Податкова аналітика
Який код УКТ ЗЕД зазначається в податковій накладній при постачанні теплової енергії?
У пункті 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) міститься вимога щодо обов’язку платника податку на додану вартість на дату виникнення податкових зобов’язань складати податкову накладну та реєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПК України термін, а також визначено перелік обов’язкових реквізитів податкової накладної, серед яких, зокрема, підпунктом «і» такого пункту міститься: код товару згідно з УКТ ЗЕД; для послуг – код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі –
...
Які наслідки для платника матиме допущення помилки у коді товару/послуги у податковій накладній?
За аналізом ПК України помилка у кодах товарів та послуг у податковій накладній може мати такі наслідки: - застосування штрафних санкцій за пунктом 120-1.3 статті 120-1 ПК України; - неможливість формування податкового кредиту. Щодо сплати штрафу Відповідно до пункту 35-1 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України до 31 грудня 2017 року не застосовуються штрафні санкції, передбачені пунктом 120-1.3 статті 120-1 ПК України, за помилки, допущені в податковій накладній під час зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та/або коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг. Тобто до
...
У яких податкових накладних/розрахунках коригування коди товарів та послуг не вказуються?
Відповідно до пункту 16 Порядку заповнення ПН, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015  № 1307, передбачається, що коди товарів/послуг не зазначаються у податкових накладних/розрахунках коригування, які складені: - відповідно до положень пункту 198.5 статті 198 та статті 199 ПК України; - на суму перевищення бази оподаткування над фактичною ціною; - в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції оператором інвестору відповідно до підпункту а) пункту 337.4 статті 337 ПК України.
...
Чи потрібно вказувати коди товарів/послуг у податкових накладних (ПН) або розрахунках коригування (РК), складених до 01.01.2017 , але зареєстрованих у 2017 році?
У податкових накладних/розрахунках коригування, що реєструвалися в 2017 році, але були складені до 01 січня 2017 року, коди послуг та товарів (крім підакцизних товарів та товарів, ввезених в Україну) не зазначаються, оскільки на дату складання таких документів діяла попередня редакція статті 201 ПК України, відповідно до якої у ПН/РК зазначалися лише коди підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України.
...
Який код товару вказуватиметься в податковій накладній при поставці товарів у наборі?
Відповідно до абзацу другого пункту 201.7 статті 201 ПК України у разі, якщо частка товарів/послуг, послуг не містить відокремленої вартості, перелік (номенклатура) частково поставлених товарів/послуг зазначається в додатку до податкової накладної у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та враховується при визначенні загальних податкових зобов'язань.
...
Як заповнювати платнику ПДВ податкову накладку/розрахунок коригування, якщо відповідний код товару в УКТ ЗЕД відсутній?
За підпунктом і) пункту 201.1 статті ПК України коди товарів за УКТ ЗЕД в обов’язковому порядку вказуються у податковій накладній (далі – ПН) та розрахунку коригування (далі – РК). Коди УКТ ЗЕД відповідно до частини першої статті 67 Митного кодексу України затверджуються законом про митний тариф, тобто основною їх метою є закріплення митних ставок для товарів, які ввозяться на територію України. Таким чином, певні види товарів, які фізично не можуть переміщатися через кордон, в УКТ ЗЕД просто відсутні. Це, наприклад, об’єкти нерухомого майна та нематеріальні активи тощо
...
Які коди товарів та послуг вказуються у податкових накладних та розрахунках коригування з 2017 року?
За змінами до підпункту і) пункту 201.1 статті ПК України, які набрали чинності 01 січня 2017 року, у податковій накладній (далі – ПН) та розрахунку коригування (далі – РК) в обов’язковому порядку вказуються коди товарів за УКТ ЗЕД та послуг за Державним класифікатором продукції та послуг.  01 березня 2017 року набрав чинності наказ Мінфіну від 23.02.2017 № 276, яким було затверджен нову форму податкової накладної та зміни до порядку її заповнення, що приводить вищезазначені документи до відповідності з вимогами змін у ПК України, які набрали чинності  01.
...
Чи притягатиметься платник ПДВ до відповідальності за відсутність коду послуги у податковій накладній?
Відповідно до підпункту і) пункту 201.1 статті 201 ПК України у податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов'язкові реквізити: код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг – код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг; платники податків, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг неповністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду. Отже, платнику ПДВ у податковій накла
...
Чи може платник ПДВ, який невчасно зареєстрував податкову накладну/розрахунок коригування, не чекаючи на отримання податкового повідомлення-рішення самостійно начислити та сплатити суму штрафу?
При наданні відповіді на поставлене запитання необхідно враховувати положення податкового законодавства, яким регламентовано порядок функціонування системи адміністративного оподаткування податку на додану вартість (далі – СЕА ПДВ). Так, у разі порушення встановлених абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим пункту 201.10 статті 201 ПК України строків для реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування до платника ПДВ застосовуються штрафні санкції за статтею 120-1 ПК України. Проте пунктом 25 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінет
...
Які наслідки для покупця у разі, якщо продавець у податковій накладній допустив помилку і не бажає її виправляти?
Відповідь на це питання залежить від того, яку саме помилку було допущено продавцем. Так, відповідно до положення пункту 201.10 статті 201 ПК України не може бути причиною скасування податкового кредиту, сформованого по податкових деклараціях/розрахунку коригування, у яких наявні помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 статті 201 ПК України (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають: - ідентифікувати здійснену операцію; - її зміст (товар/послугу, що постачаються); - період; - сторони; - та суму податкових зобов'язань з ПДВ.
...
Який порядок реєстрації податкової накладної в ЄРПН у разі її складання філією, якій делеговано таке право?
Відповідно до Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, якщо не зареєстровані платниками податку на додану вартість філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно здійснюють постачання товарів/послуг та проводять розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до складу якого входять такі структурні підрозділи, може делегувати філії або структурному підрозділу право складання податкових накладних. Для цього платник податку повинен кожній філії та кожному структурному підрозді
...
Скільки податкових накладних необхідно виписати, якщо покупець одного і того ж дня оплачує товар кількома авансовими платежами?
Відповідно до пункту 201.7 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) податкова накладна виписується на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).
У такому випадку за правилом «першої події» (пункт 187.1 статті 187 ПК України) дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг є датою виникнення податкового зобов’язання з ПДВ, на яку платнику і необхідно скласти податкову накладну. Державна податкова служба України в узагальню
...
Що таке аграрні розписки?
Аграрна розписка згідно зі статтею 1 Закону України «Про аграрні розписки» (далі – Закон) є товаророзпорядчим документом, що фіксує безумовне зобов’язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених у ньому умовах. Аграрні розписки бувають двох видів: 1) товарні аграрні розписки, які встановлює безумовне зобов’язання боржника за аграрною розпискою здійснити поставку узгодженої сільськогосподарської продукції, якість, кількість, місце та строк поставки якої визначені аграрною р
...
Рахунки, які відкриваються в органах Казначейства України. Правові засади їх відкриття та закриття
В БК України закріплено засади відкриття Казначейством України різних видів рахунків, зокрема і рахунків його “клієнтів”. Так, в ч. 5 ст. 56 БК України закріплено, що “Усі надходження бюджету та витрати бюджету мають відображатися на рахунках у хронологічному порядку відповідно до встановленої законодавством процедури”; в абз 7 ч. 1 ст. 43 БК України закріплено, що “в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (далі - органи Казначейства України), бюджетним установам відкриваються рахунки у встановленому законодавством порядку”; в ч. 7 ст. 43 БК України передбачено, що
...
Внутрішня структура єдиного казначейського рахунку відповідно до Плану рахунків по виконанню державного та місцевого бюджетів
Так, відповідно до п. 4 Положення про Державну казначейську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. № 215, Казначейство забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунка, відкритого у Національному банку, зокрема здійснює відкриття і закриття рахунків в національній валюті, проводить операції на рахунках, формує та видає виписки з рахунків, здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та інше, а також здійснює відкриття, закриття та обслуговування ра
...
Казначейське обслуговування бюджетних коштів
1. Становлення казначейського обслуговування бюджетних коштів в Україні Бюджетна система України та бюджетний процес пройшли декілька  хвиль процесу реформування, центральним етапом якого було запровадження казначейського обслуговування бюджетних коштів, яку передувала банківська система виконання бюдежтів. Згідно з Указом Президента України від 27 квітня 1995 року № 335/95, при Міністерстві фінансів України було створене Державне казначейство України, метою функціонування якого стало забезпечення ефективного управління коштами Державного бюджету України, підвишення оперативноості в фінансув
...
Єдиний казначейський рахунок
Система казначейського обслуговування бюджетних коштів та її правове підгрунття, базується на правовому положенні, закріпленому в ст. 43 БК України, де передбачено: “Казначейство України забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунку, відкритого у Національному банку України”. Поняття “Єдиний казначейський рахунок” закріплене п. 23-1 ч. 1 ст. 2 БК України, це закріплено, що це “рахунок, відкритий центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів (далі - Казначейст
...
Чому паливний бак транспортного засобу не є місцем зберігання пального?
Новації Закону України від 19.12.95 №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (далі — Закон №481), які набули чинності 1 липня 2019 року передбачають ліцензування операцій з пальним. Зокрема, передбачено отримання ліцензії на право зберігання пального ( частина 1 статті 15 Закону №481 ). Суб’єкти господарювання отримують ліцензії на право зберігання пального на кожне місце зберігання пального ( частина 8 статті 15 Закону №481 ). Відповідно до частини 52 статті 1 Закону №481 місце зберіга
...
Особливості сплати ЄСВ представниками адвокатського корпусу України
Питання сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ або єдиний соціальний внесок) особливо гостро постало серед осіб, які здійснюють адвокатську діяльність. Перш за все такий ажіотаж пов’язаний зі змінами до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», які набрали чинності 01 січня 2017 року і передбачають обов’язковість сплати ЄСВ всіма самозайнятими особами незалежно від факту отримання протягом звітного року (або окремого місяця звітного року) чистого доходу. Отже, далі розгл
...
Бюджетне зобов’язання за державними деривативами
Окремим видом бюджетних зобов’язань є бюджетне зобов’язання за державними деривативами , поняття якого визначене в п. 7-1 ч. 1 ст. 2 БК України:  “ бюджетне зобов’язання, згідно з яким необхідно здійснити видатки на виплати за державними деривативами відповідно до умов їх розміщення протягом поточного бюджетного періоду та/або в майбутніх ”. Державні деривативи є різновидом цінних паперів поняття яких визначене в ст. 15-1 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”: “Державний дериватив - цінний папір, що розміщується державою на м
...
Бюджетне фінансове зобов’язання
Четвертою стадією виконання бюджету за видатками та кредитуванням відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 46 БК України є етап, що має назву “отримання товарів, робіт і послуг”. Насправді отримання товарів, робіт і послуг є юридичним фактом, що фіксується розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів у відповідних підтвердних документах (актах виконаних робіт, акт приймання виконаних будівельних робіт, акт приймання-передачі наданих послуг, акти приймання-прередавання товарної продукції  тощо), примірний перелік яких наведено в Методичних рекомендаціях щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бю
...
Який порядок податкового обліку ремонтів, модернізацій невиробничих основних засобів?
Невиробничі основні засоби – це основні засоби «не призначені для використання в господарській діяльності платника податку» (підпункт 138.3.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755–VI, далі – ПК України). Про те, які об’єкти можуть належати до невиробничих, а іншими словами «негоспдіяльних» основних засобів, ішлося в матеріалі «Що таке невиробничі основні засоби та невиробничі нематеріальні активи?». Вплив на базу оподаткування податком на прибуток конкретної господарської операції залежить від того: як вона позначилася на бухгалтерському фінансовому результаті. Бо визначаюч
...
Поняття “бюджетне зобов’язання” та види зобов’язань, на підставі яких воно виникає
Бюджетне зобов’язання є центральним елементом суспільних відносин, що виникають в сфері виконання бюд­жету за видатками та кредитуванням, як окремої стадії бюджетного процесу. Так, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 46 БК України взяття бюджетних зобов`язань є третьою стадією виконання бюджету за видатками та кредитуванням, що слідує після “затвердження кошторисів, паспортів бюджетних програм, а також порядків використання бюджетних коштів”. Первинним бюджетним повноваженням, на підставі якого можуть виникати бюджетні зобов’язання, є бюджетне призначення,  яке надається головному розпоряднику бюджет
...
Довгострокове зобов’язання за енергосервісом
Довгострокові зобов’язання за енергосервісом виникають у учасників бюджетного процесу в результаті укладення договорів, спрямованих на зниження рівня енергоспоживання будівель, які закріплені на майновому праві господарського відання чи оперативного користування за бюджетними установами, якими вони користуються для виконання покладених на них функцій, а також будівель житлового фонду, що знаходяться у їх віданні. В бюджетному процесі такі бюджетні установи виступають в правовому статусі розпорядників бюджетних коштів. Правові та економічні засади здійснення енергосервісу для підвищення енерг
...
Особливості участі Казначейства України у сфері виконання місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями
Згідно з ч. 2 ст. 78 БК України Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється органами Казначейства України відповідно до статті 43 цього Кодексу, при цьому Казначейство України веде облік усіх надходжень, що належать місцевим бюджетам, та за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим з відповідними місцевими фінансовими органами, здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету. Однак відповідно до абз 3 ч. 2 ст. 78 БК України, “за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради при виконанні м
...
Особливості участі Казначейства України у сфері виконання Державного бюджету за доходами та іншими надходженнями
В розвиток положень статей 43, 45 та 112 БК України прийнято Порядок казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 29.01.2013 року № 43 (далі – Порядок № 43). Відповідно до п. 2.2 вказаного Порядку № 43 у процесі казначейського обслуговування доходів та інших надходжень Державного бюджету органи Казначейства: відкривають бюджетні рахунки у національній валюті у Державній казначейській службі України для зарахування до державного бюджету доходів та інших надходжень (далі - платежі); відкривають, закриваю
...
Правові засади виконання бюджетів за доходами в частині зарахування коштів до бюджетів
Всі бюджети виконуються за доходами відповідно до положень БК України, в якому чітко розмежовано доходи таких бюджетів, а також наведено перелік надходжень кожного з бюджетів, що належать саме до їх доходів.          В бюджетному законодавстві закріплено загальні засади визначення та зарахування доходів бюджетів, що поширюються на всію бюджетну систему, зокрема: 1. Пріоритет загального фонду бюджету щодо спеціального, що закріплений зокрема щодо Державного бюджету в п. 1 ч. 2 ст. 13 БК України: “Складовими частинами загального фонду бюджету є… всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для
...
Учасники бюджетного процесу з виконання бюджетів за доходами
Учасниками бюджетного процесу з виконання бюджетів за доходами, в контексті ч. 3 ст. 19 БК України, є органи держави, Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування, установи і організації, повноваження яких в сфері виконання бюджетів за доходами визначені передусім на рівні Конституції та законів України, зокрема: 1.Кабінет Міністрів України відповідно до п. 6 ст. 116 Конституції України “забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України”; 2. Міністерство фінансів України здійснює зокрема: “здійснює загальну організацію та управління виконанням
...
Виконання бюджетів за доходами як складова бюджетного процесу, поняття надходжень і доходів
В п. 4 ч. 1 ст. 19 БК України як окрему четверту стадію бюджетного процесу виокремлено “виконання бюджету, включаючи внесення змін до закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет)”. Виконання бюджету триває протягом бюджетного періоду, проте організаційні суспільні відносини з забезпечення виконання бюджетів розпочинаються з моменту набрання чинності акту про бюджет (Закону про Державний бюджет чи відповідного рішення про місцевий бюджет). Виконання бюджетів здійснюється як за надходженнями, так і за витратами. В п. 37 ч. 1 ст. 2 БК України поняття “надходження” визначаєт
...
Чи буде порушене право третіх осіб на судовий захист в разі незалучення їх до участі у справі в суді апеляційної інстанції?
Відповідно до ст. 55 Конституції України кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Право особи на судовий захист передбачає, що кожному гарантується захист його прав, свобод та законних інтересів незалежним і безстороннім судом, утвореним відповідно до закону[1]. У рішенні від 28.11.2003 у справі № 1-17/2013 Конституційний Суд України зазначив, що одним з елементів права особи на судовий захист, гарантованого статтею 55 Конституції України, є доступ до правосуддя. Відповідно до ст. 6 Конвенції про захист п
...
Яким чином узгоджуються положення частини другої статті 50 КАСУ про наслідки незалучення у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, із положеннями КАСУ, якими передбачена можливість таких осіб оскаржувати рішення суду першої чи апеляційної інстанцій?
Відповідно до ч. 2 ст. 50 КАС України у разі розгляду справи без повідомлення третьої особи про розгляд справи обставини справи, встановлені судовим рішенням не мають юридичних наслідків при розгляді позову, пред'явленого стороною, яка брала участь у цій справі, до цієї третьої особи або позову, пред'явленого цією третьою особою до такої сторони. Отже, вказаною правовою нормою встановлено правові наслідки розгляду справи без повідомлення про її розгляд третьої особи – встановлені судовим рішенням у такій справі обставини не матимуть преюдиційного значення при розгляді позову, пред'явленого ст
...
Чи можуть треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору і які не були залучені до участі у справі в суді першої інстанції, бути залучені до участі під час апеляційного провадження у цій справі?
Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» правосуддя в Україні здійснюється виключно судами та відповідно до визначених законом процедур судочинства. Згідно з ч. 1 ст. 3 КАС України порядок здійснення адміністративного судочинства встановлюється Конституцією України, цим Кодексом та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Порядок вступу та залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, регулюється ст. 49 КАС України. Відповідно до ч. 2 цієї статті треті особи, які не заяв
...
Якими нормами слід керуватись при розстроченні/відстроченні сплати судового збору – КАС України чи ЗУ «Про судовий збір»?
15.12.2017 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 03.10.2017 р. № 2147-VIII, який у різних законодавчих актах визначив відмінні норми, що регулюють питання відстрочення, розстрочення судового збору, зменшення його розміру або звільнення від сплати в адміністративному процесі. Так, згідно з ч. 1 ст. 133 Кодексу адміністративного судочинства України суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою зменши
...
Який строк для пред’явлення до примусового виконання посвідчень комісій по трудових спорів та виконавчих документів, за якими стягувачем є держава чи державний орган, відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» № 1404-VIII?
Із прийняттям нового Закону України «Про виконавче провадження» № 1404-VIII від 02.06.2016 (далі – Закон № 1404-VIII) у правозастосовчій практиці з’явилось чимало запитань. Зокрема, виникло питання, чи є обов’язковою до виконання норма частини 1 статті 12 Закону № 1404-VIII щодо пред’явлення до примусового виконання посвідчень комісій по трудових спорах та виконавчих документів, за якими стягувачем є держава або державний орган, де вказано, що такі документи можуть бути пред’явлені до примусового виконання протягом трьох місяців, чи такі строки можуть бути встановлені на розсуд органу, який ви
...
Щодо особливостей пред’явлення виконавчого документа до виконання, пов’язаних із набуттям чинності Законом України «Про виконавче провадження» № 1404-VIII від 02.06.2016?
Останнім часом суди мають вирішити низку питань, пов’язаних із набуттям чинності Законом № 1404-VIII. Одне з них – який строк пред’явлення виконавчого документа до виконання має зазначатись у виконавчому листі, якщо рішення, щодо примусового виконання якого видається виконавчий лист, вступило в законну силу до набрання чинності Законом України «Про виконавче провадження» № 1404-VIII від 02.06.2016 (далі – Закон № 1404-VIII), а клопотання про видачу виконавчого листа подано стягувачем до суду після набрання чинності Законом № 1404-VIII? Вирішуючи питання щодо застосування частин 1 та 2 ст.12
...
Чи була громадська організація, що діє в інтересах члена своєї організації та не мала статусу юридичної особи платником судового збору у розумінні статей 2, 4, 5 Закону України «Про судовий збір» від 8 липня 2011 року № 3674-ІV (у редакції станом з листопада 2016 року по 15 грудня 2017 року)?
Кодекс адміністративного судочинства України надавав і надає право звернутися до адміністративного суду кожному, хто вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені його права, свободи або інтереси, незалежно від його громадянства, походження, соціального та майнового стану, расової та національної належності, статті, освіти, мови, релігійних переконань, місця проживання тощо. Зокрема, правом на звернення до суду наділені громадські об’єднання (громадські організації та громадські спілки), які відповідно до частини 5 статті 1 Закону України «Про громадські об’
...
Чи поширюються особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів на вимоги про відшкодування шкоди у розумінні статті 266 КАС України?
Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів визначені статтею 266 КАС України, відповідно до ч. 1 якої правила цієї статті поширюються на розгляд адміністративних справ щодо: 1) законності (крім конституційності) постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України; 2) законності дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя
...
У якому порядку (загального чи спрощеного провадження) повинна бути застосована частина друга статті 266 КАС України з урахуванням положень пункту 2 частини четвертої статті 257 КАС України?
Відповідно до ч. 1 ст. 12 КАС України адміністративне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного). Згідно з ч. 5 ст. 12 КАС України умови, за яких суд має право розглядати справи у загальному або спрощеному позовному провадженні, визначаються цим Кодексом. Відповідно до ч. 2 ст. 266 КАС України адміністративні справи, зазначені у пунктах 1 - 3 частини першої цієї статті, розглядаються у порядку спрощеного позовного провадження Верховним Судом у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з п
...
Чи платники єдиного податку сплачують ПДВ у випадку постачання нерезидентом на їх користь послуг на митній території України?
Відповідно до підпункту б) пункту 185.1 статті 185 розділу V Податкового кодексу України (далі – ПК України) операції постачання послуг на митній території України є об’єктом оподаткування ПДВ. Правила визначення місця постачання послуг регулюються статтею 186 розділу V ПК України. Зі свого боку згідно з пунктом 180.2 статті 180 розділу V ПК України особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на
...
Засади ведення бухгалтерського обліку виконання бюджетів
1. Загальні засади ведення бухгалтерського обліку виконання бюджетів Принцип єдності бюджетної системи України, закріплений в ст. 7 БК України,  передбачає зокрема єдність ведення бухгалтерського обліку і звітності. Не зважаючи на те, що ні в преамбулі до Бюджетного кодексу України, ні в ст. 1 БК України не зазначено, що до відносин, що регулюються Бюджетним кодексом України належать відносини з бухгалтерського обліку виконання бюджетів, саме БК України має пріортет з такого регулювання. Так, глава 10 БК України (що вміщує, зокрема, статті 56 і 57) присвячена питанням бухгалтерського обліку
...
За яких підстав контролюючий орган може накласти адміністративний арешт на кошти платника податків?
Загальна процедура реалізації контролюючим органом своєї компетенції щодо накладення адміністративного арешту встановлена статтею 94 Податкового кодексу України (далі – ПК України). Так, згідно з пунктом 94.1 статті 94 ПК України адміністративний арешт майна платника податків (далі – арешт майна) є винятковим способом забезпечення виконання платником податків його обов'язків, визначених законом. Причому відповідно до пункту 94.3 статті 94 ПК України арешт майна полягає у забороні платнику податків вчиняти щодо свого майна, яке підлягає арешту, дії, зазначені у пункті 94.5 цієї
...
Як, коли і де реєструються акцизні склади пересувні?
Для платників акцизного податку, які здійснюють операції з реалізації пального та спирту етилового, з 1 липня 2019 року актуальне нове поняття — акцизний склад пересувний. Подаємо необхідну інформацію для осіб, які прагнуть мати впевненість у своєму статусі (чи у його відсутності) розпорядника акцизного складу пересувного. Відповідно до пп. 14.1.6-1 п. 14.1 статті 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ (далі — ПК України) акцизний склад пересувний — це транспортний засіб (автомобільний, залізничний, морський, річковий, повітряний, магістральний трубопровід), на якому переміщу
...
ІСІ(КІФ) як фінансова установа викупив у банка право вимоги до ТОВ за банківським кредитом, забезпеченим іпотекою від цього ТОВ. Викуп здійснено з дисконтом. КІФ стягує предмет іпотеки (об'єкт нерухомості) в погашення боргу, по номінальній вартості боргу. КІФ залишає об'єкт нерухомості у своїй власності як актив спільного інвестування з метою отримання доходу (орендних платежів).
ІСІ(КІФ) як фінансова установа викупив у банка право вимоги до ТОВ за банківським кредитом, забезпеченим іпотекою від цього ТОВ. Викуп здійснено з дисконтом. КІФ стягує предмет іпотеки (об'єкт нерухомості) в погашення боргу, по номінальній вартості боргу. КІФ залишає об'єкт нерухомості у своїй власності як актив спільного інвестування з метою отримання доходу (орендних платежів). ТОВ - платник ПДВ, нарахував податкові зобов'язання і зареєстрував податкову накладну на суму стягнення, що не нижче залишкової вартості на початок кварталу, у якому відбулося стягнення. Запитання для податкових наслі
...
Доброго дня! Просимо Вас надати консультацію з приводу наступного питання: Фізична особа-підприємець платник єдиного податку (2-га група) має у власності нежитлову нерухомість загальною площею понад 1200 кв.м. та має намір здавати її в оренду.
Доброго дня! Просимо Вас надати консультацію з приводу наступного питання: Фізична особа-підприємець платник єдиного податку (2-га група) має у власності нежитлову нерухомість загальною площею понад 1200 кв.м. та має намір здавати її в оренду. В силу приписів п.291.5.3 ПКУ України не можуть бути платниками єдиного податку першої - третьої груп фізичні особи - підприємці, які надають в оренду нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів. Виникає питання, у який спосіб, окрім варіанту передачі приміщень в оренду від імені фізичної
...
Контракт заключили с Иностранной компанией по отгргузке нашей продукции , условия поставки инкотермс DAP. Первую часть клиент оплатил до отгрузки . Вторую после отправления. В Декларации задекларирована сумма 3963 ЕВРО ( товар+доставка) Клиент недоплатил 12 евро ( коммиссия банков снята с суммы нашей) Комиссия нигде не указана.Всего поступило денег 3651 евро . Клиент (сумму коммиссионых банка )доплачивать не хочет. На какую сумму выписывать налоговую накладную?
Добрий день! Дякуємо за поставлене запитання, по якому надаємо на Вам наступну відповідь. Згідно з підпунктом б) пункту 187.1 статті 187 Податкового кодексу України (далі – ПК України) датою виникнення податкових зобов'язань з ПДВ в разі експорту товарів є дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства. При чому, за пунктом 187.11 статті 187 ПК України попередня (авансова) оплата вартості товарів, що вивозяться за межі митної території України чи ввозяться на митну територію України,
...
Доброго дня. Прошу надати розяснення з приводу наступного питання. З 04.07.2019 року звільняється головний бухгалтер нашого товариства (єдиний бухгалтер). З 01.08.2019 маємо намір залучити для надання бухгалтерських послуг сторонню компанію. До 01.08.2019 теперішній головбух готовий виконувати дану роботу на умовах договору ЦПХ. Однак головбух не є зареєстрованим як фізична особа-підприємець. Чи може наше товариство укласти з фізичною особою (не підприємцем) договір ЦПХ?
Доброго дня. Прошу надати розяснення з приводу наступного питання. З 04.07.2019 року звільняється головний бухгалтер нашого товариства (єдиний бухгалтер). З 01.08.2019 маємо намір залучити для надання бухгалтерських послуг сторонню компанію. До 01.08.2019 теперішній головбух готовий виконувати дану роботу на умовах договору ЦПХ. Однак головбух не є зареєстрованим як фізична особа-підприємець. Чи може наше товариство укласти з фізичною особою (не підприємцем) договір ЦПХ? Якщо ні, прошу надати Ваші поради з приводу виходу з даної ситуації. Наперед вдячний. Доброго дня! Дякуємо за запитання, н
...
Наше предприятие подписало договор о совместной деятельности с финансовой компанией без объединения вкладов и создания юрлица. Необходимо ли в финансовой отчетности выделять суммы по доходам и расходам по такой деятельности?
Доброго дня, дякуємо за Ваше запитання, у відповідь зазначаємо наступне: Пунктом 19 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91 (далі – П(С)БО 12), який є нормою прямої дії, передбачено таке: «Кожний учасник спільної діяльності без створення юридичної особи відображає у своїх облікових регістрах (на окремих рахунках аналітичного обліку) і у фінансовій звітності: а) активи, задіяні у спільній діяльності, які він контролює, або свою частку у спільно контрольованих акти
...
Доброго дня, ваше підприємство вирішило розраховувати та виплачувати добові витрати робітникам в сумі понесених ними витрат на підставі наданих документів. Тобто, в наказі на відрядження фігурує не фіксована сумма добових, а обов"язкове надання розрахункових документів для их виплати в якости добових. Але, під час відрядження не завжди є витрати, підтверждені документами (частіше приймаюча сторона бере на себе всі стандартні витраті, харчування тощо), тому ми зовсім не нараховуємо добових.
Доброго дня, ваше підприємство вирішило розраховувати та виплачувати добові витрати робітникам в сумі понесених ними витрат на підставі наданих документів. Тобто, в наказі на відрядження фігурує не фіксована сумма добових, а обов"язкове надання розрахункових документів для их виплати в якости добових. Але, під час відрядження не завжди є витрати, підтверждені документами (частіше приймаюча сторона бере на себе всі стандартні витраті, харчування тощо), тому ми зовсім не нараховуємо добових. Правомірні наші дії в цьому тверджені? Якщо так,якими документами можливо це пдтвердити та як правомірно
...
Доброго дня! Просимо надати в межах нашого ліміту податкову консультацію із наступного питання. Чи повинен платник ПДВ включати операції із продажу корпоративних прав, що не є об'єктом оподаткування ПДВ, до рядка 5 Декларації з ПДВ, та чи повинні такі операції враховуватися в розрахунках пропорційного віднесення сум податку до податкового кредиту з ПДВ на підставі ст.199 ПКУ? Дякуємо за відповідь!
Добрий день! Дякуємо Вам за поставлене запитання, по якому надсилаємо наступну відповідь. Щодо відображення факторингових операцій у податковій звітності з ПДВ У рядку 5 податкової декларації з ПДВ, згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016  № 21, зазначаються обсяги: 1) операцій, які не є об'єктом оподаткування ( стаття 196 розділу V Кодексу ); 2) операцій з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V  Кодексу за межами митної території України; 3
...
Доброго дня! Просимо надати в межах нашого ліміту податкову консультацію із наступного питання. Чи повинен платник ПДВ включати факторингові операції, що не є об'єктом оподаткування ПДВ, до рядка 5 Декларації з ПДВ, та чи повинні такі операції враховуватися в розрахунках пропорційного віднесення сум податку до податкового кредиту з ПДВ на підставі ст.199 ПКУ? Дякуємо за відповідь!
Добрий день! Дякуємо Вам за питання, по якому надсилаємо наступну відповідь. Щодо відображення факторингових операцій у податковій звітності з ПДВ Відповідно до абзацу другого підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 Податкового кодексу України (далі – ПК України) не є об’єктом оподаткування ПДВ відступлення права вимоги, переведення боргу, торгівлі за грошові кошти або цінні папери борговими зобов’язаннями (вимогами), за винятком операцій з інкасації боргових вимог та факторингу (факторингових) операцій, крім факторингових операцій, якщо об'єктом боргу є валютні цінн
...
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити