Податкова аналітика
Які строки для реалізації права на бюджетне відшкодування?
Згідно з підпунктом 14.1.18 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі – ПК України) бюджетне відшкодування – це відшкодування від'ємного значення податку на додану вартість на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість за результатами перевірки платника. Відповідно до підпункту б) пункту 200.4 статті 200 ПК України при від’ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума в разі відсутності податкового боргу за заявою платника підлягає бюджетному відшкодуванню у вибраний платни
...
Які пільги в оподаткуванні передбачені при працевлаштуванні учасника АТО?
Відповідно до частини першої статті 26 Закону України «Про зайнятість населення» (далі – Закон) роботодавець, який працевлаштовує на нове робоче місце строком не менше ніж на 2 роки за направленням центру зайнятості учасника бойових дій, який брав участь в АТО (далі – учасник бойових дій), зареєстрованого безробітним, має право на компенсацію фактичних витрат на сплату ЄСВ за такого працівника протягом одного року з дня його працевлаштування. Згідно з частиною другою статті 26 Закону у разі звільнення працівника, за якого виплачувалася вищезазначена компенсація, з ініціативи роботодавця або з
...
Бенефіціарний (фактичний) власник (отримувач) доходу
1. Особливості тлумачення терміна “бенефіціарний власник” Походження поняття бенефіціарного (фактичного) отримувача (власника) доходу (далі – бенефіціарний власник) пов’язане з латинським терміном «beneficialis», який у перекладі означає “сприятливий”. Англійською мовою, якою укладено більшість оригінальних текстів міжнародних податкових угод, цей термін позначається як “beneficial owner”. Саме досліджуючи переклад англійського терміна, ми можемо надати його більш широке тлумачення. Наприклад, словник термінів з оподаткування  «TACIS»[1], розкриваючи поняття бенефіціарного власника, зазнача
...
Особливості нарахування ЄСВ у випадках, коли база нарахування є меншою від розміру мінімальної заробітної плати
За загальним правилом Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI (далі – Закон про ЄСВ) розмір нарахованого та сплаченого ЄСВ не має бути меншим від розміру мінімального страхового внеску. Зі свого боку пунктом 5 частини першої статті 1 Закону про ЄСВ встановлено, що мінімальний страховий внесок – сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата
...
За якою ставкою фізичні особи-підприємці сплачують ЄСВ у разі використання ними найманої праці інвалідів?
Частиною 13 Закону України “Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 08.07.2010 року № 2464-VI (далі – Закон про ЄСВ) зазначено, що єдиний внесок для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди, встановлюється у розмірі 8,41 відсотка визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 Закону про ЄСВ бази нарахування єдиного внеску для працюючих інвалідів. Тобто, законодавцем передбачається знижена ставка ЄСВ для підприємств, установ та організацій які є страхувальниками по відношенню до своїх найм
...
Які підстави для застосування страхувальниками зниженої ставки ЄСВ при нарахуванні заробітних плат працівникам- інвалідам?
Згідно до положень частини 13 статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 року № 2464-VI (далі – Закон про ЄСВ), єдиний внесок для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди, встановлюється у розмірі 8,41 відсотка визначеної пунктом 1 частини першої статті 7 Закону про ЄСВ бази нарахування єдиного внеску для працюючих інвалідів. Далі, частиною 14 статті 8 Закону про ЄСВ встановлено, що для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та У
...
У яких розмірах встановлюються ставки єдиного соціального внеску?
Ставки єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування встановлені Законом України «Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 року № 2464-VI (далі – Закон про ЄСВ). Разом з тим, зазначимо, що з 01 січня 2016 року до Закону про ЄСВ було внесено досить велику кількість змін, що торкнулися і ставок ЄСВ. Так, до 01 січня 2016 року розмір ЄСВ, що належав до сплати напряму залежав від класу пофесійного ризику виробництва, який присвоювався платнику у встановленому зак
...
Як підтвердити відповідність фільму вимогам «національного» для застосування пільг з ПДВ на операції з його виробництва?
Відповідно до пункту 12 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України податкова пільга полягає у звільненні від оподаткування ПДВ, зокрема, операцій з постачання робіт та послуг з виробництва національних фільмів. Ключовою умовою застосування цієї пільги є наявність у платника податку посвідчення національного фільму, що підтверджує спеціальний правовий режим такого об’єкта авторського права. Відповідно до статті 3 Закону України «Про кінематографію» від 13.01.1998 № 9/98-ВР (далі – Закон № 9/98) національний фільм – створений суб’єктами кінематографії фільм, виробництво якого повністю
...
Чи оподатковуються ПДВ послуги з написання сценаріїв для фільмів?
Суб’єкт кінематографії - платник ПДВ надає послуги з написання сценаріїв для фільмів. Розглянемо наслідки у вигляді оподаткування ПДВ операції з постачання таких послуг. Операція з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Податкового кодексу України (далі – ПК України) належить до об’єктів оподаткування ПДВ (згідно з підпунктом б) пункту 185.1 статті 185 ПК України).
...
Що таке страховий резерв страховика?
Як і будь-яке інше забезпечення (резерв), страховий резерв призначений для виконання майбутніх зобов’язань страхової компанії перед страхувальниками. Він є свого роду гарантією того, що при недостачі поточних надходжень для покриття зобов’язань перед страхувальниками такі зобов’язання можуть бути погашені за рахунок перетворення високоліквідних активів у кошти.  А також гарантією того, що страховик має у своєму розпорядженні достатній для цього обсяг активів. Активи страховика, які втілюють у собі страхові резерви, перебувають в обігу і найчастіше страховик інвестує їх з метою отримати додатк
...
Повернення сплаченого ЄСВ підприємцю-пенсіонеру
Норма статті Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон про ЄСВ) чітко встановлює, що фізичні особи - підприємці, які є пенсіонерами за віком або особами з інвалідністю або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», звільняються від сплати ЄСВ за себе. Тому виникає питання щодо процедури повернення помилково сплаченого ЄСВ такими особами.
...
Дипломатична пошта та консульська валіза
Дипломатична пошта є одним із видів зв'язку між державою та її дипломатичними представництвами за кордоном, що забезпечує нормальне їх функціонування відповідно до норм сучасного міжнародного права. Стосовно дипломатичної пошти міжнародне право встановлює спеціальний режим, що регулює доставку офіційних кореспонденції, документів і предметів дипломатичним службам виключно для офіційного користування. Вона упаковується у закриту та опечатану сургучною печаткою або опломбовану у встановленому порядку ємність (торбина, мішок, пакет, конверт тощо), що має зовнішні ознаки дипломатичного призна
...
Які підприємства повинні складати фінансову звітність за МСФЗ?
Редакцією Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – XIV (далі – Закон про бухоблік), яка почала діяти з 01.01.2018 р., значно розширене коло підприємств з обов’язком складати фінансову звітність  та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – МСФЗ). Перелік тих, хто із вказаної дати має перейти на МСФЗ, визначено частиною другою статті 121 Закону про бухоблік. До нього входить 4 групи підприємств: 1. підприємства, що становлять суспільний інтерес (група 1); 2. публічні акціонерні товари
...
Що таке недоїмка зі сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ)?
Визначення поняття недоїмки зі сплати ЄСВ надається пунктом 6 статті 1 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон), відповідно до якого недоїмкою є сума ЄСВ, що була своєчасно не нарахована та/або не сплачена у строки, встановлені цим Законом, обчислена органом доходів і зборів у випадках, передбачених цим Законом.
...
Якими документами підтверджується ненадання заявнику розстрочки бюджетних асигнувань або бюджетних зобов'язань, недоведення фінансування видатків або неперерахування бюджетних коштів?
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 № 1235 затверджується «Перелік обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин» (далі – Перелік № 1235). Згідно з пунктом 1 розділу І Переліку № 1235 одними з підстав для отримання платником податків розстрочки грошових зобов’язань (податкового боргу) є: а) ненадання (несвоєчасне надання) йому бюджетних асигнувань або бюджетних зобов'язань; б) недоведення (несвоєчасне доведення) до нього фінансування видатків в обсязі, достатньому для своєчасного виконання ним гр
...
Чи можна сформувати податковий кредит за неоплаченими товарами/послугами?
Відповідно пункту 198.1 статті 198 Податкового кодексу України (далі – ПК України) до податкового кредиту належать суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з: а) придбання або виготовлення товарів та послуг; б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів (у тому числі у зв'язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності); в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території
...
Який порядок призначення та проведення перевірок з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки"?
Прийняття рішення про проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки". Додатковою умовою проведення перевірки є встановлений Порядком проведення перевірки з питань дотримання платником податків  принципу "витягнутої руки", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 10.03.2016 № 344 (далі – Порядок № 344), обов'язок погодження керівником контролюючого органу рішення про доцільність проведення перевірки з ДФС України. Так, для прийняття рішення про проведення перевірки дотримання принципу «витягнутої руки» керівник (його заступник або уповнов
...
Як перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки" співвідносяться з іншими видами перевірок?
Перевірка з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки" та інші перевірки є окремими формами реалізації повноважень і можуть проводитися одночасно. Так, у підпункті  39.5.2.6  ПК України зазначено, що проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки" не перешкоджає проведенню перевірок, визначених статтею 75 ПК України. З огляду на таке формулювання має місце розмежування предмету вказаних видів перевірок. Предметом перевірки з питань дотримання принципу «витягнутої руки» є лише контрольовані операції платника податків, причому в аспект
...
Які особливості встановлені для перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки"?
Перевірка з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки" проводиться відповідно до положень глави 8 розділу II ПК України з урахуванням особливостей, визначених статтею 39 ПК України та Порядком проведення перевірки з питань дотримання платником податків  принципу "витягнутої руки", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 10.03.2016 № 344. При цьому слід зазначити, що з 2018 року підрозділ 10 розділу ХХ ПК України доповнено п. 47, яким визначено, що призначення та проведення перевірок з питань повноти нарахування та сплати податків  у контрольованих операціях
...
Чи вважаються нерезидентами офіційні представництва інших держав та міжнародних організацій на території України?
Дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва інших держав і міжнародних організацій в Україні, вважаються нерезидентами за підпунктом 14.1.122 ПК України.
...
Як визначити, чи є фізична особа нерезидентом?
Визначення фізичних осіб – нерезидентів у ПК України здійснено від зворотного: якщо особа не визнається резидентом за жодним з критеріїв, передбачених в абзацах 4-10 підпункту 14.1.213 ПК України, вона вважається нерезидентом. Норма підпункту 14.1.213 ПК України сформульована таким чином, що для отримання статусу нерезидента в Україні, громадянин України має довести відсутність інших критеріїв резидентства, визначених в абзаці 4-6 підпункту 14.1.213 ПК України: місце проживання, місце постійного проживання, центр життєвих інтересів (більш тісний зв’язок з Україною), перебування на
...
Яка різниця між представництвами та постійними представництвами нерезидентів?
Стаття 95 Цивільного кодексу України відносить до відокремлених підрозділів юридичної особи філії та представництва. Постійне представництво може проявлятися в господарській діяльності особи на території України без створення відокремленого підрозділу. Наприклад, вважатиметься, що нерезидент - юридична особа здійснює діяльність через постійне представництво на території України, якщо протягом тривалого часу (за підпунктом 14.1.193 ПК України – 6 місяців) здійснює діяльність на будівельному майданчику на території України або навіть через резидента, який має повноваження діяти від імені викл
...
За якою ознакою юридичні особи та їх відокремлені підрозділи визнаються нерезидентами?
За підпунктом 14.1.122 ПК України, юридична особа вважається нерезидентом, якщо утворена за законодавством іноземної держави. Для підтвердження такого статусу використовується витяг (довідка) з відповідного державного (у т.ч. торговельного, судового або банківського) реєстру юридичних осіб, який ведеться за законодавством іноземної держави.
...
За якими нормативно-правовими актами визначається, чи є особа нерезидентом?
Відповідно до підпункту 14.1.122 ПК України, до нерезидентів належать: а) юридичні особи, утворені відповідно до законодавства інших держав, а також філії та представництва таких юридичних осіб; б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва інших держав і міжнародних організацій в Україні; в) фізичні особи, які не є резидентами України.
...
Які операції з лікарськими засобами звільнені від оподаткування ПДВ?
Підрозділом 2 розділу ХХ ПК України передбачені наступні випадки звільнення від оподаткування ПДВ операцій з лікарськими засобами: 1. Відповідно до пункту 32 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України, тимчасово, на період проведення антитерористичної операції та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства, зокрема, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення на митну територію України та постачання на митній території України: - лікарських засобів відповідно до підпункту в) пункту 193.1 статті 193 ПК України, що призначені для використання заклад
...
Які передбачені особливості оподаткування акцизним податком виробників лікарських засобів?
Відповідно до підпункту б) підпункту 229.1.1 пункту 299.1 статті 299 ПК України спирт етиловий, який використовується для виробництва лікарських засобів (у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів), крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів, оподатковується за пільговою ставкою акцизного податку у 0 грн. За підпунктом 229.1.13 пункту 229.1 статті 229 ПК України відвантаження спирту етилового для виробництва лікарських засобів проводиться в межах квот, установлених Кабінетом Міністрів України. Такі квоти затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 05.
...
Які особливості оподаткування лікарських засобів податком на доходи фізичних осіб передбачені податковим законодавством?
Не включається до доходу фізичних осіб, тобто не оподатковуються: 1. лікарські засоби, надані учаснику спортивних (крім професійного спорту), фізкультурно-оздоровчих заходів, заходів з фізкультурно-оздоровчої діяльності та фізкультурно-спортивної реабілітації, що фінансуються з бюджету та/або бюджетними організаціями, іншими неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату надання таких коштів (підпункт 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 ПК України); 2. благодійна допомога благодійників, у тому числі фізичних осіб, які внесені до Ре
...
Які застосовуються ставки ПДВ при здійсненні операцій із лікарськими засобами?
За підпунктом (в) пункту 193.1 статті 193 ПК України пільговою ставкою ПДВ у розмірі 7 % оподатковуються наступні операції: - постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення
...
Які особливості визначення бази оподаткування передбачені податковим законодавством при оподаткуванні ПДВ операцій з постачання лікарських засобів?
За листом Державної фіскальної служби України від 03.07.2015 р. № 13835/6/99-99-19-03-02-15, операції з постачання на митній території України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, оподатковуються за ставкою ПДВ 7 %. При цьому база оподаткування ПДВ для таких операцій визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості лікарського засобу (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), розрахованої з урахуванням загальнодержавних податків і зборів 
...
Що таке лікарські засоби?
Відповідно до статті 2 Закону України «Про лікарські засоби» (далі – Закон), лікарський засіб – це будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), що має властивості та призначена для лікування або профілактики захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), яка може бути призначена для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу. До л
...
У грудні 2017 року було заблоковано розрахунок коригування до помилково виписаної податкової накладної. Були відправлені документи на розблокування 29.12.2017. Отримано рішення комісії про відмову у реєстрації. У січні була відправлена скарга до ДФС України. До цього часу нічого невідомо щодо цього розрахунку коригування.
Добрий день! Дякуємо Вам за запитання, з якого надаємо таку відповідь. Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», який набрав чинності 01.01.2018,  пункт 201.16 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) був викладений у новій редакції, відповідно до якої процедура зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування тимчасово припиняла застосування. Водночас вищезазначеним Законом без змін залишилися положення пункту 56.23 статті 56 та пункту 201.16 статті 201 ПК Укра
...
Доброго дня! Прошу надати роз’яснення з такого питання. Підприємство ліквідує основні засоби за самостійним рішення, шляхом розібрання та перетворення на металобрухт та інші матеріальні складові, які оприбутковуються на склад для продажу, як вторсировина або для використання матеріальних цінностей в поточній діяльності підприємства.
Доброго дня! Прошу надати роз’яснення з такого питання. Підприємство ліквідує основні засоби за самостійним рішення, шляхом розібрання та перетворення на металобрухт та інші матеріальні складові, які оприбутковуються на склад для продажу, як вторсировина або для використання матеріальних цінностей в поточній діяльності підприємства. Факт розібрання та перетворення необоротних активів основних засобів в інший спосіб, внаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за первісним призначенням, підтверджено документально актом списання з висновками комісії та накладними на оприбуткування
...
Прошу описать налоговые последствия по НДС и налогу на прибыль для компании-резидента Украины следующей операции: материнская компания-нерезидент (кипрская регистрация) вносит в уставный капитал дочерней компании-резидента Украины проектную документацию. Необходимо ли при этой операции осуществлять корректировку финансового результата на основании подпункта 140.5.4 пункта 140.5 статьи 140 НКУ на сумму 30 % стоимости взноса проектной документации?
Доброго дня, надаємо Вам відповідь в частині податку на прибуток, згодом надішлемо в частині ПДВ. Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755 – VI (далі – ПК України) об’єкт оподаткування податком на прибуток дорівнює прибутку з джерелом походження з України та за її межами, який визначають шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ, на різниці, передбачені нормами ПК України.
...
Доброго дня. Питання таке. На підприємстві (ТОВ) немає автомобілів, але компанія уклала договір із заправкою і оплачує бензин. Працівники отримують картки і можуть заправлятись на цих заправках. Як оформити операцію, щоб не було сплати ПДФО, ВЗ, ЄСВ та були витрати і податковий кредит в бухгалтерському і податковому обліку підприємства. Завчасно дякую.
Виходячи з наведеної у Вашому питанні інформації, вбачається, що підприємство здійснює попередню оплату палива та отримує паливні картки на відповідну кількість/вартість палива, які передаються окремим працівникам підприємства для заправки пальним власних транспортних засобів таких працівників. Оскільки в питанні не конкретизовано, яким саме працівникам видаються паливні картки (тобто які посади вони обіймають), тому презюмуємо, що власні транспортні засоби працівників використовуються в процесі виконання ними своїх трудових обов’язків (тобто сам працівник безпосередньо їздить на автомоб
...
Доброго дня, командо TAXLINK! Маю до Вас таке питання. Підприємство замається виготовленням та реалізацією готової продукції покупцям. З кожним з покупців укладені кілька договорів (передоплатний, кредитний, спеціальний і т. д.).
Доброго дня, командо TAXLINK! Маю до Вас таке питання. Підприємство замається виготовленням та реалізацією готової продукції покупцям. З кожним з покупців укладені кілька договорів (передоплатний, кредитний, спеціальний і т. д.). Протягом облікового періоду можуть відбуватися відвантаження по кожному з них, а відповідно і оплати контрагент здійснює з уточненням номера та дати договору в призначенні платежу. Досить часто трапляється ситуація, коли покупець забуває вказати або вказує невірний номер і дату договору, в розрахунки якого вона планує врахувати цю оплату. Як діяти бухгалтеру при розне
...
Громадські організації осіб з інвалідністю
Відповідно до  статті  12 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 р. № 875 - ХІІ (далі – Закон № 875) громадські організації осіб з інвалідністю, їх спілки створюються з метою забезпечення рівних прав і можливостей осіб з інвалідністю та їх соціального захисту, виявлення, усунення перепон і бар'єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб таких осіб, у тому числі стосовно доступу їх нарівні з іншими громадянами до об'єктів фізичного оточення, транспорту, інформації та зв'язку, а також з урахуванням індивідуальних можливос
...
Для чого потрібен сертифікат EUR.1 та який порядок його видачі в Україні?
Сертифікат з перевезення товару EUR.1 є документом, який підтверджує статус преференційного походження товарів та визначає, що операції з переміщення і оподаткування митами таких товарів підпадають під дію відповідних міжнародних угод, учасницями яких є країни їхнього експорту та імпорту. Зразки сертифіката EUR.1 наведені в низці міжнародних угод, членом яких є Україна, зокрема в: Додатку ІІІ до Протоколу 1 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, від 27.06.2014;
...
Чи має право декларант при зміні митного режиму (з ІМ-74 на ІМ-40) претендувати на преференційні ставки митних платежів, якщо при поміщенні на митний склад був наявним сертифікат EUR-1, проте на момент випуску у вільний обіг термін його дії закінчився?
Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, ратифікованої Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII, товари, які походять з країн - учасниць угоди, при ввезенні їх на митну територію України оподатковуються за преференційними ставками ввізного мита за умови подання сертифіката EUR.1. Такий сертифікат є дійсним протягом чотирьох місяців з моменту видачі у країні-експортері та повинен бути наданий протягом саме цього періоду митним органам країни імпорту.
...
Які особливості визначення походження товарів у країнах Співдружності Незалежних Держав?
Згідно з Угодою про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав від 20.11.2009, ратифікованою Законом України від 06.07.2011 № 3592-VI, країною походження товару вважається країна, у якій товар було виготовлено або піддано достатній переробці. При визначенні походження товару, який був вироблений в одній з країн - учасниць цієї Угоди, застосовується кумулятивний принцип, який означає, що якщо у виробництві кінцевого товару було використано товари, що мають підтверджене сертифікатом форми СТ-1 походження з однієї з країн-учасниць, країною походження кінц
...
Як здійснюється перевірка сертифікатів, виданих компетентними організаціями іноземних держав?
Відповідно до статті 45 Митного кодексу України, якщо в органу доходів і зборів виникають сумніви щодо достовірності даних, або справжності документів, що підтверджують країну походження товару, він може звернутися із запитом щодо перевірки таких документів та відомостей до компетентних організацій країни, якою видано відповідний документ або яка зазначена в ньому як країна походження. За Кіотською конвенцією запит також може бути надісланий для здійснення вибіркової перевірки, але надіслання таких запитів має зводитись до необхідного мінімуму. Запит має містити виклад фактичних обставин та н
...
Як здійснюється верифікація сертифікатів про походження товару з України?
Верифікація (перевірка достовірності) сертифікатів про походження товару з України здійснюється у формі перевірки сертифіката на автентичність (справжність) та перевірки достовірності відомостей, що містяться у ньому, тобто за формальним та змістовним критеріями.
...
Який порядок підтвердження країни походження товару?
Країна походження товару повинна бути підтверджена одним із таких документів: сертифікатом про походження товару; засвідченою декларацією про походження товару; сертифікатом про регіональне найменування товару, декларацією про походження товару. При цьому країна походження декларується шляхом подання виключно оригіналів зазначених документів. Якщо митний орган виявляє розбіжності між інформацією, наданою декларантом, та інформацією, яку він здобув самостійно, декларант має право на подання додаткових відомостей, які підтвердять дані, зазначені в документах, що підтверджують країну походження.
...
Які особливості визначення і підтвердження походження товарів з ЄС та України?
Між Україною та Європейським союзом, Європейським співтовариством  з атомної енергії та їх державами-членами підписано Угоду про асоціацію, що ратифікована Законом № 1678-VII від 16.09.2014 та має застосовуватися при визначенні походження товарів із договірних сторін з метою застосування преференційного походження, яке передбачає зменшення або скасування ввізного мита на товари, що походять з однієї зі сторін Угоди, та заборону збільшення ставок мита без згоди сторін. Протоколом І до Угоди про асоціацію визначені Правила походження, що застосовуються для договірних сторін, відповідно до яких
...
Чи може орган доходів і зборів прийняти рішення щодо визначення країни походження товарів?
Відповідно до статті 23 Митного кодексу України за заявою декларанта або уповноваженої ним особи органи доходів і зборів можуть прийняти попереднє рішення щодо визначення країни походження товару, але виключно до початку переміщення товарів через митний кордон України. Такі рішення може приймати будь-який орган доходів і зборів на території України незалежно від місця здійснення митного оформлення таких товарів в подальшому. Попереднє рішення про визначення країни походження товару приймається в строк, що не перевищує 150 днів з дня отримання органом доходів і зборів відповідного звернення, з
...
Чи може видаватися сертифікат EUR.1 після завершення митного оформлення?
Згідно зі статтею 44 Митного кодексу України для товарів, щодо яких застосовується преференційна ставка мита, встановлена Митним тарифом України, сертифікат походження має бути поданий обов’язково. Тобто при митному оформленні товарів із застосуванням преференційних ставок ввізного мита у декларанта має бути наявним вказаний сертифікат. Проте на практиці трапляються випадки, коли через певні обставини сертифікат не було подано митниці при митному оформленні товарів або ж поданий сертифікат був не прийнятий через помилки в ньому чи певні технічні помилки, що ставить під сумнів можливість
...
Який порядок видачі в Україні сертифіката EUR-1?
Сертифікати EUR.1, передбачені, зокрема, Угодою від 27.06.2014 про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, видаються на товари, що експортуються з України до країн ЄС, митницями Державної фіскальної служби в порядку, встановленому наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2014 № 1142. Вимоги до товарів, на які мають видаватися сертифікати EUR.1, встановлені Протоколом 1 до Угоди про асоціацію від 27.06.2016. Також цим Протоколом визначені форма сертифіката EUR.1 та загал
...
Як визначається країна походження товару?
Відповідно до статті 36  Митного кодексу України країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці. Правила для загального визначення країни походження товару встановлені Міжнародною конвенцією про спрощення і гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція) від 18.05.1973, до якої Україна приєдналась згідно із Законом України від 05.10.2006 № 227-V, та Угодою СОТ про правила визначення походження 15.04.1994, норми яких імплементовані у національне законодавство. Якщо існують преференційні режими, встановлені окремими міжнародн
...
Що таке режим найбільшого сприяння, преференційне та непреференційне походження товару?
Норми Митного кодексу України щодо визначення країни походження товарів поширюються на імпортовані товари, які мають непреференційне походження, тобто на які поширюється режим найбільшого сприяння. Так, пільгові ставки ввізного мита, встановлені Митним тарифом України, застосовуються до товарів, що походять з України або з держав - членів Світової організації торгівлі, або з держав, з якими Україна уклала двосторонні або регіональні угоди щодо режиму найбільшого сприяння. Статтею І Генеральної угоди з тарифів і торгівлі визначено поняття загального режиму найбільшого сприяння, відповідно до я
...
Країна походження товарів
Країна походження товару – це країна (митний союз, група країн, регіон чи частина країни), в якій товар було виготовлено чи піддано достатній переробці. Визначення країни походження необхідно при митному оформленні товарів задля встановлення поширення на імпортовані товари режиму найбільшого сприяння або преференційного режиму та застосування диференційованих ставок ввізного мита. Також це необхідно для застосування до товарів заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, заборон та/або обмежень щодо переміщення через митний кордон України, а також забезпечення обліку цих то
...
Облік осіб, які здійснюють операції з товарами
Митне оформлення здійснюється в місцях розташування відповідних підрозділів органів доходів і зборів протягом встановленого для них робочого часу і розпочинається з моменту подання декларантом або уповноваженою ним особою митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та документів, необхідних для митного оформлення, а в разі електронного декларування – з моменту отримання органом доходів і зборів від декларанта або уповноваженої ним особи електронної митної декларації або електронного документа, що замінює митну декларацію відповідно до законодавства. Пунктом 8
...
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію