F.A.Q. Бухгалтерський облік Нематеріальних активів
Питання/Тема
За якими методами нараховують амортизацію нематеріальних активів за П(С)БО 8? Який порядок її бухгалтерського обліку?
...

...

Першоджерелом для відповіді на це питання є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242 (далі — П(С)БО 8).

Згідно з його пунктом 27 встановлено, що метод амортизації нематеріального активу (далі – НМА) підприємство обирає самостійно, виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови визначити неможливо, то амортизацію нараховують прямолінійним методом. Розрахунок амортизації при застосуванні відповідних методів проводять згідно з нормами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (далі – П(С)БО 7).

Таким чином, читаючи уважно правила пункту 27 П(С)БО 8, можна зрозуміти, що П(С)БО 8 не встановлює конкретних методів амортизації НМА, однак надає право підприємству визначити той чи інший метод за єдиним принципом: обраний метод повинен відображати умови отримання підприємством економічних вигод від використання того чи іншого об'єкта НМА. І лише в тому випадку, коли визначити такі умови неможливо, амортизацію нараховують прямолінійним методом.

Читати детальніше
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію