платника податків право на податковий кредит у випадку реєстрації податкової накладної із запізненням?
Пункт 201.10 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) визначає обов’язок платника ПДВ (продавця) при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) та надати покупцю за його вимогою.
...
Яким чином було змінено порядок формування податкового кредиту у 2014-2015 рр.?
Необхідно зазначити, що у зв'язку з внесенням змін до ПК України, з 1 січня 2015 року дещо змінились особливості формування податкового кредиту. Таким чином, до 1 січня 2015 року платник податків мав право на податковий кредит, якщо отримані товари/послуги підтверджувалися податковою накладною. Разом з тим, реєстрація податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних була обов'язковою лише для тих податкових накладних, сума ПДВ яких  перевищувала 10 тисяч гривень. Виняток становили підакцизні товари та товари, ввезені на митну територію України. Тобто, навіть якщо сум
...
Чи операції з імпорту та першого постачання лікарських засобів/ медичних виробів звільняються від сплати ПДВ?
Згідно з п. 38 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України, тимчасово, до 31 грудня 2020 року, звільняються від оподаткування ПДВ: 1) операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, та операції з першого постачання таких лікарських засобів, медичних виробів на митній території України; 2) перше постачання виробником на митній те
...
Чи є оподаткування операцій з постачання лікарських засобів та медичних виробів за ставкою 7% податковою пільгою?
Ставка податку на додану вартість за операціями з постачання лікарських засобів та медичних виробів у вигляді 7 % є податковою пільгою, що випливає з наступного: 1) в пункті 30.9 статті 30 ПК України зазначено, що податкова пільга може надаватися шляхом: податкового вирахування (знижки), що зменшує базу оподаткування до нарахування податку та збору; зменшення податкового зобов'язання після нарахування податку та збору; встановлення зниженої ставки податку та збору; звільнення від сплати податку та збору.
...
Як оподатковуються ПДВ операції з постачання медичних виробів, які придбано за умов застосування ставки податку 7%, але на сьогодні не увійшли до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 р. № 410 «Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків»?
Оподаткуванню за ставкою 7% підлягають лише ті медичні вироби, які включено до Переліку № 410, з урахуванням наявності відповідного маркування для встановлених у зазначеному Переліку товарних позицій. Таким чином, медичні вироби: які не увійшли до вищезазначеного Переліку або ті, які не мають відповідного маркування з дати набрання чинності постановою № 410 (тобто, з 10.09.2014 р.) підлягають оподаткуванню за ставкою 20%, незалежно від ставки податку, що застосовувалася при їх придбанні чи розмитненні.
...
В яких випадках застосовується занижена ставка ПДВ на лікарські засоби, медичні вироби, медичне обладнання в межах клінічних випробувань?
В своєму листі від 27.04.2015р. № 15111/7/99-99-19-03-02-17 Державна фіскальна служба України зазначила, що занижена ставка ПДВ (тобто, 7%) може бути застосована лише за наявності відповідних дозволів Міністерства охорони здоров’я України на проведення клінічних випробувань. До таких дозволів можна віднести: - позитивний висновок державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України» експертизи матеріалів щодо проведення клінічного випробування, затверджений Міністерством охорони здоров’я України, щодо всіх видів клінічних випробувань лікарських зас
...
Яким документом підтверджується належність продукції до медичного виробу?
Належність продукції до медичного виробу підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію медичного виробу або підтвердженням про державну реєстрацію медичного виробу.
...
За якою ставкою оподатковується перевезення вантажу з Криму на іншу територію України?
На сьогодні у платників податків виникають проблеми у зв'язку з визначенням ставки ПДВ при перевезенні вантажу з Криму на іншу територію України, що пов'язано з пунктом 5.1 статті 5 Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" від 12 серпня 2014 року № 1636-VII, який передбачає, що на території вільної економічної зони "Крим" не справляються загальнодержавні податки та збори, визначені статтею 9 Податкового кодексу України, та збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Водн
...
Якщо закінчився строк дії державної реєстрації лікарських засобів, за якою ставкою оподатковуються операції з їх постачання на митній території України та/або ввезення на митну територію України (20% чи 7 %)?
Як зазначено в пункті 193.1 статті 193 ПК України, до операцій з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні, застосовується ставка
...
Особливості заповнення податкової декларації з ПДВ платниками – претендентами на бюджетну сільськогосподарську дотацію
Бюджетну дотацію з бюджету отримують платники податку на додану вартість, які внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації (далі – Реєстр). Сільськогосподарський товаровиробник самостійно подає контролюючому органу заяву про внесення його до Реєстру. Про процедуру внесення сільськогосподарських товаровиробників до Реєстру та порядок подання відповідної заяви детальніше див. тут. З дати внесення до Реєстру такий платник податку за дотаційними операціями[1] складає окремі податкові накладні.
...
Які особливості оподаткування медичних виробів податком на доходи фізичних осіб передбачені податковим законодавством?
Відповідно до підпункту 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 ПК України не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб медико-відновлювані засоби, надані учаснику спортивних (крім професійного спорту), фізкультурно-оздоровчих заходів, заходів з фізкультурно-оздоровчої діяльності та фізкультурно-спортивної реабілітації, що фінансуються з бюджету та/або бюджетними організаціями, іншими неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату надання таких коштів. За підпунктом 170.7.4 пункту 170.7 статті 170 ПК України, не оподатковується цільова благодій
...
Які операції з медичними виробами є звільненими від оподаткування ПДВ?
Відповідно до підпункту 197.1.3 пункту 197.1 статті 197 ПК України, звільняється від оподаткування ПДВ постачання: а) виробів медичного призначення для індивідуального користування, для інвалідів та інших пільгових категорій населення, визначених законодавством України за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; б) комплектуючих і напівфабрикатів для виготовлення виробів медичного призначення для індивідуального користування, для інвалідів та інших пільгових категорій населення за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Крім того, перелік операцій з постач
...
Яка застосовується ставка ПДВ при здійсненні операцій з медичними виробами?
За підпунктом "в" пункту 193.1 статті 193 ПК України пільговою ставкою ПДВ у розмірі 7 % оподатковуються такі операції постачання на митній території України та ввезення на митну територію України медичних виробів, які: внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні; дозволені для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центр
...
Що таке медичні вироби?
Визначення медичного виробу дається в підпункті 9 пункту 2 Загальної частини Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 02.10.2013 № 753 (далі – Технічний регламент), відповідно до якого під медичним виробом розуміється будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, що застосовуються як окремо, так і в поєднанні між собою (включаючи програмне забезпечення, передбачене виробником для застосування спеціально з діагностичною та/або терапевтичною метою та необхідне для належного функц
...
Щодо права на пенсію за вислугу років із запровадженням пенсійної реформи
03 жовтня 2017 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», яким внесено зміни до Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», зокрема у частині скасування пенсій за вислугу років. Нагадаємо, що до внесення зазначених змін за загальним правилом, встановленим статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», право на пенсію за віком мали особи, які досягли пенсійного віку (60 років) та мали мінімальний страховий стаж, передбачений законодавством (15 р
...
Чи виникають податкові зобов’язання з ПДВ при передачі товарно-матеріальних цінностей правонаступнику внаслідок реорганізації юридичної особи?
Підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 ПК України встановлено, що не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення) юридичних осіб. Цивільний кодекс України (далі – ЦК України) надає тлумачення поняття операції з реорганізації юридичної особи. Так, за частиною першою статті 104 ЦК України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов’язки переходять до правонаступників. Тобто при приєднанні одна юридич
...
Які обсяги товарів, що ввозяться на митну територію України, не підлягають оподаткуванню ПДВ?
Податкове та митне законодавство України передбачає різні кількісні показники обсягів товарів, які не є об’єктом оподаткування ні податком на додану вартість, ні ввізним митом, залежно від різновиду пункту пропуску через державний кордон України та способу ввезення. Зокрема, згідно з підпунктом 196.1.16 пункту 196.1 статті 196 Податкового кодексу України не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро: у несупроводжуваному багажі; на адресу одного одержувача (юридичної або фізичної особ
...
Особливості оподаткування ПДВ за договором комерційної концесії (франчайзингу)
Правове регулювання договору комерційної концесії перебачено Цивільним та Господарським кодексами України. Даними законами у статтях 1115 ЦК України та 366 ГК України визначається, що за договором комерційної концесії одна сторона (правоволоділець) зобов’язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та/або продажу певного виду товару та/або надання послуг. У міжнародній практиці такий договір називається договором франчайзингу. Така назва не закріплена в межах українського законо
...
Що таке позашкільна освіта?
Порядок надання послуг з позашкільної освіти регулюється Законом України «Про позашкільну освіту» (далі – Закон). Відповідно до статті 1 Закону, позашкільна освіта – це сукупність знань, умінь та навичок, що отримують вихованці, учні і слухачі в позашкільних навчальних закладах у час, вільний від навчання в загальноосвітніх та інших навчальних закладах. За статтею 5 Закону структуру позашкільної освіти становлять: позашкільні навчальні заклади. Які заклади є позашкільними навчальними закладами дивіться в аналітиці «Що таке позашкільні навчальні заклади?»
...
Які наслідки для покупця щодо оподаткування ПДВ буде мати передача платником податків векселя постачальнику, емітованого таким постачальником, в рахунок оплати поставленого товару? (Запитання від користувача Oleksandr)
Для наочного розуміння правовідносин між сторонами пропонуємо наступну схему: Отже, в цьому випадку сторони у договорі: покупець (ОСОБА 3) і продавець (ОСОБА 2) можуть виконати свої зобов’язання по договору купівлі-продажу товару і по векселю таким чином: 1. покупець представляє продавцю вексель для оплати (погашення); або 2. покупець продає вексель продавцю як цінний папір; ...
...
Чи оподатковуються ПДВ операції із залученням коштів від покупців для будівництва об’єктів нерухомості за договорами купівлі-продажу майнових прав?
Залучення додаткових коштів від покупців для будівництва об’єктів житлової нерухомості здійснюється за загальним правилом шляхом створення фондів фінансування будівництва (ФФБ) та фондів операцій з нерухомістю (ФОН), які діють відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» (далі – Закон). Відповідно до статті 5 Закону, метою створення ФФБ є отримання довірителями ФФБ у власність житла. Метою створення ФОН є отримання доходу власниками сертифікатів цього ФОН, в тому числі шляхом участі спільного інвестора ФОН
...
Що таке операції з надання послуг з агентування і фрахтування морського торговельного флоту?
Згідно із підпунктом 196.1.11 ст. 196 ПКУ не є об’єктом оподаткування операції з надання послуг з агентування і фрахтування морського торговельного флоту судновими агентами на користь нерезидентів, які надають послуги з міжнародних перевезень пасажирів, їхнього багажу, вантажів чи міжнародних відправлень. Визначення договору фрахтування наведено в статті 912 Цивільного кодексу України. Відповідно до статті 912 Цивільного кодексу України наведено визначення договору фрахтування: за договором чартеру (фрахтування) одна сторона (фрахтівник) зобов'язується надати другій стороні (фрахтув
...
Що таке позашкільні навчальні заклади?
Операції з постачання позашкільним навчальним закладам вихованцям, учням і слухачам платних послуг у сфері позашкільної освіти не є об’єктом оподаткування. Визначення позашкільного навчального закладу надано в Постанові Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 433 «Про затвердження Переліку типів навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад». Відповідно до п. 1 вказаного Положення про позашкільний навчальний заклад, позашкільний навчальний заклад здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та позанавчальний час.
...
Що таке управління цінними паперами?
Сутність діяльності із управління цінними паперами визначено статтею 17 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-VI, це діяльність, яка провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами, іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, а також отриманими у процесі управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами в інтереса
...
Що таке комісійні послуги із торгівлі чи управління цінними паперами?
Не є об’єктом оподаткування надання комісійних (брокерських, дилерських) послуг із торгівлі чи управління цінними паперами (корпоративними правами), деривативами та валютними цінностями, включаючи будь-які грошові виплати (у тому числі комісійні) фондовим або валютним біржам чи позабіржовим фондовим системам або їх членам у зв’язку з організацією та торгівлею цінними паперами ліцензованими торговцями цінними паперами, а також деривативами та валютними цінностями. Відповідно до статті 17 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок в Україні» професійна діяльність з торгівлі цінними папе
...
Які особливості оподаткування ПДВ виплати дивідендів?
Не є об’єктом оподаткування виплата дивідендів та роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів ( абзац 2 підпункту 196.1.6 пункту 196.1 статті 196 ПК України). Слід враховувати, що мова йде про операції із виплати дивідендів та роялті цінними паперами емітента, що їх проводить, тобто цінними паперами власної емісії. За рішенням емітента корпоративних прав дивіденди можуть виплачуватись коштами, в натуральній формі (у формі товарів, послуг), а також у формі цінних паперів (часток, паїв у статутному капіталі).
...
Які операції є послугами платіжних організацій платіжних систем?
Не є об’єктом оподаткування послуги платіжних організацій платіжних систем, пов’язаних з переказом коштів з інкасації та розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту, вкладу (в т. ч. пенсійного), управління коштами та цінним паперами, корпоративними правами та деривативами. Перелік послуг з розрахунково-касового обслуговування визначається Національним банком України за погодженням з Міністерством доходів і зборів. Стаття 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001
...
Як особливості оподаткування ПДВ операцій, пов’язаних з обігом лотерейних білетів?
Відповідно до підпунку 196.1.4 ПК України не є об’єктом оподаткування операції з обігу банківських металів, інших валютних цінностей (крім банкнот і монет, що використовуються для нумізматичних цілей, а також іноземних монет з дорогоцінних металів, базою оподаткування яких є продажна вартість); випуску, обігу та погашення лотерейних білетів, інших документів, що засвідчують право участі в лотереях; придбання фішок, жетонів, внесення в інший спосіб плати за право участі в азартній грі, виплата (передача) виграшу суб'єктом господарювання, який проводить азартні ігри; внесення ставки з метою укла
...
Які особливості оподаткування ПДВ операцій, пов’язаних із консолідованим іпотечним боргом?
Не є об’єктом оподаткування ПДВ виплати основної суми консолідованого іпотечного боргу та процентів, нарахованих на неї, об’єднання та купівлі (продажу) консолідованого іпотечного боргу, заміною однієї частки консолідованого іпотечного боргу на іншу, або поверненням (зворотним викупом) такого консолідованого іпотечного боргу відповідно до закону резидентом або на його користь. Відповідно до підпункт 14.1.89 пункту 14.1 статті 14 ПК України консолідований іпотечний борг – це зобов'язання за договорами про іпотечний кредит, реформовані кредитодавце
...
Що таке договір схову?
Що стосується договорів схову, то чинне законодавство не оперує таким терміном. Цивільний кодекс України (Параграф 1 Глави 66 Розділу ІІІ), надає визначення договору зберігання, а ПК України передбачає такий вид договорів, як договір відповідального зберігання. Відповідно до частини 1 статті 936 ЦК України за договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яка передана їй другою стороною (поклажодавцем), і повернути її поклажодавцеві у схоронності.
...
Які особливості оподаткування ПДВ договору лізингу?
Діяльність у сфері лізингу врегульована Цивільним Кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України №723/97-ВР від 16.12.1997 р. «Про фінансовий лізинг», Законом України № 2664-ІІІ від 12.07.2001 р. «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та іншими нормативними актами. Слід зазначити, що відповідно до Цивільного кодексу України, договори фінансового лізингу віднесено до договорів майнового найму. Визначення договору лізингу міститься у статті 806 Цивільного кодексу України: за договором лізингу одна сторона (лізингодавець) передає або зобов'язу
...
Які операції з цінними паперами, а також корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, не є об’єктом оподаткування ПДВ?
Відповідно до підпункту 196.1.1 не є об’єктом оподаткування операції з цінними паперами, а також корпоративних прав виражених в інших, ніж цінні папери формах. Основні засади обігу цінних паперів в Україні визначені Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-VI. Згідно зі статтею 3 вказаного Закону, цінні папери – документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов
...
Чи є об’єктом оподаткування ПДВ послуги з надання кредитних гарантій?
Згідно з роз’ясненнями контролюючих органів, зазначених у листі Міністерства доходів і зборів України від 03.07.2013 р. № 10272/7/99-99-19-04-02-17 «Щодо надання нерезидентами послуг, які не є об'єктом обкладення ПДВ» послуга з надання кредитних гарантій включена до переліку операцій, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 ПК України. Це правило поширюється і на випадки, якщо послуга надається нерезиденту, а також у випадку, якщо така послуга від нерезидента отримується, а податок н
...
Що таке операції з реорганізації юридичних осіб?
Відповідно до частини 1 статті 104 Цивільного кодексу України реорганізацією є припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення. Злиття – об‘єднання двох або більше юридичних осіб в одну нову юридичну особу, при цьому ці юридичні особи припиняють своє існування і передають свої права та обов‘язки новоствореній юридичній особі. Приєднання – це приєднання однієї або декількох юридичних осіб до іншої юридичної особи. При цьому ці особи припиняють своє існування, а їх права та обов‘язки переходять до юридичної особи, д
...
Чи є об’єктом оподаткування ПДВ плата клієнта фактору?
За абзацом 2 підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 ПК України не є об’єктом ПДВ операції відступлення права вимоги, переведення боргу, торгівлі за грошові кошти або цінні папери борговими зобов'язаннями (вимогами), за винятком операцій з інкасації боргових вимог та факторингу (факторингових) операцій, крім факторингових операцій, якщо об'єктом боргу є валютні цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, операції з відступлення права вимоги за забезпеченими іпотекою кредитами (позиками), житл
...
Чи є об’єктом оподаткування ПДВ операції з продажу цінних паперів, розрахунки за якими були проведені шляхом зарахування взаємних вимог?
За аналізом  підпункту 196.1.1 пункту 196.1 статті 196 ПК України не є об'єктом оподаткування ПДВ, зокрема, операції з продажу (погашення, викупу) цінних паперів за кошти. Проаналізувавши матеріали судової практики можна дійти висновку, що на думку контролюючих органів, операції з продажу цінних паперів, розрахунки за якими були проведені не коштами (грошима), а шляхом зарахування взаємних вимог не підпадають під підпункт 196.1.1 пункту 196.1 статті 196 ПК України, а отже, є об’єктом оподаткування ПДВ.[1] Вирішуючи справу на користь платника податків, суд виходив із наступного. Відповідно д
...
Оподаткування вартості путівок
Відповідно до підпункту 165.1.35 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку - члена такої професійної спілки, створеної відповідно до законодавства України, або за рахунок кошт
...
Хто такі працюючі пенсіонери?
Після внесення Верховною Радою України змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» у жовтні 2017 року було закріплено на законодавчому рівні поняття «працюючий пенсіонер». Насправді це поняття є досить відомим та широко використовується як працівниками уповноважених органів, так і широким загалом вже досить тривалий час. Найчастіше, використовуючи термін працюючий пенсіонер, мають на увазі особу, що досягла пенсійного віку та продовжує працювати, а значить отримує і заробітну плату, і пенсію. Закон України «Про загальнообо
...
Підприємство на загальній системі оподаткування та платник ПДВ здає в оренду земельну ділянку, за яку платить земельний податок. Чи можна орендарю виставляти компенсацію земельного податку без ПДВ? І якщо можна, то на який пункт ПКУ посилатись?
Добрий день! Дякуємо Вам за поставлене запитання і надсилаємо таку відповідь. У контролюючих органів склалася неоднакова позиція щодо включення до бази оподаткування ПДВ сум земельного податку, які компенсуються орендарем на користь орендодавця. Так, починаючи з 2016 року Державна фіскальна служба України (далі – ДФС України) у своїх роз’ясненнях почала вказувати, що сплата орендодавцем земельного податку та отримання компенсації від орендаря за понесені витрати зі сплати земельного податку не може розцінюватись як операція з постачання послуг для цілей оподаткування ПДВ. Таким чином, кошти
...
Як оподатковуються ПДВ послуги з обслуговування повітряних суден, що виконують міжнародні рейси?
Відповідно до абзацу "в" підпункту 195.1.3 пункту 195.1 статті 195 Податкового кодексу України (далі – ПК України) послуги з обслуговування повітряних суден, що виконують міжнародні рейси, оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою. При цьому до послуг з обслуговування повітряних суден, які виконують міжнародні рейси, належать послуги, які комплексно необхідні та безпосередньо пов’язані з виконанням міжнародного рейсу, а саме:
...
Юридична особа придбала автомобіль у фізичної особи. Які необхідно сплатити податки та збори при цій операції?
Згідно з пунктом 12 Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 1998 р. № 1740, платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з відчуження легкових автомобілів є підприємства, установи та організації всіх форм власності, а також фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні в територіальних органах з надання сервісних послуг МВС. Згідно з підпунктом 14.1.16
...
Компания поставляет оборудование бюджетному предприятию (оплата за счет бюджетных средств) неплательщику НДС в текущем году и оплата произойдет в текущем году. Соответственно на оплату будет выписана налоговая накладная. В следующем году может произойти ситуация, когда часть оборудования надо будет заменить на другое. КВЕДы те же, но номер оборудования другой (лучшего качества или более подходящее для целей использования).
Компания поставляет оборудование бюджетному предприятию (оплата за счет бюджетных средств) неплательщику НДС в текущем году и оплата произойдет в текущем году. Соответственно на оплату будет выписана налоговая накладная. В следующем году может произойти ситуация, когда часть оборудования надо будет заменить на другое. КВЕДы те же, но номер оборудования другой (лучшего качества или более подходящее для целей использования). Расчет корректировки в этом случае согласно пункту 192.2 не составляется, стоимость не изменяется, договор тот же, возврата оплаты не происходит. Новых налоговых обязательст
...
Добрий день! Підприємству заблоковано реєстрацію податкових накладних з посиланням на пункт 6 Критеріїв оцінки ступеня ризиків наказ № 567, а саме: невідповідність обсягів постачання обсягам придбання по товарах згідно з УКТ ЗЕД. Підприємство здійснює виробництво продукції не самостійно, а передає сировину для подальшої переробки згідно з договором переробки давальницької сировини. Прошу надати пояснення, які документи необхідно надати до ДФС для розблокування податкових накладних.
Доброго дня! Дякуємо за Ваше питання! Для реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), реєстрація яких зупинена відповідно до вимог пункту 201.16 статті 201 ПК України, платник податку має право протягом 365 календарних днів з дня виникнення відповідного податкового зобов’язання звернутися до комісії Державної фіскальної служби України, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН або відмову в такій реєстрації (далі – Комісія ДФС). Перелік документів, які необхідно подати для відновлення р
...
Що таке послуги з обслуговування повітряних суден, що виконують міжнародні рейси?
Чинне національне законодавство не містить визначення поняття послуг з обслуговування повітряних суден, що виконують міжнародні рейси. Проте Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI передбачає перелік операцій, які складають зміст послуг з обслуговування повітряних суден, що виконують міжнародні рейси. Так, відповідно до підпункту в) підпункту 195.1.3 пункту 195.1 статті 195 Податкового кодексу України:
...
Чи є позов про скасування податкових повідомлень-рішень позовом майнового характеру?
За усталеною правозастосовчою практикою адміністративні позови про скасування податкових повідомлень - рішень кваліфікують як «позови майнового характеру». Ця кваліфікація ґрунтується на листі Вищого адміністративного суду України від 18 січня 2012 року № 165/11/13-12, згідно з яким «звернені до суду вимоги про скасування рішення відповідача – суб’єкта владних повноважень, безпосереднім наслідком яких є зміна складу майна позивача, є майновими». Передусім слід нагадати, що функції суду при розгляді публічно-правових спорів мають свою специфіку. Адмініс
...
Які правові наслідки має оскарження рішення, дії/бездіяльності контролюючих органів у судовому порядку?
Законодавством передбачені такі наслідки оскарження в судовому порядку рішення, дій або бездіяльності контролюючого органу. 1. Грошове зобов’язання є неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили Згідно зі статтею 255 КАС України постанова суду першої інстанції, якщо інше не встановлено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного проваджен
...
Чи зобов’язаний податковий орган дотримуватися послідовності дій, визначеної Податковим кодексом України, щодо стягнення податкового боргу, якщо у платника відсутні розрахункові рахунки? Чи може суд здійснювати стягнення податкового боргу за рахунок активів платника податків?
Відповідно до пункту 95.1 статті 95 ПК України контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності – шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Із змісту зазначеної норми можна прийти до висновку, що для стягнення податкового боргу з майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, йому спочатку потрібно довести, що у такого платника відсутні кошти. Відповідно до підпункту 14.
...
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію