майнові права
Питання/Тема
Що таке майнові права?
...

...

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» визначає майновими правами, які можуть оцінюватися, будь-які права, пов'язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права, які є складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження, користування), а також інші специфічні права (права на провадження діяльності, використання природних ресурсів тощо) та права вимоги.

А ось С. О. Почтарьов у своїй статті «Предмет договору дарування», визначаючи майнові права, користується тлумаченням, наданим Науково-практичним коментарем Цивільного кодексу України за редакцією О. В. Дзери, за яким – це суб'єктивні права учасників правовідносин, пов'язаних з володінням, користуванням  та розпорядженням майном, а також з матеріальними (майновими) вимогами, що виникають між учасниками цивільного обігу з приводу розподілу цього майна та обміну (товарами, послугами, виконанням робіт, грошима тощо). У статті зазначається, що майнові права охоплюють правомочності володільця речових прав та зобов'язальні права (право відшкодування шкоди,   права інтелектуальної власності, спадкові права тощо).

С. І. Шимон у своїй статті « Майнові права в контексті сучасних концепцій права власності в цивілістиці» вважає, що по суті майнове право як об'єкт правовідносин  є «правом на інші права». Тільки після здобуття та реалізації цих інших прав (права) їх володілець зможе дійти кінцевої мети  – набуття майна (речі), одержання результату робіт, надання послуги тощо. Таке майнове право має свій зміст, який повинен виражатися через товарну правомочність тою мірою, якою таке право оречевлюється (стає товаром) .

Враховуючи різноманітність визначень поняття «майнові права» та підходів до його тлумачення, зазначимо, що майнові права вважаються об'єктом права власності. Визнання майнового права одним із об'єктів права власності здійснено і на законодавчому рівні у Цивільному кодексі України.

Проте автор статті  « Майнові права в контексті сучасних концепцій права власності в цивілістиці» зазначає, що режим права власності може бути поширено не на будь-які майнові права, а саме на такі, які надають можливість набути у власність конкретні предмети матеріального світу, за рахунок яких можна задовільнити відповідні інтереси особи. Отже, це може бути, по-перше, майнове право на об'єкт – річ, який виникне у майбутньому (наприклад, право на об'єкт незавершеного будівництва), або, по-друге,  майнове право вимоги сплати грошових коштів, передання іншого майна у власність. Тобто, об'єктом права власності може бути таке майнове право, яке у майбутньому трансформується в річ. 

Таким чином, у сучасній науці цивільного права склались неоднозначні та різноманітні підходи до визначення та розуміння майнових прав та їх сутності, тому необхідно для характеристики цього поняття звертатись саме до законодавчого його регулювання.

Читати детальніше
close icon
Пов'язані питання/Теми
Інформація про документ
Зв'язки документа
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію