Основні засоби
Питання/Тема
Яким чином об’єкт основних засобів визнається активом?
...

...

Згідно з пунктом 3 НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», активи – ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому. Відповідно до пункту 6 П(С)БО 7 «Основні засоби», об'єкт основних засобів визнається активом, якщо (критерії мають виконуватись одночасно):

  1. існує імовірність того, що підприємство/ установа отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання;
  2. вартість його може бути достовірно визначена.

Саме під час визнання основного засобу активом відбувається визначення підприємством/ установою строків корисного використання.

Читати детальніше
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію