Основні засоби
Питання/Тема
Які наслідки тягне придбання основних засобів щодо ПДВ?
...

...

Придбання основних засобів для платників податку на додану вартість зумовлює виникнення права на податковий кредит. Так, відповідно до пункту 198.3 ПК України, податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/ послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.

Слід зауважити, що позиція податкової щодо виникнення права на податковий кредит виключно з моменту введення основних засобів в експлуатацію є такою, що обмежує права платника. Так, в Ухвалі № К/800/38648/14 від 17 вересня 2015 року у справі № 802/1676/13-а, ВАСУ зазначив наступну позицію: «Посилання податкового органу на те, що до моменту введення в експлуатацію основних засобів позивач не має права на бюджетне відшкодування ПДВ сплаченого контрагентам при будівництві основних засобів, обґрунтовано відхилено судами першої та апеляційної інстанцій, оскільки положеннями п. 198.3 ст. 198 ПК України визначено, що право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/ послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду. Отже, чинне на момент виникнення спірних правовідносин законодавство не ставить у залежність право на бюджетне відшкодування ПДВ, сплаченого контрагентам при будівництві основних засобів, з моментом введення в експлуатацію основних засобів».

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію