Довірче управління/Довірчий власник
Питання/Тема
Чи підлягає оподаткуванню прибуток отриманий у вигляді плати за довірче управління майном податком на прибуток?
...

...

Згідно з підпунктом 134.1.1. пункту 134.1. статті 134 ПК України за загальним правилом об'єктом оподаткування податку на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства

Оскільки довірчим власником майна може бути лише суб'єкт господарювання, у випадку, якщо він є юридичною особою, плата за довірче управління майном також береться до уваги при визначенні прибутку такого власника, грошове визначення якого є базою оподаткування податку на прибуток.

При цьому, важливо звернути увагу на те, що пунктом 133.1.3. пункту 133.1. статті 133 ПК України прямо встановлюється, що платником податку на прибуток є управитель фонду операцій з нерухомістю, який здійснює діяльність відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" щодо операцій і результатів діяльності із довірчого управління, що здійснюється таким управителем через фонд.

Також слід підкреслити, що відповідно до пункту 142.1. статті 142 ПК України підлягає оподаткування прибуток підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями інвалідів і є їх повною власністю, (який за загальним правилом звільняється від оподаткування), якщо він отриманий у межах договору довірчого управління,

Виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок, що прибуток отриманий у вигляді плати за довірче управління майном підлягає оподаткуванню податком на прибуток.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію