Податкова аналітика
У чому відмінність сертифіката відповідності та декларації відповідності?
Відповідно до Закону № 124-VIII, сертифікат відповідності є не єдиним документом, який підтверджує відповідність, до таких документів також віднесено декларацію про відповідність, протокол випробувань, звіт, висновок, свідоцтво чи будь-який інший документ, що підтверджує виконання визначених вимог, які стосуються об’єкта оцінки відповідності. Однак, не зважаючи на те, що Законом № 124-VIII передбачений невичерпний перелік документів про відповідність, для цілей митного оформлення застосовуються лише сертифікати відповідності та декларації відповідності. Це зумовлюється тим, що констит
...
Що таке сертифікація? У чому полягає суть переходу від обов’язкової державної сертифікації до процедур оцінки відповідності?
Підпунктом 14.1.61. пункту 14.1. статті 14 Податкового кодексу України сертифікацію товарів, що ввозяться в Україну, віднесено до переліку заходів нетарифного регулювання. До 2018 року в Україні діяла система державної сертифікації продукції. Однак, результатом апроксимації законодавства України та ЄС у даній сфері став процес скасування обов’язкової сертифікації та одночасне запровадження оцінки відповідності вимогам технічних регламентів деяких видів товарів, що підлягали обов’язковій сертифікації. Так, відповідно до прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про
...
Що таке учнівські зошити для застосування пільгового режиму оподаткування ПДВ, передбаченого підпунктом 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 ПК України?
Підпунктом 197.1.25 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлюється, що від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання (передплати) та доставки періодичних видань друкованих засобів масової інформації (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, підготовлення (літературне, наукове і технічне редагування, коригування, дизайн та верстка), виготовлення (друк на папері чи запис на електронному носієві), розповсюдження книжок, у тому числі електронного контенту (крім видань еротичного характеру) та дитячих книжкових видань, вітч
...
Які документи необхідні для митного оформлення радіообладнання та інших подібних товарів?
Статтею 197 Митного кодексу України передбачено, що у випадках, передбачених законом, на окремі товари встановлюються обмеження щодо їх переміщення через митний кордон України. Пропуск таких товарів через митний кордон України та їх митне оформлення здійснюються органами доходів і зборів на підставі отриманих з використанням засобів інформаційних технологій документів, які підтверджують дотримання зазначених обмежень, виданих державними органами, уповноваженими на здійснення відповідних контрольних функцій, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, якщо подання таких документів о
...
Як у бухгалтерському обліку підприємства-покупця відобразити різницю, пов’язану з переглядом ціни обладнання через зміну курсу валюти на дату розрахунку з постачальником? Чи потрібно переглядати первісну вартість основного засобу та вже нарахованої амортизації?
Ситуація: підприємство придбало обладнання (об’єкт основних засобів) у резидента України на умовах відстрочення платежу на 6 місяців та ввело його в експлуатацію. За умовами договору  ціна обладнання прив’язана до офіційного курсу долара США і переглядається на дату розрахунку (часткового чи повного) у разі, якщо останній зростає порівняно з його рівнем на дату передачі обладнання. На дату розрахунку з постачальником зростання вартості валюти досягло договірного рівня та ціна договору була переглянута. Рішення. Відповідно до частини другої статті 198 Господарського кодексу України від 16.01.
...
Придбання товарів (робіт, послуг) у неприбуткових організацій: як визначити податкові різниці?
Питання формування різниць за операціями придбання товарів (робіт, послуг) у неприбуткових організацій актуальне для платників податку на прибуток, які мають бухгалтерський дохід від будь-якої діяльності за останній рік: понад 20 мільйонів гривень; не більше 20 мільйонів гривень, але вони не відмовилися від коригування бухгалтерського фінрезультату при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств (відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України)). Такі підприємства на підставі підпун
...
Як платнику податку на прибуток для застосування 30-відсоткової податкової різниці визначити, чи має продавець товарів (робіт, послуг) статус неприбуткової організації?
Дане питання є важливим для платника податку на прибуток, який є покупцем товарів, робіт, послуг у неприбуткової організації та який має обов’язок коригувати (збільшувати) бухгалтерський фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток на різниці, передбачені підпунктом 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України). Адже в першу чергу від статусу контрагента як неприбутківця залежить необхідність такого коригування (або некоригування). Правила застосування / незастосування 30-відсоткової різниці розглянуто тут. За визна
...
Як доходи та втрати від участі в капіталі впливають на податок на прибуток?
При обліку фінансових інвестицій за методом участі в капіталі різницями, на які коригують бухгалтерський фінрезультат, є: сума нарахованих доходів від участі в капіталі інших платників податку на прибуток підприємств та платників єдиного податку. На її величину зменшують фінансовий результат до оподаткування (підпункт  140.4.1 пункту 140.4 статті 140 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI, далі – ПК України); сума втрат від інвестицій в асоційовані, дочірні та спільні підприємства, розрахованих за методом участі в капіталі або методом пропорційної консолідації. На відпов
...
Як визначають доходи та втрати від участі в капіталі у бухгалтерському обліку?
Поняття «метод участі в капіталі» визначено у пункті Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91 (далі – П(С)БО 12): «Метод участі в капіталі – метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування». Оскільки, в результаті такої оцінки вартість фінінвестиції змінюється, то у бухгалтерському обліку підприємства – інвестора формуються доходи та/або
...
Який порядок складання та заповнення податкової накладної за податковими зобов'язаннями з ПДВ, нарахованими у зв'язку з анулюванням реєстрації платника ПДВ?
Відповідно до пункту 184.7 статті 184 Податкового кодексу України (далі – ПК України), якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов'язаний визначити податкові зобов'язання по таких товарах/послугах, необоротних активах виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання
...
Як оподатковуються ПДВ операції з постачання карток на поповнення мобільного зв'язку, якщо їх передача кінцевим споживачам здійснюється через посередника?
Відповідно до частини першої статті 68 Закону України «Про телекомунікації» розрахунки за телекомунікаційні послуги здійснюються на умовах договору про надання телекомунікаційних послуг між оператором, провайдером телекомунікацій та споживачем або без договору за готівкову оплату чи за допомогою карток тощо в разі одержання споживачем замовленої за передоплатою (авансованої) послуги за тарифами, затвердженими згідно із законодавством. Отже, передача кінцевим споживачам карток не є окремою операцією з постачання товарів, а є лише формою сплати такими споживачами авансу за телекомунікаційні пос
...
Який порядок повернення бюджетного відшкодування з Тимчасового реєстру?
З 01.01.2017 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 № 1797-VIII,  яким був змінений порядок здійснення бюджетного відшкодування шляхом запровадження формування Реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування. Так, відповідно до пункту 56 підрозділу 2 розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України (далі – ПК України) до 1 лютого 2017 року ДФС України формує у хронологічному порядку надходження заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартіс
...
Як виконати рішення суду, яке зобов’язує контролюючий орган надати Держказначейству висновок про повернення бюджетного відшкодування?
З 1 січня 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», яким внесено зміни, зокрема, до статті 200 Податкового кодексу України (далі – ПК України). За вищезазначеними змінами для отримання бюджетного відшкодування не потрібно, щоб контролюючий орган передавав до Держказначейства висновок про таке відшкодування, оскільки кошти перераховуються на рахунок платника в автоматичному порядку на підставі інформації, відображеної в Реєстрі заяв про повернення суми бюджетного відшкодування та Тимчасовому реєс
...
Звільнення після відпустки: що з ЄСВ?
Тему особливостей нарахування ЄСВ у випадках, коли база нарахування є меншою від розміру мінімальної заробітної плати, ми розглядали в окремому аналітичному матеріалі https://taxlink.ua/ua/analytics/Stattya-8/osoblivosti-narahuvannja-sv-u-vipadkah-koli-baza-narahuvannja/full/. Однак вважаємо за необхідне акцентувати увагу на тому, чи необхідно донараховувати ЄСВ у разі звільнення працівника після повернення з відпустки. Перш за все норма Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” вказує, що донарахування сум єдино
...
Предприятие зарегистрировало новый автомобиль на балансе КАСКО. Произошел страховой случай. Страховая компания перечислила страховое возмещение 01.09.2017 на расчетный счет СТО. СТО зарегистрировало НН нашему предприятию. Акт выполненных работ подписан 28.02.2018. а) Как называется документ, который должна предоставить страховая компания для подтверждения доходов и отражения их нашей фирме? Каким законодательным документом это подтверждается? б) В каком периоде можно включать в НК НН, зарегистри
Предприятие зарегистрировало новый автомобиль на балансе КАСКО. Произошел страховой случай. Страховая компания перечислила страховое возмещение 01.09.2017 на расчетный счет СТО. СТО зарегистрировало НН нашему предприятию. Акт выполненных работ подписан 28.02.2018. а) Как называется документ, который должна предоставить страховая компания для подтверждения доходов и отражения их нашей фирме? Каким законодательным документом это подтверждается? б) В каком периоде можно включать в НК НН, зарегистрированную нашему предприятию СТО? Надо ли начислять НО при включении в НК выше названной НН? Аргумент
...
Які особливості реалізації платниками збору пільги із безоплатного паркування та зберігання транспортних засобів для інвалідів?
Відповідно до підпункту 268-1.2.1 пункту 268-1.2 статті 268-1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі – ПК України) не є об’єктом оподаткування збором за місця для паркування транспортних засобів (далі – збір) площа земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.1991 № 875-XII (далі – Закон № 875-XII). Вказане випливає із того, що обов’язковою ознакою діяльності  платників збору є саме платний характер надання послуг з паркування та збе
...
Для оплати Статутного капіталу надійшли кошти в іноземній валюті. Через зміни курсу НБУ виникли від’ємні курсові різниці. Частину таких різниць можемо «перекрити» додатковим капіталом. Як правильно відобразити у обліку решту від’ємних курсових різниць у цій ситуації?
Доброго дня! Оскільки у Вашому зверненні не зазначено, за якою системою обліку підприємство складає фінансову звітність, то відповідь на нього надається, виходячи з правил національних стандартів бухгалтерського обліку. Із запитання ми розуміємо, що йдеться про курсові різниці, які виникли на дату розрахунку засновника підприємства за внеском до статутного капіталу. У такому випадку йдеться про операції в іноземній валюті. Відповідно до пункту 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 №
...
Діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів
Характер здійснюваної діяльності є ідентифікуючою ознакою платників збору за місця для паркування транспортних засобів (далі – збір). Так, відповідно до підпункту 268-1.1.1 пункту 268-1.1 статті 268-1 Податкового кодексу України (далі – ПК України) платниками збору виступають суб’єкти господарювання, які організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках. З огляду на зазначене зразу ж варто вказати на законодавчо невдале визначення здійснюваної суб’єктами гос
...
А якщо поворотна фінансова допомога не повернута в строк, передбачений договором? Як в податковому обліку позикодавця відображається неповернута у строк сума поворотної фінансової допомоги?
Доброго дня! Оскільки у Вашому запиті не описані умови, строки, час отримання поворотної фінансової допомоги (далі – ПФД), система обліку підприємства та інші необхідні для більш конкретних висновків складові, то відповідаючи на нього, ми виходимо з такого: позикодавець надав ПФД у звітних (податкових) періодах після 01.01.2015; позикодавець веде бухгалтерський облік за П(С)БО; підприємство не належить до суб’єктів малого або мікропідприємництва; при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток позикодавець зобов’язаний коригувати бухгалтерський фінансовий результат до оподатку
...
Підприємство продає корпоративні права, розрахунок за які здійснюється шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог. Чи підпадає ця операція під дію підпункту 196.1.1 пункту 196.1 статті 196 ПКУ?
Добрий день! Дякуємо Вам за питання, з якого надаємо таку відповідь. Відповідно до підпункту 196.1.1 пункту 196.1 статті 196 Податкового кодексу України (далі – ПК України) не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу(погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб'єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючи і
...
Які особливості оподаткування податком на нерухомість об’єктів нерухомого майна, що перебувають у спільній сумісній власності?
Податковий кодекс України (далі – ПК України, Кодекс) у статті 266 платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – податок на нерухомість), визначає власників об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. При цьому Кодекс передбачає особливості визначення платників податку залежно від перебування об'єктів нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб. Вказане, очевидно, зумовлене специфікою набуття, здійснення та припинення права спільної власності, що впливає і на особливості виконання податкового обов’язку за відповідне нерухом
...
Доброго дня. Потрібна консультація по сільгоспвиробнику, який має дотаційний рахунок. Необхідно розуміти алгоритм повернення ПДВ сільгоспвиробнику.
Добрий день! Дякуємо Вам за питання, з якого надаємо таку відповідь. Право на отримання бюджетної дотації сільськогосподарськими товаровиробниками, платниками ПДВ передбачене статтею 16-1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (далі – Закон). Окрім того, процедура обчислення та перерахунку відповідної суми бюджетної дотації регулюється Порядком розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції у 2017 році, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.201
...
Добрий день. З 01.01.2018 був встановлений перелік держав, операції з якими визнані контрольованими, до цього переліку увійшла держава Естонія, з якою працює наша компанія. Згідно з підпунктом 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 ПКУ ми повинні були відкоригувати фінансовий результат і збільшити його на 30 % від вартості товару, придбаного у країні Естонія. 07.03.2018 Естонію виключили з цього переліку. Питання: 1. Чи дійсно ми повинні були збільшити суму доходу на 30 % вартості поставленого товару в
Добрий день. З 01.01.2018 був встановлений перелік держав, операції з якими визнані контрольованими, до цього переліку увійшла держава Естонія, з якою працює наша компанія. Згідно з підпунктом 140.5.4 пункту 140.5 статті 140 ПКУ ми повинні були відкоригувати фінансовий результат і збільшити його на 30 % від вартості товару, придбаного у країні Естонія. 07.03.2018 Естонію виключили з цього переліку. Питання: 1. Чи дійсно ми повинні були збільшити суму доходу на 30 % вартості поставленого товару в 1 кв., здаючи звітність за 1 кв. 2018 року, з Естонії, чи підпадають наші операції під контрольован
...
Добрий день! У мене питання щодо підтвердження бенефіціарності отримувача дивідендів. Наш засновник – юридична компанія - резидент Нідерландів. Компанія не має активів, окрім інвестиційних, не має співробітників (лише борд директорів, які не отримують заробітну плату) та не має договору оренди офісу. Водночас ніхто, окрім компанії засновника, не має права на отримання доходу у вигляді дивідендів. Додатково відповідно до нашої корпоративної структури засновником нашого засновника є також голландс
Добрий день! У мене питання щодо підтвердження бенефіціарності отримувача дивідендів. Наш засновник – юридична компанія - резидент Нідерландів. Компанія не має активів, окрім інвестиційних, не має співробітників (лише борд директорів, які не отримують заробітну плату) та не має договору оренди офісу. Водночас ніхто, окрім компанії засновника, не має права на отримання доходу у вигляді дивідендів. Додатково відповідно до нашої корпоративної структури засновником нашого засновника є також голландська компанія. Чи можна за таких умов вважати засновника бенефіціарним (фактичним) утримувачем доходу
...
Регламент General Data Protection Regulation (GDPR)
Європейським парламентом було прийнято Регламент General Data Protection Regulation (GDPR) – Загальний регламент щодо захисту даних. Цей документ надає резидентам Євросоюзу можливість управляти персональними даними: запитувати про цілі обробки, місце їх зберігання, а в разі необхідності видаляти. Згідно зі статтею 99 Регламенту GDPR він набрав чинності у травні 2016 р., а його застосування почалося з 25 травня 2018 р. Регламент стосується захисту персональних даних фізичних осіб. Безперечно, персональні дані фізичних осіб містяться і в документації/звітності, що подається податковим органам.
...
Як заповнити обов’язкові реквізити Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткових організацій?
Відповідно до  пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755 - VI (далі - ПК України)  Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі – Звіт) прирівнюється до податкової декларації, тому повинен складатись та подаватись за правилами, встановленими статтями 48, 49 ПК України. Форма Звіту затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 № 553 та викладена в новій редакції, затвердженій наказом Міністерства фінансів  України  від  28.04.2017 № 469 (далі – Наказ № 553). Умовно форму Звіту можна розділити на 4 частини: - всту
...
Які методи амортизації основних засобів застосовують у бухгалтерському обліку?
У світі існують десятки методів амортизації. Проте, не дивлячись на їхнє розмаїття, ціллю кожного окремого методу є систематичний і раціональний розподіл купівельної вартості об’єкта основних засобів протягом усіх майбутніх періодів його корисного використання. У системі національного бухгалтерського обліку документом, яким визначено механіку та методи амортизації основних засобів, є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (далі – П(С)БО 7). Відповідно до його пункту 4 амортизація – це систематич
...
Який порядок нарахування амортизації основних засобів у бухгалтерському обліку?
Поняття «амортизація» розглянуто в аналітичному матеріалі «Що таке амортизація?». Порядок її нарахування у бухгалтерському обліку визначений пунктами 22 – 30 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (далі – П(С)БО 7). Відповідно до його пункту 22 та пункту 23 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів від 30.09.2003 р. № 561 (далі – Методрекомендації № 561) об'єктом амортизації є вартість, яка амортизується (окрім в
...
Як здійснюється бюджетне відшкодування, якщо на дату формування Тимчасового реєстру сума бюджетного відшкодування не була узгоджена?
Відповідно до пункту 56 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПК України) до 1 лютого 2017 року центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, формує у хронологічному порядку надходження заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість Тимчасовий реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування, поданих до 1 лютого 2016 року, за якими станом на 1 січня 2017 року суми податку на додану вартість не відшкодовані з бюджету. Згідно з абзацом другим пункту 56 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України формуванн
...
Чи можуть контролюючі органи здійснити заходи щодо погашення податкового боргу платника за рахунок його майна, якщо опис такого майна в податкову заставу був здійснений з порушеннями?
Відповідно до пункту 95.1 статті 95 Податкового кодексу України (далі – ПК України) контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності – шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. За абзацом другим пункту 95.3 статті 95 ПК України контролюючий орган звертається до суду щодо надання дозволу на погашення усієї суми податкового боргу за рахунок майна платника
...
Чи може податковий агент отримати розстрочку/відстрочку на сплату податку з доходів фізичних осіб та військового збору?
Відповідно до пункту 100.1 статті 100 Податкового кодексу України (далі – ПК України) розстроченням, відстроченням грошових зобов'язань або податкового боргу є перенесення строків сплати платником податків його грошових зобов'язань або податкового боргу під проценти, розмір яких дорівнює розміру 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, чинної на день прийняття контролюючим органом рішення про розстрочення, відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу. Тобто відстрочення/розстрочення грошових зобов’язань/податкового боргу може бути надане відповідним контро
...
Чи можна оскаржити в адміністративному порядку рішення комісії про відмову у врахуванні Таблиці даних платника податків?
Процедура подання Таблиці даних платника податку (далі – Таблиця), а також порядок врахування вказаної у ній інформації регулюються Порядком зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 117 (далі – Порядок зупинення реєстрації). Проте податкове законодавство, яке регулює порядок зупинення та відновлення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування, відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України)
...
Податковий борг та податкова вимога до платника податків в межах процедури банкрутства
Відповідно до підпункту 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (надалі – ПК України) податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом. Згідно із пунктом 59.1 статті 59 ПК України у разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення. Також подат
...
Штрафні санкції та нарахування пені під час дії мораторій на задоволення вимог кредиторів
Нормативно-правовим актом, яким встановлено умови та порядок відновлення платоспроможності суб'єкта підприємницької діяльності - боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури, повного або часткового задоволення вимог кредиторів, є Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом » від 14 травня 1992 року № 2343-XII (надалі - Закон № України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом »). Відповідно до положень частини 1 статті 19 Закону України «Про відновлення пла
...
Стягнення податкового боргу з платника, який перебуває в процедурі банкрутства здійснюється в господарському чи адміністративному процесі?
Пункт 8 частини першої статті 20 Господарського процесуального кодексу України  від 06 листопада 1991 року № 1798-XII (далі – ГПК України) передбачає, що справи про банкрутство та справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів про визначення та сплату (стягнення) грошових зобов’язань (податкового боргу), визначених відп
...
Як слід класифікувати дохід від списання прощеної кредиторської заборгованості перед нерезидентом для оператора лотерей з метою оподаткування податком на прибуток та відповідно за якою ставкою його оподатковувати?
Відповідно до підпункту 134.1.4 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) спеціальним об’єктом оподаткування податком на прибуток є дохід суб'єктів, які здійснюють випуск та проведення лотерей у порядку, визначеному пунктом 141.8 статті 141 ПК України. За правилами останньої норми дохід суб'єктів, які здійснюють випуск та проведення лотерей, від операцій з випуску та проведення лотерей підлягає оподаткуванню податком на прибуток за ставкою 24 % ( пункт 136.6 статті 136, пункт 47 підрозділу 4 розділу ХХ ПК України). Нарахований суб'є
...
Чи потрібно оператору лотерей при розрахунку показника рядка 02 «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності» Податкової декларації з податку на прибуток підприємств враховувати суму доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей?
За нормами Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755 – VI (далі – ПК України) результати діяльності оператора лотерей оподатковують за загальними та спеціальними правилами. Згідно з підпунктом 134.1.4 пункту 134.1 статті 134 ПК України спеціальним об’єктом оподаткування податком на прибуток є дохід суб'єктів, які здійснюють випуск та проведення лотерей у порядку, визначеному пунктом 141.8 статті 141 ПК України[1]. З метою оподаткування під проведенням лотерей за підпунктом 14.1.197 пункту 14.1 статті 14 ПК України розуміють господарську діяльність, яка включає в себе прийняття спл
...
Юридична особа не веде діяльності та не має найманих працівників, чи потрібно сплачувати ЄСВ?
У процесі своєї діяльності у юридичних осіб можуть виникнути випадки, коли вони не мають у штаті працівників та не наймають нових. Наприклад, у разі припинення здійснення господарської діяльності всі обов’язки з управління діяльністю підприємства можуть бути перекладені на плечі засновника підприємства. У зв’язку з цим у юридичних осіб можуть виникнути питання щодо необхідності сплати ЄСВ у таких випадках. Для відповіді на це питання перш за все необхідно звернутися до норм Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’зкове державне соціальне страху
...
Щодо призначення тимчасової соціальної допомоги замість пенсії
Пенсійна реформа, що запроваджена в нашій країні з 03 жовтня 2017 року суттєво підвищила вимоги до показника щодо страхового стажу, необхідного для оформлення пенсії. У зв'язку з цим багато українців позбавлені можливості вийти на заслужений відпочинок після досягнення пенсійного віку, а саме 60-річного віку. Проте законодавець передбачив, що цій категорії осіб призначається тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату. Зокрема, відповідно до пункту 5 розділу II “Прикінцеві та перехідні пол
...
Підкажіть, будь ласка, у травні 2018 р. отримали акт виконаних робіт від постачальника за 23.02.2017. Як правильно провести цей акт в бухгалтерському обліку – за 2017р рік чи проводити в 2018 р.?
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, у травні 2018 р. отримали акт виконаних робіт від постачальника за 23.02.2017. Послуги були оплачені в лютому 2017 р., акт нам надали в 2018 р. Як правильно провести цей акт в бухгалтерському обліку – за 2017р рік чи проводити в 2018 р.? Відповідь Відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996 – XIV (далі – Закон про бухоблік) первинні документи є підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій. Для контролю та впорядкування обро
...
За результатами роботи у 2017 році працівнику було нараховано та виплачено одноразову премію у розмірі 1000 грн. Чи включається ця одноразова премія до розрахунку середньої заробітної плати?
Працівник прийнятий на роботу у 2010 році. Його заробітна плата складає 5000 грн на місяць. За результатами роботи у 2017 році працівнику було нараховано та виплачено одноразову премію за 2017 рік 5 травня 2018 року у розмірі 1000 грн. 8 травня працівник відправляється у відрядження на 3 дні. 15 травня цей працівник відправляється у щорічну відпустку на 24 дні. Чи включається ця одноразова премія до розрахунку середньої заробітної плати для розрахунку такого відрядження та для розрахунку відпустки? Якщо включається, прошу навести приклад розрахунку, виходячи з наведених даних.   Відпові
...
Доброго дня! Наше підприємство уклало договір комісії з комітентом, який є постачальником послуг передплаченого мобільного телефонного зв’язку, на розповсюдження та продаж стартових пакетів.
Доброго дня! Прошу надати роз’яснення з такого питання. Наше підприємство уклало договір комісії з комітентом, який є постачальником послуг передплаченого мобільного телефонного зв’язку, на розповсюдження та продаж стартових пакетів. Відповідно до п. 9 ст. 2 Закону № 400/97 у разі продажу права на тимчасове користування послугами стільникового рухомого зв'язку у вигляді магнітних карток сплачується пенсійний збір з вартості їх продажу. Цей збір сплачується в розмірі 7,5 % вартості будь-яких послуг стільникового рухомого зв'язку, сплаченої споживачами цих послуг оператору, що їх надає. Оскільки
...
Як бути з акцизом після повернення алкогольної продукції?
Як бути з акцизом після повернення алкогольної продукції?   Розглянемо різні випадки повернення  підакцизних товарів і наслідки для оподаткування акцизним податком у кожному з них. І. Повернення  підакцизних товарів, вироблених на території України, у зв'язку з недоліками такого  товару (для усунення таких недоліків або знищення продукції) (у т. ч. алкогольної продукції.) Згідно з пунктом 217.5 статті 217 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі – ПК України) у разі повного або часткового повернення покупцем
...
Протягом якого строку платник ПДВ можу сформувати податковий кредит?
До 03.12.2017 строк для формування податкового кредиту становив 365 календарних днів. Водночас Законом України від 09.11.2017 № 2198-VIII, який набрав чинності 03.12.2017, було внесено зміни до пункту 198.6 статті 198 Податкового кодексу України (далі – ПК України), відповідно до яких у разі, якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігаєтьс
...
Доброго дня, прошу вашої допомоги у вирішенні такого питання. Наше підприємство має кредиторську заборгованість перед контрагентами, що знаходяться в зоні АТО. Первинні документи, договори тощо, які підтверджують виникнення заборгованості, знаходиться в зоні АТО.
Доброго дня, прошу вашої допомоги у вирішенні такого питання. Наше підприємство має кредиторську заборгованість перед контрагентами, що знаходяться в зоні АТО. Первинні документи, договори тощо, які підтверджують виникнення заборгованості, знаходиться в зоні АТО. Акти звіряння отримати неможливо. На сьогодні за такою кредиторською заборгованістю минув строк позовної давності згідно із законодавством (3 роки). Зважаючи на чисельні роз'яснення Міністерства фінансів та органів ДФС про неможливість списання зобов'язань та активів, що знаходяться в зоні проведення АТО, до моменту проведення
...
Наш працівник водій автотранспортного засобу під час відрядження оплатив 09.04.2018 за послуги 486,00 грн, у т. ч. ПДВ – 81,00 грн, авансовий звіт здав 18.04.218 (аванс на відряження не видавався, повернули витрати на відрядження 18.04.2018)
Наш працівник водій автотранспортного засобу під час відрядження оплатив 09.04.2018 за послуги 486,00 грн, у т. ч. ПДВ – 81,00 грн, авансовий звіт здав 18.04.218 (аванс на відряження не видавався, повернули витрати на відрядження 18.04.2018). У контрагента, за його словами, відбувся збій касового апарата, внаслідок чого видали квитанцію за ці послуги не за 09.04.2018, а за 30.04.2018. Податкову накладну також виписали 30.04.2018, зареєстрували 07.05.2018. Що робити з витратами за цією квитанцією (позаяк за датою квитанція не входить у період відрядження воді
...
Як здійснюється перекваліфікація некомерційного представництва нерезидента у постійне?
Значна категорія судових справ як раніше, так і сьогодні пов’язана з перекваліфікацією податковим органом некомерційного представництва нерезидента у постійне. Зазвичай на практиці зустрічається ситуація, коли нерезидент засновує своє представництво в Україні, при цьому таке представництво не сплачує податок на прибуток, оскільки позиціонує себе як таке, що не має статусу постійного (є некомерційним). Однак за результатами перевірки такого представництва податковий орган здійснює перекваліфікацію представництва з некомерційного у комерційне (наділене статусом постійного). Мотивується це харак
...
Чи включатиметься у розрахунок середньої заробітної плати для оплати щорічної відпустки сума винагороди за підсумками роботи за минулий рік, якщо така винагорода нарахована та виплачена в місяці, в якому працівник іде у відпустку в поточному (наступному за минулим) році?
Чи включатиметься у розрахунок середньої заробітної плати для оплати щорічної відпустки сума винагороди за підсумками роботи за минулий рік, якщо така винагорода нарахована та виплачена в місяці, в якому працівник іде у відпустку в поточному (наступному за минулим) році? Винагорода за підсумками роботи за рік – це одноразова премія, яка відповідно до підп. 2.3.2. п. 2.3 статті 2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5 (далі – Інструкція № 5), належить до Фонду оплати праці, зокрема до інших заохочувальних та компенсаційних ви
...
Оприбуткування коштів
У Податковому кодексі України (далі – ПК України) термін «оприбуткування коштів» вживається лише в нормі, що стосується визначення дати виникнення податкових зобов’язань з ПДВ. Так, відповідно до підп. а) п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу України  (далі – ПК України) у тих випадках, коли постачання товарів/послуг здійснюється за готівку, датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ є дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку. З вказаного вбачається, що оскільки в наведеній
...
Чи можливо скласти та зареєструвати розрахунок коригування після 1095 днів з дати складання податкової накладної?
Звернемо увагу на такий випадок: підприємством (покупцем) у 2010 році за договором про виконання послуг була здійснена попередня (авансова) оплата, на дату якої постачальником була складена податкова накладна, яка тоді (за правилами чинного законодавства) не підлягала реєстрації в ЄРПН. У 2017 році за додатковими угодами частина такої оплати була повернута на поточний рахунок покупця. Постачальник має намір зменшити нараховані при отриманні передоплати податкові зобов’язання з ПДВ за допомогою розрахунку коригування. Таким чином, у платника податку виникає питання щодо можливості реєстр
...
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити