Організаційно - правові питання трудових відносин
Редакції документа
Питання/Тема
Чи може роботодавець в односторонньому порядку зменшити розмір оплати праці?
...

...

Хоча варто зазначити, що встановлення прямої законодавчої заборони в односторонньому порядку зменшувати розмір оплати праці не свідчить про те, що працедавець узагалі позбавлений права зменшити своїм працівникам заробітну плату. Відповідно до статті 32 Кодексу законів про працю у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. При цьому зазначена норма до однієї з істотних умов праці відносить систему та розмір оплати праці. Таким чином, можна прийти до висновку, що вищезазначене положення встановлює на законодавчому рівні можливість зменшити заробітну плату робітникам. Проте дана норма є досить неоднозначною, і тому при її застосуванні необхідно врахувати ряд наступних аспектів.

Стаття 32 Кодексу законів про працю вказує, що про зміну істотних умов працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за 2 місяці. Окрім того, звертаємо увагу, що відповідно до статті 103 Кодексу законів про працю про нові або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення власник або уповноважений ним орган повинен повідомити працівника не пізніш як за два місяці до їх запровадження або зміни. Якщо не попередити працівника про зміну умов оплати праці, то він управі подати до суду позов про стягнення моральної (немайнової) шкоди на підставі статті 237 (1) Кодексу законів про працю.

Необхідно звернути увагу, що на даному етапі одне з провідних місць у судовій практиці з трудових правовідносин належить саме спорам щодо оскарження дій роботодавця, який в односторонньому порядку змінює умови оплати праці і, як зазвичай, не на користь працівника.

З приводу можливості зменшення розміру оплати праці у разі зміни організації виробництва й праці, у судовій практиці прослідковується наявність єдиної позиції щодо таких змін. Перш за все, Верховним Судом України у постанові від 04.07.2012 р. у справі № 6-59цс12 було вказано на те, що зміна істотних умова праці може бути визнана законною тільки в тому випадку, якщо буде доведена наявність змін в організації виробництва й праці. Отже, у разі зменшення розміру заробітної плати роботодавець повинен довести, що розмір оплати праці змінюється саме у зв'язку зі зміною в організації виробництва й праці.

Аналогічна позиція викладена в Інформаційному листі Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ про практику застосування судами при розгляді справ окремих норм трудового законодавства від 27.09.2012 р. № 10-1389/0/4-12: «зміна істотних умов праці, зокрема зменшення заробітної плати, може бути визнана законною тільки в тому випадку, якщо буде доведена наявність змін в організації виробництва й праці, а не лише повідомлення працівника в установлений законом строк».

Проте досі невизначеним на законодавчому рівні залишається питання про те, що слід розуміти під змінами в організації виробництва й праці. У пункті 10 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 р. № 9 зазначається, що під змінами в організації виробництва й праці необхідно розуміти раціоналізацію робочих місць, запровадження нових форм організації праці, в тому числі запровадження бригадної форми організації праці замість індивідуа­льної і, навпаки, впровадження передових методів, технологій тощо.

Окрім того, положення статті 40 Кодексу законів про працю вказують на те, що під змінами в організації виробництва й праці необхідно розуміти також ліквідацію, реорганізацію, банкрутство або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

При цьому необхідно зауважити, що зміни в організації виробництва і праці носять не персоніфікований характер та не можуть стосуватися конкретного працівника. Дане положення можна розглядати як засіб унеможливлення будь-якого тиску на конкретного працівника з боку роботодавця.

Щодо цього питання слід також звернути увагу на положення Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Стаття 21 згаданого Закону вказує на те, що форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з додержанням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) або територіальними угодами. Якщо колективний договір не укладено, роботодавець зобов'язаний погодити зазначені питання з профспілковим органом.

Окрім того, профспілки здійснюють громадський контроль за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. Відповідно до статті 41 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» зміна умов оплати працівника допускається лише за попередньою згодою виборного органу, членом якого він є.

Якщо колишні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи у нових умовах, то трудовий договір припиняється за пунктом 6 статті 36 Кодексу законів про працю.

close icon
Пов'язані питання/Теми
Скорочення штату працівників: які виплати слід здійснити?Чи можна вважати роботу «на громадських засадах» трудовими відносинами?Чи правомірно відшкодовувати громадською організацією добові, вартість квитків, проживання у готелі, пов\'язані з відрядженням, виконавчому директору, що працює «на громадських засадах»?Чи може керівник громадської організації зі статусом юридичної особи працювати з умовами оплати праці «на громадських засадах»?Чи є встановлення інвалідності або вихід на пенсію підставою для звільнення?Особливості звільнення працівника у зв’язку із переведеннямОсобливості проведення розрахунку та видачі трудової книжки із звільненим працівником Особливості роботи з цивільно-правовим договоромОсобливості роботи за сумісництвомДодаткова відпустка за роботу за комп’ютеромРозірвання трудових відносин за ініціативою працівникаЯкі особливості розроблення та затвердження штатного розпису на підприємстві?Скільки коштує роботодавцю порушення законодавства про працю?Щодо зарахування до страхового стажу періоду на сезонних роботахЩодо оплати надурочної роботиЯк визначити дату звільнення працівника за прогул?Як діяти роботодавцю, якщо працівник тривалий час без поважних причин не з’являється на роботі?Як оформити надурочні роботи на підприємстві?Чи потрібно повідомляти податкову про прийняття працівника на роботу, якщо штатний працівник був оформлений на внутрішнє суміщення посад? Що робити, якщо підприємство таке повідомлення не подало?Що таке «ненормований робочий час»?Які особливості внесення змін до кадрової документації працівника? Чи дозволяється роботодавцю застосовувати системи штрафування по відношенню до найманих працівників?Що таке контракт як вид трудового договору?Що таке колективна матеріальна відповідальність?Стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулуЯкий спір визнається трудовим? Особливості трудових спорівЯк правильно оформити припинення трудових відносин у разі смерті працівника?Роз’ясніть, будь ласка, як буде виплачуватись зарплата з 01.01.2017 р., якщо оклад буде на рівні прожиткового мінімуму?Чи дозволяється відкликати заяву про звільнення за власним бажанням?За яких умов трудовий договір визнається недійсним?Особливості трудових відносин з ФОПомЧи дозволяється переведення працівника на іншу роботу без його згоди?Як оформити продовження строку відрядження?Щодо звільнення за ініціативою самого працівника у період тимчасової непрацездатностіЯкі особливості трудових відносин із тимчасовим працівником?Переведення на іншу роботу як зміна умов трудового договоруЯк проводиться поновлення працівника на роботі?Підстави звільнення працівника при скороченні чисельності або штату працівниківЯк поновити працівника, якщо посада виведена зі штатного розпису?Підстави та розмір виплати вихідної допомоги при звільненніЯк ознайомити працівника, який перебуває на лікарняному, з наказом про оголошення догани?Особливості працевлаштування осіб з інвалідністюПідстави утримання (відрахування) роботодавцем коштів із заробітної платиПорядок скорочення штату працівниківОсобливості відсторонення працівника від роботиЧи можна прийняти працівника на роботу у вихідний день? З якого дня розпочинаються у такому разі трудові відносини?Підстави та правові наслідки введення на підприємстві зміни істотних умов праціПам’ятка зі складання цивільно-правових договорівЯк правильно скласти заяву на отримання від підприємства матеріальної допомоги?Чи зобов’язане підприємство вести військовий облік?Чи встановлюється випробувальний термін тимчасовому працівнику?Порядок проведення медичних оглядів певних категорій працівниківВиконання роботи за цивільно-правовою угодою не тягне за собою відповідальності, передбаченої КЗпП УкраїниДержпраці не дотримано порядок накладення штрафів- звертаємось до судуЩодо повідомлення працівника про дату відпустки до встановленого графіком термінуЯкий саме день вважається днем звільнення працівника?Що робити, якщо класифікатором професій не передбачена назва посади?Які найпоширеніші помилки роботодавців?Не повідомлено ДФС України про прийняття працівника на роботу: чи буде штраф за статтею 265 КЗпП?Який строк давності для застосування штрафів Держпраці?Чи виплачується компенсація за невикористану відпустку в разі звільнення за прогул?Правові колізії законодавства про перевіркиЧи можна отримати грошову компенсацію за соціальну відпустку при звільненні?Форс-мажор, відсутність фінансово-господарської діяльності або коштів у роботодавця – що є підставою для звільнення від відповідальності, передбаченої статтею 117 КЗпП?Працівника звільнено, а трудову книжку не видали і розрахунок не здійснили – які наслідки для роботодавця?Чи є правові підстави для звільнення Держпраці в областях від сплати судового збору? У який строк роботодавець може звернутись до суду про стягнення з працівника матеріальної шкоди?Як працевлаштувати іноземця в Україні?Як встановити неповний робочий час?Щодо обов’язковості укладання на підприємстві колективного договоруЩодо порядку ведення типової форми первинної облікової документації «Особова картка працівника» та «Особова справа»Щодо порядку та оформлення посадових інструкцій працівниківНалежне оформлення трудових відносин між роботодавцем та працівникомЩодо тривалості робочого часуЩодо правомірності накладення органами Держпраці штрафу на підприємство за порушення законодавства про працю у разі усунення порушень на виконання вимог приписуВідмінність внутрішнього сумісництва та суміщенням (професій) посадВнутрішні локальні акти роботодавця: обов’язково розробляти чи ні?Нова квота на працевлаштування осіб передпенсійного вікуШтраф за запис у трудову працівника російською мовоюВідмінності трудового договору та цивільно-правового договоруЩодо наявності ознак трудового договору при виконанні роботи прибиральниці за цивільно-правовим договоромШтраф за недотримання мінімальних гарантій в оплаті праціЧи правомірний штраф у розмірі 30 мінімальних зарплат за неподання повідомлення про прийняття працівника на роботу?Щодо норми робочого часу на 2018 рікРоботодавець вимагає відомості про реєстрацію місця проживання - чи законно це?Чи поширюється мораторій в 2018 році на перевірки всіма контролюючими органами?Яка передбачена відповідальність за невиконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю?Переведення і переміщення – у чому різниця?Як правильно звільнити працівника у зв\'язку з втратою довіри?Коли можна залучити працівника до роботи у вихідні та святкові (неробочі) дні?Що таке роз’їзний характер робіт? Чи тотожне це поняття терміну «пересувний характер робіт»?Як оформити роз'їзний характер робіт на підприємстві та встановлення надбавок за такий режим роботи?Як оподатковується надбавка за роз’їзний характер роботи?Як обліковують та оподатковують аліменти?Перенесення робочих днів у 2018 роціВ якому порядку та розмірі утримують аліменти на дітей?Щодо строку застосування відповідальності за порушення законодавства про працюОсобливості виконання обов’язків тимчасового відсутнього працівника?Виконання припису унеможливлює застосування штрафу за порушення законодавства про працюОсобливості визначення кола працівників, які мають переважне право на залишення на роботі у разі скорочення їхніх посадЧи потрібно нараховувати і сплачувати ЄСВ із заробітної плати сумісника, який звільнився з основного місця роботи і не повідомив про це?
Інформація про документ
Актуально з:
01.01.2019
Зв'язки документа
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію