Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Розширений пошук
Тарифна політика
Вхід|Реєстрація

Ru

En

Ua

Податкова аналітика
Чи підлягає реалізація електронних сигарет та окремо компонентів до неї оподаткуванню акцизним податком?
У першу чергу з’ясуємо, що слід  розуміти під електронними сигаретами. Відповідно до пункту 43 додатка 3 Методичних рекомендацій щодо класифікації згідно з вимогами УКТЗЕД товарів харчового призначення № 6983[1] електронна сигарета – працюючий на елементі живлення мікроелектронний пристрій, який нагріває рідину, що містить пропіленгліколь, ароматизатор з нікотином або без нікотину. Пара, що утворюється, імітує традиційний процес паління сигарет. Пристрій може мати вигляд звичайної сигарети, сигари або люльки для паління або іншої форми. Під час вдихання потік повітря активізує парогенератор
...
За якими формами великі, середні та малі підприємства складають фінансову звітність?
Склад, форми та порядок складання фінансової звітності підприємства визначені двома національними стандартами бухгалтерського обліку: 1. Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 (далі – НП(С)БО 1); 2. Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39 (далі – П(С)БО 25). Згід
...
Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку
Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам[1] фінансової звітності для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. Тому часто бухгалтерський облік називають універсальною діловою мовою бізнесу. Універсальність цієї мови визначаються належною якістю фінансової інформації, можливістю коректного її аналізу, а також належною інтерпретацією показників фінансової звітності користувачами без дода
...
Виправлення помилок у звітності з ЄСВ
Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 435 (далі – Порядок № 435). Порядок виправлення помилок передбачається розділом V Порядку № 435. Платникам єдиного соціального внеску необхідно пам’ятати, що залежно від того, коли саме було виявлено помилку у поданому звіті, та типу помилки порядок їх виправлення буде відрізнятись. 1. Помилку було виявлено до закінчення граничних строків подання звітності з
...
Чи потрібно коригувати фінрезультат на амортизацію поліпшення орендованого основного засобу, проведеного після 01.01.2015 р.?
Досить непоодинокі  випадки,  коли  орендар за власний рахунок  здійснює   поліпшення   об'єкта  оренди, у результаті якого він очікує отримати майбутні економічні вигоди. У зв'язку  з цим перед ним  постають   питання  податкового обліку  такої  операції,  зокрема,  стосовно  коригування  фінансового результату на  амортизацію  таких поліпшень. Згідно з пунктом 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. № 181, суму таких витрат на поліпшення орендованого основного  засобу, у  результаті якого підприємство
...
Доброго дня, командо Taxlink! Маю до Вас запитання такого характеру. З середини 2017 року виникла проблема з реєстрацією податкових накладних, якщо сума похибки в рамах округлення по хоча б одному з рядків є більше ніж 1 грн. Такі податкові накладні блокувалися і потрібно було вручну коригувати показник кількості або ціни щоб похибка округлення вийшла в рамах дозволеного.
Доброго дня, командо Taxlink! Маю до Вас запитання такого характеру. З середини 2017 року виникла проблема з реєстрацією податкових накладних, якщо сума похибки в рамах округлення по хоча б одному з рядків є більше ніж 1 грн. Такі податкові накладні блокувалися і потрібно було вручну коригувати показник кількості або ціни щоб похибка округлення вийшла в рамах дозволеного. У бухгалтерській програмі моєї Компанії ціни задаються з двома знаками після коми і з врахуванням податку на додану вартість. Також за деякими договорами контрагентів є передбачена знижка в розмірі 3 %, 5 %, 7 % і т. д. Напри
...
Вітаю! Чи виникає податкове зобовʼязання з акцизного податку при переміщенні алкогольної продукції зі складу виробника на склад відповідального зберігання сторонньої ЮО? Право власності/розпорядження на продукцію до Зберігача не переходить. При цьому склад виробника є акцизним складом та контролюється податковим постом, а склад Зберігача не є акцизним складом.
Доброго дня! Дякуємо за Ваше запитання, у відповідь зазначаємо таке. Відповідно до підпункту 14.1.6 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі – ПК України) акцизний склад – спеціально обладнані приміщення на обмеженій території (далі – приміщення), розташовані на митній території України, де під контролем постійних представників контролюючого органу розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі спирту етилового, горілки та лікеро-горілчан
...
У чому різниця між поліпшенням та ремонтом основних засобів?
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92 (далі – П(С)БО 7), та Методичних рекомендацій з обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 № 561 (далі – Методичні рекомендації № 561), розрізняють: - поліпшення об'єкта основних засобів, що призводить до збільшення майбутніх економічних вигід від його використання (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція, заміна окремих частин для підвищення якості, кількості продукції);
...
Послуги від нерезидента (акт виконаних робіт) від 15.07.2015, але не зареєструвала податкову накладну, зараз виявила помилку, прошу консультацію, як виправити помилку.
Добрий день! Дякуємо Вам за поставлене запитання, з якого надсилаємо таку відповідь. Процедура зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування регулюється пунктом 201.16 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України). Так, відповідно до зазначеного вище положення реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у разі відповідності такої податкової накладної/розрахунку коригування сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупин
...
Відповідно до підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, якщо нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту "г" цього підпункту, у звітному році сплачувався податок на прибуток (корпоративний податок), господарські операції платника податків з ним за відсутності критеріїв, визначених підпунктами "а"-"в" цього підпункту ...
Відповідно до підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, якщо нерезидентом, організаційно-правова форма якого включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту г) цього підпункту, у звітному році сплачувався податок на прибуток (корпоративний податок), господарські операції платника податків з ним за відсутності критеріїв, визначених підпунктами а) - в) цього підпункту, визнаються неконтрольованими. Прошу проконсультувати, яким документом підтверджується сплата нерезидентом з організаційно-правовою формою spolka
...
Добрий день! Поясніть, будь ласка, які штрафні санкції можуть бути застосовані до підприємства, якщо порушено вимоги пункту 20 Положення № 148 "Про ведення касових операцій в Україні" в частині ненадання в авансовому звіті фізичними особами - підзвітними особами чеків банкоматів, сліпів, квитанцій торговельних терміналів тощо, які свідчать про отримання ними готівки з карткових рахунків.
Добрий день! Поясніть, будь ласка, які штрафні санкції можуть бути застосовані до підприємства, якщо порушено вимоги пункту 20 Положення № 148 "Про ведення касових операцій в Україні" в частині ненадання в авансовому звіті фізичними особами - підзвітними особами чеків банкоматів, сліпів, квитанцій торговельних терміналів тощо, які свідчать про отримання ними готівки з карткових рахунків. На карткові (зарплатні) рахунки працівників - водіїв вантажних автомобілів перераховується аванс на відрядження в безготівковій формі, тільки сума добових. Водії скаржаться на те, що не завжди по дорозі або в
...
Доброго дня! Прохання надати консультацію з такого питання. У податковій декларації з податку на прибуток за 2016 рік не було заповнено додаток ЗП та рядок 16ЗП Декларації з сумою нарахованого авансового внеску з податку на прибуток. Декларація за 2016 рік була подана з від’ємним об’єктом оподаткування. Невідображення суми нарахованого авансового внесу призвело до зменшення сум переплати з податку на прибуток.
Доброго дня! Прохання надати консультацію з такого питання. У податковій декларації з податку на прибуток за 2016 рік не було заповнено додаток ЗП та рядок 16ЗП Декларації з сумою нарахованого авансового внеску з податку на прибуток. Декларація за 2016 рік була подана з від’ємним об’єктом оподаткування. Невідображення суми нарахованого авансового внесу призвело до зменшення сум переплати з податку на прибуток. Рядок 4 = - 100 000 грн Рядок 16ЗП = 0 ( а повинно бути: 10 000 грн), Рядок 17 = 0 ( а повинно бути: – 10 000 грн) Рядок 18 = 60 000 Рядок 19 = - 60 000 (а повинно бути
...
Які оподатковується дохід фізичних осіб, отриманий від операцій з казначейськими зобов’язаннями?
Відповідно до статті 11 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480 – IV казначейське зобов'язання України[1] – державний цінний папір, що розміщується виключно на добровільних засадах серед фізичних осіб, посвідчує факт заборгованості Державного бюджету України перед власником казначейського зобов'язання України, дає власнику право на отримання грошового доходу та погашається відповідно до умов розміщення казначейських зобов'язань України. Фізична особа – володілець казначейських зобов’язань може отримувати: дохід за казначейським зобов'язанням; дохід від
...
Що таке казначейські зобов’язання?
Державний кредит – сукупність грошових відносин, що виникають між державою та юридичними й фізичними особами у зв’язку з мобілізацією тимчасово вільних коштів у розпорядження органів державної влади та їхнім використанням на фінансування державних витрат. Державний кредит є формою руху позикового капіталу на основі кредитних угод за участю держави щодо передачі фінансових ресурсів у борг з розрахунком на певну вигоду[1]. Розрізняють внутрішній державний кредит і міжнародний державний кредит. В свою чергу, формами державного кредиту є державні позики та казначейські зобов’язання.
...
Чи змінюється сума реєстраційного ліміту в СЕА при зупиненні реєстрації в ЄРПН податкової накладної/розрахунку коригування?
Реєстраційний ліміт в системі електронного адміністрування ПДВ (далі – СЕА) обчислюється за формулою, встановленою пунктом 200-1.3 статті 200-1 Податкового кодексу України (далі – ПК України), а саме: ΣНакл = ∑НаклОтр + ∑Митн + ∑ПопРах + ∑Овердрафт - ∑НаклВид - ∑Відшкод - ∑Перевищ. Водночас показник ΣПеревищ, який є частиною вищезазначеної формули, обчислюється як загальна сума перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрах
...
Чи ефективно прописувати у договорі суму штрафу, яку контрагент-постачальник зобов’язаний буде сплатити у разі відсутності реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у зв'язку з їх блокуванням за пунктом 201.16 статті 201 ПК України?
Запровадження системи зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування відповідно до пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) змушує платників ПДВ шукати додаткові механізми захисту своїх майнових інтересів щодо формування податкового кредиту, у тому числі шляхом внесення відповідних умов до договорів з контрагентами. Так, однією з найбільш поширеніших тенденцій для вирішення вищезазначеної проблеми є закріплення в договорах штрафів, які контрагент-постачальник зобов’язаний сплатити замовнику товарів/послуг у випадку відсутності реєстрації п
...
Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
Одним із видів соціальної відпустки є відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Правове регулювання надання такої відпустки здійснюється статтями 18, 20 Закону України «Про відпустки» (далі – Закон) та Кодексом законів про працю (далі – КЗпП). Відповідно до статті 18 Закону та статті 171 КЗпП після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Статтею 20 Закону та статтею 181 КЗпП передбачено, що для оформлення такої відпустки мати дитини або особа, яка факти
...
Яка заборгованість вважається безнадійною за Податковим кодексом?
Податковий кодекс України встановлює специфічне поняття безнадійної заборгованості, а точніше вичерпний перелік випадків, коли заборгованість певного підприємства може бути визнана безнадійною для цілей оподаткування. Такий перелік визначений у підпункті 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 ПК України. Наприклад,  заборгованість за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної давності; прострочена заборгованість померлої фізичної особи, за відсутності у неї спадкового майна, на яке може бути звернено стягнення; прострочена заборгованість осіб, які у судовому порядку визнані безвісно відсутніми, ого
...
Коли обов’язок з надіслання повідомлення про прощення боргу вважається виконаним?
Згідно зі статтею 1 Закону України «Про поштовий зв'язок» від 04.10.2001 № 2759-III послуги поштового зв'язку – продукт діяльності  оператора поштового зв'язку з приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів, банківських операцій, спрямований на задоволення потреб користувачів;  Пересилання поштових  відправлень зі свого боку – це сукупність операцій з приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (поштових перек
...
Яким чином спадкоємці виконують грошові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб померлої фізичної особи?
Виконання спадкоємцями податкового обов’язку померлої особи регулюється пунктом 162.3 статті 162 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI  (далі – ПК України), згідно з яким у разі смерті платника податку або оголошення його судом померлим чи визнання безвісно відсутнім або втрати ним статусу резидента (за відсутності податкових зобов'язань як нерезидента згідно з цим Кодексом) податок за останній податковий період справляється з нарахованих на його користь доходів. Відповідно до цього останнім податковим періодом вважається період, який закінчується днем, на я
...
Чи впливає комісія банку на розмір доходу платника єдиного податку?
На поточний рахунок у банку платник отримує суму коштів за відповідними договорами без врахування комісії банку. За своєю суттю комісія банку для підприємця є його витратами. Такі витрати не впливають на формування об’єкта оподаткування для платника фізичної особи - підприємця, яка перебуває на спрощеній системі оподаткування. Водночас ПК України не відносить до переліку доходів платника єдиного податку суму сплаченої комісії. Враховуючи наведене, платник зазначає суму доходу без віднімання розміру комісії сплаченої на користь банківської установи.
...
Чи враховуються курсові різниці до доходу фізичної особи - підприємця, яка перебуває на спрощеній системі оподаткування?
Для платника може скластись така ситуація. Валютну виручку, частина якої не підлягала обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України, підприємець перерахував відповідно до вимог підпункту 292.5 статті 292 ПК України, тобто за офіційним курсом Національного банку України на дату отримання такого доходу. Однак безпосередньо на момент продажу такої валюти платник отримав суму більшу, ніж було ним віднесено в дохід на день надходження грошей на рахунок. Постає питання: чи враховувати такий дохід від курсових різниць в цілях оподаткування? Звертаємо увагу, що будь-яких особливос
...
Як визнає валютний дохід фізична особа - підприємець на спрощеній системі оподаткування?
Для такого виду доходу законодавець передбачив особливий вид зарахування. Відповідно до підпункту 292.5 статті 292 Податкового кодексу України (далі – ПК України) дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу. Датою отримання доходу є дата надходження коштів платника єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, або дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) за умов
...
Чи оподатковуються ПДВ операції з постачання комп’ютерних програм кінцевому споживачу (використання такого програмного забезпечення обмежене його функціональним призначенням, а його відтворення обмежене кількістю копій)?
Комп'ютерна програма відповідно до  п. 2  частини першої статті 420 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) є об'єктом права інтелектуальної власності. Операції з розпорядження правами інтелектуальної власності за нормами Податкового кодексу України (далі – ПК України) звільняються від оподаткування ПДВ у такому випадку: 1) при отриманні за їх постачання роялті (підпункт  196.1.6  пункту 196.1 статті 196 ПК України); 2) при постачанні програмної продукції (підпункт  26-1  підрозділу 2 розділу ХХ ПК України). Нижче розглянемо питання оподаткування ПДВ кожної з цих операцій окремо. Р
...
Що таке криптографічний засіб захисту інформації в розумінні пункту 26-1 підрозділу 2 розділу XX ПК України?
Пункт 26-1 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» ПК України передбачає звільнення від оподаткування ПДВ до 01 січня 2023 року операції з постачання програмної продукції, до якої, зокрема, відносяться і криптографічні засоби захисту інформації (далі – засіб КЗІ). Разом з тим ПК України не містить визначення засобу КЗІ, а тому для надання відповіді на вищезазначене запитання відповідно до пункту 5.3 статті 5 ПК України цей термін необхідно використовувати у значенні, встановленому іншими законами. За пунктом 4 Положення про порядок розроблення, виробництва та експлуат
...
Які особливості оподаткування ПДВ постачання програмної продукції?
Відповідно до пункту  26-1  підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПК України) з 01 січня 2013 року до 01 січня 2023 року звільняються від ПДВ операції з постачання програмної продукції, плата за які не вважається роялті згідно з абз. 2 - 7 підпункту 14.1.225 пункту 14.1 статті 14 ПК України. Відтак виникає запитання, що таке постачання програмної продукції у розумінні вищезазначеного положення ПК України? Наступний абзац пункту  26-1  підрозділу 2 розділу ХХ ПК України зазначає, що програмною продукцією в цілях застосування вищезазначеної пільги є: 1) результат комп'ют
...
Чи визнають органи доходів і зборів України митні забезпечення інших держав?
Стаття 326 Митного кодексу України містить положення щодо визнання органами доходів і зборів України митних забезпечень інших держав, у тому числі ідентифікаційних пристроїв та іншого забезпечення, у випадках, передбачених міжнародними договорами, укладеними відповідно до закону. Як приклад можна навести Угоду від 20 лютого 1993 року між Державним митним комітетом України та Державним митним комітетом Республіки Узбекистан про взаємне визнання митних документів і митних забезпечень, а також Протокол між Державною митною службою України й Митним департаментом Республіки Молдова про взаємне виз
...
Що таке пломбувальне обладнання? У чому полягає його функціональне призначення?
У діяльності митних органів надзвичайного розповсюдження набуло використання пломбувального обладнання, яке є персональним ідентифікаційним обладнанням одноразової дії, що забезпечує захист об’єкта (транспортного засобу, контейнера, цистерни, приміщення, тари, устаткування та ін.) від несанкціонованого доступу шляхом індикації втручання й стримування в певних межах від проникнення. Сам процес пломбування – це установка і закріплення пломбувального обладнання. Значення пломбування у митній справі важко переоцінити, воно виконує низку важливих функцій, а саме: 1) дозволяє підтвердити факт прот
...
Які передбачені заходи захисту особистого митного забезпечення та наслідки у разі його втрати?
Безумовним є той факт, що нецільове і незаконне використання особистого митного забезпечення створює масу ризиків, з метою уникнення яких наказом ДФС України від 27.11.2014 № 332 «Про особисте митне забезпечення посадових осіб митниць ДФС» передбачений спеціальний порядок зберігання особистого митного забезпечення.
...
Які існують різновиди митного забезпечення? Яке його функціональне призначення?
Перелік різновидів митного забезпечення наведений у пункті 22 частини першої статті 4 МК України та охоплює: одноразові номерні запірно-пломбові пристрої, печатки, штампи, голографічні мітки, засоби електронного цифрового підпису та інші засоби ідентифікації, що використовуються органами доходів і зборів для відображення та закріплення результатів митного контролю та митного оформлення. При цьому варто зазначити, що поняття «митне забезпечення» є ширшим за «особисте митне забезпечення», адже, зважаючи на положення чинного законодавства України, до «митного забезпечення» як окремі складові елем
...
Що є митним забезпеченням?
Діяльність органів доходів і зборів традиційно є специфічною і складною. Цілком закономірно, що результати такої діяльності, результати здійснення заходів митного контролю – виконання митних формальностей, повинні бути належним чином захищені і закріплені. Саме з метою забезпечення такого захисту для засвідчення юридично значущих дій, які вчиняються посадовими особами органів доходів і зборів під час виконання службових обов’язків, а також задля мінімізації зловживань, підробок, фальсифікації, які мають місце у процесі здійснення державної митної справи, і використовується митне забезпечення.
...
Яка передбачена відповідальність за невиконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю?
Відповідно до частини третьої статті 18 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в України» (далі – Закон) регламентовано що підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, зобов'язані виділяти та створювати робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю, у тому числі спеціальні робочі місця, створювати для них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені законодавством, надавати державній службі зайнятості інформацію, необхідну для організації працев
...
Чи поширюється мораторій в 2018 році на перевірки всіма контролюючими органами?
Законом України «Про державний бюджет України на 2018 рік» законодавці ухвалили пролонгацію на 2018 рік обмеження заходів держнагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, зокрема продовжили до 31 грудня 2018 року мораторій на здійснення планових заходів контролюючими органами згідно із Законом України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Втім слід вказати, що мораторій не поширюється на здійснення позапланових заходів державного нагляду, що здійснюються: 1) за погодженням Державної регул
...
Щодо виплати заробітної плати один раз на місяць на вимогу працівника. Чи буде порушення?
Відповідно до статті 115 Кодексу законів про працю України та статті 24 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних д
...
Роботодавець вимагає відомості про реєстрацію місця проживання - чи законно це?
Відповідно до частини другої статті 24 Кодексу законів про працю України регламентовано, що при укладенні трудового договору громадянин (майбутній працівник) зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, – також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи. Отже, як випливає із зазначеної правової норми, для працевлаштування на роботу майбутній працівник подає документ, що засвідчує його особу.
...
Чи впливає на розмір пенсії робота при неповному робочому часі?
Відповідно  до вимог чинного трудового законодавства регламентовано, що нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень. Тобто незалежно від того, як працює працівник (в якому режимі робочого часу), чи то по фіксованому проміжку робочого дня, чи то по підсумованому робочому часу, загальна тривалість робочого часу такого працівника за один тиждень не може перевищувати 40 годин. Саме ця тижнева норма є загальною нормою тривалості робочого часу. Робочий час вимірюється в годинах, обов’язкову кількість яких працівник зобов’язаний відпрацювати залежно від умов трудового
...
Доброго дня! Наше підприємство змінює форму власності з акціонерної на державну форму власності. Основний вид діяльності – телекомунікаційні послуги. Допоможіть розібратися з особливостями оподаткування державних підприємств. Зокрема, цікавить, чи мають такі підприємства пільги при сплаті рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки?
Доброго дня! Розглянувши Ваше звернення, надаємо відповідь на такі питання. 1. Чи передбачені Податковим кодексом України пільги зі сплати рентної плати за користування радіочастотним ресурсом для підприємств державної форми власності? Відповідно до пункту 254.1 статті 254 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (далі – ПК України) платниками рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, яким надано право користуватися радіочастотним р
...
Добрый день! Согласно ПБУ 28 Уменьшение полезности активов предприятие проводит обесценение активов ОС. Вопрос: какими бухгалтерскими проводками отразить данную операцию в учете: по активам не переоцененным; по переоцененным активам. Спасибо.
Доброго дня, дякуємо за Ваше  запитання. На Ваш запит щодо відображення в бухгалтерському  обліку втрат від зменшення корисності об’єкта основних засобів повідомляємо таке. Порядок бухгалтерського обліку втрат від зменшення корисності об’єкта основних засобів залежить від того, чи переоцінювався цей об’єкт раніше. Відповідно до пункту 15 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004 № 817, втрати від зменшення корисності активу визнаються іншими витратами, а
...
Доброго дня! Хочу уточнити питання стосовно реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, виписаної на неплатника та застосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію згідно зі статтею 120-1.3 ПКУ. Наше підприємство формує дані для обчислення податкового зобов’язання в спеціалізованих програмах, з яких іде експорт у бухгалтерську програму та АС Медок.
Доброго дня! Хочу уточнити питання стосовно реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, виписаної на неплатника та застосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію згідно зі статтею 120-1.3 ПКУ. Наше підприємство формує дані для обчислення податкового зобов’язання в спеціалізованих програмах, з яких іде експорт у бухгалтерську програму та АС Медок. За результатами звітного місяця при формуванні Витягу в електронному кабінеті платника (після подачі Декларації з ПДВ) виявлена розбіжність, а саме податкове зобов’язання згідно з Декларацією і даних платника податк
...
Що робити в разі перевищення показника {Перевищ в системі електронного адміністрування ПДВ в зв’язку з допущеною помилкою при поданні уточнюючих розрахунків до податкової декларації з ПДВ?
Доброго дня! Дякуємо Вам за поставлене запитання, на яке надаємо таку відповідь. Згідно з положеннями пункту 200-1.3 статті 200-1 Податкового кодексу України (далі – ПК України) показник ΣПеревищ визначається як загальна сума перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових накладних. Відповідно
...
У податковій накладній з 2017 року обов’язкові вимоги (код УКТ ЗЕД). Прошу консультації з приводу кодування послуг (код УКТ ЗЕД), якщо не має кодів в довіднику для послуг (автоперевезення, оренда автомайданчика тощо).
Добрий день! Дякуємо Вам за поставлене запитання, на яке надсилаємо таку відповідь. Відповідно до підпункту і) пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПК України) у податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов'язкові реквізити: код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг – код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг; платники податків, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та
...
Експорт проса січень 2018 року, ставка податку ПДВ – 20 % в ПН. Підкажіть, будь ласка, норму (статтю) закону про відміну 0 ставки ПДВ з січня 2018 року, бо її потрібно дати почитати генеральному директору (він бельгієць).
Доброго дня! Дякуємо за поставлене запитання, на яке надаємо таку відповідь. Податкове законодавство України не зазнавало змін у частині зміни ставки податку на додану вартість при здійсненні операцій з експорту проса, які  б набирали чинності з січня 2018 року. Разом з тим, розглядаючи оподаткування операцій з експорту сільськогосподарської продукції, повідомляємо, що пунктом 63 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України передбачено, що тимчасово звільняються від оподаткування ПДВ операції з вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту:
...
Доброго дня! Просимо надати консультацію з такого питання. У жовтні 2017 року було заблоковано 3 виданих податкових накладних. Підприємством було подано повідомлення, комісія видала рішення про відмову. Далі було подано скарги на рішення комісії з подальшим поданням заяв про залишення скарг без розгляду.
Доброго дня! Просимо надати консультацію з такого питання. У жовтні 2017 року було заблоковано 3 виданих податкових накладних. Підприємством було подано повідомлення, комісія видала рішення про відмову. Далі було подано скарги на рішення комісії з подальшим поданням заяв про залишення скарг без розгляду. Ми анулювали угоду, в декларацію з ПДВ ні наше підприємство, ні покупець ці податкові не включили як помилкові. 12.01.2018 ці податкові накладні були розблоковані і зареєстровані. 14.01.2018 ми зареєстрували розрахунки коригування до цих податкових накладних, якими відсторнували в 0 податкові
...
Добрий день! При складанні розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної на повернення товару у графі причини коригування, що потрібно вказати? Я вказувала повернення товару – ДФС відхилила, вказувала виправлення помилки – ДФС відхилила в квитанції № 1 Виявлені помилки: Документ не може бути прийнятий – рядок 1.
Добрий день! При складанні розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної на повернення товару у графі причини коригування, що потрібно вказати? Я вказувала повернення товару – ДФС відхилила, вказувала виправлення помилки – ДФС відхилила в квитанції № 1 Виявлені помилки: Документ не може бути прийнятий – рядок 1. Порушення вимог порядку заповнення податкової накладної та розрахунку коригування до податкової накладної, а саме: показник "Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування податку на додану вартість" в розрахунку коригування (
...
Чи необхідно платнику пропорційно розподіляти ПДВ за експортними операціями відповідно до статті 199 ПК України?
Пунктом 199.1 статті 199 розділу V Податкового кодексу України (далі – ПК України) встановлюється, що якщо  придбані та/або виготовлені товари/ послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні, платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання, виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1  статті 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в Єдин
...
Чи потрібно особі, яка реєструється платником ПДВ в обов’язковому порядку, нарахувати ПДВ на суму перевищення вартості поставлених протягом 12 останніх місяців товарів/послуг над 1 мільйоном гривень?
Вимога щодо реєстрації платником ПДВ в обов’язковому порядку передбачена статтею 181 Податкового кодексу України (далі – ПК України).  Так, згідно з пунктом 181.1 статті 181 ПК України у разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів /послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 000 000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов
...
Затверджено порядок призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі пенсійного віку
03 жовтня 2017 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», яким встановлено право на призначення тимчасової державної соціальної допомоги особам, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату. Так, відповідно до пункту 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» встановлено, що в період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року особам, які досягли віку, визначеного частиною першою статті 26 Зако
...
Щодо порядку покриття витрат Пенсійного фонду на виплату і доставку пенсій за віком на пільгових умовах
03 жовтня 2017 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», яким, зокрема, внесено зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» у частині порядку покриття витрат Пенсійного фонду на  виплату і доставку пенсій за віком на пільгових умовах для деяких категорій осіб. Так, згідно з роз’ясненнями Пенсійного фонду України з 1 січня 2018 року набули чинності зміни до З
...
Що таке істотні ризики для цілей трансфертного ціноутворення?
Підпункт 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України (далі – ПК України) моделює ситуацію наявності ланцюга господарських операцій. Ідеться про те, що якщо між пов’язаними постачальником і покупцем є непов’язаний посередник, факт наявності такого посередника може ігноруватися і фактично операція може трактуватися як така, що здійснена безпосередньо між пов’язаними особами. Це можливо за тієї умови, що посередник не виконує істотних функцій, не несе істотних ризиків і не залучає істотних активів. При цьому у такому підпункті йдеться саме
...
Що таке істотні активи для цілей трансфертного ціноутворення?
Під час функціонального аналізу при вирішенні питання про зіставність контрольованої та неконтрольованої операцій досліджуються, зокрема, активи, які використовуються сторонами при виконанні ними своїх функцій. Які активи порівнюються в рамках функціонального аналізу, детальніше розглянуто в рамках відповідного аналітичного матеріалу. Підпункт 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України описує ситуацію, за якої операція між платником податку та пов’язаною з ним особою нерезидентом визнається контрольованою, якщо право власності на предмет (результат) так
...
◄◄ 1 2 3 4 5 6 7... 87 88 ►►
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Вхід/Реєстрація
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити