Наукове дослідження, наукова розробка
Питання/Тема
За яких умов не оподатковується благодійна допомога надана особі, що здійснює наукове дослідження чи наукову розробку?
...

...

Підпункт 170.7.4 пункту 170.7 статті 170 Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановив, що не включається до оподатковуваного доходу цільова благодійна допомога, що надається резидентами – юридичними чи фізичними особами у будь-якій сумі (вартості), в тому числі  платнику податку, який проводить наукове дослідження або розробку, для відшкодування вартості обладнання, матеріалів, інших витрат (крім виплат заробітної плати, додаткових благ, інших витрат для особистих потреб) за умови, якщо результати таких досліджень чи розробок оприлюднюються та не можуть бути предметом патентування чи інших обмежень у оприлюдненні чи безоплатному поширенні об'єктів права інтелектуальної (промислової) власності, отриманих у результаті таких досліджень або розробок, а також якщо отримання такої допомоги не буде передумовою для виникнення будь-яких договірних зобов'язань між благодійником або третьою особою та набувачем благодійної допомоги у майбутньому, крім обов'язків з цільового використання такої благодійної допомоги.

В зазначеному підпункті ПК України мова йде про благодійну допомогу на проведення наукового дослідження чи розробки.

Законодавство не дає визначення поняття «благодійна допомога», але за Законом України «» благодійна допомога надається в межах благодійної діяльності, тобто

Отже, благодійна допомога може полягати як у безоплатній передачі майна у власність або користування, так і в безоплатному наданню послуг. ПК України також визначає, що благодійна допомога може бути як у вигляді сумою коштів, так і вартістю майна. Так як підпункт 170.7.4 пункту 170.7 статті 170 ПК України визначає, що для проведення наукового дослідження чи розробки благодійна допомога надається з ціллю відшкодування вартості обладнання, матеріалів, інших витрат, необхідних для досягнення результату, то благодійною допомогою, у такому випадку, найчастіше виступають саме грошові кошти, при цьому не виключається можливість надання майна у якості благодійної допомоги.

Читати детальніше
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію