Організаційно - правові питання трудових відносин
Редакції документа
Питання/Тема
Порядок проведення медичних оглядів певних категорій працівників
...

...

Слід врахувати, що згідно з положеннями трудового законодавства, проведення медичних оглядів є обов'язковим для таких працівників:

• зайняті на важких роботах;

• працюють на роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці;

• працюють на роботах, в яких є потреба у професійному доборі;

• віком до 21 року.

Варто зазначити, що проходження медичного огляду є також обов'язком відповідного працівника. До такого висновку можна прийти, виходячи зі змісту статті 17 Закону України «Про охорону праці», згідно з якою роботодавець має право притягнути працівника до дисциплінарної відповідальності за ухилення від проходження медичного огляду. Застосування дисциплінарних стягнень залишається виключно на власний розсуд працедавця, але у будь-якому випадку такий працедавець повинен буде відсторонити відповідного працівника від роботи без збереження заробітної плати (стаття 17 Закону України «Про охорону праці».) Детальніше з особливостями відсторонення працівників від роботи можна ознайомитися за посиланням.

Важливо звернути увагу, що у відповідних законодавчих положеннях вказано, що обов'язковому медичному огляду підлягають лише певні категорії працівників, тобто перед організацією медичного огляду необхідно встановити факт належності конкретної особи до категорії працівників, для яких проходження медичного огляду є обов'язковим. З цією метою необхідно враховувати положення Постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих органів та видачі особистих медичних книжок» (далі – Перелік професій), яка визначає конкретний перелік працівників, що в обов'язковому порядку підлягають медичному огляду. Окрім того, у статті 21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» вказано на те, що медичні огляди є обов'язковими для працівників, чия діяльність пов'язана з обслуговуванням населення та може призвести до поширення інфекційних хвороб. До таких професій, наприклад, можуть належати медичні працівники, обслуговуючий персонал, працівники перукарень, косметичних салонів і т. д.

Як уже було раніше зазначено, українське законодавство розрізняє попередній та періодичний медичні огляди. Попередні медичні огляди проводяться у ході прийняття на роботу з метою встановлення стану здоров'я працівника та визначення його готовності до виконання певної роботи. Роботодавцям слід пам'ятати, що працівникові не може бути запропоновано роботу, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров'я.

Відповідно до пункту 1.4 Порядку проведення медичних оглядів попередній медичний огляд проводиться з метою:

• визначення стану здоров'я працівника і реєстрації вихідних об'єктивних показників здоров'я та можливості виконання без погіршення стану здоров'я професійних обов'язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища та трудового процесу;

• виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах та попередження виробничо зумовлених і професійних захворювань (отруєнь).

Періодичний медичний огляд проводиться вже у ході здійснення трудової діяльності. Пункт 1.5 Порядку проведення медичних оглядів виокремлює наступні цілі їх проведення:

• своєчасне виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних та виробничо зумовлених захворювань у працівників;

• забезпечення динамічного спостереження за станом здоров'я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;

• вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;

• розробки індивідуальних та групових закладів охорони здоров'я та реабілітаційних заходів працівникам, що віднесені за результатами медичного огляду до групи ризику;

• проведення відповідних оздоровчих заходів.

Слід пам'ятати, що відповідно до пункту 2.5 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій всі витрати по проведенню медичного огляду несе власник. Окрім того, відповідно до статі 17 Закону України «Про охорону праці» роботодавець повинен на час медичного огляду працівника зберегти за ним місце роботи та середній заробіток. Дана гарантія передбачена також і в статті 123 Кодексу законів про працю України. Варто звернути увагу, що виходячи зі змісту статті 17 Закону України «Про охорону праці», можна зробити висновок про те, що середній заробіток виплачується лише при проведенні періодичних медичних оглядів. Дане положення є досить таки логічним, так як за період проведення попереднього медичного огляду збереження середнього заробітку неможливе через відсутність такого, а виплата тарифної ставки (окладу) законодавством не передбачена.

Загалом, порядок проведення медичного огляду працівників можна поділити на декілька етапів:

  1. Визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду

Для цієї мети працедавцю необхідно організувати лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища та трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників. Заклад санітарно-епідеміологічної служби щорічно до 1 грудня за заявкою роботодавця складає акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду. Вже на підставі даного акту працедавець складає поіменні списки відповідних працівників.

  1. Укладення договору з медичним закладом

Відповідно до пункту 2.4 Порядку проведення медичних оглядів роботодавцю необхідно укласти (або поновити договір) із лікувально-профілактичним закладом та надати йому список працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду. Саме на підставі такого договору роботодавець здійснює розрахунки за проведені огляди.

Після погодження з лікувально-профілактичним закладом терміну проведення медичних оглядів власник видає наказ про проведення медичних оглядів з визначенням їх термінів і працівників, відповідальних за організацію медичних оглядів.

  1. Процедура проведення медичного огляду

Проведення медичного огляду здійснюється комісією з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров'я. Всі особливості та деталі проведення медичних оглядів визначені у Порядку проведення медичних оглядів.

  1. Оформлення результатів медичного огляду

Усі результати медичних оглядів заносяться до картки працівника, який підлягає попередньому (періодичним) медичним оглядам, яка складається за формою, наведеною у Додатку 7 Порядку проведення медичних оглядів. У такій картці зазначають основні дані про працівника (прізвище, ім'я, по-батькові, рік народження, місце проживання, місце роботи), шкідливі та небезпечні виробничі фактори, висновки відповідних лікарів щодо стану здоров'я конкретного працівника та загальні рекомендації щодо придатності працівника до виконання відповідної роботи. Дана картка зберігається в закладі охорони здоров'я, що проводив медичний огляд, протягом трудової діяльності працівника. У разі зміни місця роботи картка працівника, який підлягає попередньому (періодичним) медичному огляду, видається працівникові під розписку для проходження медичного огляду за новим місцем роботи. Копія картки має зберігатися в архіві закладу охорони здоров'я, який проводив медичний огляд на підставі укладеного з роботодавцем договору, протягом 15 років після звільнення працівника.

Окрім того, варто пам'ятати, що роботодавець повинен за свій рахунок забезпечити проведення позачергового медичного огляду на прохання працівника або за власною ініціативою, якщо працівник вважає, що погіршення його здоров'я пов'язане з умовами праці або не дозволяє такому працівнику виконувати свої трудові обов'язки. ( частина 3 статті 17 Закону України «Про охорону праці»).

close icon
Пов'язані питання/Теми
Скорочення штату працівників: які виплати слід здійснити?Чи можна вважати роботу «на громадських засадах» трудовими відносинами?Чи правомірно відшкодовувати громадською організацією добові, вартість квитків, проживання у готелі, пов\'язані з відрядженням, виконавчому директору, що працює «на громадських засадах»?Чи може керівник громадської організації зі статусом юридичної особи працювати з умовами оплати праці «на громадських засадах»?Чи є встановлення інвалідності або вихід на пенсію підставою для звільнення?Особливості звільнення працівника у зв’язку із переведеннямОсобливості проведення розрахунку та видачі трудової книжки із звільненим працівником Особливості роботи з цивільно-правовим договоромОсобливості роботи за сумісництвомДодаткова відпустка за роботу за комп’ютеромРозірвання трудових відносин за ініціативою працівникаЯкі особливості розроблення та затвердження штатного розпису на підприємстві?Скільки коштує роботодавцю порушення законодавства про працю?Щодо зарахування до страхового стажу періоду на сезонних роботахЩодо оплати надурочної роботиЯк визначити дату звільнення працівника за прогул?Як діяти роботодавцю, якщо працівник тривалий час без поважних причин не з’являється на роботі?Як оформити надурочні роботи на підприємстві?Чи потрібно повідомляти податкову про прийняття працівника на роботу, якщо штатний працівник був оформлений на внутрішнє суміщення посад? Що робити, якщо підприємство таке повідомлення не подало?Що таке «ненормований робочий час»?Які особливості внесення змін до кадрової документації працівника? Чи дозволяється роботодавцю застосовувати системи штрафування по відношенню до найманих працівників?Що таке контракт як вид трудового договору?Що таке колективна матеріальна відповідальність?Стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулуЯкий спір визнається трудовим? Особливості трудових спорівЯк правильно оформити припинення трудових відносин у разі смерті працівника?Роз’ясніть, будь ласка, як буде виплачуватись зарплата з 01.01.2017 р., якщо оклад буде на рівні прожиткового мінімуму?Чи дозволяється відкликати заяву про звільнення за власним бажанням?За яких умов трудовий договір визнається недійсним?Особливості трудових відносин з ФОПомЧи дозволяється переведення працівника на іншу роботу без його згоди?Як оформити продовження строку відрядження?Щодо звільнення за ініціативою самого працівника у період тимчасової непрацездатностіЯкі особливості трудових відносин із тимчасовим працівником?Переведення на іншу роботу як зміна умов трудового договоруЯк проводиться поновлення працівника на роботі? Чи може роботодавець в односторонньому порядку зменшити розмір оплати праці?Підстави звільнення працівника при скороченні чисельності або штату працівниківЯк поновити працівника, якщо посада виведена зі штатного розпису?Підстави та розмір виплати вихідної допомоги при звільненніЯк ознайомити працівника, який перебуває на лікарняному, з наказом про оголошення догани?Особливості працевлаштування осіб з інвалідністюПідстави утримання (відрахування) роботодавцем коштів із заробітної платиПорядок скорочення штату працівниківОсобливості відсторонення працівника від роботиЧи можна прийняти працівника на роботу у вихідний день? З якого дня розпочинаються у такому разі трудові відносини?Підстави та правові наслідки введення на підприємстві зміни істотних умов праціПам’ятка зі складання цивільно-правових договорівЯк правильно скласти заяву на отримання від підприємства матеріальної допомоги?Чи зобов’язане підприємство вести військовий облік?Чи встановлюється випробувальний термін тимчасовому працівнику?Виконання роботи за цивільно-правовою угодою не тягне за собою відповідальності, передбаченої КЗпП УкраїниДержпраці не дотримано порядок накладення штрафів- звертаємось до судуЩодо повідомлення працівника про дату відпустки до встановленого графіком термінуЯкий саме день вважається днем звільнення працівника?Що робити, якщо класифікатором професій не передбачена назва посади?Які найпоширеніші помилки роботодавців?Не повідомлено ДФС України про прийняття працівника на роботу: чи буде штраф за статтею 265 КЗпП?Який строк давності для застосування штрафів Держпраці?Чи виплачується компенсація за невикористану відпустку в разі звільнення за прогул?Правові колізії законодавства про перевіркиЧи можна отримати грошову компенсацію за соціальну відпустку при звільненні?Форс-мажор, відсутність фінансово-господарської діяльності або коштів у роботодавця – що є підставою для звільнення від відповідальності, передбаченої статтею 117 КЗпП?Працівника звільнено, а трудову книжку не видали і розрахунок не здійснили – які наслідки для роботодавця?Чи є правові підстави для звільнення Держпраці в областях від сплати судового збору? У який строк роботодавець може звернутись до суду про стягнення з працівника матеріальної шкоди?Як працевлаштувати іноземця в Україні?Як встановити неповний робочий час?Щодо обов’язковості укладання на підприємстві колективного договоруЩодо порядку ведення типової форми первинної облікової документації «Особова картка працівника» та «Особова справа»Щодо порядку та оформлення посадових інструкцій працівниківНалежне оформлення трудових відносин між роботодавцем та працівникомЩодо тривалості робочого часуЩодо правомірності накладення органами Держпраці штрафу на підприємство за порушення законодавства про працю у разі усунення порушень на виконання вимог приписуВідмінність внутрішнього сумісництва та суміщенням (професій) посадВнутрішні локальні акти роботодавця: обов’язково розробляти чи ні?Нова квота на працевлаштування осіб передпенсійного вікуШтраф за запис у трудову працівника російською мовоюВідмінності трудового договору та цивільно-правового договоруЩодо наявності ознак трудового договору при виконанні роботи прибиральниці за цивільно-правовим договоромШтраф за недотримання мінімальних гарантій в оплаті праціЧи правомірний штраф у розмірі 30 мінімальних зарплат за неподання повідомлення про прийняття працівника на роботу?Щодо норми робочого часу на 2018 рікРоботодавець вимагає відомості про реєстрацію місця проживання - чи законно це?Чи поширюється мораторій в 2018 році на перевірки всіма контролюючими органами?Яка передбачена відповідальність за невиконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю?Переведення і переміщення – у чому різниця?Як правильно звільнити працівника у зв\'язку з втратою довіри?Коли можна залучити працівника до роботи у вихідні та святкові (неробочі) дні?Що таке роз’їзний характер робіт? Чи тотожне це поняття терміну «пересувний характер робіт»?Як оформити роз'їзний характер робіт на підприємстві та встановлення надбавок за такий режим роботи?Як оподатковується надбавка за роз’їзний характер роботи?Як обліковують та оподатковують аліменти?Перенесення робочих днів у 2018 роціВ якому порядку та розмірі утримують аліменти на дітей?Щодо строку застосування відповідальності за порушення законодавства про працюОсобливості виконання обов’язків тимчасового відсутнього працівника?Виконання припису унеможливлює застосування штрафу за порушення законодавства про працюОсобливості визначення кола працівників, які мають переважне право на залишення на роботі у разі скорочення їхніх посадЧи потрібно нараховувати і сплачувати ЄСВ із заробітної плати сумісника, який звільнився з основного місця роботи і не повідомив про це?
Інформація про документ
Актуально з:
01.01.2019
Зв'язки документа
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію