Обов'язкові платежі
Питання/Тема
Парафіскалітети
...

...

Ще одним видом обов'язкових платежів є парафіскалітети, які є формою покладення обов'язку на фізичних та юридичних осіб з участі у формуванні фінансових фондів. Правова природа парафіскалітетів розкрита у дисертаційному дослідженні Ромащенко Л. В., яка вважає, що парафіскальні платежі – це обов'язкові платежі, що справляються на підставі вимоги публічної влади для покриття витрат на виконання делегованих публічних функцій і зараховуються напряму на користь осіб, що виконують такі функції, а не до бюджету або інших централізованих публічних фондів. [1]

Першою ознакою, характерною для парафіскалітетів є те, що вони не формують централізовані фонди коштів, перераховуються до фондів, що не мають публічного статусу. Встановлюватися такі платежі можуть як на рівні законів, так і підзаконних актів.

Сплата парафіскалітетів забезпечується примусом або відмовою у наданні послуг, проте на відміну від інших обов'язкових платежів, таке забезпечення може здійснюватись не тільки державними органами, але і приватними особами. З огляду на виконання публічної функції приватними особами, забезпечення сплати здійснюється за рахунок можливості відмови у виконанні покладених на таку особу обов'язків. Характерним для парафіскалітетів є цільовий та відплатний характер.

Діяльність, яка забезпечується сплатою парафіскалітетів, передбачає організаційну монопольність таких юридично значущих дій або послуг на користь платника, з приводу чого вони стягуються, та монопольність побудови відповідного фонду, до якого вони надходять. Однак, обсяг таких платежів є значно меншим за надходження від інших обов'язкових платежів.

Яскравим прикладом парафіскалітетів є збір за забезпечення авіаційної безпеки, який справляється в міжнародному аеропорту Бориспіль та затверджений наказом Міністерства транспорту та зв'язку України «Про встановлення аеропортових зборів за обслуговування повітряних суден і пасажирів у державному підприємстві "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"» від 26.03.2008  № 337.

 


[1]Ромащенко, Л. В. Правовая природа парафискальных платежей : автореф. дисс. на соискание уч. Степени канд.. юрид. наук. Спец. 12.00.04 - финансовое право; налоговое право ; бюджетное право / Л. В. Ромащенко ; М., 2013. -26 с.

close icon
Інформація про документ
Зв'язки документа
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію