Одиниця виміру бази оподаткування
Питання/Тема
Виходячи із якої саме вартості визначається база оподаткування, одиниця виміру якої має вартісне вираження?
...

...

Законодавство України виокремлює договірну, митну, фактурну, балансову, ринкову та оціночну вартість. Вважаємо за необхідне розкрити кожне поняття.

Договірна вартість є базою оподаткування (та обов'язковим елементом ПДВ) операцій з постачання товарів/ послуг, яка визначається з урахуванням загальнодержавних податків та зборів  та не може бути нижче ціни придбання таких товарів/ послуг, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції відповідно до пункту 188.1. статті 188 ПК України.

Фактурна вартість, відповідно до пункту 2 Наказу Міністерства фінансів України 30.05.2012 № 651, – це ціна товарів, які переміщуються через митний кордон України, зазначена в рахунку (рахунку-фактурі, рахунку-проформі тощо) або іншому документі, що визначає вартість товару.

Митна вартість – вартість товарів, що використовується для митних цілей, яка базується на ціні, що фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари., відповідно до статті 49 Митного кодексу України.

Оціночна вартість – це вартість, яка визначається суб'єктом професійної оціночної діяльності відповідно до умов Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Балансова вартість – це вартість, за якою актив та зобов'язання відображаються в балансі, відповідно до пункту 1.3. Постанови Правління НБУ «Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України  від 27.12.2009 № 481.

Ринкова вартість – найбільш вірогідна ціна, за яку об'єкт може (міг) бути проданий на відкритому конкурентному ринку, згідно з пунктом 5 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики оцінки державних корпоративних прав» від 2 серпня 1999 р. № 1406.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію