Митний контроль
Питання/Тема
В чому відмінність між «митним регулюванням» та «митним контролем»?
...

...

Часто поряд із поняттям «митного контролю» використовують поняття «митне регулювання», проте їх не слід ототожнювати. Митний кодекс України в редакції 2012 року не оперує вказаним поняттям. Проте, у статті 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» визначено поняття митного регулювання як регулювання питань, пов'язаних із встановленням мит та інших податків, що справляються при переміщенні товарів через митний кордон України, процедурами митного контролю, організацією діяльності органів митного контролю України. При цьому І. Г. Бережнюк у своїй науковій праці зазначає, що вплив держави на учасників митних відносин з метою підпорядкування їхніх дій митному законодавству – це митне регулювання, одним з інструментів якого є митний контроль. Економічна енциклопедія за редакцією С. В. Мочерного визначає митне регулювання як комплекс митних заходів держави, що використовуються у процесі регулювання зовнішньої торгівлі. До таких заходів прийнято зараховувати митно-тарифне та нетарифне регулювання. Зважаючи на викладене вище визначення, а також виходячи із загальнотеоретичних понять правового регулювання, поняття «митне регулювання» можна визначити як здійснення за допомогою правових засобів цілеспрямованого впливу держави на відносини, що виникають між суб'єктами при переміщенні товарів через митний кордон України. Отже, поняття митного регулювання більш ширше і досягає своїх цілей фактично за допомогою здійснення митного контролю як одним із його інструментів.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію