Оскарження рішень
Питання/Тема
Чи можна оскаржити наказ про проведення виїзної перевірки?
...

...

Позиція контролюючих органів та судових органів з даного питання довгий час протирічили одна одній. Так, в Листі від 26 вересня 2011 року № 2096/6/22-2314/155 тоді ще Державна податкова служба зазначила, що «…наказ керівника органу ДПС – це управлінське рішення, яке не підпадає під визначення будь-яке інше рішення у розумінні статей 55 та 56 Кодексу та не підлягає адміністративному оскарженню у встановленому статтею 56 Кодексу та наказом № 1001 порядку».

Проте судова практика з даного питання пішла іншим шляхом, вказуючи, що зокрема наказ про призначення перевірки може бути оскаржений. Проте суді вказують на те, що умовою оскарження наказу про проведення виїзної перевірки є недопуск посадових осіб контролюючого органу до проведення перевірки. Так, наприклад в ухвалі ВАСУ від 28 серпня 2014 року у справі № 2а/0370/2146/11 вказано, що «…Позови платників про оскарження наказів про призначення перевірки, дій контролюючого органу щодо призначення та/або проведення перевірок можуть бути задоволені лише в тому разі, якщо до моменту винесення судового рішення не відбулося допуску посадових осіб контролюючого органу до спірної перевірки.

При вирішенні даного спору судами попередніх інстанцій не враховано, що документальна виїзна позапланова перевірка на підставі наказу від 1 серпня 2011 року № 2126 здійснена, відповідний акт перевірки складений.

Таким чином, оспорюваний наказ, та правові наслідки оспорюваних дій є вичерпаними, оскарження яких не сприяють відновленню порушених прав платника».[1]

З часом позиція Державної фіскальної служби дещо трансформувалася в ключі зближення із судовою практикою. Це, зокрема, відображено в Листі від 12 вересня 2014 року № 4352/7/99-99-10-02-02-17 «Про узагальнення судової практики ВАСУ та ВСУ з питань оскарження наказів на проведення перевірок та актів перевірок». Наводячи правові позиції ВАСУ та ВСУ.


[1] Ухвала Вищого адміністративного суду України від 28 серпня 2014 року у справі № 2а/0370/2146/11. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/40708480

close icon
Пов'язані питання/Теми
Які з рішень контролюючих органів підлягають оскарженню?Чи можна оскаржити акт перевірки?Які правові наслідки наявності акту про проведення перевірки одночасно з відсутністю податкового повідомлення-рішення на основі такого акту? Який механізм оскарження та захисту в даній ситуації?Чи можна оскаржити наказ про призначення невиїзної документальної перевірки?Чи повинен адміністративний суд під час розгляду справи за позовом податкового органу до платника про стягнення заборгованості на підставі неоскарженого в установленому порядку повідомлення-рішення, перевіряти законність такого рішення?Які наслідки встановлення під час судового розгляду справи про стягнення податкового боргу факту повторного оскарження платником податків податкового–повідомлення рішення до суду з інших підстав?
Інформація про документ
Зв'язки документа
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію