Дохід
Питання/Тема
Що таке дохід підприємства для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств?
...

...

Відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 ПК України об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, відповідно до ПК України.

Фінансовий результат обчислюється за правилами бухгалтерського обліку відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та відображається у звіті про фінансові результати, форма якого затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013  № 73. Фінансовий результат може бути прибутковим або збитковим. Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013  № 73 (далі – П(С)БО-1), прибутком є сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати; збитком є перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати. Відповідно, фінансовий результат обчислюється за правилами бухгалтерського обліку як різниця доходів і витрат підприємства.

Читати детальніше
close icon
Пов'язані питання/Теми
Що таке дохід для цілей оподаткування?Як оподатковуються доходи фізичних осіб?Що таке дохід для цілей оподаткування податком на доходи фізичних осіб?Як обсяг доходу платника податків впливає на його можливість обрати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності? Чи є дохід об’єктом оподаткування єдиним податком?Що таке дохід з джерелом походження з України?Як оподатковується дохід з джерелом походження з України?Що таке іноземні доходи (доходи, отримані з джерел за межами України)? Які іноземні доходи оподатковуються в Україні?Які доходи нерезидента оподатковуються в Україні?Який порядок оподаткування доходів нерезидентів в Україні?Який порядок застосовування міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України?Який порядок подання довідки про підтвердження статусу резидента країни, з якою укладено міжнародний договір України?Що таке задекларований дохід?
Інформація про документ
Актуально з:
28.09.2015
Елемент податку:
 • Об'єкт оподаткування
 • Зв'язки документа
  ?Поставте своє запитання
  Популярні податкові теми
  Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
  Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
  Відправити
  Замовити персональну презентацію