Довірче управління/Довірчий власник
Питання/Тема
Хто такий довірчий власник майна?
...

...

Довірчий власник майна управитель майна , який зобов'язаний за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи за договором довірчого управління майна , в якому передбачено виникнення у нього права довірчої власності на отримане в управління майно.

Право довірчої власності має змішану правову природу, яка полягає в тому, що воно є речовим право, яке обмежено зобов'язальними відносинами між установником майна ( власником майна ) та управителем майна ( довірчим власником), що полягає в зобов'язанні його діяти лише для досягнення мети управління майном , визначеної установником.

Довірчий власник майна , відповідно до ст. 1037 ЦК України управляє майном відповідно до умов договору, а також може відчужувати майно , передане в управління , укладати щодо нього договір застави лише за згодою установника управління.

Довірчий власник майна має право на захист його прав на майно , передане в управління у тому числі і від власника майна , відповідно до положень глави 29  ЦК України.

Довірчий власник майна може доручити іншій особі ( замісникові) вчинити від його імені дії, необхідні для управління майном , якщо це передбачено договором управління майном або цього вимагають інтереси установника управління або вигодонабувача у разі неможливості отримати в розумний строк відповідні вказівки установника управління . Довірчий власник майна відповідає за дії обраного ним замісника, як за свої власні.

Довірчий власник майна має право на плату , встановлену договором, а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв'язку з управлінням майном.

Довірчий власник майна , який не виявив при управлінні майном належної турботливості про інтереси установника управління або вигодонабувача , зобов'язаний відшкодувати установникові управління завдані збитки, а вигодонабувачеві - упущену вигоду.

Довірчий власник майна відповідає за завдані збитки, якщо не доведе, що вони виникли внаслідок непереборної сили , винних дій установника управління або вигодонабувача.

Довірчий власник майна несе субсидіарну відповідальність за боргами, що виникли у зв'язку із здійсненням ним управління , якщо вартості майна , переданого в управління , недостатньо для задоволення вимог кредиторів.

Субсидіарна відповідальність довірчого власника майна настає також у разі вчинення правочинів з перевищенням наданих йому повноважень або встановлених обмежень , за умови, що треті особи, які беруть участь у правочині, доведуть, що вони не знали і не могли знати про перевищення ним повноважень або встановлених обмежень. У цьому разі установник управління може вимагати від управителя відшкодування завданих ним збитків.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію