Документальна планова перевірка
Питання/Тема
Яка підстава для проведення документальної планової перевірки?
...

...

Підставою для проведення документальної планової перевірки є наказ керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу про проведення документальної планової перевірки.

Чинне законодавство України не містить нормативно-правового акта, який би визначав порядок оформлення контролюючим органом наказу про проведення перевірки, вимоги до його змісту та ін. Така неврегульованість безпосередньо впливає на права платника податків, оскільки невизначеними залишаються підстави, за наявності яких платник може оскаржити наказ про проведення перевірки.

Вищий адміністративний суд України виходить з того, що оцінка правомірності наказу на проведення податкової перевірки повинна надаватися з урахуванням достатності змісту наказу для висновків про фактичну підставу проведення відповідної перевірки. Окремі дефекти оформлення наказу про призначення податкової перевірки, зокрема відсутність або неповнота посилань на конкретні пункти чинного законодавства, не повинні розглядатися як підстава для визнання спірного наказу протиправним, якщо зі змісту такого наказу видається за можливе ідентифікувати передбачену законодавством фактичну підставу для призначення відповідної перевірки (Ухвала ВАСУ від 09.07.2014 р. у справі № 2а-10721/12/0170/7 та Ухвала ВАСУ від 25.02.2015 р. у справі № 826/5689/13-а) .

З цього можна зробити висновок, що для визнання наказу правомірним контролюючому органу достатньо вказати, що платник податків включений до плану-графіка проведення документальних планових перевірок.

Право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.

Варто зазначити, що підпунктом 75.1.2 статті 75 ПК України визначено, що не може бути предметом планової документальної перевірки питання дотримання платником податків принципу «витягнутої руки», крім випадків:

- перевірки контрольованих операцій з нерезидентами (у тому числі пов'язаними особами - нерезидентами), зареєстрованими у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу;

- перевірки контрольованих операцій з нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 ПК України, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок) , у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи.

- перевірки контрольованих операцій з нарахування роялті на користь нерезидента (у тому числі нерезидента, зареєстрованого у державах (на територіях), зазначених у підпункті 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 ПК України), що перевищує суму доходів від роялті, збільшену на 4 відсотки чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними фінансової звітності за рік, що передує звітному (крім суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення"), а для банків - в обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу від операційної діяльності (за вирахуванням податку на додану вартість) за рік, що передує звітному.

close icon
Пов'язані питання/Теми
Що становить собою документальна планова перевірка?Які документи може перевіряти контролюючий орган під час проведення документальної планової перевірки?План-графік проведення документальної планової перевіркиЯка періодичність проведення документальної планової перевірки?Яке місце проведення документальної планової перевірки?Які підстави для допуску до проведення документальної планової перевірки?Яким чином відбувається попередження платника податків про проведення документальної планової перевірки?Які наслідки недотримання 10-денного строку для попередження платника податків про проведення перевірки?Які наслідки недопуску посадових осіб контролюючого органу до проведення документальної планової перевірки?Чи може платник податків подати уточнюючу декларацію до початку проведення документальної планової перевірки?З якого моменту починається документальна планова перевірка?Чи можна оскаржити наказ про проведення документальної планової перевірки?Чи є наслідки проведеної перевірки протиправними у випадку визнання протиправним наказу про проведення перевірки? Який строк проведення документальної планової перевірки?Чи можуть бути продовжені строки проведення документальної планової перевірки?Яка відмінність між продовженням строків проведення перевірки та їх перенесенням / зупиненням?За який період проводиться документальна планова перевірка?Чи можливе одночасне проведення перевірок контролюючим органом та державною фінансовою інспекцією?Чи може бути оскаржений акт перевірки?
Інформація про документ
Актуально з:
26.09.2015
Зв'язки документа
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію