Податкова аналітика
Що таке територіальна громада?
Територіальна громада – це жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр, як це встановлено у нормі статті 1 Закону України «Про місцеве самоврядування». Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, мі
...
Що таке місцевий орган виконавчої влади?
Відповідно до норм статті 118 Конституції України виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади (стаття 1 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»). Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою.
...
Які правила нарахування пені за недоплати минулих звітних періодів з урахуванням зміни відповідних правил у часі?
Проблеми обчислення пені за недоплати минулих звітних періодів зумовлені частими системними змінами інституту пені в Податковому кодексу України (далі – ПК України). Таке реформування законодавства в контексті пені має наслідком неоднозначні позиції щодо застосування тих чи інших норм у часі. Докорінних змін нормативні положення з пені зазнали з 1 січня 2017 року з набранням чинності  Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» № 1797-VIII від 21.12.2016. Ключові зміни інституту пені Одна з ключових змін інституту пені б
...
Оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходів з джерелом їх походження з України, що виплачуються фізичній особі - нерезиденту іншим нерезидентом
Відповідно до пункту 162.1 статті 162 Податкового кодексу України (далі – ПК України) платниками податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізичні особи - резиденти, які отримують доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи, а також фізичні особи - нерезиденти, які отримують доходи з джерела їх походження в Україні, і податкові агенти. Визначення поняття нерезидентів – фізичних осіб, наведене в підпункті 14.1.122 пункту 14.1 статті 14 ПК України, дано через визначення поняття фізичних осіб – резидентів, тобто нерезидентами є фізичні особи, які не є резидентами України
...
Для чого потрібна довідка про сплачений фізичною особою - нерезидентом податок на прибуток (доходи) в Україні та як її отримати?
Відповідно до підпункту 162.1.1 пункту 162.1 статті 162 Податкового кодексу України (далі – ПК України) платниками податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) є фізичні особи - резиденти, а також фізичні особи – нерезиденти, якщо вони отримують доходи з джерела їх походження в Україні (крім нерезидентів, які мають дипломатичні привілеї та імунітет). Оподаткування доходів фізичних осіб - нерезидентів з джерелом їх походження в Україні здійснюється за тими ж правилами та ставками, що визначені для фізичних осіб - резидентів, з урахуванням деяких особливостей, визначених нормами пункту 170.10
...
Чи тягне за собою зміна розміру нормативної грошової оцінки зміни розміру плати за землю?
Зважаючи на те, що нормативна грошова оцінка є базою оподаткування земельним податком, зміна її розміру тягне автоматичну зміну розміру податкового зобов’язання. При цьому сума податку до сплати фізичними особами буде визначена контролюючим органом відповідно до приписів статті 286 Податкового кодексу України (далі – ПК України). У той же час юридичні особи відповідно до пункту 286.2 статті ПК України у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі зобов’язані подати разом із податковою декларацією відповідну довідку (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки
...
Які коефіцієнти впливають на розмір нормативної грошової оцінки?
Базова нормативна грошова оцінка (далі – НГО) земельних ділянок може підвищуватися або занижуватися на певні визначені законодавством коефіцієнти, що залежать від економічних та інших характеристик земельної ділянки.  Відповідні коригуючі коефіцієнти передбачені нормативно-правовими актами, які регулюють порядок здійснення НГО земель сільськогосподарського призначення, несільськогосподарського призначення та земель населених пунктів: Порядком нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення № 262, затвердженим спільним наказом Мінагрополі
...
Чи потрібно платнику самостійно застосовувати новий коефіцієнт функціонального використання та визначати розмір нормативної грошової оцінки при зміні цільового призначення земельної ділянки?
Відповідно до пункту 5 Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів № 1647/29777, затвердженого наказом Мінагрополітики № 489 від 25.11.2016 (далі – Порядок № 1647/29777), коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (Кф), встановлюється на підставі Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1011/18306 (додаток 1). Варто зауважити, що до моменту прийняття Порядок
...
Як індексується нормативна грошова оцінка?
Вимоги до щорічної індексації нормативної грошової визначаються статтею 289 ПК України. Суть індексації зводиться до щорічної зміни величини нормативної грошової оцінки шляхом її добутку до коефіцієнту індексації, який публікується Держгеокадастром на початку кожного року у формі листа. Платники плати за землю зобов’язані самостійно відслідковувати розмір коефіцієнту індексації і застосовувати його при складанні декларацій та визначенні податкових зобов’язань. Відповідні зміни нормативної грошової оцінки та розміру плати за землю відбуваються автоматично та для випадків оренди землі не потреб
...
Чи є зміна нормативної грошової оцінки підставою для внесення змін до договору оренди та зміни орендної плати?
На перший погляд дискусійним може видатися питання необхідності внесення змін до договору оренди землі державної або комунальної власності в разі запровадження нової нормативної грошової оцінки з метою її подальшого застосування при визначенні орендної плати. З даного питання склалася усталена судова практика, відповідно до якої зміна нормативної грошової оцінки не є підставою для внесення змін до договору оренди землі. Власники та користувачі землі зобов’язані застосовувати нову нормативну грошову оцінку автоматично для обрахування плати за землю.
...
Яким чином визначається нормативна грошова оцінка?
Відповідно до вимог земельного законодавства, зокрема статті 15 Закону України «Про оцінку земель», підставою для проведення нормативної грошової оцінки є рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування щодо земель, на яких розповсюджується їхня компетенція, а також договір між заінтересованими особами. Податкове законодавство встановлює обмеження щодо можливості проведення нормативної грошової оцінки з метою забезпечення принципу стабільності податкової системи. Так, відповідне рішення щодо нормативної грошової оцінки має бути офіційно оприлюднено
...
Що таке нормативна грошова оцінка земельної ділянки?
За загальним правилом базою оподаткування земельним податком є нормативна грошова оцінка такої земельної ділянки, окрім випадків, коли така нормативна грошова оцінка не проведена (у такому разі базою оподаткування є площа земельної ділянки). Податковий кодекс України (далі – ПК України) у підпункті 14.1.125 пункту 14.1 статті 14  визначає нормативну грошову оцінку земельних ділянок як капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений відповідно до законодавства центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.
...
За яких умов доходи нерезидента можуть бути звільнені від оподаткування?
міжнародними угодами між Україною та державою резидентства особи, яка отримує доходи. Підстави та процесуальні аспекти такого звільнення передбачені ст. 103 та пп. 170.10 ПК України. Цими положеннями не передбачено як підставу звільнення довідку про сплату податку нерезидентом в державі його резидентства. На практиці ж і податкові органи, і суди часто вимагають таку довідку, посилаючись на ст. 13 ПК України.   Норми ПК України, які застосовуються для усунення подвійного оподаткування Усунення подвійного оподаткування для нерезидентів або податкових агентів, які
...
Які суб’єкти можуть бути податковими агентами при виплаті доходів нерезидентам – фізичним особам?
Виникнення обов’язку зі сплати ПДФО в разі виплати доходу з джерелом походження з України нерезиденту відображено в таблиці. Суб’єкти, які виплачують дохід нерезиденту Виникнення обов’язку зі сплати ПДФО такими суб’єктами Резидент – ЮО Обов’язок як податкового агента нарахувати та сплатити ПДФО – нерезидента (пп. 170.10.3 ПК України) Резидент – ФО – Резидент – самозайнята ФО Обов’язок як податкового агента нарахувати та с
...
Які особливості оподаткування доходів нерезидентів від участі в гастрольних заходах?
Специфіка оподаткування доходів нерезидентів від участі в гастрольних заходах полягає і тому, що податковим агентом в такому випадку є суб'єкти господарювання – концертні майданчики, з якими безпосередньо укладаються договори оренди на провадження гастрольного заходу. (пп. 170.10.5 ПК України). Не є очевидним, чи можуть такі концертні майданчики бути нерезидентами. При цьому, гастрольними заходами визначаються видовищні заходи (концерти, вистави, циркові, лекційно-концертні, розважальні програми, творчі вечори, виступи пересувних циркових колективів, пересувні механізовані атракціони типу "Лу
...
В якому порядку оподатковуються доходи нерезидента, виплачені іншим нерезидентом?
Згідно з пп. 170.10.2 ПК України, у разі якщо доходи з джерелом їх походження в Україні виплачуються нерезиденту іншим нерезидентом, то вони мають зараховуватися на рахунок, відкритий таким нерезидентом у банку-резиденті, режим якого встановлюється Національним банком України. При цьому такий банк-резидент вважається податковим агентом під час проведення будь-яких видаткових операцій з такого рахунка.  Дія цього підпункту поширюється тільки на виплату доходу у безготівковій формі, так як наступним абзацом цього підпункту передбачено, що в разі виплати готівкою або в негрошовій формі нерезиден
...
Які особливості оподаткування нерезидента податком на доходи фізичних осіб в порівнянні з резидентом?
Підпункт 170.10.1 ПК України встановлює загальне правило, згідно з яким доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами цього розділу для нерезидентів). Особливості оподаткування доходів, отриманих нерезидентом, а також особливості надання деяких видів пільг представлені в таблиці:   Вид доходу, пільги Особливості оподаткування ПДФО – нерезидента Правова підстава
...
Чи оподатковуються в Україні заробітна плата, виплачена нерезиденту посольствами іноземних держав в Україні?
визнається доходом джерелом походження з України. За пп. 14.1.54 ПК України, визначальною характеристикою такого доходу є його походження «від будь-яких видів їх діяльності на території України». На практиці виникають запитання щодо того, чи включається територія посольств іноземних держав до території України. Так, ухвалою від 01 квітня 2014 року у справі № 826/10700/13-а Київський апеляційний адміністративний суд зазначив: «Отже, як вбачається, заробітна плата відповідно до умов трудового договору за роботу перекладачем у Посольстві Австрійської Республіки є доходом з джерелом його походжен
...
Чи оподатковується заробітна плата, нарахована (виплачена) нерезиденту юридичною особою, зареєстрованою за межами України?
За пп. 162.1.2 ПК України оподатковуються доходи нерезидента, якщо такі доходи джерелом з України. Підпункт 14.1.54 ПК України визначає, що доходом з джерелом походження з України є будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні. Таким чином, визначальною характеристикою віднесення заробітної плати до категорії доходів з джерелом їх походження з України є місце здійснення діяльно
...
Які доходи нерезидента оподатковуються ПДФО за Податковим кодексом України?
Відповідно до пп. 162.1.2 Податкового кодексу України (далі – ПК України), платником податку на доходи фізичних осіб (надалі – ПДФО) є фізична особа – нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні. Це загальне правило, виняток з якого встановлений в п. 162.2 ПК України, – не є платником податку нерезидент, який отримує доходи з джерела їх походження в Україні і має дипломатичні привілеї та імунітети, встановлені чинним міжнародним договором України, щодо доходів, які він отримує безпосередньо від провадження дипломатичної чи прирівняної до неї таким міжнародним договором ді
...
Добрий день! За минулий рік 2016 р. був збиток, в яку графу Декларації з прибутку за 2017 р. його перенести? І чи впливає збиток за 2016 р. за Декларацією з прибутку на періодичність звітування в 2018 р.?
Доброго дня, у відповідь на Ваше запитання зазначаємо таке. Питання 1. Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755 – VI (далі – ПК України) об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток з джерелом походження з України та за її межами, який визначають шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), розрахованого у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітност
...
Добрий день!!! Директор підприємства, їдучи у відрядження за кордон, часто за свої власні кошти (євро) купляє для підприємства МШП (ножі, пили, інші інструменти для виробничого процесу). Після відрядження приносить чеки у валюті євро в бухгалтерію для відшкодування. Чи можна відшкодовувати такі витрати керівнику у гривні і чи не суперечить це вимогам чинного законодавства. Дякую!
Відповідаючи на Ваше питання, перш за все слід виходити з того, за яким правовим режимом, з якою метою та на яких умовах здійснювались придбання та ввезення на територію України товарно-матеріальних цінностей (інструментів). Так, за визначенням статті 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII (далі – Закон про ЗЕД) купівля українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності (до яких, зокрема, належать і фізичні особи) в іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю
...
Здравствуйте. Ситуация следующая. Между компанией А (Покупатель) и компанией Б (Поставщик) заключен договор на поставку товара. Условия: предоплата в размере 1000,00 грн, в т.ч. НДС (условно). При этом зарегистрирована налоговая накладная на предоплату, товар не отгружен. У компании А (Заказчик) есть договор на оказание услуг с компанией В (Исполнитель), за которые компания В не получила оплату. Компания Б заключает с компанией В договор поручительства за выполнение обязательств компании А.
Добрий день! Дякуємо за поставлене запитання, з якого надаємо таку відповідь. За договором поруки відповідно до частини першої статті 553 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником. Окрім того, частиною першою статті 554 ЦК України встановлено, що у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (с
...
Доброго дня. Наше підприємство – резидент України, веде бухгалтерський облік згідно з міжнародними стандартами. Підприємство планує укласти договір з юридичною особою – резидентом України на поставку обладнання та послуг, умовами якого передбачена відстрочка оплати на 6 місяців від дати поставки, але з валютною складовою.
Доброго дня. Наше підприємство – резидент України, веде бухгалтерський облік згідно з міжнародними стандартами. Підприємство планує укласти договір з юридичною особою – резидентом України на поставку обладнання та послуг, умовами якого передбачена відстрочка оплати на 6 місяців від дати поставки, але з валютною складовою. Тобто, якщо на дату оплати відбувається зміна курсу валют у бік збільшення порівняно з курсом, що діяв на дату поставки, то сума до сплати розраховується у гривні за курсом, чинним на дату сплати. При цьому до акта прийому-передачі обладнання та акта наданих послуг зміни не в
...
Добрий день! Фізична особа - підприємець (єдиний податок 2 група) сплатила готівкою через відділення банку 20.02.2014 єдиний соціальний внесок із заробітної плати співробітників за січень 2014 р. 26.12.2017 було отримано рішення від ГУ ДФС у м. Києві про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несвоєчасну сплату єдиного внеску у зв'язку з тим, що кошти поступили на рахунок ДФС 24.02.2014. 12.01.2018 було відправлено скаргу на податкове рішення до ДФСУ та надано копію ...
Добрий день! Фізична особа - підприємець (єдиний податок 2 група) сплатила готівкою через відділення банку 20.02.2014 єдиний соціальний внесок із заробітної плати співробітників за січень 2014 р. 26.12.2017 було отримано рішення від ГУ ДФС у м. Києві про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несвоєчасну сплату єдиного внеску у зв'язку з тим, що кошти поступили на рахунок ДФС 24.02.2014. 12.01.2018 було відправлено скаргу на податкове рішення до ДФСУ та надано копію платіжного доручення з відміткою банку про проведення платежу 20.02.2014. ФОП просила скасувати податкове рішення н
...
Що таке засоби забезпечення ідентифікації товарів? У яких випадках вони використовуються?
Детальний аналіз положень пункту 22 частини першої статті 4 та статті 326 Митного кодексу України (далі – МК України) дозволяє зробити висновок, що поняття ''засоби ідентифікації'' (до яких належать одноразові номерні запірно-пломбові пристрої, печатки, штампи, голографічні мітки, засоби електронного цифрового підпису та ін.) є практично рівнозначним поняттю ''митне забезпечення''. Засоби забезпечення ідентифікації застосовуються з метою здійснення контрольної функції органами доходів і зборів і можуть застосовуватися:
...
Хто може порушувати, змінювати чи знищувати засоби забезпечення ідентифікації?
Відповідно до положень частини 5 статті 326 МК України такими повноваженнями наділені виключно органи доходів і зборів або з їхнього дозволу інші органи, крім випадків, коли існує реальна загроза знищення, безповоротної втрати чи істотного псування товарів, транспортних засобів комерційного призначення. При цьому така загроза знищення, безповоротної втрати чи суттєвого псування товарів, транспортних засобів комерційного призначення має бути реальною і суттєвою, для того щоб бути визнаною достатньою підставою для зміни чи знищення засобів забезпечення ідентифікації. У такому разі орган доходів
...
Утримувач вантажного митного комплексу
Визначення утримувача вантажного митного комплексу наразі в законодавстві з питань державної митної справи відсутнє. Проте за результатами системного аналізу законодавства можемо визначити, що утримувачем вантажного митного комплексу є суб’єкт підприємницької діяльності, який відповідно до законодавства України отримав дозвіл органу доходів і зборів на провадження такої діяльності, а також який надає посередницькі послуги з декларування, зберігання товарів і транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, а також здійснює супутні роботи та пос
...
Що таке вантажний митний комплекс?
Вантажний митний комплекс – це ділянка території з комплексом будівель, споруд, інженерно-технічних засобів і комунікацій, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України. Відповідно до положень Митного кодексу України відкриття та експлуатація вантажного митного комплексу належить до видів діяльності, контроль за якими здійснюють органи доходів і зборів. Таку діяльність у галузі митної справи суб’єкти господарювання здійснюють шляхом надання робіт і послуг з мето
...
Хто є громадянином в розумінні Митного кодексу України?
За своєю сутністю інститут громадянства є стійким політико-правовим зв’язком особи з певною державою, який проявляється у їхніх взаємних правах і обов’язках. Саме з такого розуміння інституту громадянства виходив законодавець при прийнятті Закону України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 року № 2235-III (далі – Закон), в частині першій статті 1 якого визначено «громадянство України» як правовий зв’язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їхніх взаємних правах та обов’язках. У зазначеному Законі закріплено ле
...
Чи дозволяється допущення помилок в митній декларації? Яка передбачена відповідальність за помилки у митній декларації при декларуванні товарів?
Статтею 268 МК України передбачено, що допущення у митній декларації помилок, які не призвели до неправомірного звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру, до незабезпечення дотримання заходів тарифного та/або нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, не тягне за собою застосування санкцій, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України, крім випадків систематичного (більше двох разів протягом місяця) допущення у митній декларації таких помилок (крім орфографічних). Дана норма фактично дублюється у статті 460 МК України, якою визначено, що
...
Як визначається поняття «партія товарів»? В яких випадках складається кілька митних декларацій на одну партію товарів та одна митна декларація на кілька партій товару?
Положенням про митні декларації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 450, передбачено, що на партію товарів, що переміщуються через митний кордон України на підставі одного зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість зовнішньоекономічного договору (контракту), та поміщується у визначений митний режим подається митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа або іншого документа, що її замінює. Пунктом 19 даного Положення визначено, що партією товарів вважаються: товари, щ
...
Які права і обов’язки покладаються на декларанта або уповноважену ним особу?
Статтею 174 Основ митних законодавств держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав визначено, що «декларант виконує всі обов'язки і несе в повному обсязі відповідальність, передбачену національним законодавством, незалежно від того, чи є він особою, що переміщує товари і транспортні засоби через митний кордон держави, або митним агентом». Така ж позиція закріплена і у Митному кодексі України, яким передбачено, що відповідальність за вчинення порушення митних правил у разі самостійного декларування товарів у повному обсязі несе декларант; а особа, уповноважена на декларування товарів, тра
...
Хто має право здійснювати процедуру декларування (декларувати товари)?
Пунктом восьмим частини 1 статті 4 МК України визначено, що декларант – це особа, яка самостійно здійснює декларування або від імені якої здійснюється декларування. Декларантами можуть бути тільки резиденти, крім випадків переміщення через митний кордон України:
...
В якому митному органі декларуються товари? Як обрати місце декларування?
Статтею 262 МК України визначено, що товари, що переміщуються через митний кордон України, декларуються органу доходів і зборів, який здійснює митне оформлення цих товарів. Митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснюється за умови перебування підприємства-власника або декларанта на обліку в митних органах, відповідно до статті 455 МК України. Транспортні засоби, що використовуються для переміщення товарів, декларуються одночасно з цими товарами, крім морських, річкових та повітряних суден, що декларуються митному органу в порту чи аеропорту прибуття на мит
...
Які наслідки пропуску (порушення) строків декларування?
Частиною третьою статті 263 МК України встановлено, що товари, які протягом 30 днів з дня доставлення їх у орган доходів і зборів призначення не поміщені у митний режим або не розміщені на складі тимчасового зберігання чи складі органу доходів і зборів, набувають статусу таких, що зберігаються на складі органу доходів і зборів. Також статтею 472 МК України передбачена відповідальність за недекларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, у вигляді штрафу у розмірі 100 відсотків вартості цих товарів, транспортних засобів з конфі
...
Які строки визначені для здійснення процедури декларування?
Строки декларування визначені статтею 263 Митного кодексу України. Так, частиною першою даної статті визначено, що митна декларація подається органу доходів і зборів, який здійснює митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, протягом 10 робочих днів з дати доставлення цих товарів, транспортних засобів до зазначеного органу. Такий самий строк встановлено і для подання нової митної декларації у разі відмови у прийнятті митної декларації або в митному оформленні товарів, у тому числі у зв'язку з прийняттям органом доходів і зборів рішення про коригування митної варт
...
Які документи подаються митному органу при декларуванні товарів?
Як зазначалось, при декларуванні товарів до митного органу заявляються точні відомості про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомості, необхідні для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. Такі відомості при письмовій формі декларування вносяться до митної декларації. При цьому, зважаючи на визначений Митним кодексом обов’язок подання саме точних відомостей, вони мають бути документально підтвердженими. Разом з митною декларацією органу доходів і зборів подаються рахунок або інший документ, який визначає вартість товару, та, у випадках, встановлен
...
Які відомості обов’язково подаються митному органу при декларуванні товарів у письмовій формі?
Частиною 8 статті 257 Митного кодексу України визначений вичерпний перелік відомостей, що вносяться до митної декларації залежно від митних формальностей, встановлених цим Кодексом для митних режимів, та заявленої мети переміщення. Органам доходів і зборів забороняється вимагати внесення до митної декларації інших відомостей, ніж зазначені у цій статті. Так, декларантом до митної декларації вносяться такі відомості, у тому числі у вигляді кодів:
...
Чи можливе застосування усної форми декларування товарів підприємствами?
Митний кодекс України можливість застосування усної, а точніше відсутність обов’язку застосування письмової, форми декларування передбачає тільки для громадян при переміщенні (пересиланні) через митний кордон України у ручній поклажі, супроводжуваному та несупроводжуваному багажі особистих речей, а також товарів для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних із провадженням підприємницької діяльності. Юридичні особи, в тому числі і фізичні особи – підприємці, заявляють до митного органу точні відомості про товари (декларують) у письмовій формі з використанням митної декларації на блан
...
Які товари підлягають письмовому декларуванню при переміщенні громадянами?
Митний кодекс України не дає конкретного та вичерпного переліку товарів, які підлягають письмовому декларуванню. Проте аналіз законодавства з питань державної митної справи дає змогу виділити три основні умови, за яких товари, що переміщуються громадянами, підлягають письмовому декларуванню: Переміщення товарів, які підлягають оподаткуванню; Переміщення товарів (речей), які, зокрема, за переліком згідно з частиною 1 статті 374 МК України, не підлягають обов’язковому письмовому декларуванню, але переміщуються з перевищенням встановленої кількості та/або обсягів; Використання письмової фор
...
Які товари не підлягають обов’язковому письмовому декларуванню при їх переміщенні фізичними особами?
Слід відзначити, що законодавство з питань державної митної справи дає значний перелік товарів (речей), які не підлягають письмовому декларуванню при переміщенні через митний кордон України фізичними особами, тобто декларування яких здійснюється усно або шляхом чинення дій. Так, не підлягають обов’язковому письмовому декларуванню, а також не оподатковуються митними платежами такі товари при їх переміщенні через митний кордон України громадянами:
...
Декларування
Поняття декларування врегульовано Главою 40 Митного кодексу України. Зокрема, статтею 257 визначена процедура декларування. Декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. Дана норма одразу визначає форми декларування: письмова, усна та шляхом вчинення дій. Найпоширенішим прикладом використання усної форми декларування є перевезення ручної поклажі й особистого багажу п
...
Що таке спеціальні засоби у розумінні глави 82 Митного кодексу України та яке їх призначення?
Стаття 581 Митного кодексу України (далі – МК України) передбачає право посадових осіб митниць у передбачених законом випадках застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю. Поняття ''спеціальні засоби'' розкривається у статті 583 МК України шляхом перерахування його складових елементів. Так, до спеціальних засобів належать: наручники, гумові кийки, сльозоточиві речовини, обладнання для відкриття приміщень, засоби для примусової зупинки транспортних засобів та інші спеціальні засоби . Як бачимо, термін ''спеціальні засоби'', наведени
...
Порядок застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї?
Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 № 1953 «Деякі питання застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї посадовими особами митної служби» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 430) затверджено Перелік посадових осіб митної служби, яким надається право під час виконання службових обов’язків зберігати, носити та застосовувати вогнепальну зброю, а також Порядок застосування ними спеціальних засобів та вогнепальної зброї. У зв’язку з проведенням в 2013 році адміністративної реформи та зміною назв і повноважень деяких центральних орган
...
Що таке технічні та спеціальні засоби митного контролю та яке їх призначення?
Митним кодексом України передбачена можливість використання органами доходів і зборів технічних та спеціальних засобів, а також службових собак з метою скорочення часу проведення митного контролю та підвищення його ефективності. Відповідно до Концепції інтегрування системоутворюючих компонентів технічних та спеціальних засобів митного контролю з автоматизованою системою митного оформлення Державної митної служби України, затвердженої наказом Державної митної служби України від 28.03.2012 № 191 (далі – Концепція), технічні та спеціальні засоби митного контролю є комплексом технічних і спеціаль
...
Що таке спеціальні засоби?
Аналіз національного законодавства дозволяє виокремити такі категорії спеціальних засобів: спеціальні засоби самооборони, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії; засоби індивідуального захисту; засоби активної оборони; засоби забезпечення спеціальних операцій; пристрої для відкриття приміщень. Відповідно до Порядку продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування, спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 року № 706, до таких спеціальних засобів належат
...
Особливості надання відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці
Відповідно до статті 45 Конституції України кожен, хто працює має право на відпочинок. Статтею 2 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) визначено, що працівники мають право на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки. Отже, одним з видів часу відпочинку працівників гарантованого законом є щорічна відпустка – час протягом якого працівники не виконують своїх обов’язків за трудовим договором. Згідно зі статтею 74 КЗпП України, громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами,
...
Балансова вартість основних засобів досягнула нуля: як списати такі основні засоби?
Балансова (залишкова) вартість основного засобу дорівнює різниці між його первісною (переоціненою) вартістю об’єкта та сумою накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення його корисності. Балансова вартість досягає нуля, коли первісна вартість об’єкта дорівнює сумі накопиченої амортизації та збитків від зменшення його корисності. Слід розуміти, що досягнення нульової балансової вартості об’єктом основних засобів не є причиною для їх списання. Відповідно до пункту 33 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів Ук
...
Що таке освітня послуга (послуга у сфері освіти)?
Порядок здійснення освітньої діяльності регулюється Законом України «Про освіту», пунктом 18 частини першої статті 1 якого встановлюється, що освітня послуга – це комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та/або договором дій суб’єкта освітньої діяльності, що мають визначену вартість та спрямовані на досягнення здобувачем освіти очікуваних результатів навчання. Отже, основними ознаками освітньої послуги є: 1) надається суб’єктом освітньої діяльності; 2) полягає у здійсненні таким суб’єктом комплексу дій, що затверджений законодавством, освітньою програмою та/або договором; 3)
...
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію