Податкова аналітика
Яка відповідальність встановлена для посадових осіб контролюючих органів чинним законодавством?
Для посадових осіб контролюючих органів встановлені наступні види відповідальності: цивільна (відповідальність у порядку регресу в розмірі виплаченого з відповідного бюджету відшкодування у зв’язку з незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю такої посадової або службової особи); адміністративна (порушення термінів перевірки; проведення планової перевірки без своєчасного письмового повідомлення платника податків або з порушенням строків повідомлення; проведення позапланових перевірок без узгодження відповідного центрального органу виконавчої влади, якщо отримання такого погодження є обо
...
Які повноваження мають посадові особи контролюючих органів?
ПК України встановлений ряд повноважень для посадових осіб контролюючих органів, які забезпечують виконання їх функцій та завдань. Досить широке коло повноважень встановлене для посадових осіб контролюючих органів під час проведення перевірок платників податків, до яких, зокрема, належать: доступ до територій та приміщень; перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку; проведення контрольних розрахункових операцій; контроль за додержанням законодавства з питань регулювання обігу готівки; складання протоколів про адміністративні правопорушення, вимога усунення виявлених порушень тощо.
...
Службова (посадова) особа контролюючого органу
1. Поняття «службова (посадова) особа контролюючого органу Податковий кодекс України поняття посадова (службова) особа вживає у декількох випадках: службові (посадові) особи контролюючих органів;  посадові особи  платника податків (детальніше див. аналітику до цього терміна). Для розкриття суті поняття «службова (посадова) особа контролюючого органу», в першу чергу, окреслимо загальні риси законодавчого закріплення статусу посадової (службової) особи. Так,  службовими особами  контролюючих органів є особи, які здійснюють професійну д
...
Доброго дня! Нашою компанією було поставлено обладнання дипломатичному представництву іноземної держави в Україні.
Доброго дня! Нашою компанією було поставлено обладнання дипломатичному представництву іноземної держави в Україні. ПН накладна була виписана і зареєстрована вчасно , але зроблена помилка в умовному ІПН, а саме замість ІПН - 200000000000, був вказаний ІПН 100000000000. Нещодавно ми отримали лист від ДПС з проханням надати документи по цій поставці з причини необхідності відшкодування сплаченого ПДВ дипломатичним представництвом ( лист додаю). Чи необхідно робити РК до виписаної та зареєстрованої ПН та виписувати і реєструвати нову ПН для виправлення помилки в такому випадку? І як це зробити пра
...
Наше підприємство- платник ПДВ має виконати постачання обладнання та надати послуги резиденту, платнику ПДВ за умовами Договору.
Наше підприємство- платник ПДВ має виконати постачання обладнання та надати послуги резиденту, платнику ПДВ за умовами Договору. У тендерній пропозиції Таблиця цін надавалася у без ПДВ в зв’язку з тим, що за таким Договором розрахунки мають відбуватися частково у сумі без ПДВ за рахунок кредитних коштів та з р/рах МБРР і частково в сумі ПДВ за рахунок та з р/рах Покупця . За умовами договору та тендерної документації Покупець сплачує Ціну Договору Постачальнику у спосіб, визначений нижче: Попередня Оплата: двадцять відсотків 20% від загальної Ціни Договору сплачується Постачальнику відпо
...
Добрий день. Просимо надати консультацію з приводу декларування орендної плати за земельні ділянки державної власності за 2018 рік. Підприємством за результатами земельних торгів було укладено Договір оренди земельної ділянки с/г призначення з ГУ Держгеокадастру (договір від 08.05.2018 р., зареєстрований в Держреєстрі речових прав 15.05.2018 р.).
Добрий день. Просимо надати консультацію з приводу декларування орендної плати за земельні ділянки державної власності за 2018 рік. Підприємством за результатами земельних торгів було укладено Договір оренди земельної ділянки с/г призначення з ГУ Держгеокадастру (договір від 08.05.2018 р., зареєстрований в Держреєстрі речових прав 15.05.2018 р.). За умовами договору: 9. плата за перший повний календарний рік (12 місяців) користування земельною ділянкою, право оренди якої набуто на земельних торгах, згідно з протоколом земельних торгів від 08.05.2018 р. № 3 у розмірі річної орендної плати, що с
...
Ст 189.10 НКУ. Можно ли считать "такой операцией, что не облагается налоговыми обязательствами" саму операцию по ликвидации ОС. Иначе: при ликвидации ОС, оприходованы материалы и комплектующие. Обязано ли предприятие начислить НДС на балансовую стоимость ОС?
Ст 189.10 НКУ. Можно ли считать "такой операцией, что не облагается налоговыми обязательствами"; саму операцию по ликвидации ОС. Иначе: при ликвидации ОС, оприходованы материалы и комплектующие. Обязано ли предприятие начислить НДС на балансовую стоимость ОС?
...
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, як правильно відобразити в бухгалтерському обліку придбане у нерезидента обладнання макулатурний прес б/у, що портебує дообладнання та ремонт перед його монтажом та пуском в експлуатацію?
Доброго дня, дякуємо за Ваше запитання, у відповідь зазначаємо наступне. Придбане обладнання з метою бухгалтерського обліку кваліфікують як капітальні інвестиції, яким за пунктом 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (далі – П(С)БО 7), визнають «витрати на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об'єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі необоротних матеріальни
...
Доброго дня, прошу надати роз‘яснення з наступного питання: Товариство з обмеженною відповідальністю яке не здійснює діяльність та не має працівників. Фінансову та податкову звітність подає один з засновників. Дії по відновленню або ліквідації товариства не здійснюються та не плануються.
Доброго дня, прошу надати роз‘яснення з наступного питання: Товариство з обмеженною відповідальністю яке не здійснює діяльність та не має працівників. Фінансову та податкову звітність подає один з засновників. Дії по відновленню або ліквідації товариства не здійснюються та не плануються. Товариство є власником земельної ділянки та нерухомості, засновник здійснює нарахування та сплату податку на нерухоме майно, плати за землю та відображення витрат в фінансовій звітності товариства збиток. На даний час виникла ситуація, коли нерозподілений збиток стр. 1420 балансу перевищує стр.1400 зареє
...
Добрий день. Запитання щодо чинності електронного апостилю інших країн на території України. Підприємство-замовник уклало ЗЕД-контракти на отримання послуг з виконавцями- юридичними особами з Бельгії та Латвії. З метою застосування міжнародних долговорів про уникнення подвійного оподаткування та керуючись ст.103 ПКУ товариство просить виконавців надати оригінальні довідки з легалізацією про їх податковий статус.
Добрий день. Запитання щодо чинності електронного апостилю інших країн на території України. Підприємство-замовник уклало ЗЕД-контракти на отримання послуг з виконавцями- юридичними особами з Бельгії та Латвії. З метою застосування міжнародних долговорів про уникнення подвійного оподаткування та керуючись ст.103 ПКУ товариство просить виконавців надати оригінальні довідки з легалізацією про їх податковий статус. Обидва виконавці заявили, що їх країни використовують лише електронний апостиль і надають посилання на сайт своїх органів, де цей апостиль можна знайти. Крім того, один з них (Бельгія)
...
Як і коли застосовуються штрафні санкції за несвоєчасну реєстрацію акцизних накладних/розрахунків коригування у ЄРАН?
Пунктами 120-2.1 - 120-2.2 статті 120-2 ПК України передбачені  штрафні санкції за порушення термінів та порядку реєстрації акцизних накладних (розрахунків коригування) в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі — ЄРАН). Штрафні санкції встановлені як для платників акцизного податку, які склали акцизну накладну/розрахунок коригування, так і для суб’єктів господарювання, які одержали пальне або спирт етиловий та зобов’язані зареєструвати другий примірник акцизної накладної/розрахунку коригування Для платників акцизного податку, які склали акцизну накладну, розмір штрафних санкцій залежить від
...
Імпорт пального
Розгляньмо, як функціонує система електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (далі — СЕА РП та СЕ) для імпортерів пального. Нагадаємо, модифікована СЕА РП, учасниками якої вимушено стали суб’єкти господарювання – імпортери пального ще навесні 2016 року, — не єдиний елемент контролю за обігом пального. У липні 2019 року запроваджено додатковий — ліцензування операцій з обігу пального. Отож, з 1 липня 2019 року імпорт пального також підлягає своєрідному «непрямому» ліцензуванню. Безпосередньо операції з ввезення пального на митну територію України (далі — МТУ) ліцензув
...
Що таке аутсорсинг?
Про аутсорсинг, напевне, чув кожен, багато хто стикався у господарській діяльності підприємства у тій чи іншій формі. Але разом з тим поняття «аутсорсинг» у вітчизняному законодавстві немає. Воно походить від англомовного «outsourcing», що означає зовнішнє джерело, зовнішній ресурс будь-чого (out – поза, за межами; та  source – джерело, ресурс, походження). За однією з версій аутсорсинг виник в результаті протистояння двох видатних менеджерів – Генрі Форда та Альфреда Слоуна. Тоді ідея аутсорсингу полягала у залученні ресурсів спеціалізованої компанії для вирішення певних питань того чи іншо
...
Як оподатковуються ПДВ операції, пов’язані з обігом аграрних розписок?
Згідно зі статтею 11 Закону України «Про аграрні розписки» передання прав кредитора за аграрною розпискою здійснюється шляхом здійснення на ній або на її невід’ємному додатку передавального напису «Відступлено» із зазначенням нового кредитора за аграрною розпискою. Такий напис скріплюється підписом попереднього кредитора за аграрною розпискою. Передання прав за аграрною розпискою підлягає нотаріальному посвідченню. Водночас до 07.02.2019 аграрні розписки, будучи за своєю суттю борговою розпискою, відповідно до декрету КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» вважалися валю
...
Як оподатковуються ПДВ операції із задоволення вимог кредитора за аграрною розпискою за рахунок заставленого майбутнього врожаю?
Згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про аграрні розписки» (далі – Закон) аграрна розписка встановлює забезпечення виконання зобов’язань боржника за аграрною розпискою заставою його майбутнього врожаю. Предметом такої застави може бути виключно майбутній врожай сільськогосподарської продукції. Частиною четвертою статті 7 Закону встановлено, що застава майбутнього врожаю сільськогосподарської продукції за аграрною розпискою наділяє кредитора правом у разі невиконання боржником зобов’язання за аграрною розпискою у порядку примусового виконання зобов&rs
...
Як оподатковуються ПДВ постачання сільськогосподарської продукції у разі складання аграрних розписок?
Згідно з підпунктом а) пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (далі – ПК України) об’єктом оподаткування ПДВ є операції з постачання товарів на митній території України. Таким чином, постачання сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню ПДВ в загальному порядку. База оподаткування операції з постачання сільськогосподарської продукції за товарними аграрними розписками визначається за пунктом 188.1 статті 188 ПК України. У випадку постачання товару за фінансовою аграрною розпискою для визначення бази оподаткування застосовується пункт 189.7 статті 189
...
Як оподатковуються ПДВ операції зі стягнення предмета іпотеки шляхом набуття іпотекодержателем права власності на нього?
Іпотека, згідно зі статтею 575 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), є різновидом застави. Відповідно до статті 1 Закону України «Про іпотеку» (далі – Закон) іпотека – це вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом. Стягнення предмета іпотеки може бути здійснено ш
...
Чи має право на податковий кредит іпотекодержатель, який внаслідок погашення грошового боргу набув у власність предмет іпотеки?
Згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про іпотеку» (далі – Закон) іпотека – це вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом. За частиною першої статті 37 Закону іпотекодержатель може задовольнити забезпечену іпотекою вимогу шлях
...
Чи оподатковується ПДВ відшкодування перевізником втраченого товару?
Відповідно до підпункту а) пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (далі – ПК України) операції з постачання товару на митній території України є об’єктом оподаткування ПДВ. Визначення поняття « постачання товару » в цілях оподаткування ПДВ надається підпунктом 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПК України, згідно з яким під такою операцією розуміють будь-яку передачу права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. Отже, об’єкт оподаткування з ПДВ виникає у то
...
Чи нараховуються податкові зобов’язання з ПДВ за постачання брухту, отриманого в процесі виробництва товару?
Згідно з підпунктом а) пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (далі – ПК України) постачання товару на митній території України є об’єктом оподаткування ПДВ. Водночас згідно з пунктом 23 підрозділу 2 розділу ХХ ПК України тимчасово до 1 січня 2022 року від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання, у тому числі операції з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД. Переліки таких відходів та брухту чорних і кольорових металів затве
...
Чи потрібно складати розрахунок коригування при відступленні права вимоги?
Згідно з пунктом 1 частини першої статті 512 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). Отже, відступлення права вимоги – це передача кредитором своїх прав за цивільно-правовим зобов’язанням третій особі (новому кредитору). Зі свого боку податкова накладна відповідно до пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) складається на дату виникнення податкових зобов’язань з ПДВ. За загальним правилом, передбаченим пункто
...
Чи може іпотекодержатель формувати податковий кредит у разі стягнення предмета іпотеки шляхом набуття права власності на нього в рахунок погашення боргу?
Згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про іпотеку» (далі – Закон) іпотека – це вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом. За частиною першої статті 37 Закону іпотекодержатель може задовольнити забезпечену іпотекою вимогу шляхом
...
Як оподатковуються ПДВ операції зі стягнення предмета іпотеки шляхом продажу іпотекодержателем предмета іпотеки від свого імені?
Іпотека згідно зі статтею 575 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) є різновидом застави. Відповідно до статті 1 Закону України «Про іпотеку» (далі – Закон) іпотека – це вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому цим Законом. Аналіз положень Закону надалі дозволяє дійти висно
...
Яким чином платник ПДВ нараховує податкові зобов’язання з ПДВ за пунктом 199.1 статті 199 ПК України?
Пунктом 199.1 статті 199 Податкового кодексу України (далі – ПК України) передбачено, що у разі, якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні, платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) податк
...
Як перерахувати ПДВ згідно зы статтею 199 ПК України за необоротними активами, придбаними до 1 липня 2015 року?
Згідно з пунктом 42 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПК України) у разі, якщо придбані та/або виготовлені до 1 липня 2015 року необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні, платник податку здійснює перерахунок частки використання таких необоротних активів в оподатковуваних операціях, розрахованої відповідно до пунктів 199.2 та 199.3 статті 199 цього Кодексу (виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій) за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають з
...
Чи може платник формувати податковий кредит, якщо вартість товару/послуги була оплачена одним платежем, а постачальник склав дві чи більше податкові накладні?
Відповідно до підпункту «а» пункту 198.1 статті 198 Податкового кодексу України (далі – ПК України) до податкового кредиту належать суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів та послуг. Водночас згідно з пунктом 198.6 статті 198 ПК України не належать до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними/розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями,
...
Роздрібна торгівля виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння.
Фізична особа-підприємець є платником єдиного податку третьої групи, яка здійснює роздрібну торгівлю товарами з дорогоцінних металів/дорогоцінного та напівдорогоційнного каміння, маючи оформлені на себе прямі договори оренди з орендодавцями та найнятих співробітників. Через свої магазини, вона реалізує товар згідно договору комісії, який належить іншому суб’єкту господарювання – Комітенту (чи то ФО-П 3 групи, чи то ООО на загальній системі оподаткування, не платник ПДВ). Після реалізації товару, кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок Комісіонера повертаються Комітенту, за вирахуванням ко
...
Компанія за факторинговим договором придбала з дисконтом забезпечене іпотекою право вимоги на повернення кредиту/процентів. Чи вважатиметься, що частина майна, вартість якого перевищує суму коштів, за яку було придбано право вимоги, отримана безоплатно, і чи матиме іпотекодержатель право на податковий кредит на цю частину?
Згідно з частиною першою статті 575 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) іпотека є різновидом застави нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи. Відповідно до статті 1 Закону України «Про іпотеку» (далі – Закон) іпотека – це вид забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переваж
...
Можливість здійснення попередньої оплати за рахунок бюджетних коштів
Авансові платежі (передоплата, попередньої оплати, виплати завдатку) або поетапної оплати зареєстрованих бюджетних фінансових зобов’язань Загальним принципом здійснення платежів за рахунок бюджетних коштів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань є те, що йому передує отримання товарів, робіт і послуг як окрема четверта стадія виконання бюджету за видатками та кредитуванням, що випливає з  ч. 1 ст. 46 БК України, та ч. 1 ст. 49 БК України. Це загальне правило закріплене  зокрема і в ч. 1 ст. 692 ЦК України, де передбачено, що “Покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або пр
...
Форма розрахунків за рахунок бюджетних коштів. Чи можуть вони здійснюватися в готівковій формі?
Відповідно до ст.1087 ЦК України розрахунки між юридичними особами, а також розрахунки за участю фізичних осіб, пов'язані із здійсненням ними підприємницької діяльності, провадяться в безготівковій формі. Розрахунки між цими особами можуть провадитися також готівкою, якщо інше не встановлено законом. В свою чергу відповідно до ст. 198 ГК України платежі за грошовими зобов'язаннями, що виникають у господарських відносинах, здійснюються у безготівковій формі або готівкою через установи банків, якщо інше не встановлено законом. Граничні суми розрахунків готівкою для фізичних та юридичних осіб, а
...
Валюта здійснення платежів за рахунок бюджетних коштів
Бюджетне законодавство допускає здійснення платежів розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за рахунок коштів бюджетів в іноземній валюті в чітко окреслених випадках. 1. Таке право мають, зокрема, закордонні дипломатичні установи України, які розміщують бюджетні кошти на поточних рахунках іноземних банків ( п. 20 ч. 2 ст. 29, ч. 9 ст. 13 БК України); (детальніше див. аналітику “ Закордонні дипломатичні установи України ”). Особливостям здійснення окремих видатків розпорядниками бюджетних коштів, у підпорядкуванні яких є бюджетні установи, що розташовані за межами України, визначені
...
Процедура здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань
Подані розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів платіжні доручення перевіряються органами Казначейства щодо наявності всіх необхідних реквізитів, відповідності підписів відповідальних посадових осіб і відбитка печатки установи зразкам. За правильність оформлення та достовірність інформації, наведеної у платіжному дорученні, відповідає розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів). В п. 11.6 Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами передбачено, що Платіжні доручення ( додаток 35 до цього Порядку) подаються до органів Казначейства
...
Контоль за здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетих зобов’язань
Саме Казначейство України, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 43 БК України, а також п. 5 ч. 1 ст. 112 БК України наділене повноваженнями здійснювати контроль за відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та відповідним бюджетним асигнуванням. Так, в п. 11.1 Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, зотвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 р. № 1407, з метою забезпечення контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів органи Казначейства в частині виконання державного бюджету за видатками здійснюють: попередній контроль - на ета
...
Здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань як стадія виконання бюджету за видатками та кредитуванням
П’ятою стадією виконання бюджету за видатками та кредитуванням як складової бюджетного процесу є здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань , що закріплено в п. 5 ч. 1 ст. 46 БК України. В п. 41 ч. 1 ст. 2 БК України термін “платіж” визначено як “виконання бюджетних, боргових, гарантійних чи податкових зобов'язань, що виникли в поточному або попередніх бюджетних періодах”. Відповідно платежі, що здійснюються на виконання взятих бюджетних зобов’язань є лише одним з видів платежів, здійснення яких є предметом бюджетно-правового ре
...
Чому паливний бак транспортного засобу не є акцизним складом?
Щоб дати відповідь на це запитання, звернемось до першоджерела — ПК України. Так, відповідно до абзацу б) п.п. 14.1.6 п. 14.1 ст. 14 ПК України акцизний склад (для пального) — це приміщення або територія на митній території України, де розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізації пального. Згідно з п п. 14.1.6-1 п. 14.1 ст. 14 ПК України акцизний склад пересувний — це транспортний засіб (автомобільний, залізничний, морський, річковий, по
...
Чи може платник ПДВ звернутися до суду з вимогою зобов\'язати контрагента зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування?
Спори між суб’єктами господарювання, сторонами договірних зобов’язань, вирішуються господарськими судами. Так, згідно з пунктом 1 частини першої статті 20 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв’язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема: справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні правочинів у господарській діяльності, крім правочинів, стороною яких є фізична особа, яка не є підпри
...
Яка судова практика склалася щодо рішень про неврахування Таблиці даних платників податків?
Таблиця даних платників податків (далі – Таблиця) подається до контролюючого органу в електронному вигляді за формою, встановленою додатком 3 до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою КМУ № 117 від 21.02.2018 (далі – Порядок № 117). Така Таблиця може бути: 1) врахована автоматично – за наявності підстав, передбачених пунктом 35 Порядку № 117; 2) врахована/або не врахована за рішенням комісії регіонального рівня, яке приймається за формою, встановленою в додатку 4 Порядку № 117. Зі свого боку
...
Чи є законними критерії зупинення реєстрації податкових накладних або розрахунків коригування, встановлених ДФС України?
З 01.01.2018 набула чинності нова редакція пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України), відповідно до якої реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України. Отже, саме Кабінет Міністрів України згідно із зазначеним вище положенням пункту 201.16 статті 201 ПК України є компетентним органом для встановлення підстав блокування податкових накладних/розрахунків коригування. Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригу
...
Як оскаржити рішення комісії ДФС про включення платника ПДВ до переліку ризикових?
Пунктом 201.16 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) передбачається, що за умов, встановлених Кабінетом Міністрів України, подані на реєстрацію в ЄРПН податкові накладні та розрахунки коригування можуть бути заблоковані (їх реєстрація може бути зупинена). Зі свого боку згідно з пунктом 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2018 № 117 (далі – Порядок 117), передбачено, що однією із підстав для блокування податкових накладних/розрахунків коригування є відповідність платника
...
Чи переноситься крайній термін реєстрації податкових накладних на наступний робочий день, якщо 15 число або останній день місяця припадають на вихідний, святковий або неробочий день?
Відповідно до пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) реєстрація податкових накладних у ЄРПН повинна здійснюватися: - для податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, – до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені; - для податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, – до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені. Будь-якого правила для перенесення вищезазначених
...
Чи можна копії документів, які подаються для відновлення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, подати окремо від письмових пояснень?
Відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України)  реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України. Зі свого боку згідно з положенням підпункту 4 пункту 13 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 117 (далі – Порядок 117), у квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунк
...
На яку дату складаються податкова накладна?
Відповідно до підпункту б) пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) одним з обов’язкових реквізитів податкової накладної є дата її складання. Водночас згідно з пунктом 201.1 статті 201 ПК України на дату виникнення податкових зобов'язань платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних 
...
Чи можна оскаржити рішення комісії про включення платника до переліку ризикових суб’єктів господарювання на підставі наявності податкової інформації про існування ознак здійснення ризикових операцій?
Відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 117 (далі – Порядок 117), у разі коли за результатами моніторингу платник податку, яким складено податкову накладну/розрахунок коригування, відповідає критеріям ризиковості платника податку, реєстрація таких податкової накладної/розрахунку коригування зупиняється. Водночас згідно з пунктом 10 Порядку 117 критерії ризиковості платника податку визначає ДФС України та надсилає на погодження Мін
...
Складання податкових накладних при частковій оплаті та частковому постачанні товару
Відповідно до пункту 201.7 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) та пункту 18 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). Таким чином, на дату отримання передоплати вартості товарів/послуг або відвантаження товарів (надання послуг) (залежно від події, що станеться раніше), платник ПДВ (постачальник) складає податкову накладну з ураху
...
Чи впливають на СЕА ПДВ документи, що заміняють податкові накладні відповідно до пункту 201.11 статті 201 ПК України?
Отримані платником ПДВ (покупцем) документи, які є підставою нарахування податкового кредиту без отримання податкової накладної (далі – документи), передбачені в підпунктах а) - в) пункту 201.11 статті 201 Податкового кодексу України (далі – пункт 201.11 ПК України), з одного боку, дозволяють йому включити зазначену в них суму ПДВ до складу податкового кредиту, але з іншого – не збільшують суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (∑Накл). До таких документів належать: а)
...
Ведення реєстру документів, що заміняють податкові накладні відповідно до пункту 201.11 статті 201 ПК України
Згідно з пунктом 201.11-1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) платники ПДВ повинні вести Реєстр документів, зазначених у підпунктах а) - в) пункту 201.11 ПК України. Тобто це реєстр документів, які є підставою для нарахування сум податку, що належать до податкового кредиту без отримання податкової накладної (далі – Реєстр документів). До таких документів належать: а) транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який виставляється платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що міс
...
Чи правомірним є штраф за розбіжність даних декларації ПДВ та даних ЄРПН, нарахований за результатами камеральної перевірки?
Відповідно до абзацу двадцять третього пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) виявлення розбіжностей даних податкової декларації з ПДВ та даних Єдиного реєстру податкових накладних (далі – ЄРПН) є підставою для проведення контролюючими органами документальної позапланової виїзної перевірки продавця та у відповідних випадках покупця товарів/послуг. Виявлення відповідних розбіжностей можливе під час здійснення камеральної перевірки платника податку, що видно з її предмета, визначеного в підпункті 75.1.1 пункту 75.1 статті 75 ПК України. Результати
...
Як оподатковується ПДВ та складається податкова накладна при постачанні подарункових сертифікатів?
Відповідно до статті 177 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) об'єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага. Зі свого боку подарунковий сертифікат сам собою не є річчю матеріального світу, що має споживчу цінність для покупця, окрім того, що він посвідчує право вимоги особи, яка його пред’являє, на отримання товару/послуги на вказану у ньому суму. Тобто на перший погляд у нього присутні деякі ознаки ці
...
Скільки податкових накладних складається за щоденним підсумком по кількох розрахунково-касових апаратах?
Відповідно до пункту 201.4 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) податкова накладна може бути складена за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у разі: - здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за які проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника); - виписки транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються плат
...
Як зазначати коди товарів та послуг у Таблиці даних платника податків?
Відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України. Порядок подання Таблиці даних платника податків при зупиненні реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування встановлюється пунктами 29 - 40 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 117 (
...
◄◄ 1 2 3 4 5 6 7... 96 97 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію