Основні засоби
Питання/Тема
Чи існують особливості щодо продажу основних засобів платниками єдиного податку?
...

...

Відповідно до пункту 292.2 ПК України, при продажу основних засобів юридичними особамиплатниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів.

Якщо основні засоби продані після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.

При цьому, слід пам'ятати, що окремі об'єкти не є об'єктами нарахування амортизації, а тому не мають залишкової балансової вартості (різниця між первісною (переоціненою) вартістю необоротного активу і сумою його накопиченої амортизації) .

Наприклад, згідно з пунктом 22 П(С)БО 7, вартість земельних ділянок не є об'єктом для нарахування амортизації в бухгалтерському обліку, тобто земельні ділянки не мають залишкової вартості.

Враховуючи вищевикладене, юридична особаплатник єдиного податку у разі продажу земельної ділянки як окремого об'єкта власності включає до складу доходів усі надходження коштів, отримані від продажу такої земельної ділянки, у звітному періоді (кварталі) їх отримання.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію