Податкова аналітика
У якому періоді застосовувати коригувальну різницю в 30 %: в періоді перерахування авансу чи оприбуткування товарів, отримання послуг від неприбуткової організації?
Платник податку на прибуток, який використовує коригувальні різниці для розрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток, у разі придбання товарів, робіт, послуг у неприбуткових установ та організацій (крім бюджетних та об’єднань страховиків) на суму, яка перевищує 25 розмірів мінзарплат (для 2018 року – 93 075 грн) за рік, має збільшити бухгалтерський фінансовий результат до оподаткування на 30 % вартості придбаного у таких неприбуткових організацій (підпункт 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України). Про механізм застос
...
Чи діє 30-відсоткова різниця при безоплатному отриманні товарів, робіт, послуг від неприбуткових організацій?
Переконані, при безоплатному отриманні товарів, робіт, послуг від неприбуткових організацій не треба збільшувати бухфінрезультат до оподаткування на 30 % їх вартості. Пояснимо. Відомо, що платники податку на прибуток, які при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток застосовують різниці, передбачені Податковим кодексом України від 02.12.2010 р. № 2755–VI (далі – ПК України), на підставі його підпункту 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 мають збільшити бухгалтерський фінансовий результат до оподаткування на 30 % вартості придбаних товарів, робіт, послуг у неприбуткових установ та орг
...
Чи вагомо для використання коригувальної різниці за придбаннями у неприбутківців чи відображалися в бухобліку витрати за такою операцією?
Перш за все відмітимо, що за підпунктом 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) коригувальну різницю застосовують платники податку на прибуток, які при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток зобов’язані коригувати бухгалтерський фінансовий результат на різниці, передбачені Кодексом, або самостійно вирішили коригувати його. При цьому за підпунктом 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 ПК України платник податку на прибуток має збільшити бухобліковий фінансовий результат на суму 30 % вартості товарів, у тому числі не
...
Літерне позначення ставки ПДВ як реквізит фіскального касового чека
Відповідно до пункту 1 розділу ІІ Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 № 13 (далі – Положення № 13), фіскальний касовий чек на товари (послуги) – це розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій при проведенні розрахунків за продані товари (надані послуги). Нормами Положення № 13 встановлені вимоги до змісту розрахункових документів та обов’язкових реквізитів, без наявності хоча б одного з яких документ не вважається розрахунковим (пункт 3 розділу І Положення № 13). Одним із таких
...
Чи підлягає сплаті податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у разі якщо податковим органом не надіслано податкове повідомлення - рішення?
Конституція України у статті 67 імперативно встановлює обов’язок кожного сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Зазначена конституційна норма отримує свій розвиток у положенні норми статті 16 Податкового кодексу України (далі – ПК України, Кодекс), яка серед переліку обов’язків платника податків виокремлює обов’язок сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених ПК України. Стаття 8 Кодексу встановлює виключний перелік податків і зборів, які підлягають сплаті на території України. До цього переліку включено податок на нерухоме майно, одним із в
...
Що таке варант?
Одним із видів цінних паперів, який поки що не передбачений чинним законодавством, є варанти – фінансові інструменти, які користуються величезною популярністю на Заході.  Варант (означає «забезпечувати правом») – це дериватив, що породжує право, але не обов’язок на придбання або продаж базового активу за певною ціною та в певній кількості протягом його дії. Фіксована у ньому ціна зазвичай є вищою, ніж ринкова вартість базового активу на момент випуску, але нижчою за очікувану ринкову вартість у майбутньому. Вищевказані фінансові інструменти є свого роду єдиними цінними паперами, які можуть об
...
Чи потрібно оформляти Відомість на виплату готівки в разі виплати заробітної плати на карткові рахунки працівників чи має бути складена якась інша відомість?
Відповідно до підп.11 п.3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Національного банку від 29.12.2017 р.  № 148 (далі - Положення № 148) касовими документами - є документи (касові ордери та відомості на виплату готівки , розрахункові документи, квитанції програмно-технічних комплексів самообслуговування, відомості закупівлі сільськогосподарської продукції, інші прибуткові та видаткові касові документи), за допомогою яких відповідно до законодавства України оформляються касові операції , звіти про використання коштів, а також відпов
...
Чи є об’єктом оподаткування ПДВ передача права розірвання договору купівлі-продажу в односторонньому порядку?
Частиною першої статті 651 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) встановлено, що зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Водночас частиною другою статті 651 ЦК України встановлено, що договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї зі сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Проте з 18 грудня 2018 року набрала чинності стаття 658-1 ЦК України, яка надала можливість передавати за певну плату одній зі сторін
...
Що таке навчальні посібники для цілей застосування підпункту 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 ПК України?
Підпунктом 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлюється, що від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання (передплати) та доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, підготовлення (літературне, наукове і технічне редагування, коригування, дизайн та верстка), виготовлення (друк на папері чи запис на електронному носієві), розповсюдження книжок, у тому числі електронного контенту (крім видань еротичного характеру), та дитячих книжкових видань, віт
...
Що таке підручники для цілей застосування підпункту 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 ПК України?
Підпунктом 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлюється, що від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання (передплати) та доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, підготовлення (літературне, наукове і технічне редагування, коригування, дизайн та верстка), виготовлення (друк на папері чи запис на електронному носієві), розповсюдження книжок, у тому числі електронного контенту (крім видань еротичного характеру), та дитячих книжкових видань, віт
...
За яких умов операції з постачання виробником лікарських засобів медичних виробів звільняються від ПДВ?
Відповідно до абзацу третього пункту 38 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПК України) тимчасово, до 31 грудня 2020 року, звільняються від оподаткування ПДВ операції з першого постачання виробником на митній території України лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності. Зі свого боку ПК України не дає прямого визначення операції з пер
...
Коли операції з постачання дистриб'ютором лікарських засобів медичних виробів звільняються від ПДВ?
Відповідно до абзацу другого пункту 38 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПК України) тимчасово, до  31 грудня 2020 року, звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів , внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, та операції з першого постачання ТАКИХ лікарських засобів, медичних виробів на ми
...
Добрый день! Уважаемые коллеги, просьба проконсультировать в следующем вопросе. Наша компания ведет бухгалтерский учет в соответствии с МСФО. С 01.01.2018 внедряется новый стандарт МСФО № 15 «Выручка по договорам с покупателями». Новый МСФО 15 применяется к договорам с покупателями и меняет подход к порядку признания выручки. А также содержит требования относительно капитализации затрат, связанных с заключением и выполнением договора.
Добрый день! Уважаемые коллеги, просьба проконсультировать в следующем вопросе. Наша компания ведет бухгалтерский учет в соответствии с МСФО. С 01.01.2018 внедряется новый стандарт МСФО № 15 «Выручка по договорам с покупателями». Новый МСФО 15 применяется к договорам с покупателями и меняет подход к порядку признания выручки. А также содержит требования относительно капитализации затрат, связанных с заключением и выполнением договора. В результате проведенного анализа операций компании на соответствие МСФО 15 доходы от подключения абонентов, как и расходы, связанные с данными подключениями в ф
...
ООО (плательщик налога на прибыль на общих основаниях, неплательщик НДС) выиграло конкурс в Донецкой облгосадминистрации (Донецкий куркуль) на покупку оборудования для строительства мойки самообслуживания в г. Святогорск. Денежные средства от облгосадминистрации поступят на расчетный счет ООО «ФРАЙ-А» по целевому назначению на покупку оборудования мойки. Как эту операцию отразить в бухгалтерском и налоговом учете? Попадает ли госдотация под объект налогообложения налогом на прибыль?
ООО (плательщик налога на прибыль на общих основаниях, неплательщик НДС) выиграло конкурс в Донецкой облгосадминистрации (Донецкий куркуль) на покупку оборудования для строительства мойки самообслуживания в г. Святогорск. Денежные средства от облгосадминистрации поступят на расчетный счет ООО «ФРАЙ-А» по целевому назначению на покупку оборудования мойки. Как эту операцию отразить в бухгалтерском и налоговом учете? Попадает ли госдотация под объект налогообложения налогом на прибыль? Подлежит ли амортизации это оборудование, купленное на дотационные средства? Доброго дня! Оскільки, у запиті н
...
Добрый день, коллеги! Все вопросы касаются организации интернет-торговли. 1. Необходимо разъяснение к Вашей статье "Якою датою друкувати касовий чек, якщо оплата за товар здійснюється платіжною карткою на сайті продавця?", а именно «… У разі доставки товару поштою за умови передоплати із застосуванням платіжних карт Visa, MasterCard, LiqPay та інших суб'єкт господарювання повинен укласти в поштове відправлення розрахунковий документ установленої законодавством форми і змісту
Добрый день, коллеги! Все вопросы касаются организации интернет-торговли. 1. Необходимо разъяснение к Вашей статье "Якою датою друкувати касовий чек, якщо оплата за товар здійснюється платіжною карткою на сайті продавця?", а именно «… У разі доставки товару поштою за умови передоплати із застосуванням платіжних карт Visa, MasterCard, LiqPay та інших суб'єкт господарювання повинен укласти в поштове відправлення розрахунковий документ установленої законодавством форми і змісту на повну суму проведеної операції, що підтверджує факт купівлі-продажу товарів, із зазначенням у касовому чеку «передопл
...
Згідно з підпунктом 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 розділу V Податкового кодексу України звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції, зокрема, розповсюдження учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови вітчизняного виробництва на митній території України. Питання: що слід розуміти та чи є визначення, що належить до поняття учнівські зошити, підручники та навчальні посібники?
Добрий день! Дякуємо за Ваше запитання, з якого надсилаємо Вам таку відповідь. Підпунктом 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлюється, що від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання (передплати) та доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, підготовлення (літературне, наукове і технічне редагування, коригування, дизайн та верстка), виготовлення (друк на папері чи запис на електронному носієві), розповсюдження книжок, у тому числі
...
Податковий орган трактує, що нарахування пені за несвоєчасне надходження валютної виручки необхідно розраховувати з дня оформлення митної декларації, а не з дня фактичного перетину експортованого товару митного кордону України. Згідно з абзацами десятим, тридцять восьмим статті 1 Закону № 959 є момент перетину товару митного кордону України (згідно з контрактом умови поставки Інкотермс 2010 DDP).
Податковий орган трактує, що нарахування пені за несвоєчасне надходження валютної виручки необхідно розраховувати з дня оформлення митної декларації, а не з дня фактичного перетину експортованого товару митного кордону України. Згідно з абзацами десятим, тридцять восьмим статті 1 Закону № 959 є момент перетину товару митного кордону України (згідно з контрактом умови поставки Інкотермс 2010 DDP). Таким чином, я вважаю, що відрахування 120 днів ( стаття 1 Закону № 185 ) необхідно розраховувати з дня перетину а не з дня оформлення. Чи є практика нового Верховного Суду? Доброго дня, дякуємо за В
...
Чи можна з постачальника стягнути відшкодування майнової шкоди, завданої покупцю у зв’язку з неможливістю сформувати податковий кредит внаслідок відсутності реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування?
Згідно з абзацом третім пункту 198.6 статті 198 Податкового кодексу України (далі – ПК України) податкові накладні, отримані з Єдиного реєстру податкових накладних, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту. Аналогічне правило щодо можливості платника ПДВ збільшити податковий кредит виключно за зареєстрованими у ЄРПН розрахунками коригування міститься у підпункті б) підпункту 192.1.2 пункту 192.1 статті 192 ПК України. У зв’язку з цим деякі платники податків звертаються до суду з позовом до своїх контрагентів про в
...
Що таке митний огляд товарів?
Статтею 318 Митного кодексу України (далі – МК України) встановлено, що митному контролю підлягають всі без винятку товари, транспортні засоби комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України. Митний контроль, проведення якого належить до виключних повноважень органів доходів і зборів, здійснюється на вибірковій основі із застосуванням системи управління ризиками та у формах, передбачених статтею 336 МК України. Однією з форм митного контролю відповідно до пункту 2 частини першої статті 336 МК України є митний огляд, що проводиться щодо переміщуваних через митний к
...
Чи може у сумісника виникнути право на індексацію?
Відповідно до статті 10 Закону України «Про індексацію грошових коштів населення» від 03.07.1991 № 1282 - XII індексація доходів працюючого населення проводиться за основним місцем роботи. Доходи від роботи за сумісництвом на умовах погодинної оплати поза основним місцем роботи індексуються в розмірі, що з урахуванням оплати праці за основним місцем роботи не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи. Отже, доходи, отримані  від виконання робіт  за сумісництвом, повинні індексуватись з урахуванням доходів за основним місцем роботи  і їх сума не повинна перевищувати розмір прожитк
...
Як проводити індексацію особам, які працюють за сумісництвом?
Для працівників, які працюють за сумісництвом, у першу чергу індексується зарплата за основним місцем роботи. Відповідно до пункту 7 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 № 1078, особі, яка працює за сумісництвом, видається на її вимогу довідка з основного місця роботи про розмір доходу, що підлягає індексації, та проіндексованого доходу. На підставі цієї довідки провадиться індексація доходів від роботи за сумісництвом у межах суми, що не перевищує прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб, з урахуванням отриман
...
Коли проводять індексацію?
Індексація грошових доходів населення проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який встановлюється в розмірі 103 % ( п.1-1 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою КМУ від 17.07.03 р. № 1078). Підвищення грошових доходів громадян у зв'язку з індексацією здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін.
...
Оподаткування та відображення у звітності сум нарахованої індексації
Згідно з підпунктом 163.1.1 статті 163 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, із змінами та доповненнями (далі – ПК України) об’єктом оподаткування податком з доходів фізичних осіб (далі – ПДФО) є загальний місячний оподатковуваний дохід, до складу якого, зокрема,  відповідно до підпункту 164.2.1 статті 164 ПК України включаються доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту). При цьому відповідно до підпункту 2.2.7 пункту 2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомста
...
Оподаткування та відображення в звітності сум нарахованої індексації в поточному місяці за минулі періоди
Відповідно до статті 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464 - VI із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) та  підпункту 1 пункту 3 розділу IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 р. № 449 (далі – Інструкція № 449), єдиний соціальний внесок (далі – ЄСВ) нараховується на підставі бухгалтерських та інших документів,
...
Порядок розрахунку суми індексації
Відповідно до пункту 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.07. 2003 р. № 1078 (далі – Порядок № 1078) сума індексації грошових доходів громадян визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділеного на 100 відсотків. Детальніше про доходи, що є об’єктом індексації див. аналітичний матеріал «Доходи та виплати,  що підлягають індексації» Розрахуємо на прикладі суму індексації заробітної плати працівника підпри
...
Розрахунок суми індексації при підвищенні заробітної плати, яка складається з постійної частини – окладу та змінної (премій, надбавок тощо).
Щодо розрахунку індексації заробітної плати, структура якої складається з різних  компонентів, то основною передумовою для проведення індексації доходів, визначеною статтею 2 Закону України «Про індексацію грошових коштів населення» від 03.07.1991 р. № 1282-XII (далі – Закон № 1282–XII) є регулярне, а не разове отримання грошового доходу. Тобто для того, щоб до виплат застосовувалась індексація, вони повинні отримуватись працівником регулярно, а не одноразово. Перелік виплат, що підлягають індексації, приведений у статті 2 Закону № 1282-XII та деталізований у пункті 2 Порядку проведення інде
...
Як нарахувати індексацію при підвищенні заробітної плати, коли сума підвищення не перевищує суму індексації за поточний місяць?
Відповідно до абзацу 4 пункту 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (далі – Порядок № 1078), якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу, сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення доходу і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення доходу. Отже, при підвищенні грошового доходу сума такого підвищення порівнюється із сумою, нарахованою індексацією у місяці підвищення
...
Як розрахувати індексацію заробітної плати працівника, який відпрацював неповний робочий час?
Відповідно до пункту 4 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078 (далі – Порядок № 1078) у разі коли особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається із розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу. Таким чином, коли працівник працює неповний робочий час, сума індексації розраховується  виходячи із всієї суми прожиткового мінімуму, встановленого законодавством на момент індексації, а виплачується працівнику вже сума індексації, визначена п
...
Визначення приросту індексу споживчих цін
Індекси цін за рік, місяць, півріччя призначені для вимірювання інфляції  цін за відповідні періоди. Згідно зі  статтею 1  Закону України «Про індексацію грошових коштів населення» від 03.07.1991 р. № 1282-XII (далі – Закон № 1282-XII) індекс споживчих цін (далі ІСЦ) – показник, що характеризує динаміку загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання. ІСЦ охоплює товари та послуги, які населення купує для власного споживання. Споживчий набір є єдиним для всіх регіонів країни і визначається централізовано Держкомстатом України. Вирішальним критерієм
...
Яка частина заробітної плати підлягає індексації?
Відповідно до останнього абзацу статті 2 Закону України «Про індексацію грошових коштів населення» від 03.07.1991 р. № 1282-XII (далі – Закон № 1282-XII) індексації підлягають грошові доходи населення у межах прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і демографічних груп населення. Розміри прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць для основних соціальних і демографічних груп населення щорічно встановлюються Верховною Радою України при затвердженні Державного бюджету України.
...
Визначення базового місяця для проведення індексації
Поняття «базовий місяць» не міститься в чинних редакціях Закону України «Про індексацію грошових коштів населення» від 03.07.1991 р. № 1282-XII (далі – Закон № 1282 -XII), та  Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.07. 2003 р. № 1078 (далі – Порядок № 1078). Цей термін використовувався у редакції Порядку № 1078, що була чинна до  09.12.2015 р., згідно з яким базовим місяцем вважався місяць підвищення грошових доходів населення. Відповідно до  пункту 5 чинної редакції Порядку № 1078 у разі підвищення тарифних ставок
...
Що таке стандартизація?
У розумінні підпункту 14.1.61. пункту 14.1. статті 14 Податкового кодексу України стандартизація не визнається самостійним засобом нетарифного регулювання. Однак питання видачі сертифікатів на певну продукцію тісно пов’язані із її відповідністю стандартам безпеки. Крім того, згідно класифікації заходів нетарифного регулювання   Конференції ООН з торгівлі та розвитку ((United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)), стандартизація вважається одним із заходів нетарифного регулювання –  технічним торговим бар’єром. Відповідно до Закону України «Про
...
Які перепони стоять на шляху ввезення американських автомобілів на територію України?
Україна здійснила перехід від державної сертифікації в системі УкрСЕПРО до процедури підтвердження відповідності шляхом затвердження конструкції колісних транспортних засобів. Таким чином, оскільки з 2016 року процедура затвердження конструкції стала обов’язковою, митні органи почали вимагати при митному оформленні відповідні підтверджуючі документи – сертифікати типу транспортних засобів та обладнання або сертифікати відповідності щодо індивідуального затвердження колісних транспортних засобів (далі – сертифікат), про що, зокрема, наголосила Державна фіскальна служба України в листі від 29.0
...
Який сертифікат потрібен для ввезення в Україну транспортного засобу?
Оскільки в Україні провадиться поетапне впровадження міжнародних екологічних норм, однією із вимог ЄС, яку повинна виконувати Україна, є відповідність автомобілів встановленому рівню екологічних норм. Зокрема, таку вимогу закріплено Законом України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» від 06.07.2005 р. № 2739-IV (далі – Закон № 2739), яким передбачено, що ввезти новий або вживаний транспортний засіб на територію України та провести державну реєстрацію можна лише за підтвердження його відповідності визначеному рівню екологічних норм. Такий
...
Чи потрібна сертифікація харчових продуктів?
Відповідно до частини другої статті 32 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 р. № 771/97-ВР (далі – Закон № 771), сертифікація харчових продуктів в Україні є необов’язковою. При цьому зазначене не стосується видачі міжнародного сертифіката, що вимагається при здійсненні імпорту/експорту харчових продуктів. Так, харчові продукти, що імпортуються в Україну, повинні супроводжуватися міжнародним сертифікатом або іншим документом, виданим компетентним органом країни походження. Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від
...
Які умови ввезення на митну територію України мобільних телефонів, гарнітур, сигналізаційного устаткування та інших подібних приладів передбачені законодавством?
Законом № 124-VIII передбачено проведення процедур обов’язкової та добровільної оцінки відповідності. Перелік товарів, які під час переміщення через митний кордон України підлягають обов’язковій оцінці відповідності, згідно з вимогами технічних регламентів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 436 «Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України» (далі – Постанова № 436). Відповідно до положень цієї Постанови вимога щодо подання при митному оформленні документу, що під
...
У чому відмінність сертифіката відповідності та декларації відповідності?
Відповідно до Закону № 124-VIII, сертифікат відповідності є не єдиним документом, який підтверджує відповідність, до таких документів також віднесено декларацію про відповідність, протокол випробувань, звіт, висновок, свідоцтво чи будь-який інший документ, що підтверджує виконання визначених вимог, які стосуються об’єкта оцінки відповідності. Однак, не зважаючи на те, що Законом № 124-VIII передбачений невичерпний перелік документів про відповідність, для цілей митного оформлення застосовуються лише сертифікати відповідності та декларації відповідності. Це зумовлюється тим, що констит
...
Що таке сертифікація? У чому полягає суть переходу від обов’язкової державної сертифікації до процедур оцінки відповідності?
Підпунктом 14.1.61. пункту 14.1. статті 14 Податкового кодексу України сертифікацію товарів, що ввозяться в Україну, віднесено до переліку заходів нетарифного регулювання. До 2018 року в Україні діяла система державної сертифікації продукції. Однак, результатом апроксимації законодавства України та ЄС у даній сфері став процес скасування обов’язкової сертифікації та одночасне запровадження оцінки відповідності вимогам технічних регламентів деяких видів товарів, що підлягали обов’язковій сертифікації. Так, відповідно до прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про
...
Що таке учнівські зошити для застосування пільгового режиму оподаткування ПДВ, передбаченого підпунктом 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 ПК України?
Підпунктом 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлюється, що від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання (передплати) та доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, підготовлення (літературне, наукове і технічне редагування, коригування, дизайн та верстка), виготовлення (друк на папері чи запис на електронному носієві), розповсюдження книжок, у тому числі електронного контенту (крім видань еротичного характеру) та дитячих книжкових видань, вітч
...
Які документи необхідні для митного оформлення радіообладнання та інших подібних товарів?
Статтею 197 Митного кодексу України передбачено, що у випадках, передбачених законом, на окремі товари встановлюються обмеження щодо їх переміщення через митний кордон України. Пропуск таких товарів через митний кордон України та їх митне оформлення здійснюються органами доходів і зборів на підставі отриманих з використанням засобів інформаційних технологій документів, які підтверджують дотримання зазначених обмежень, виданих державними органами, уповноваженими на здійснення відповідних контрольних функцій, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, якщо подання таких документів о
...
Як у бухгалтерському обліку підприємства-покупця відобразити різницю, пов’язану з переглядом ціни обладнання через зміну курсу валюти на дату розрахунку з постачальником? Чи потрібно переглядати первісну вартість основного засобу та вже нарахованої амортизації?
Ситуація: підприємство придбало обладнання (об’єкт основних засобів) у резидента України на умовах відстрочення платежу на 6 місяців та ввело його в експлуатацію. За умовами договору  ціна обладнання прив’язана до офіційного курсу долара США і переглядається на дату розрахунку (часткового чи повного) у разі, якщо останній зростає порівняно з його рівнем на дату передачі обладнання. На дату розрахунку з постачальником зростання вартості валюти досягло договірного рівня та ціна договору була переглянута. Рішення. Відповідно до частини другої статті 198 Господарського кодексу України від 16.01.
...
Придбання товарів (робіт, послуг) у неприбуткових організацій: як визначити податкові різниці?
Питання формування різниць за операціями придбання товарів (робіт, послуг) у неприбуткових організацій актуальне для платників податку на прибуток, які мають бухгалтерський дохід від будь-якої діяльності за останній рік: понад 20 мільйонів гривень; не більше 20 мільйонів гривень, але вони не відмовилися від коригування бухгалтерського фінрезультату при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств (відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України)). Такі підприємства на підставі підпун
...
Як платнику податку на прибуток для застосування 30-відсоткової податкової різниці визначити, чи має продавець товарів (робіт, послуг) статус неприбуткової організації?
Дане питання є важливим для платника податку на прибуток, який є покупцем товарів, робіт, послуг у неприбуткової організації та який має обов’язок коригувати (збільшувати) бухгалтерський фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток на різниці, передбачені підпунктом 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України). Адже в першу чергу від статусу контрагента як неприбутківця залежить необхідність такого коригування (або некоригування). Правила застосування / незастосування 30-відсоткової різниці розглянуто тут. За визна
...
Як доходи та втрати від участі в капіталі впливають на податок на прибуток?
При обліку фінансових інвестицій за методом участі в капіталі різницями, на які коригують бухгалтерський фінрезультат, є: сума нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств та платників єдиного податку. На її величину зменшують фінансовий результат до оподаткування (підпункт  140.4.1 пункту 140.4 статті 140 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI, далі – ПК України); сума втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розрахованих за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації. На відпов
...
Як визначають доходи та втрати від участі в капіталі у бухгалтерському обліку?
Поняття «метод участі в капіталі» визначено у пункті Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91 (далі – П(С)БО 12): «Метод участі в капіталі – метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування». Оскільки, в результаті такої оцінки вартість фінінвестиції змінюється, то у бухгалтерському обліку підприємства – інвестора формуються доходи та/або
...
Який порядок складання та заповнення податкової накладної за податковими зобов'язаннями з ПДВ, нарахованими у зв'язку з анулюванням реєстрації платника ПДВ?
Відповідно до пункту 184.7 статті 184 Податкового кодексу України (далі – ПК України), якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов'язаний визначити податкові зобов'язання по таких товарах/послугах, необоротних активах виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання
...
Як оподатковуються ПДВ операції з постачання карток на поповнення мобільного зв'язку, якщо їх передача кінцевим споживачам здійснюється через посередника?
Відповідно до частини першої статті 68 Закону України «Про телекомунікації» розрахунки за телекомунікаційні послуги здійснюються на умовах договору про надання телекомунікаційних послуг між оператором, провайдером телекомунікацій та споживачем або без договору за готівкову оплату чи за допомогою карток тощо в разі одержання споживачем замовленої за передоплатою (авансованої) послуги за тарифами, затвердженими згідно із законодавством. Отже, передача кінцевим споживачам карток не є окремою операцією з постачання товарів, а є лише формою сплати такими споживачами авансу за телекомунікаційні пос
...
Який порядок повернення бюджетного відшкодування з Тимчасового реєстру?
З 01.01.2017 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 № 1797-VIII,  яким був змінений порядок здійснення бюджетного відшкодування шляхом запровадження формування Реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування. Так, відповідно до пункту 56 підрозділу 2 розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України (далі – ПК України) до 1 лютого 2017 року ДФС України формує у хронологічному порядку надходження заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартіс
...
Як виконати рішення суду, яке зобов’язує контролюючий орган надати Держказначейству висновок про повернення бюджетного відшкодування?
З 1 січня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», яким внесено зміни, зокрема, до статті 200 Податкового кодексу України (далі – ПК України). За вищезазначеними змінами для отримання бюджетного відшкодування не потрібно, щоб контролюючий орган передавав до Держказначейства висновок про таке відшкодування, оскільки кошти перераховуються на рахунок платника в автоматичному порядку на підставі інформації, відображеної в Реєстрі заяв про повернення суми бюджетного відшкодування та Тимчасовому реєс
...
Звільнення після відпустки: що з ЄСВ?
Тему особливостей нарахування ЄСВ у випадках, коли база нарахування є меншою від розміру мінімальної заробітної плати, ми розглядали в окремому аналітичному матеріалі https://taxlink.ua/ua/analytics/Stattya-8/osoblivosti-narahuvannja-sv-u-vipadkah-koli-baza-narahuvannja/full/. Однак вважаємо за необхідне акцентувати увагу на тому, чи необхідно донараховувати ЄСВ у разі звільнення працівника після повернення з відпустки. Перш за все норма Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” вказує, що донарахування сум єдино
...
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію