Податкова аналітика
Які передбачені особливості оподаткування акцизним податком виробників лікарських засобів?
Відповідно до підпункту б) підпункту 229.1.1 пункту 299.1 статті 299 ПК України спирт етиловий, який використовується для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів, оподатковується за пільговою ставкою акцизного податку у 0 грн. За підпунктом 229.1.13 пункту 229.1 статті 229 ПК України відвантаження спирту етилового для виробництва лікарських засобів проводиться в межах квот, установлених Кабінетом Міністрів України. Такі квоти затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 05.
...
Які особливості оподаткування лікарських засобів податком на доходи фізичних осіб передбачені податковим законодавством?
Не включається до доходу фізичних осіб, тобто не оподатковуються: 1. лікарські засоби, надані учаснику спортивних (крім професійного спорту), фізкультурно-оздоровчих заходів, заходів з фізкультурно-оздоровчої діяльності та фізкультурно-спортивної реабілітації, що фінансуються з бюджету та/або бюджетними організаціями, іншими неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату надання таких коштів (підпункт 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 ПК України); 2. благодійна допомога благодійників, у тому числі фізичних осіб, які внесені до Ре
...
Які застосовуються ставки ПДВ при здійсненні операцій із лікарськими засобами?
За підпунктом (в) пункту 193.1 статті 193 ПК України пільговою ставкою ПДВ у розмірі 7 % оподатковуються наступні операції: - постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення
...
Які особливості визначення бази оподаткування передбачені податковим законодавством при оподаткуванні ПДВ операцій з постачання лікарських засобів?
За листом Державної фіскальної служби України від 03.07.2015 р. № 13835/6/99-99-19-03-02-15, операції з постачання на митній території України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, оподатковуються за ставкою ПДВ 7 %. При цьому база оподаткування ПДВ для таких операцій визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості лікарського засобу (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), розрахованої з урахуванням загальнодержавних податків і зборів 
...
Що таке лікарські засоби?
Відповідно до статті 2 Закону України «Про лікарські засоби» (далі – Закон), лікарський засіб – це будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), що має властивості та призначена для лікування або профілактики захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), яка може бути призначена для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу. До л
...
У грудні 2017 року було заблоковано розрахунок коригування до помилково виписаної податкової накладної. Були відправлені документи на розблокування 29.12.2017. Отримано рішення комісії про відмову у реєстрації. У січні була відправлена скарга до ДФС України. До цього часу нічого невідомо щодо цього розрахунку коригування.
Добрий день! Дякуємо Вам за запитання, з якого надаємо таку відповідь. Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», який набрав чинності 01.01.2018,  пункт 201.16 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) був викладений у новій редакції, відповідно до якої процедура зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування тимчасово припиняла застосування. Водночас вищезазначеним Законом без змін залишилися положення пункту 56.23 статті 56 та пункту 201.16 статті 201 ПК Укра
...
Доброго дня! Прошу надати роз’яснення з такого питання. Підприємство ліквідує основні засоби за самостійним рішення, шляхом розібрання та перетворення на металобрухт та інші матеріальні складові, які оприбутковуються на склад для продажу, як вторсировина або для використання матеріальних цінностей в поточній діяльності підприємства.
Доброго дня! Прошу надати роз’яснення з такого питання. Підприємство ліквідує основні засоби за самостійним рішення, шляхом розібрання та перетворення на металобрухт та інші матеріальні складові, які оприбутковуються на склад для продажу, як вторсировина або для використання матеріальних цінностей в поточній діяльності підприємства. Факт розібрання та перетворення необоротних активів основних засобів в інший спосіб, внаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за первісним призначенням, підтверджено документально актом списання з висновками комісії та накладними на оприбуткування
...
Прошу описать налоговые последствия по НДС и налогу на прибыль для компании-резидента Украины следующей операции: материнская компания-нерезидент (кипрская регистрация) вносит в уставный капитал дочерней компании-резидента Украины проектную документацию. Необходимо ли при этой операции осуществлять корректировку финансового результата на основании подпункта 140.5.4 пункта 140.5 статьи 140 НКУ на сумму 30 % стоимости взноса проектной документации?
Доброго дня, надаємо Вам відповідь в частині податку на прибуток, згодом надішлемо в частині ПДВ. Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755 – VI (далі – ПК України) об’єкт оподаткування податком на прибуток дорівнює прибутку з джерелом походження з України та за її межами, який визначають шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ, на різниці, передбачені нормами ПК України.
...
Доброго дня. Питання таке. На підприємстві (ТОВ) немає автомобілів, але компанія уклала договір із заправкою і оплачує бензин. Працівники отримують картки і можуть заправлятись на цих заправках. Як оформити операцію, щоб не було сплати ПДФО, ВЗ, ЄСВ та були витрати і податковий кредит в бухгалтерському і податковому обліку підприємства. Завчасно дякую.
Виходячи з наведеної у Вашому питанні інформації, вбачається, що підприємство здійснює попередню оплату палива та отримує паливні картки на відповідну кількість/вартість палива, які передаються окремим працівникам підприємства для заправки пальним власних транспортних засобів таких працівників. Оскільки в питанні не конкретизовано, яким саме працівникам видаються паливні картки (тобто які посади вони обіймають), тому презюмуємо, що власні транспортні засоби працівників використовуються в процесі виконання ними своїх трудових обов’язків (тобто сам працівник безпосередньо їздить на автомоб
...
Доброго дня, командо TAXLINK! Маю до Вас таке питання. Підприємство замається виготовленням та реалізацією готової продукції покупцям. З кожним з покупців укладені кілька договорів (передоплатний, кредитний, спеціальний і т. д.).
Доброго дня, командо TAXLINK! Маю до Вас таке питання. Підприємство замається виготовленням та реалізацією готової продукції покупцям. З кожним з покупців укладені кілька договорів (передоплатний, кредитний, спеціальний і т. д.). Протягом облікового періоду можуть відбуватися відвантаження по кожному з них, а відповідно і оплати контрагент здійснює з уточненням номера та дати договору в призначенні платежу. Досить часто трапляється ситуація, коли покупець забуває вказати або вказує невірний номер і дату договору, в розрахунки якого вона планує врахувати цю оплату. Як діяти бухгалтеру при розне
...
Громадські організації осіб з інвалідністю
Відповідно до  статті  12 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 р. № 875 - ХІІ (далі – Закон № 875) громадські організації осіб з інвалідністю, їх спілки створюються з метою забезпечення рівних прав і можливостей осіб з інвалідністю та їх соціального захисту, виявлення, усунення перепон і бар'єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб таких осіб, у тому числі стосовно доступу їх нарівні з іншими громадянами до об'єктів фізичного оточення, транспорту, інформації та зв'язку, а також з урахуванням індивідуальних можливос
...
Для чого потрібен сертифікат EUR.1 та який порядок його видачі в Україні?
Сертифікат з перевезення товару EUR.1 є документом, який підтверджує статус преференційного походження товарів та визначає, що операції з переміщення і оподаткування митами таких товарів підпадають під дію відповідних міжнародних угод, учасницями яких є країни їхнього експорту та імпорту. Зразки сертифіката EUR.1 наведені в низці міжнародних угод, членом яких є Україна, зокрема в: Додатку ІІІ до Протоколу 1 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, від 27.06.2014;
...
Чи має право декларант при зміні митного режиму (з ІМ-74 на ІМ-40) претендувати на преференційні ставки митних платежів, якщо при поміщенні на митний склад був наявним сертифікат EUR-1, проте на момент випуску у вільний обіг термін його дії закінчився?
Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, ратифікованої Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII, товари, які походять з країн - учасниць угоди, при ввезенні їх на митну територію України оподатковуються за преференційними ставками ввізного мита за умови подання сертифіката EUR.1. Такий сертифікат є дійсним протягом чотирьох місяців з моменту видачі у країні-експортері та повинен бути наданий протягом саме цього періоду митним органам країни імпорту.
...
Які особливості визначення походження товарів у країнах Співдружності Незалежних Держав?
Згідно з Угодою про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав від 20.11.2009, ратифікованою Законом України від 06.07.2011 № 3592-VI, країною походження товару вважається країна, у якій товар було виготовлено або піддано достатній переробці. При визначенні походження товару, який був вироблений в одній з країн - учасниць цієї Угоди, застосовується кумулятивний принцип, який означає, що якщо у виробництві кінцевого товару було використано товари, що мають підтверджене сертифікатом форми СТ-1 походження з однієї з країн-учасниць, країною походження кінц
...
Як здійснюється перевірка сертифікатів, виданих компетентними організаціями іноземних держав?
Відповідно до статті 45 Митного кодексу України, якщо в органу доходів і зборів виникають сумніви щодо достовірності даних, або справжності документів, що підтверджують країну походження товару, він може звернутися із запитом щодо перевірки таких документів та відомостей до компетентних організацій країни, якою видано відповідний документ або яка зазначена в ньому як країна походження. За Кіотською конвенцією запит також може бути надісланий для здійснення вибіркової перевірки, але надіслання таких запитів має зводитись до необхідного мінімуму. Запит має містити виклад фактичних обставин та н
...
Як здійснюється верифікація сертифікатів про походження товару з України?
Верифікація (перевірка достовірності) сертифікатів про походження товару з України здійснюється у формі перевірки сертифіката на автентичність (справжність) та перевірки достовірності відомостей, що містяться у ньому, тобто за формальним та змістовним критеріями.
...
Який порядок підтвердження країни походження товару?
Країна походження товару повинна бути підтверджена одним із таких документів: сертифікатом про походження товару; засвідченою декларацією про походження товару; сертифікатом про регіональне найменування товару, декларацією про походження товару. При цьому країна походження декларується шляхом подання виключно оригіналів зазначених документів. Якщо митний орган виявляє розбіжності між інформацією, наданою декларантом, та інформацією, яку він здобув самостійно, декларант має право на подання додаткових відомостей, які підтвердять дані, зазначені в документах, що підтверджують країну походження.
...
Які особливості визначення і підтвердження походження товарів з ЄС та України?
Між Україною та Європейським союзом, Європейським співтовариством  з атомної енергії та їх державами-членами підписано Угоду про асоціацію, що ратифікована Законом № 1678-VII від 16.09.2014 та має застосовуватися при визначенні походження товарів із договірних сторін з метою застосування преференційного походження, яке передбачає зменшення або скасування ввізного мита на товари, що походять з однієї зі сторін Угоди, та заборону збільшення ставок мита без згоди сторін. Протоколом І до Угоди про асоціацію визначені Правила походження, що застосовуються для договірних сторін, відповідно до яких
...
Чи може орган доходів і зборів прийняти рішення щодо визначення країни походження товарів?
Відповідно до статті 23 Митного кодексу України за заявою декларанта або уповноваженої ним особи органи доходів і зборів можуть прийняти попереднє рішення щодо визначення країни походження товару, але виключно до початку переміщення товарів через митний кордон України. Такі рішення може приймати будь-який орган доходів і зборів на території України незалежно від місця здійснення митного оформлення таких товарів в подальшому. Попереднє рішення про визначення країни походження товару приймається в строк, що не перевищує 150 днів з дня отримання органом доходів і зборів відповідного звернення, з
...
Чи може видаватися сертифікат EUR.1 після завершення митного оформлення?
Згідно зі статтею 44 Митного кодексу України для товарів, щодо яких застосовується преференційна ставка мита, встановлена Митним тарифом України, сертифікат походження має бути поданий обов’язково. Тобто при митному оформленні товарів із застосуванням преференційних ставок ввізного мита у декларанта має бути наявним вказаний сертифікат. Проте на практиці трапляються випадки, коли через певні обставини сертифікат не було подано митниці при митному оформленні товарів або ж поданий сертифікат був не прийнятий через помилки в ньому чи певні технічні помилки, що ставить під сумнів можливість
...
Який порядок видачі в Україні сертифіката EUR-1?
Сертифікати EUR.1, передбачені, зокрема, Угодою від 27.06.2014 про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, видаються на товари, що експортуються з України до країн ЄС, митницями Державної фіскальної служби в порядку, встановленому наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2014 № 1142. Вимоги до товарів, на які мають видаватися сертифікати EUR.1, встановлені Протоколом 1 до Угоди про асоціацію від 27.06.2016. Також цим Протоколом визначені форма сертифіката EUR.1 та загал
...
Як визначається країна походження товару?
Відповідно до статті 36  Митного кодексу України країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці. Правила для загального визначення країни походження товару встановлені Міжнародною конвенцією про спрощення і гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція) від 18.05.1973, до якої Україна приєдналась згідно із Законом України від 05.10.2006 № 227-V, та Угодою СОТ про правила визначення походження 15.04.1994, норми яких імплементовані у національне законодавство. Якщо існують преференційні режими, встановлені окремими міжнародн
...
Що таке режим найбільшого сприяння, преференційне та непреференційне походження товару?
Норми Митного кодексу України щодо визначення країни походження товарів поширюються на імпортовані товари, які мають непреференційне походження, тобто на які поширюється режим найбільшого сприяння. Так, пільгові ставки ввізного мита, встановлені Митним тарифом України, застосовуються до товарів, що походять з України або з держав - членів Світової організації торгівлі, або з держав, з якими Україна уклала двосторонні або регіональні угоди щодо режиму найбільшого сприяння. Статтею І Генеральної угоди з тарифів і торгівлі визначено поняття загального режиму найбільшого сприяння, відповідно до я
...
Країна походження товарів
Країна походження товару – це країна (митний союз, група країн, регіон чи частина країни), в якій товар було виготовлено чи піддано достатній переробці. Визначення країни походження необхідно при митному оформленні товарів задля встановлення поширення на імпортовані товари режиму найбільшого сприяння або преференційного режиму та застосування диференційованих ставок ввізного мита. Також це необхідно для застосування до товарів заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, заборон та/або обмежень щодо переміщення через митний кордон України, а також забезпечення обліку цих то
...
Облік осіб, які здійснюють операції з товарами
Митне оформлення здійснюється в місцях розташування відповідних підрозділів органів доходів і зборів протягом встановленого для них робочого часу і розпочинається з моменту подання декларантом або уповноваженою ним особою митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та документів, необхідних для митного оформлення, а в разі електронного декларування – з моменту отримання органом доходів і зборів від декларанта або уповноваженої ним особи електронної митної декларації або електронного документа, що замінює митну декларацію відповідно до законодавства. Пунктом 8
...
Який порядок взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами?
Частиною другою статті 455 Митного кодексу України (далі – МК України) передбачено, що взяття на облік осіб, які здійснюють операції з товарами, здійснюється одноразово або за зверненнями таких осіб, у тому числі засобами електронного зв'язку, до відповідних органів доходів і зборів, або при першому здійсненні такими особами операцій з товарами, контроль за якими відповідно до кодексу та інших актів законодавства України покладено на органи доходів і зборів. Порядком обліку осіб, що здійснюють операції з товарами, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 15.06.2015 № 552, визнач
...
Як отримати електронний цифровий підпис для подання документів у митницю?
Положеннями статті 257 Митного кодексу України передбачено безплатне надання територіальним органам ДФС України всіх рівнів та підприємствам усіх необхідних послуг електронного цифрового підпису (далі також – ЕЦП), що здійснюється акредитованим центром сертифікації ключів, який створюється у системі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Пунктом 2 розділу ІІ Порядку обліку осіб, що здійснюють операції з товарами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15.06.2015 № 552, передбачено, що заява про взяття на
...
Як отримати розстрочення ПДВ при імпорті обладнання для власного виробництва?
Пункт 65 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі – пункт 65 ПК України) передбачає тимчасове (до 01.01.2020) надання платнику ПДВ, який ввозить на митну територію України в митному режимі імпорту обладнання для використання у власному виробництві на території України, розстрочення сплати ПДВ. Таке розстрочення надається: за заявою платника податків; без нарахування процентів, пені та штрафів, передбачених ПК України; рівними частинами; на термін, визначений платником податків (але не більше 24 календарних місяців); тільки щодо імпорту обладнання, що класифікується за к
...
Які наслідки для неприбуткових організацій спричиняє нецільове використання доходів (прибутків)?
Відповідно до підпункту 133.4.3 пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу  України від 02.12.2010 р. № 2755 - VI (далі - ПК України) неприбуткові організації, які  порушили вимоги пункту 133.4 статті 133 ПК України, зобов’язані виконати наступні дії: 1. Подати у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації[1] за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення. Як визначено підпунктом 49.
...
Творчі спілки
Творча спілка – добровільне об'єднання професійних творчих працівників  відповідного фахового напряму в галузі культури та мистецтва, яке має фіксоване членство і діє на підставі статуту[1]. Правові, соціальні,  економічні та організаційні засади діяльності творчих спілок у галузі культури та мистецтва регулюються Законом України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» від 07.10.1997 р. № 554/97-ВР (далі – Закон) відповідно до статті 1 якого творча спілка – добровільне  об'єднання  професійних  творчих працівників  відповідного  фахового  напряму в галузі культури та мистецтва,
...
Які документи платник податків може подавати через Електронний кабінет?
Засобами Електронного кабінету платники податків можуть подавати такі форми податкової звітності: Податкова декларація з податку на прибуток підприємств; Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи); Податкова декларація зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками; Податкова декларація з податку на додану вартість; Декларація акцизного податку; Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію); Податкова деклар
...
Що таке електронний кабінет платника податків?
Відповідно до підпункту 14.1.56-2 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (надалі – ПК України) електронний кабінет - електронна система взаємовідносин між платниками податків та державними, у тому числі контролюючими, органами з питань реалізації їхніх прав та обов'язків, передбачених цим Кодексом, що складається з: апаратно-програмного комплексу; портального рішення для користувачів - платників податків, робота в якому здійснюється он-лайн (через Інтернет у режимі реального часу) та не вимагає обов'язкового використання спеціалізованого клієнтс
...
Пільга для садово-городніх кооперативів щодо сплати рентної плати за спеціальне використання води
Відповідно  до підпункту 255.4.10 пункту 255.4 статті 255 ПК України рентна плата за спеціальне використання води не справляється за воду, що використовується садівницькими та городницькими товариствами (кооперативами).
...
Пільги в оподаткуванні для громадських організацій осіб з інвалідністю
Податковим кодексом України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі - ПК України) встановлено спеціальні правила для громадських організацій осіб з інвалідністю та створених ними підприємств, щодо пільгового оподаткування. Перелік пільг, що можуть застосовуватись громадськими організаціями осіб з інвалідністю приведені в таблиці Таблиця № з/п Підстава згідно ПК України Податок, з якого передбачено пільгу  Змість пільги, об’єкт та умови її застосування 1 Пункт 142.1 статті 142 ПК України Податок на прибуток
...
Звільнення від оподаткування податком з доходів фізичних осіб виплат творчих спілок членам таких творчих спілок
Підпунктом 165.1.4 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПК України)  передбачено звільнення від оподаткування податком з доходів фізичних осіб виплат творчими спілками своїм членам у встановлених законом випадках.
...
Пільги в оподаткуванні для релігійних організацій
Податковим  кодексом України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі – ПК України) встановлено низку спеціальних правил, щодо пільгового оподаткування релігійних організацій: - майно релігійних організацій  може бути звільнене від сплати податку на нерухоме майно; - операції з постачання релігійними організаціями культових послуг та предметів культового призначення звільняються від оподаткування податком на додану вартість; - земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій, звільняють
...
Особливості оподаткування податком на доходи фізичних осіб при здійсненні взаємовідносин з неприбутковими організаціями
Податковим кодексом України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПК України) передбачено надання  пільг в  оподаткуванні податком з доходів фізичних осіб для отримувачів виплат відшкодувань чи іншого фінансування від неприбуткових організацій. Також ПК України визначено можливість зменшувати оподатковуваний дохід платників податку з доходів фізичних осіб при здійсненні пожертвувань та благодійних внесків неприбутковим організаціям.
...
Який документ, засвідчує факт перебування на утриманні померлого годувальника непрацездатних членів сім'ї?
Умови призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, визначені статтею 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі – Закон). Вказаною вище статтею передбачено, зокрема, що пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по III групі інвалідності, а саме: до досягнення особою 23 років включно - 1 рік; від 24 років до досягнення особ
...
Чи застосовується звільнення від оподаткування ПДВ при ввезенні на митну територію України або постачання електромобілів, якщо передоплата за них була сплачена до 01.01.2018?
Відповідно до пункту 64 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПК України) до 31 грудня 2022 року звільняються від оподаткування ПДВ операції із ввезення на митну територію України та з постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома), що зазначені у товарній підкатегорії 8703 90 10 10 згідно з УКТ ЗЕД (у тому числі вироблених в Україні). Вищезазначений пункт 64 підрозділу 2 розділу ХХ був доданий до ПК України з 01.01.2018, а отже, передбачена ним податкова пільга застосовується виключ
...
Рахунок-проформа
Рахунок-проформа являє собою комерційний документ, який містить відомості про кількість, ціну та вартість товару, але не є розрахунковим документом, бо не містить вимоги про сплату зазначеної в ньому суми. Тому, виконуючи всі інші функції рахунку, він не виконує головної – не виступає платіжним документом. Рахунок-проформа може бути виписаний на відвантажений, але ще не проданий товар і навпаки. У міжнародній практиці рахунок-проформа є товаросупровідним документом і зазвичай складається при поставках товарів на консигнацію, на виставки, експертизи, аукціони, постачання давальницької си
...
Особливості пенсійного забезпечення окремих категорій громадян
03 жовтня 2017 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», яким, зокрема, внесено зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» № 1058-ІV (далі – Закон) у частині пенсійного забезпечення окремих категорій громадян. Так, щодо внесення змін, то питання призначення дострокових пенсій окремим категоріям громадян, а саме: особам, хворим на гіпофізарний нанізм (ліліпути) та диспропорційним карликам, інвалідам по зору І групи, жінкам, які народили п’ятеро або б
...
Оподаткування ПДФО вартості участі у спортивних змаганнях, у тому числі і міжнародних (плата за участь у змаганнях, проїзд, проживання, харчування тощо) членів громадської організації спортивного напряму (спортсмени, тренери), що відшкодовуватиметься (компенсуватиметься) такою організацією: яким чином мають бути оформлені такі правовідносини?
Загальний перелік видів доходів, що не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, визначено статтею 165 Податкового кодексу України (далі – ПК України). Крім того, окремі особливості оподаткування податком на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) визначені, зокрема, у статті 170 та окремих нормах статті 164 ПК України. Розглянемо один з видів правовідносин, за яких дохід фізичної особи не підлягатиме оподаткуванню ПДФО з урахуванням ситуації, описаної в питанні. Відповідно до абзацу другого підпункту «а» підпункту 170.9.1 пункту 170.9 статті 170 ПК У
...
Операції з контрагентами з низькоподаткових юрисдикцій
У зв’язку із змінами законодавства на практиці склалася проблема із застосуванням переліків низькоподаткових юрисдикцій та відповідно вирішенням питання про контрольованість операцій. Це відображено в останній судовій практиці з трансфертного ціноутворення. Проблема, що виникла, перш за все, пов’язана із змінами редакції відповідних положень статті 39 Податкового кодексу України, зокрема положень, що визначають вказівку на момент, з якого операції з контрагентом з низькоподаткової юрисдикції визнаються контрольованими та наявністю низки переліків низькоподаткових юрисдикцій, затверджених розп
...
Чи нараховується ПДВ при роздачі рекламної продукції (брошур, листівок, плакатів, тощо)?
Відповідно до пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (далі – ПК України) об’єктами оподаткування ПДВ є операції платників ПДВ з: а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України; б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України; в) ввезення товарів на митну територію України; г) вивезення товарів за межі митної території України; е) постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом. Зі свого боку під постачан
...
Сплата ЄСВ фізичною особою - підприємцем на загальній системі оподаткування у разі припинення ним підприємницької діяльності
Як зазначено абзацом третім частини четвертої статті 5 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – Закон про ЄСВ), у фізичних осіб - підприємців на загальній системі оподаткування обов’язки платників єдиного соціального внеску виникають з початком провадження ними відповідної підприємницької діяльності. Частиною четвертою статті 6 Закону про ЄСВ встановлено, що у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця така фізична особа користується правами, ви
...
Як визначити місце постачання освітніх послуг, якщо вони надаються нерезидентом через використання мережі Інтернет?
Відповідно до підпункту 186.2.3 пункту 186.2 статті 186 Податкового кодексу України (далі – ПК України) місцем постачання послуг у сфері освіти є місце фактичного їх надання. Таким чином, виникає питання, де знаходиться місце фактичного надання освітніх послуг, коли постачальник та здобувачі освіти знаходяться у різних країнах, а самі послуги постачаються нерезидентом через мережу Інтернет. У єдиному роз’ясненні контролюючих органів з аналогічного питання, розміщеному у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР» (категорія 101.05), ДФС України фактично ухилилася від надання ко
...
Площа земельної ділянки
Визначення поняття Відповідно до нормативних визначень земельної ділянки, наданих статтею 79 Земельного кодексу України (далі – ЗК України) та підпунктом 14.1.74 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі – ПК України), однією з визначальних ознак земельної ділянки як самостійного об’єкта майнових відносин та об’єкта оподаткування виступає її межа. Межа земельної ділянки – це сукупність ліній, що утворюють замкнений контур і розмежовують земельні ділянки (пункт 1.3 Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими
...
Нововідведені земельні ділянки
Визначення поняття «відведення земельної ділянки» законодавством не надається. Водночас на законодавчому рівні чітко врегульована відповідна процедура, на основі якої можна здійснити правовий аналіз даної правової конструкції. Відведення земельної ділянки відбувається із застосуванням технічної документації, передбаченої статтею 50 Закону України «Про землеустрій» від 22.05.2003 р. № 858-IV (далі – Закон № 858-IV), а саме – проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Проекти   землеустрою   щодо   відведення  земельних  ділянок складаються 1) у разі зміни цільового призначення з
...
Чи застосовується пільга, передбачена підпунктом «е» підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України до тимчасових споруд?
Згідно з підпунктом е) підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового Кодексу України (далі – ПК України) не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – податок на нерухомість), об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках . З метою визначення механізму реалізації зазначеної норми, варто встановити правовий статус об’єктів нерухомості, які вона охоплює. Йдеться про дв
...
Як обчислюється податок на нерухомість у випадку розташування об'єктів нерухомості у різних адміністративно-територіальних одиницях з відмінними ставками податку?
Для розуміння наявної проблеми необхідно проаналізувати норми Податкового кодексу України (далі – ПК України), які регламентують питання обчислення суми податку при множинності об’єктів оподаткування. Так, відповідно до підпунктів "б", в) підпункту 266.7.1 пункту 266.7 статті 266 ПК України за наявності у власності платника податку – фізичної особи більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу або ж об’єктів нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів а) або (б) підпункту
...
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію